Témata
Zdroj: Edwards

Ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí společnost Edwards špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Aby byla schopna pokrýt poptávku po svých produktech i realizovat zamýšlené projekty, navyšuje Edwards výrobní kapacity lutínského závodu a připravuje další výrobní prostory pro nové produkty. O plánovaných investicích na rok 2024 jsme hovořili s Janem Večeřou, generálním ředitelem lutínského závodu.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: V roce 2024 začal Edwards v Lutíně psát 25. rok své historie, a zejména v posledních letech prochází intenzivním rozvojem. Jak se za tu dobu navýšily jeho výrobní kapacity?

J. Večeřa: Naše výroba za posledních 10 let vzrostla o téměř 70 % napříč celým naším výrobním spektrem a zhruba polovina tohoto nárůstu byla realizována v posledních třech letech. V minulém roce jsme dosáhli historického maxima a vyprodukovali 86 tisíc vakuových vývěv. Rozšířili jsme strojový park, zavedli nové montážní linky. Dostali jsme se však již na limit našich kapacitních možností, k jejichž rozšíření došlo naposledy v roce 2011 dostavbou výrobní haly o celkové rozloze cca 10 000 m2. Proto aktuálně realizujeme významnou investici do koupi pozemku v současném areálu, abychom naši kapacitu mohli do budoucna dále rozšířit o nových téměř 15 000 m2.

Společnost tvoří všichni její zaměstnanci a pro produktivitu jsou klíčové nejen jejich odborné znalosti a dovednosti, ale také to, jak spolu komunikují, sdílejí informace, předávají si zpětnou vazbu,“ říká Jan Večeřa. (Zdroj: Edwards)

V současné době sice pociťujeme globální útlum poptávky, v krátkém až středním horizontu však vidíme potřebu další expanze. A to převážně ve spojitosti s novými produkty, které u nás v Lutíně aktuálně vyvíjíme a brzy přejdou do standardní/sériové výroby. Náš závod je největším závodem vědecké divize vakuové techniky v rámci Atlas Copco Group a právem jsme označováni jako Center of Excellence v rámci této divize.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Patříte k technologické špičce v oboru vakuových technologií, což jistě vyžaduje neustálé investice nejen do rozšiřování výrobních kapacit. Do jakých oblastí své investice směrujete?

J. Večeřa: Naše motivace investovat má tři základní pilíře. Jedním z nich je již zmíněná nutnost rozšíření výrobní kapacity. Jedná se tedy o investici do obráběcích strojů, montážních linek a testovacích stanic, na kterých testujeme každý jednotlivý produkt před tím, než ho odešleme k zákazníkovi. Druhou motivací je obnova strojového parku a s tím spojená automatizace s cílem vyšší obslužnosti obráběcích strojů (v současné době je v našem závodě umístěno přes 80 obráběcích center, více než 20 montážních linek a desítky testovacích stanic).

Ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí společnost Edwards špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. (Zdroj: Edwards)

Třetí oblastí je snižování energetické náročnosti našeho provozu. Chceme dosáhnout nižší spotřeby elektrické energie, a přitom navýšit objem výroby. V posledních dvou letech se nám podařilo snížit celkovou spotřebu elektrické energie přepočtenou na vykázanou výrobní hodinu o více než 15 %. Toto zlepšení plyne z dalších významných investic, které jsme za poslední dva roky realizovali v oblasti chytrého osvětlení a systému řízení teplotní kontroly v našich výrobních prostorách.

Máme také velmi ambiciózní, avšak reálný, cíl, a to stát se závodem s nulovou uhlíkovou stopou do konce roku 2024. Realizujeme významné investice do 100% eliminace spotřeby plynu pro náš provoz. Zároveň nakupujeme 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a současně snižujeme celkovou spotřebu energie v našem závodu.

Nejnovější investicí je plně automatizované obráběcí pracoviště. (Zdroj: Edwards)

MM: Jaké konkrétní investiční plány máte na letošní rok?

J. Večeřa: Naši investiční činnost jsme velmi zintenzivnili a v roce 2024 plánujeme prakticky zdvojnásobení výše investic oproti roku 2023, tedy na úrovni kolem 270 až 300 milionů korun. Vzniknou nová automatizovaná obráběcí pracoviště se schopností operovat například až 48 hodin zcela bez obsluhy a s výrazně vyšší efektivitou. Na nových montážních linkách nyní testujeme chytrá zařízení pro snazší, kvalitnější a rychlejší montážní proces, navíc se schopností uchovávat data přímo z procesu montáže.

Reklama

Jednou z velkých investic, která nás tento rok čeká, je investice do manufacturing execution system (MES) v rámci digitalizace výrobního procesu. V letošním roce proběhne pilotní implementace systému na dvou montážních linkách a příslušných obráběcích centrech. Větší transparentnost výrobního procesu a výrobních výsledků spolu se sběrem důležitých dat ze strojů a zařízení přinese výrazně vyšší produktivitu.

Investice do výrobních zařízení zahrnují obráběcí stroje, montážní linky a testovací stanice. (Zdroj: Edwards)

Součástí našeho investičního plánu je také zavedení prediktivní údržby výrobních zařízení, která je naším slabým místem. Od této investice si do budoucna slibujeme vyšší dostupnost výrobních zařízení, a tedy vyšší produktivitu našeho provozu.

MM: Specifikem lutínského závodu je vlastní vývojové centrum, které reaguje na potřeby zákazníků a vyvíjí nové produkty či modifikuje parametry stávajících produktů dle jejich aplikací vakua ve vědě i průmyslu. Předpokládám tedy, že vaše investice plynou i do této oblasti.

J. Večeřa: Máte pravdu, v posledních letech jsme ze strategických důvodů investovali do rozšíření vývojového týmu. Pracujeme na zvýšení kompetence celého oddělení vývoje. Plán zavádění nových produktů do sériové výroby je velmi nabitý a hlavním zaměřením budoucího vývoje jsou smart technologie a energetická úspornost našich produktů, která je našimi zákazníky vyžadována stále více. Naším cílem je dosáhnout vitality indexu 20 %, tedy generovat 20 % celkových tržeb našeho závodu z nových produktů zavedených do sériové výroby. Tento cíl je také velmi ambiciózní, nicméně v následujících 3–5 letech tohoto cíle dosáhneme. Softwarová vybavenost, využití vlastního 3D tisku a výrazné zaměření na vyšší efektivitu procesu zavádění produktů do sériové výroby nás k tomuto cíli jistě dovedou.

Společnost Edwards má velmi ambiciózní, avšak reálný, cíl, a to stát se do konce roku 2024 závodem s nulovou uhlíkovou stopou. (Zdroj: Edwards)

MM: Rozšiřování výrobních kapacit a vývoj nových produktů ovšem nevyžaduje jen investice do technologií, ale i do lidí. Již jste zmínil, že investujete do odborného rozvoje vývojového týmu. Zaměřujete se pouze na něj?

J. Večeřa: To rozhodně ne. Společnost tvoří všichni její zaměstnanci a pro produktivitu jsou klíčové nejen jejich odborné znalosti a dovednosti, ale také to, jak spolu komunikují, sdílejí informace, předávající si zpětnou vazbu. V minulém roce jsme nastartovali významný projekt zaměřený na vektoring, tedy vytváření prostředí, ve kterém se lidé mohou aktivně podílet na změnách a dosahovat úspěchu. Letos nás v souvislosti s tím čeká řada workshopů a aktivit zaměřených na komunikaci a spolupráci týmů napříč celou společností a ladění různých sil a úsilí jednotlivých lidí tak, aby kráčeli společným směrem. Tedy k naší hvězdě Severce, jak interně říkáme naší vizi stát se do roku 2027 nejlepším závodem vakuové techniky v rámci Atlas Copco Group.

Jan Večeřa
Po vystudování aplikované matematiky na Univerzitě Palackého v Olomouci nastartoval kariéru v leteckém průmyslu jako inženýr vývoje oprav komponent do leteckých motorů. Postupně se jeho zodpovědnost rozšiřovala převážně v oblasti řízení výroby se zkušenostmi i v automobilovém průmyslu. Do společnosti Edwards nastoupil v roce 2000 na pozici výrobního ředitele, v roce 2021 pak převzal vedení celého závodu na pozici generálního ředitele.

Související články
Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit