Témata

Edwards

Edwards je světovým výrobcem vakuových vývěv. Společnost byla založena v Londýně v roce 1919 a v roce 2014 se stala součástí švédské skupiny Atlas Copco Group. Před více než 20 lety se výroba přesunula z Velké Británie do České republiky a výrobní závod v Lutíně u Olomouce je největším výrobním závodem v rámci vědecké divize vakuové techniky Atlas Copco Group. V Lutíně se také nachází špičkové vývojové centrum Edwards. Společnost Edwards, s. r. o. se v roce 2022 stala Ambasadorem kvality České republiky v podnikatelském sektoru.

Kontakty

Jana Sigmunda 300, 78349 Lutín
Tel: 702 294 412

Sociální sítě

Facebook: @edwardsvacuum
Instagram: @edwardsvacuum
LinkedIn: @edwards

Články Edwards

Investice pro budoucí expanzi

Ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí společnost Edwards špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Aby byla schopna pokrýt poptávku po svých produktech i realizovat zamýšlené projekty, navyšuje Edwards výrobní kapacity lutínského závodu a připravuje další výrobní prostory pro nové produkty. O plánovaných investicích na rok 2024 jsme hovořili s Janem Večeřou, generálním ředitelem lutínského závodu.

V Lutíně jdou na energie s rozumem

Společnost Edwards již více než 100 let vyvíjí a vyrábí vakuové vývěvy, které jsou potřeba ve vědě a výzkumu a v průmyslové výrobě produktů pro každodenní život nás všech. Edwards patří do švédské Atlas Copco Group a výrobní závod v Lutíně u Olomouce je největším výrobním závodem její vědecké divize vakuové techniky. O otázkách spotřeby energií, ekologie i dalších jsme měli možnost hovořit s Jiřím Hackenwaldem, manažerem BOZP a facility lutínského závodu.

Nová expozice hravým způsobem zkoumá vakuové vývěvy

Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci otevřela novou část expozice zaměřenou na fyziku. Děti i dospělí tam mohou atraktivním způsobem prozkoumat vakuové vývěvy. Bez nich se neobejde výroba předmětů, které najdete všude kolem nás, ale ani kosmický či lékařský výzkum. Expozice vznikla ve spolupráci s firmou Edwards.

Kvalita a ekologičnost ruku v ruce

Vývoj a vysoce přesná výroba vakuových vývěv s nadstandardními požadavky na ekologii, čistotu výrobního prostředí, dodávky dílů a kvalitu výrobků samotných. 

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce