Témata
Zdroj: Edwards

V Lutíně jdou na energie s rozumem

Společnost Edwards již více než 100 let vyvíjí a vyrábí vakuové vývěvy, které jsou potřeba ve vědě a výzkumu a v průmyslové výrobě produktů pro každodenní život nás všech. Edwards patří do švédské Atlas Copco Group a výrobní závod v Lutíně u Olomouce je největším výrobním závodem její vědecké divize vakuové techniky. O otázkách spotřeby energií, ekologie i dalších jsme měli možnost hovořit s Jiřím Hackenwaldem, manažerem BOZP a facility lutínského závodu.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Atlas Copco Group celosvětově zaměstnává více než 5 800 zaměstnanců. Předpokládám, že problematiku spotřeby energií řešíte v celosvětovém měřítku a v rámci skupiny máte společné cíle, je to tak?

J. Hackenwald: Ano, máte pravdu, jsou to tzv. science based targets – tedy snaha pomocí inovací a rozumných investic postupně snižovat uhlíkovou stopu. Jedním z cílů společnosti je do roku 2030 snížit emise CO2 o 46 % v oblasti výroby a používání energeticky úsporných vozidel. Dalším cílem skupiny je snižování spotřeby energií našich produktů u zákazníků, čehož můžeme dosáhnout tak, že jim budeme dodávat produkty s vysokou efektivitou. V rámci skupiny se dále zaměřujeme na snižování emisí způsobených transportem produktů k zákazníkovi. Každý výrobní závod, servisní středisko, vývojové či distribuční centrum realizuje akce, které tohoto cíle pomáhají dosáhnout.

Nejprve jsme se zaměřili na sledování spotřeby energií, její měření a regulaci. Z mého pohledu je nejdůležitější mít vhodný nástroj, který nám umožňuje sledovat spotřebu energií v reálném čase,“ říká Jiří Hackenwald, manažer BOZP a facility ve společnosti Edwards.
(Zdroj: Edwards)

MM: Podívejme se tedy na váš výrobní závod. Jaké akce zaměřené na energetiku a využívání obnovitelných zdrojů v Lutíně realizujete?

J. Hackenwald: Nejprve jsme se zaměřili na sledování spotřeby energií, její měření a regulaci. Z mého pohledu je nejdůležitější mít vhodný nástroj, který nám umožňuje sledovat spotřebu energií v reálném čase. Využíváme software českého výrobce, díky němuž můžeme také vyhodnotit největší „žrouty“ energie, a následně naplánovat akci na jejich výměnu či modernizaci.

Dalším důležitým nástrojem, který používáme a je určen hlavně pro měření a regulaci mikroklimatu budov, je centrální dispečink. Díky němu jsme dokázali optimalizovat a synchronizovat vytápění, ventilaci a chlazení (HVAC) i ve vztahu s výrobními procesy. Tím se nám podařilo dosáhnout výrazné úspory ve spotřebě energií, zejména pak u zemního plynu.

Integraci mezi novými a již instalovanými staršími systémy HVAC jsme realizovali pomocí nejnovější platformy Honeywell Arena NX a centrálního virtuálního dispečinku. Vypořádali jsme se nejen se všemi standardními i nestandardními komunikačními protokoly, ale i záludnými autonomními protokoly třetích stran. Daří se nám proto efektivně řídit operace napříč infrastrukturou dvou výrobních hal a kancelářské budovy. Správa všech objektů a technologií se stala mnohem jednodušší, protože centrální dispečink podporuje všechny myslitelné typy systémů v jediném řídicím panelu a jedním pohledem přes webový prohlížeč nám dává informace v reálném čase.

V závodě v Lutíně je patrná snaha o dosažení co nejmenší spotřeby elektrické energie. V letošním roce zde vyměnili velkou část světel na jedné z výrobních hal. Původní výbojkové osvětlení (zářivky) nahradilo „inteligentní“ LED osvětlení, které přizpůsobuje intenzitu osvětlení dle okolního prostředí, a samo je navíc schopno nahlásit závadu. (Zdroj: Edwards)

MM: Zmínil jste, že díky optimalizaci a synchronizaci HVAC systémů jste dosáhli výrazného snížení spotřeby plynu. Jaké jsou vaše další kroky v této oblasti?

J. Hackenwald: Naším cílem je dosáhnout v roce 2025 nulové spotřeby zemního plynu, a tím pádem i nulových emisí CO2 ve výrobním procesu. Pro představu, naše spotřeba plynu v roce 2021 činila 2 080 MWh, v roce 2022, kdy jsme začali s projektem synchronizace vytápění, ventilace a chlazení, 1 660 MWh a v tomto roce očekáváme roční spotřebu kolem 900 MWh. Protože plyn používáme především pro vytápění výrobních i nevýrobních prostor, jsou následující akce zaměřeny právě na tuto oblast.

Reklama
Reklama
Reklama

Nejvýznamnějším projektem s rozpočtem cca 17 milionů korun je využití odpadního tepla z chladicí jednotky (tzv. chilleru) pro ohřev vody v zásobníku požární vody o objemu cca 900 m3. Tato voda o teplotě cca 30 °C bude následně dopravena do tepelných čerpadel, která nahradí stávající plynové hořáky a kotle, a bude sloužit k vytápění výrobních prostor a ohřevu teplé vody. Projekt bude dokončen v roce 2024, a díky němu dosáhneme snížení spotřeby plynu až o 50 % a snížení emisí skleníkových plynů o cca 200 tun ročně. Není to náš jediný projekt, souběžně realizujeme řadu dalších menších projektů, například využití odpadního tepla z vodou chlazených vzduchových kompresorů.

MM: Dosáhnout nulové spotřeby plynu je vskutku odvážný cíl. Uvažovali jste o tom, že byste zakoupili certifikát tzv. zelený plyn (z obnovitelných zdrojů), respektive certifikát o původu plynu?

J. Hackenwald: O tom jsme skutečně uvažovali, ale primárně se snažíme o snížení spotřeby plynu, a tím i redukci emisí CO2. Pouze v případě, že nebudeme schopni dosáhnout nulové spotřeby plynu, sáhneme po certifikátu. Nicméně již řadu let uzavíráme smlouvu o uplatnění záruk původu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Zdejší produkty – vakuové vývěvy – využívají zákazníci po celém světě v různých odvětvích průmyslu či ve vědě a výzkumu, a udržitelnost produktů, a tedy i jejich energetická efektivita, je pro ně klíčová. (Zdroj: Edwards)

MM: Znamená to tedy, že v oblasti elektrické energie žádné kroky pro snížení spotřeby nepodnikáte?

J. Hackenwald: Právě naopak, snažíme se, abychom dosáhli co nejmenší spotřeby elektrické energie a do budoucna vyrobili maximální možné množství energie sami. V letošním roce jsme vyměnili velkou část světel na jedné z výrobních hal. Původní výbojkové osvětlení (zářivky) nahradilo „inteligentní“ LED osvětlení, které přizpůsobuje intenzitu osvětlení dle okolního prostředí, a samo je navíc schopno nahlásit závadu. Spotřeba tohoto osvětlení je dle ročního období a druhu provozu zhruba třetinová až čtvrtinová oproti předchozímu druhu osvětlení. Doba návratnosti investic do tohoto projektu je tím pádem velmi příznivá – v návaznosti na aktuální cenu elektřiny vychází na tři až pět let.

MM: Velkým tématem posledních let jsou fotovoltaické elektrárny, chystáte se ubírat také tímto směrem?

J. Hackenwald: Atlas Copco Group, do níž od roku 2014 patříme, využívání obnovitelných zdrojů energií velmi podporuje. V našem závodě bohužel není možné instalovat fotovoltaické panely přímo na střechy výrobní hal kvůli skladbě střešní krytiny. Chystáme však instalaci parkovacích stání osazených fotovoltaickými panely. Investice bude činit cca 13 milionů korun.

Reklama

Současně pracujeme na projektu rozšíření výrobních kapacit našeho závodu a budoucí uvažovaná přístavba haly bude mít střechu, která instalaci fotovoltaických panelů umožní. Zároveň bude mít takový tvar, aby umožnila co nejefektivněji využít energii slunečního záření.

MM: Zůstaňme ještě u elektrické energie. Jaký přístup máte k elektromobilitě?

J. Hackenwald: Ve společnosti aktuálně využíváme několik plug-in hybridních vozů a první elektromobil. Co se týká elektromobilů, narážíme zde na několik překážek. První z nich je finanční náročnost – pro financování našeho vozového parku využíváme operativní leasing a vidíme, že výše splátek u elektrických vozů je výrazně vyšší než výše splátek u vozů s klasickým pohonem a obdobným nájezdem. Druhým problémem je pak nepříliš rozvinutá síť nabíjecích stanic v některých státech Evropy, a tím i větší časová náročnost služebních cest. V současnosti nám tedy elektromobil slouží především pro přepravu v rámci regionu. Flotilu elektromobilů budeme rozšiřovat a věříme, že rozvoj infrastruktury nám umožní je využívat více i mimo region.

Díky centrálnímu dispečinku v Lutíně dokázali optimalizovat a synchronizovat vytápění, ventilaci a chlazení (HVAC) i ve vztahu s výrobními procesy, a dosáhnout tak výrazných úspor ve spotřebě energií. (Zdroj: Edwards)

MM: V úvodu jste zmínil, že jedním z cílů Atlas Copco Group je také snižovat spotřebu vašich produktů u zákazníků. Jak přistupujete k plnění tohoto cíle?

J. Hackenwald: Naše produkty – vakuové vývěvy – využívají zákazníci po celém světě v různých odvětvích průmyslu či ve vědě a výzkumu, a udržitelnost našich produktů, a tedy i jejich energetická efektivita, je pro ně klíčová. Na požadavky našich zákazníků reagujeme dvěma způsoby – máme vlastní vývojové centrum, které se zaměřuje jednak na zlepšování parametrů stávajících produktů a jednak na vývoj zcela nových, energeticky úsporných produktů. V posledních pěti letech jsme vyvinuli či inovovali vakuové vývěvy, u kterých jsme dosáhli snížení spotřeby elektrické energie při provozu od 5 % oproti jejich přechozí generaci až po neuvěřitelných 40 % oproti konkurenci u úplně nového druhu produktu, který v Lutíně vyrábíme. Nezaměřujeme se jen na přímou spotřebu našich produktů a energetickou náročnost našich výrobních procesů, ale také na naše dodavatele a mnohdy podceňovanou výrobu balení či dopravu produktů k zákazníkovi.

Jiří Hackenwald
Po vystudování bezpečnostního inženýrství na VŠB v Ostravě začal pracovat v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, a to jako zaměstnanec, tak i OSVČ. Postupně k této agendě připojil i facility management v oblasti automobilového průmyslu. Do společnosti Edwards nastoupil začátkem roku 2022 na pozici manažera BOZP a facility. Věnuje se implementaci a dodržování legislativních a firemních požadavků v oblasti BOZP a neustálým inovacím v oblasti energetického managementu.

Související články
Investice pro budoucí expanzi

Ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí společnost Edwards špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Aby byla schopna pokrýt poptávku po svých produktech i realizovat zamýšlené projekty, navyšuje Edwards výrobní kapacity lutínského závodu a připravuje další výrobní prostory pro nové produkty. O plánovaných investicích na rok 2024 jsme hovořili s Janem Večeřou, generálním ředitelem lutínského závodu.

Kvalita a ekologičnost ruku v ruce

Vývoj a vysoce přesná výroba vakuových vývěv s nadstandardními požadavky na ekologii, čistotu výrobního prostředí, dodávky dílů a kvalitu výrobků samotných. 

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Související články
Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Zásady pro řízení a zvládnutí rizik složitých technologických zařízení

Diskutovaným tématem odborných konferencí se zaměřením na bezpečnost je práce s riziky na základě požadavků na technologická zařízení. Velká technologická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek – jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů, tzv. systém systémů SoS, který se nachází v dynamicky proměnném světě.

Tlakový vzduch na míru

Plynulá dodávka tlakového vzduchu je ve velké většině případů jednou ze základních podmínek zajištění plynulé výroby. Vyžaduje však vysoce efektivní kompresorovou techniku, což může být investičně nákladné. Společnost Kaeser Kompressoren proto přišla už před téměř 15 lety na český trh s výhodným řešením pod označením Sigma Air Utility, jež přesouvá takovéto investice do kategorie provozních nákladů. Služba Sigma Air Utility se osvědčila ve světě i u nás.

Pronájem pracovních oděvů pro ženy v řemeslných profesích

Ženy v řemeslných profesích již nejsou žádnou vzácností. Při výkonu své práce tak budou potřebovat stejný funkční oděv, jako jejich mužští kolegové. Jen v jiných velikostech a v jiném střihu. Aby mohly i ženy pracovat pohodlně a bezpečně, reaguje poskytovatel pronájmu pracovních oděvů MEWA nabídkou funkčních oděvů pro ženy.

Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit