Témata

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Iva Ruskovská

Stála u zrodu PR v ČR. Od 90. let se této problematice aktivně věnovala jako odborný konzultant nebo tiskový mluvčí v komerční a státní sféře. Mimo jiné vedla první tisková centra v období povodní v ČR nebo působila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu ÚVN Praha. V současné době se věnuje copywritingu.
Vystudovala sociologii a aplikovanou psychologii na FF UP Olomouc, kde také dokončila doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje problematice sebereflexe a efektivní komunikace. V této oblasti absolvovala studium na FF UK Praha a řadu certifikovaných kurzů v zahraničí.

MM: Titulek rozhovoru jsem si vypůjčila z názvu vaší přednášky z roku 2013 pro studenty Business Institut. Jaké to tedy bylo, když jste v roce 2012 od německého majitele koupila firmu na zpracování slévárenských odlitků? Co bylo hlavní motivací, co bylo nejtěžší?

Dr. Kupec: Vše byla velká náhoda. Studovala jsem v Regensburgu a musela jsem se nějak živit. Jeden z příjmů byly hodiny češtiny, která byla v 90. letech v Německu velice oblíbená. V té době mě oslovil jednatel německé slévárny, který měl za úkol založit dceřinou společnost. Potřeboval pomoct s českými překlady a úřady. Také se chtěl naučit česky, aby se lépe orientoval v českém prostředí. Po ukončení studií jsem nastoupila do koncernu Volkswagenu a působila i ve Škodě Auto, ale s německou slévárnou jsem byla v kontaktu a některé práce jsem vykonávala na dálku. Takový externista s výhledem na tři měsíce. V té době mi byla nabídnuta práce na plný úvazek. Podvědomě jsem cítila, že menší podnik tohoto formátu má daleko větší možnosti, jak chod společnosti ovlivňovat. Nastal tedy čas udělat změnu. Po nějaké době jsme se domluvili a já začala pracovat jako poradkyně a následně jako prokuristka. Německý vlastník si ponechal obchod a byznys směrem do Německa. Mně připadla česká část. Firma Abydos, která však není klasickou slévárnou. Má charakter slévárenského provozu zaměřeného na opracování a cídění odlitků.

V roce 2008 začal pan majitel hovořit o prodeji firmy. Byl o generaci starší než já a hledal nástupce. Společnost mi nabídl. Dlouho jsme se nedokázali domluvit. Bylo těžké se rozhodnout. Firmu jsem znala do detailů, a to byla moje velká výhoda. Lákala mne výzva posunout se dál a  samostatně tvořit. Věřila jsem si. Vzala jsem si úvěr. Krize doznívala a  finanční podmínky majitele byly akceptovatelné a jeho důvěra, že budu důstojný pokračovatel jeho díla, byla také povzbuzující. Zakázky začaly přicházet. Nyní již více než 10 let jedeme na dobré vlně. I když nyní pociťujeme určité ochlazovaní.

Olga Kupec je podnikatelka a jednatelka firmy Abydos. Vystudovala fyziku v Regensburgu a ekonomii na univerzitě v Hagenu. Doktorský titul získala na VŠE v Praze. Její doktorská práce se zaměřila na podnikové strategie sléváren a vyšla i v Německu. Je členkou prezidia České manažerské asociace a členem Česko-německé obchodní komory, Hospodářské komory ČR a Svazu sléváren. Olga Kupec získala v roce 2012 titul Manažerka roku, v roce 2017 Ocenění českých lídrů za Karlovarský kraj a v  roce 2018 obdržela medaili ministryně průmyslu a obchodu za celoživotní práci, především ve strojírenském průmyslu.
Olga Kupec se angažuje v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Zasazuje se o rozvoj česko-německých vztahů. Ve volném čase se věnuje publikační činnosti, překladům z německého jazyka a výuce na vysokých školách.

„Dnes bych nemohla udržet výrobu, pokud bych spoléhala na zaměstnance z regionu. Naší stěžejní destinací pro nábor je Ukrajina a  Mongolsko. Případným personálním problémům jdeme naproti. Naši lidé jsou opravdoví hrdinové. Tím myslím především odvahu a zdatnost vykonávat těžkou práci,“ říká k řešení personálních otázek Olga Kupec.

MM: Jaká je situace ve vašem segmentu podnikání? Hodně sléváren v roce 2008 skončilo. Přestože nejste klasická slévárna, svým charakterem se slévárenskému provozu blížíte. Nelze si představit, že by se současná výroba strojů, zařízení a další široké škály finálních produktů obešla bez odlitků a následného zpravování.

Dr. Kupec: My nejsme jediná společnost, která se zabývá zpracováním slévárenských odlitků. V Čechách dělá obdobnou činnost pár firem, ale pouze pro jednu slévárnu. My máme portfolio více než 10 zákazníků. Pro ně odlitky pravidelně zpracováváme. Máme výrazně větší rozsah, a tím pádem i nabídku technologických procesů v oblasti opracování odlitků. Není to jen klasické cídění, ale i svařování, tryskání, ošetření proti korozi, včetně základování, lakování a nově také CNC opracování. V neposlední řadě se pomocí speciálních kontrol, např. endoskopy či ultrazvukem, snažíme nejen rozpoznat slévárenské vady, ale především, pokud je to jen trochu možné, tyto odlitky zachránit a zákazníkům ušetřit nemalé prostředky na nové odlévání. Devadesát procent naší produkce jde na export. V ČR máme pouze jednoho slévárenského zákazníka.

Další podpora, která mne zvlášť těší, je pomoc hendikepované dceři našeho zaměstnance. Tatínek Danielky potřeboval auto. Chybělo mu 50 000 korun. Poslala jsem zákazníkům příběh Danielky, s prosbou, zda by nepřispěli na dobrou věc. Zpětná vazba od zákazníků byla fantastická. Někteří osobně přijeli a předali finanční dar,“ vysvětluje Olga Kupec.

MM: To máte tedy docela exkluzivní postavení. Jaká je vaše přidaná hodnota?

Dr. Kupec: Zákazníkům umíme přinášet technická řešení. Pokud má některá slévárna problém, jejich případné vady dokážeme analyzovat a dát jim profesionální zpětnou vazbu. Základ byznysu je však důvěra. Co se domluví, to se dodrží. Dodávky včas a v dobré kvalitě.

Abydos má trochu výjimečné postavení na trhu. Německo je na světové špičce slévárenství a zároveň je tam velmi málo firem, které zpracování odlitků provádějí. Mezi další slévárenské giganty patří USA a Japonsko. Výběr, s kým spolupracovat, je opravdu velký. Rovněž i poloha Abydosu je velmi výhodná. Ašský výběžek je napojen na německou dálniční síť.

Všechny světové slévárny jsou zvyklé na technologický postup – tj. nechat opracování odlitků na dalším článku. Je to současná praxe a trend, kterými se tento obor ubírá. Ve slévárně se produkty pouze odlijí a cestují do další firmy na opracování. Slévárny tak mají dostatek času a prostoru na své slévárenské know-how.

„Dnes bych nemohla udržet výrobu, pokud bych spoléhala na zaměstnance z regionu. Naší stěžejní destinací pro nábor je Ukrajina a Mongolsko. Případným personálním problémům jdeme naproti. Naši lidé jsou opravdoví hrdinové. Tím myslím především odvahu a zdatnost vykonávat těžkou práci,“ říká k řešení personálních otázek Olga Kupec.

MM: Pro majitele sléváren asi není jednoduché v době „boje o klima“, environmentálních opatření a ekologických aktivit, úspěšně provozovat slévárenský byznys. Jaká vidíte v této oblasti pro slévárenství řešení? Čeho by se nejvíce týkala?

Dr. Kupec: Naše firma se primárně zaměřuje na úspory energií. Ve slévárenském provozu to činí velkou část nákladů. Například dodržování emisních hodnost je stejné u nás jako v Německu. Evropská legislativa měří všem stejně. Je dobré, že stát dnes podporuje úsporné a ekologické projekty. Je hodně dotačních programů. Přiznám se, že jsem je dlouho odmítala a zastávala názor, že pokud má byznys dávat smysl, tak to jde i bez dotací. V poslední době přehodnocuji. Pokud je možnost některé až 100 let staré provozy opravit, využijme dotací. Pro nás je to ohromná pomoc, jelikož nemáme žádné nové budovy. Všechny nemovitosti jsou staré, postupně přistavujeme a inovujeme. Ekonomika těchto budov je velice náročná. Díky jednomu dotačnímu programu se nám je podařilo zateplit, včetně využití odpadního tepla. Pro mě to byl impulz, jak o těchto věcech přemýšlet trochu jinak.

V oblasti ekologie pracujeme i na zlepšení pracovního prostředí. Pokud byli lidé před 30 lety ochotni pracovat za těžkých podmínek, jako je zima, velká prašnost nebo hluk, tak dnes tomu tak není. Moje vize, propojit nové sofistikované technologie s tradiční manuální prací, bez které se některé naše provozy pořád neobejdou, se podařilo. Částečně jsme například odstranili prašnost. V brusírně máme osm obrovských odsávacích filtračních zařízení, které se nyní ovládají přes internet. Dopad na kvalitu pracovního prostředí je obrovský.

MM: Někdy před 10 lety mi manažer jedné slévárny vysvětloval, jak náročné je zajistit finančně i personálně slévárenský provoz. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Dr. Kupec:
Mám stejný názor. Když přemýšlím o slévárenství jako celku – je zde enormní tlak na ekologii, zvyšování cen energií a mezd. Udržet si konkurenceschopnost v dlouhodobém měřítku je složité. Psala jsem to i ve své knize Strategie slévárenství. Není jednoduché přesunout slévárnu do Číny nebo Indie, což lze u některých jiných oborů. Slévárna je alchymie. Procesy, tak jak jsou nastaveny v tomto odvětví, fungují v Evropě již od 90. let 20. století, kdy slévárenský průmysl umíral. Hodně využil konjunktury automobilového průmyslu a zaměřil se právě na tento segment. Dodávky se hodně zefektivnily a z této strategie se slévárnám žilo a žije dobře. To je výhoda našich zákazníků. Přesto podíl našeho automotive je 9 %. Většinu našeho exportu tvoří díly do stavebních a zemědělských strojů i všeobecné strojírenství.

Zaměstnanci, to je těžké téma. Dnes bych nemohla udržet výrobu, pokud bych spoléhala na zaměstnance z regionu. Naší stěžejní destinací pro nábor je Ukrajina a Mongolsko. Případným personálním problémům jdeme naproti. Naši lidé jsou opravdoví hrdinové. Tím myslím především odvahu a  zdatnost vykonávat těžkou práci. Bruska váží osm kilogramů a oni s ní brousí osm hodin. Pro své zaměstnance máme ergonomické programy, které nám sestavil a pomáhá realizovat Čestmír Šíma, strongman a mistr světa. Pokud zaměstnancům takový odborník vysvětlí, jak zvedat 100kilové kusy a  jak pečovat o své zdraví a relaxovat, má to pro ně ohromný význam. Péče o zaměstnance je pro nás prioritou. Abydos se nachází 10 kilometrů od Františkových Lázní. Tam pro ně máme zaplacené lázeňské rehabilitační programy. Lékaři rehabilitace aplikují dle individuálních potřeb každého zaměstnance.

„Pro své zaměstnance máme ergonomické programy, které nám sestavil a pomáhá realizovat Čestmír Šíma, strongman a mistr světa. Pokud zaměstnancům takový odborník vysvětlí, jak zvedat 100kilové kusy a jak pečovat o své zdraví a relaxovat, má to pro ně ohromný význam,“ říká Olga Kupec.

MM: Na vašich webových stránkách mne zaujal text – „Věříme, že i ti, kteří šlápli vedle nebo prostě měli jen smůlu, mají dostat šanci. Neřešíme, odkud kdo je a jakého boha vyznává. Lidi v exekuci, bývalí vězni, i ti ve výkonu trestu. Češi, Ukrajinci, Rumuni, Mongolové. Ty všechny u nás potkáte. A víte co? Skvěle nám to spolu funguje.“ Je to jen marketingový tah, jak přilákat zaměstnance, nebo je to jedna z forem společenské odpovědnosti?

Dr. Kupec: Naše aktivity neškatulkujeme do šuplíků společenské odpovědnosti a nepřemýšlíme, jak je bude vnímat vnější okolí. Skladba zaměstnanců se samozřejmě odráží od charakteru výroby. Často jsou to lidé, kterým se možná v životě něco nepovedlo, ale u nás mají možnost dostat druhou šanci. Na našich internetových stránkách máme vizuál „Jsme řešením tvých problémů, jestli na to máš. Pokud si někdy něco zkazil, tak my nemáme předsudky a dáváme ti šanci u nás něco začít“. Je mnoho zaměstnanců, kterým jsme pomohli ukončit exekuce nebo běží jejich oddlužení. Věnovala jsem se a věnuji se této oblasti osobně. S paní prof. Evou Kislingerovou jsme v roce 2006 až 2007 organizovaly na VŠE konference na téma insolvence. V té době se ještě příliš nehovořilo o tom, že systém je v některých případech k dlužníkům nastaven nevyváženě. Tím nechci říct, že dlužníkovi má být prominuto všechno. Já jsem viděla exekuční příkazy, které přicházejí na naše personální oddělení. Není možné mít u společnosti ČEZ nedoplatek 70 korun a mít exekuci za 20 000 korun. Našim lidem pomáháme se oddlužit a  žít svůj život v relativním klidu.

Další podpora, která mne zvlášť těší, je pomoc hendikepované dceři našeho zaměstnance. Náš elektrikář má dvě postižené děti, o které se stará úplně sám. Holčičce je devět let a jmenuje se Danielka. Ve prospěch Danielky pořádáme mnoho akcí. Loni na podzim jsme vyběhali pro Danielku 46 048 korun. Vánoční dárky pro zákazníky jsme rovněž odbourali. Tatínek Danielky potřeboval auto. Chybělo mu 50 000 korun. Poslala jsem zákazníkům příběh Danielky, s prosbou, zda by nepřispěli na dobrou věc. Zpětná vazba od zákazníků byla fantastická. Někteří osobně přijeli a předali finanční dar.

V roce 2018 tehdejší ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková předala Olze Kupec medaili za celoživotní práci, především ve strojírenském průmyslu.

MM: Kolik hodin denně pracujete? Zbývá vám ještě čas na vaše koníčky – poezii a německé překlady?

Dr. Kupec:
Je pravda, že poezii a překlady německé literatury mám moc ráda. Na takovou činnost však musíte mít čas, klid a pohodu, takže zbývá jen víkend nebo dovolená. Když potřebuji rychlý relax, tak běhám nebo chodím. Běží vám mnoho filmů, které s firmou souvisejí, ale ve volném čase se snažím vypnout.

MM: Děkuji vám za rozhovor.

PhDr. Iva Ruskovská

iva.ruskovska@gmail.com

Vydání #11
Kód článku: 191138
Datum: 13. 11. 2019
Rubrika: Servis / Rozhovor
Seriál
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit