Témata

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Iva Ruskovská

Stála u zrodu PR v ČR. Od 90. let se této problematice aktivně věnovala jako odborný konzultant nebo tiskový mluvčí v komerční a státní sféře. Mimo jiné vedla první tisková centra v období povodní v ČR nebo působila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu ÚVN Praha. V současné době se věnuje copywritingu.
Vystudovala sociologii a aplikovanou psychologii na FF UP Olomouc, kde také dokončila doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje problematice sebereflexe a efektivní komunikace. V této oblasti absolvovala studium na FF UK Praha a řadu certifikovaných kurzů v zahraničí.

Ing. Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom. Působí jako hlavní ekonom Czech Fund. Je členem Národní ekonomické rady vlády, která se nyní zaměřuje zejména na boj s ekonomickými důsledky šíření onemocnění covid-19. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Sleduje vývoj (geo)politické a ekonomické situace ve světě a v ČR. Přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Je členem vědeckého grémia ČNB. Vydal dva sborníky rozhovorů (nejen) s laureáty Nobelovy ceny za ekonomii, je autorem nejenom ekonomických titulů. Běhá dlouhé tratě, úspěšně absolvoval třeba i Newyorský maraton.(Foto: archiv Lukáše Kovandy)

MM: Svět, včetně byznysu, je v poslední době hodně online. Představa, že bych se daleko více přenesla do neživého světa počítače, mne trochu děsí. Potažmo si nedovedu představit podnikatele, který bude jednání o milionových investicích vést přes obrazovku. Člověk je přece jen tvor společenský, nebo to již platit nebude?

L. Kovanda:
V době pandemie jsme byli ovlivněni dvěma mentálními zkresleními, které zná behaviorální ekonomie a které v takové situaci bezpečně fungují – availability bias efekt a recency effect. V prvním případě se jedná o určité zkreslení plynoucí z dostupnosti. Pokud je událost příliš často prezentována v médiích, máme tendenci ji přisuzovat větší význam, než jí přísluší. Druhým efektem je efekt nedávnosti. Nedávno skončené, nebo dokonce ještě probíhající má pro nás daleko větší význam, než opravdu reálně vykazuje. Oba efekty se projevily v době vypuknutí a trvání pandemie, včetně masivního přechodu do online prostředí, kterému přisuzujeme větší význam, než má. Určitě si mnoho lidí, firem a vzdělávacích institucí uvědomilo, že přechodem na online může ušetřit náklady, ale nemyslím si, že by se jednalo o zásadní revoluční zvrat a celý byznys by se posunul na online platformu. Možná se jen urychlil proces, který by dříve nebo později nastal.
Fyzický byznys pochopitelně nezmizí. Mnoho lidí, včetně manažerů, si uvědomuje, že pokud celý den pracují na počítači, mají za den až několik videokonferencí, na konci dne zjišťují, že mluvili nikoliv s člověkem, ale s jeho vzdáleným zobrazením. Fakticky nemluvili k člověku, ale ke stroji, umělé hmotě a obrazovce. Při videokonferenci nikdy nezažijete moment překvapení z náhodného setkání. Vždy se jedná o pevně domluvenou schůzku s jasnými pravidly. Online hovor není komunikace s živým člověkem, kde se projevují emoce a funguje vzájemná chemie. Lidstvu je přirozený sociální kontakt. Neplánovaná, spontánní diskuze, umocněná osobní kontaktem vede někdy i k průlomovým byznysům, kontraktům, nakonec i vynálezům a objevům. V online komunikaci takové jiskření nikdy neproběhne.

Po krátkodobém opojení z online komunikace se velká část byznysů vrátí k mezilidskému kontaktu. Online komunikaci bych tedy nepřeceňoval, ale ani nepodceňoval. Nyní se kyvadlo vychýlilo ve prospěch online, ale po nějaké době se vrátí a ustálí v přirozeném evolučním toku.

Lukáš Kovanda je autorem behaviorálně-ekonomických knih Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé a Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou, a muži ano. Společně s Evženem Korcem vydali knihu Koupě bytu pod lupou aneb Jak úspěšně vybrat, financovat a koupit byt. (Zdroj: http://www.lukaskovanda.cz)

MM: Již dva roky někteří ekonomové hovoří o přicházející ekonomické krizi. Není současná ekonomická situace, umocněná globální pandemií a raketovou celosvětovou mediální kampaní, jejím určitým vyústěním? Nejedná se o přirozený logický jev, který následuje po hospodářském blahobytu, který zažíváme posledních více než pět let? Jen naivista si mohl myslet, že tento stav bude trvat věčně.

L. Kovanda:
Delší dobu se hovořilo o tom, že přichází ekonomická recese. Klíčovým důvodem, kvůli kterému krize měla nastat, byla obchodní válka a růst protekcionismu po celém světě. Paradoxně, před propuknutím koronakrize se situace zlepšila, jelikož došlo k podpisu smlouvy mezi Čínou a Spojenými státy. Určitou dobu panoval velký optimismus. Věřilo se, že tento stav, díky uklidnění mezinárodní situace, bude přetrvávat. Nicméně existovaly obavy z recese, především ve Spojených státech. Ekonomický útlum, hlavně v automobilovém průmyslu, jsme pociťovali už v druhé polovině roku 2019 i v Čechách.

Asi mé tvrzení neplatí paušálně pro všechny státy, ale v USA a Evropě jsme zažívali ekonomický růst od roku 2009 až do začátku 2020. To znamená 11letý kontinuální progres. Takže z logiky věci mnoho lidí cítilo, že tento stav nemůže dále přetrvávat. Koronavirus tedy přišel v době, kdy jsme ochlazení očekávali. Dokonce máme potvrzené statistiky – v posledním čtvrtletí minulého roku jsme zaznamenali nárůst úspor českých domácností. Lidé spořili více a pravděpodobně očekávali, že se ekonomická situace zhorší a úspory budou potřebovat.

Jak jsem zmínil, poslední dekáda byla dekádou poměrně úspěšnou. Hlavním hybatelem rozvoje byly však centrální banky, které jednotlivé ekonomiky silně podporovaly. Absolutně v bezprecedentní míře do nich pumpovaly peníze, což má z dlouhodobého hlediska nežádoucí důsledky. Od roku 2009 banky zdražovaly akcie a ceny nemovitostí rostly napříč celým světem. Vytvořily do značné míry jakousi pseudoprosperitu, která byla dána tištěním peněz namísto produktivitou práce a smysluplnými investicemi. V březnu naplno dorazil do Evropy koronavirus a trhy se propadly hlouběji. Možná i reakce, umocněná mediální kampaní, byla příliš šokující a mohutná. Lidstvo, od dob španělské chřipky, nemělo v kolektivní paměti obdobnou zkušenost. Proto také zareagovalo příliš silně a dopady ekonomické krize budou výraznější.

MM: O vás je známo, že jste zastáncem tvrzení, že Česko je zemí montoven. Předpokládám, že podle této vaší teorie zůstaly Čechy zemí montoven i po krizi 2008. Jak současná krize poznamená tento segment výroby? Mám tomu rozumět tak, že se někteří majitelé firem z krize 2008 nepoučili?

L. Kovanda:
Téma montoven má hlubší podtext. Podhodnocení je Čechům vlastní. Jsme malá země, a ohlédneme-li se do minulosti, často jsme byli v područí nějakého státu, ať už to bylo Rakousko-Uhersko, Německo, Sovětský svaz, a dnes mnozí nadávají, že jsme pod knutou Evropské unie. Tato mentalita je v nás hluboce zakořeněná. Češi si nevěří, a v ekonomické oblasti jdeme dokonce tak daleko, že v mezinárodním srovnání oceňujeme vlastní práci hůře, než jaká ve skutečnosti je. Naše mzdy hluboko zaostávají za evropským průměrem. Myslím, že máme trochu poddanskou mentalitu a historicky se spokojíme s málem. Populární jsou u nás rčení – lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše a co je doma to se počítá. Hrajeme na jistotu. Historicky se nám tento přístup někdy osvědčil, v některých případech škodí.

Na přelomu tisíciletí jsme nové ekonomické modely uplatnit nemohli, jelikož zde nic jiného nebylo a nic jiného jsme neznali. Nebyl zde konsolidovaný kapitál, který byl úspěšně nebo neúspěšně privatizován. Nebylo zahraniční know-how, které jsme během 40 let ztratili. Byli jsme na začátku a vše nové jsme museli nasávat. Vychovala se nová generace jazykově vybavených manažerů. Na konci 90. let končí fáze transformační.

Počátkem tisíciletí se již rozběhla tržní ekonomika. Takže realizace montoven, tak jak jsme ji vytvořili, celkem úspěšně fungovala v letech 2006 až 2008, až do příchodu finanční krize. V té době jsme také docela svižně doháněli evropskou ekonomiku, ale bohužel si mnoho český podnikatelů a manažerů položilo otázku – model montoven fungoval, takže proč bychom ho měli měnit? Na omluvu snad jen říci, že po-krizové období let 2009 až 2013 bylo ekonomicky velmi těžké a nemalou roli jistě hrálo i české opatrnictví. Rovněž i vládní zásahy ve formě zvyšování daní nebyly nejšťastnější. I když naše zadlužení bylo celkem nízké, tehdejší vláda škrtala. Bála se, že by veřejný dluh neúměrně rostl, a také ještě vytvářela rezervu na horší časy. Výsledkem byly volby 2013 – 2014 a nástup současné politické reprezentace. V rámci hry na jistotu a obavy, že by se situace mohla zhoršit a model montoven by zkrachoval, udělala v letech 2013 – 2017 ČNB intervence ve formě oslabování měny, které nahrávaly setrvání montoven. Těmito kroky jsme ještě více podhodnotili naši práci. V podstatě šlo o jakési centrálně řízené podhodnocení naší práce. To znamená, že od roku 2009 až do roku 2017, kdy intervence skončila, žádný zásadní tlak, abychom se dostali na vyšší vývojový stupeň ekonomiky, v České republice nenastal.

Lukáš Kovanda je autorem behaviorálně-ekonomických knih Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé a Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou, a muži ano. Společně s Evženem Korcem vydali knihu Koupě bytu pod lupou aneb Jak úspěšně vybrat, financovat a koupit byt. (Zdroj: http://www.lukaskovanda.cz)

MM: Opravdu si statut montoven poneseme dál? Najdeme tento model i v západních ekonomikách? Jaké z této situace vidíte východiska? Na druhou stranu se mluví o tom, že končí globalizace, ekonomika se lokalizuje, je zde mezinárodní tlak odříznout se od Číny. Mohlo by to našim montovnám pomoci?

L. Kovanda:
V každé ekonomice jsou montovny. Důležité však je, zda daná ekonomika vykazuje znaky montoven jako celek. Pokud se podíváme na přidanou hodnotu domácího exportu, je stále malá. Posun mohl začít v letech 2018–2019. Ale ani v této době, s výjimkou posledních měsíců před koronakrizí, česká koruna nijak výrazně nezpevnila. Posilování měny je pro silnou ekonomiku určující a není žádným populismem. Například Rakousko, Kanada, Singapur jsou vzorkem zemí, které vyrostly na silné měně. Silná měna nutí exportéry inovovat. Ekonomika je jako jakákoliv jiná disciplína. Uvedu jednoduchý příměr – můžete trénovat běh. Jednoduší je to bez zátěže, a ještě jednoduší s dopingem. Pokud si však upevníte na záda batoh se zátěží, je trénink intenzivnější, náročnější, ale v konečném důsledku efektivnější. Když pak absolvujete maraton bez zátěže, běží se vám krásně. V případě montoven jsme běželi s dopingem, kterými byly intervence ČNB 2013–2017. Ulevili jsme svým exportérům, ale tlak na růst produktivity byl mizivý a posun ekonomiky zanedbatelný. Trochu jsme se vzpamatovali v roce 2018, ale na konci roku 2019 nás ohrozila blížící se recese a začátkem roku 2020 nás přepadl koronavirus. Rovněž musím vzpomenout i některé české manažery, kteří v 90. letech nastoupili do vedení firem. Rigidně v nich zůstávají dodnes a neuvědomují si, že svět je již někde jinde. V západních ekonomikách je generační výměna v byznysu kontinuální proces. Přirozený nástup mladé generace manažerů nastal hlavně v IT sektoru, který se rozvíjí zejména po roce 2000 prakticky na zelené louce. V tradičních odvětvích nedochází k prospěšné obměně a některé procesy jsou dost zakonzervované. Pomalá nebo žádná generační výměna je další faktor, který hraje v neprospěch, aby se Česko rychleji pohnulo k ekonomickému modelu vyšší přidané hodnoty.

A jak budou fungovat české montovny v nejbližších třech letech? Zatím nevidím alternativní ekonomický model. Myslím si, že koronakrize tento stav zakonzervuje. Stát bude mít jiné starosti, a firmy asi také. Předpokládám, že v tomto období bude řešit spíše dopady koronaviru v oblasti rozpočtové a měnově politiky. Nebudou kapacity ekonomiku posouvat dále. Zároveň však tvrdím, že stát není ten, který mění strukturu ekonomiky. Stát má vytvářet podmínky pro firmy a podnikání.

MM: ČNB 11. května tohoto roku razantně snížila úrokovou sazbu. Jak tento krok z krátkodobého i dlouhodobého hlediska hodnotíte? Jak dlouho si myslíte, že ho bude ČNB schopna/ochotna udržet?

L. Kovanda: ČNB provedla to, co drtivá většina centrálních národních bank. Na úder koronaviru zareagovala uvolněním měnových podmínek, resp. snížením sazeb umožnila, že se v dané situaci příliš neutahovaly. Určitě jednala správně. V této chvíli česká ekonomika možná takový zásah ani nevyžadovala, ale zvolené nastavení jistě pomůže ekonomiku rychleji zotavovat. Rozhodně však nečekejme, že hned budou levné hypotéky, firmy si začnou okamžitě půjčovat a masivně investovat. Nyní je na trhu obrovská nejistota, a i banky si budou přičítat velkou rizikovou přirážku. Nízký úrok může ČNB držet poměrně dlouho. Jediné riziko, které by mohlo nastat, je růst inflace. Nyní probíhá na mezinárodním poli velká ekonomická debata, zda se budeme potýkat s deflací, tedy s dramatickým pokles cenové hladiny důsledkem koronakrize, jak to vidíme v případě ropy, nebo zda se budeme potýkat s inflací. Ale to v tuto chvíli neumím říct. Každopádně po poslední krizi jasně dominovaly deflační tlaky.

MM: Evropská komise odhaduje, že propad českého HDP bude 6,2 %, propad investic až 15 % a soukromá spotřeba klesne o 4,5 %. Jak to vidíte Vy? Troufnete si odhadnout, jaký typ krize můžeme očekávat?

L. Kovanda:
Prognózy Evropské komise jsou dost optimistické. Předpokládám, že propad bude okolo 8–10 %. Pokud skončíme na číslech, které uvádí EK, bude to velký úspěch. Stejně kolísavé byly a jsou odhady na vývoj krize. Ještě před měsícem by se dalo sázet na krizi tipu „V“ – rychle dolu a rychle nahoru. „V“ je v tomto okamžiku minulostí. Nyní připadají v úvahu tři varianty. Krize typu „U“, kdy vzestup nebude až tak rychlý. Pravděpodobnější se mi však jeví krize typu pozvolnějšího vzestupu, kdy pro větší transparentnost bych použil znak firmy Nike. Smrtící varianta je krize typu „L“. V této situaci bychom se plácali hodně dlouho.
A jaká situace bude ve světě a v Evropě? Jednoduchá odpověď. Co bude platit pro svět, bude platit pro Česko, jelikož jsme na něm přímo závislí. Co se týká investic, tak pokud neuchopíme krizi jako příležitost, bude jich ještě míň než doposud. Firmy budou dále šetřit. Nyní je nejvhodnější doba, kdy vláda může ekonomickou situaci v ČR nakopnout. Soukromí investoři jsou nyní vystrašení a čekají. Co by měla vláda udělat? Má vytvářet projekty, které v této době nemůže vytvářet vylekaný soukromý sektor. Mohou být i na dluh, jelikož si ho může dovolit. Jestliže Německo plánuje, že ze 60 % dluhu půjde na 75 % dluhu HDP, tak proč my bychom nemohli jít ze 30 % na 45 %. Jsou snad Němci nezodpovědní hospodáři?

Teď je ideální příležitost se zadlužit, utlumit propad české ekonomiky a vytvořit podmínky pro nová odvětví a vyřešit staré resty. Pro začátek postačí splnit dva až tři úkoly. První – provést změnu stavebního zákona. Bude se stavět rychleji, zahustí se silniční síť a stát dá lidem práci. Pořád slyšíme o čtvrté průmyslové revoluci, ale my jsme ještě nenaplnili závazky, které máme vůči druhé průmyslové revoluci, kdy jejím produktem je právě dopravní infrastruktura. Digitalizace – třetí průmyslová revoluce. Vše teoreticky zvládáme na konferencích typu chytré město apod., ale najednou mají výluku tramvaje a na zastávce vidíte napsané tužkou nějaké info, kterému nikdo nerozumí. Další velká věc, kterou můžeme posunout, je vzdělání. I když se učitelům přidalo, nejsem si jist, že opravdu dobří a kvalitní lidé jsou dostatečně motivováni tuto profesi vykonávat. Bez investic to opravdu nepůjde.

Kdyby stát začal s těmito kroky dnes, v době krize, výsledky se nedostaví ihned, ale do 10 let uvidíme první pozitivní výstupy. Nejsem příznivcem toho, aby stát vytvářel nástroje na podporu podnikání. Jen by měl nastavit příznivé podmínky. My na to máme i v období krize.

Lukáš Kovanda je autorem behaviorálně-ekonomických knih Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé a Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou, a muži ano. Společně s Evženem Korcem vydali knihu Koupě bytu pod lupou aneb Jak úspěšně vybrat, financovat a koupit byt. (Zdroj: http://www.lukaskovanda.cz)

MM: Krize přináší i ozdravné procesy, sebereflexi, poučení z chyb, a často i velmi pozitivní progresy, souhlasíte?

L. Kovanda:
Jsem příznivcem teorie – čím větší tlak na jedince a společnost vytváříme, tím více produkuje smysluplné hodnoty. Krize v Česku opět ukázala, že pokud jsme pod tlakem, reagujeme rychle, tvořivě a důmyslně. Příkladem bylo šití roušek, vynálezy a výroba respirátorů. Stát nedokázal včas zajistit dostatek ochranných pomůcek. Nevidím v tom velké minus. Žádný stát, včetně vyspělých ekonomik, takový zásah nového typu onemocnění nečekal. Role státu je v ČR hodně přeceňovaná. Hybnou silou by měl být občan, firma nebo podnikatel. Pohotově reagují jednotlivci a malá uskupení, která se dokážou rychleji mobilizovat. Z mého pohledu stát neselhal. Z definice státu je tato instituce aparát, který reaguje rigidněji. A tím myslím všechny státy napříč světem. Snad lépe tuto pandemii zvládají některé asijské státy, kde však už mají zkušenosti s nemocí SARS.

Rovněž se ukázalo, že tíseň a stres mobilizuje pozitivní stránku české mentality. Pokud musíme, najednou se zapojíme. Asi potřebujeme k vzepětí nějakou krizi. Čím bude krize závažnější, tím nás možná více zmobilizuje.

MM: Děkuji vám za rozhovor.

PhDr. Iva Ruskovská

Vydání #6&7,8
Kód článku: 200632
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Redakce / Rozhovor
Seriál
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit