Témata

Dva čeští podnikatelé Jaroslav Strnad a René Matera koupili v roce 2013 krachující společnost Tatra. Díky restrukturalizaci a úzké spolupráci mezi akcionáři a krizovým managementem se podařilo automobilku znovu postavit na nohy. V prosinci 2015 nastoupil na pozici nového generálního ředitele Tatry Martin Bednarz, který plánuje další rozvoj této světoznámé firmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Iva Ruskovská

Stála u zrodu PR v ČR. Od 90. let se této problematice aktivně věnovala jako odborný konzultant nebo tiskový mluvčí v komerční a státní sféře. Mimo jiné vedla první tisková centra v období povodní v ČR nebo působila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu ÚVN Praha. V současné době se věnuje copywritingu.
Vystudovala sociologii a aplikovanou psychologii na FF UP Olomouc, kde také dokončila doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje problematice sebereflexe a efektivní komunikace. V této oblasti absolvovala studium na FF UK Praha a řadu certifikovaných kurzů v zahraničí.

Martin Bednarz (40) absolvoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V roce 2008 nastoupil v Tatře na pozici výrobního ředitele, kde působil do roku 2011. Od prosince 2015 byl jmenován generálním ředitelem.

MM: V minulém roce jste vyrobili 858 nákladních vozidel, na letošní rok avizujete výrobu 1 300 nákladních vozidel. Co bude tvořit základ výrobního portfolia v tomto roce? Dočkají se vaši zákazníci nějaké převratné novinky?

Ing. Bednarz: Výrobní program je tvořen zhruba z poloviny zakázkami pro armádní klienty, necelou čtvrtinu pak tvoří podvozky pro hasičská a záchranářská vozidla a větší čtvrtinu pak komerční plně pohonná nákladní vozidla pro stavební organizace, zemědělce, lesáky a další uživatele. Nedílnou součástí naší nabídky jsou speciální vozidla šitá přesně podle požadavků zákazníka, takže je docela pravděpodobné, že se zajímavých novinek dočkáme jak v letošním roce, tak i v dalších letech. Zajímavou novinkou pro řadu zákazníků bude implementace kotoučových brzd.

Kopřivnická automobilka Tatra se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí.

MM: Jak plánujte tento téměř padesátiprocentní nárůst zajistit? Jaký objem investic předpokládáte do tohoto procesu vložit? Co to konkrétně bude pro Tatru znamenat?

Ing. Bednarz: Plán výroby pro 1 300 vozidel je velmi ambiciózní. Koncepce jeho zajištění se skládá ze tří základních prvků. Za prvé zlepšit oblast utilizace současného strojního vybavení a nákup nové technologie. Za druhé naplnění potřebného stavu zaměstnanců na jednotlivých provozech a jejich rychlá adaptabilita na naše procesy, tak aby byla zajištěna vysoká produktivita práce. A za třetí optimalizace procesů plánování a technologické podpory výroby, tak aby se zjednodušila a zlepšila komunikace a lidé ve firmě efektivněji sdíleli informace.

Během následujících tří let plánujeme do firmy plánujeme investovat téměř dvě miliardy korun a postupně tak navýšit kapacitu až na 1 800 vozů ročně.

MM: Kolik procent tvoří vlastní výroba a kolik procent tvoří dodavatelé? Kolik jste do rozvoje výroby za poslední tři roky vložili, včetně nákupu od dodavatelů?

Ing. Bednarz: Naši dodavatelé představují v ročním objemu dodávek vice než tři miliardy korun. Společně s novými vlastníky se nastartoval i proces obnovy výrobních zařízení. V předchozích letech jsme investovali už více než 650 mil. Kč.

Tatra Phoenix Euro 6

MM: Exportujete na dvě třetiny vaší produkce. Budete v tomto trendu pokračovat i nadále? Jaké trhy jsou pro vás prioritou a co na ně plánujte vyvážet?

Ing. Bednarz: Někdy je to dokonce více než dvě třetiny a to počítáme Slovensko za „domácí“ trh. Na vývoz jsou určeny nejvíce vozidla či podvozky pro obranný průmysl a mezi stěžejní teritoria patří Indie, Saúdská Arábie, Egypt či Brazílie. Daří se nám získávat i zajímavé civilní zakázky na evropských trzích.

MM: Minulý rok jste podepsali velký kontrakt na dodávky komponent a montáž Tatry přímo v Indii. Plánujete podobný byznys i v dalších zemích? Mají další české firmy šanci se s vámi na těchto aktivitách nějak podílet, a případně jak?

Ing. Bednarz: Obnovili jsme vztahy s indickým ministerstvem obrany a nebylo to jednoduché. Takováto partnerství se rodí velice dlouho a složitě. Příkladem další zahraniční aktivní spolupráce může být i montáž vozidel v Saúdské Arábii, kam dodáváme komponenty pro výrobu vozidel Tatra Tactic (T810), známých z Armády ČR. České firmy se na výrobě vozidel Tatra podílejí dodavatelsky, jak v prvovýrobě, tak i v mnoha případech tím, že poskytují nástavby tak, abychom mohli zákazníkovi dodat kompletní vozidlo.

Hasičský vůz Tatra Firefighting

MM: V souvislosti s rozvojem výroby plánujete nákup nových strojírenských a jiných technologií? O co konkrétně se bude jednat a v jakém množství? Co budete od českých výrobců poptávat?

Ing. Bednarz: V letošním roce plánujeme do nových technologií investovat přes 400 mil. Kč. Bude se jednat především o obráběcí centra a brusky. Dále pak do provozu kalírny kupujeme novou kalicí a cementovací pec.

MM: Jak se může český strojírenský výrobce stát vaším dodavatelem a v jakých segmentech?

Ing. Bednarz: Strojírenské firmy jsme využívali zejména ke konci loňského roku v oblasti obrábění z důvodu omezených kapacit naší vlastní výroby.
Aktuálně se nám daří nabírat nové obráběče a s využitím nových CNC center zvyšovat objem odvedené práce, což vede k postupnému utlumování uvedených kooperací.
Nákladově je vlastní výroba levnější, a proto je naším cílem soběstačnost v této oblasti.

MM: V současné době máte na 900 kmenových zaměstnanců. Kolik bude činit nábor v letošním roce a jaký by měl být podle vaší strategie finální stav?

Ing. Bednarz: V současné době máme cca 950 kmenových zaměstnanců a 140 agenturních. V letošním roce plánujeme přijmout ještě asi 50 dalších zaměstnanců.

MM: České firmy mají obecně nedostatek technicky vzdělaných lidí. Platí to i o Tatře? Pokud ano, jak to řešíte, jaké máte náborové a další motivační programy, na co můžete nové zaměstnance nalákat?

Ing. Bednarz: Trend je ve všech českých firmách stejný, tudíž i Tatra stále hledá technicky vzdělané zaměstnance, zejména konstruktéry, automechaniky, autoelektrikáře, ale také techniky kvality a technology. Co se týče motivačních programů, úspěšně využíváme náborový příspěvek pro naše zaměstnance, kteří nám doporučí své známé, kolegy, rodinné příslušníky. Z dalších forem motivace určitě stojí za zmínku investice do nových moderních strojů a zařízení.

MM: Některé české podniky si tento nedostatek kvalifikovaných pracovníků řeší založením své vlastní učňovské školy, neuvažujete také o tomto modelu? Jak si vychováváte stabilní kvalifikovaný personál?

Ing. Bednarz: Založení vlastní učňovské školy zatím neplánujeme, využíváme spolupráci se školami v Kopřivnici, Ostravě a Frýdku-Místku. Ke vzdělávání našich zaměstnanců jsme začali využívat systém interních lektorů, který budeme dále rozšiřovat. Letošní plán vzdělávání zahrnuje vzdělávací aktivity týkající se středního managementu, klíčových zaměstnanců a v neposlední řadě „talentů“. Investujeme do výuky jazyků i technického vzdělávání a nezapomínáme na oblast bezpečnosti práce. Dále připravujeme pro naše zaměstnance možnost zvyšování kvalifikace v souladu s projektem národní soustavy kvalifikací. Tento projekt je určen zaměstnancům, kteří středoškolské vzdělání nedokončilii, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední či vysokou školu, ale v jiném oboru a potřebují doklad o své praxi.

MM: Spolupracujete s vysokými nebo středními školami, jak tato spolupráce konkrétně probíhá?

Ing. Bednarz: Spolupracujeme v podstatě se všemi typy škol od mateřských až po vysoké. Do mateřských škol dodáváme stavebnice pro podporu motorických schopností dětí. Se základními školami spolupracujeme pomocí projektu Game4Tatra, se středními prostřednictvím stáží, stipendií, studentských praxí apod. Studenty vysokých škol podporujeme vedením bakalářských a diplomových prací, stážemi, stipendii a například projektem Navrhni svoji Tatru a staň se tatrovákem. Pro všechny organizujeme exkurze a přednášky.

MM: Děkuji za rozhovor.

PhDr. Iva Ruskovská

iva.ruskovska@gmail.com

Vydání #7,8
Seriál
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit