Témata
Reklama

Dva čeští podnikatelé Jaroslav Strnad a René Matera koupili v roce 2013 krachující společnost Tatra. Díky restrukturalizaci a úzké spolupráci mezi akcionáři a krizovým managementem se podařilo automobilku znovu postavit na nohy. V prosinci 2015 nastoupil na pozici nového generálního ředitele Tatry Martin Bednarz, který plánuje další rozvoj této světoznámé firmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Iva Ruskovská

Stála u zrodu PR v ČR. Od 90. let se této problematice aktivně věnovala jako odborný konzultant nebo tiskový mluvčí v komerční a státní sféře. Mimo jiné vedla první tisková centra v období povodní v ČR nebo působila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu ÚVN Praha. V současné době se věnuje copywritingu.
Vystudovala sociologii a aplikovanou psychologii na FF UP Olomouc, kde také dokončila doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje problematice sebereflexe a efektivní komunikace. V této oblasti absolvovala studium na FF UK Praha a řadu certifikovaných kurzů v zahraničí.

Martin Bednarz (40) absolvoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V roce 2008 nastoupil v Tatře na pozici výrobního ředitele, kde působil do roku 2011. Od prosince 2015 byl jmenován generálním ředitelem.

MM: V minulém roce jste vyrobili 858 nákladních vozidel, na letošní rok avizujete výrobu 1 300 nákladních vozidel. Co bude tvořit základ výrobního portfolia v tomto roce? Dočkají se vaši zákazníci nějaké převratné novinky?

Ing. Bednarz: Výrobní program je tvořen zhruba z poloviny zakázkami pro armádní klienty, necelou čtvrtinu pak tvoří podvozky pro hasičská a záchranářská vozidla a větší čtvrtinu pak komerční plně pohonná nákladní vozidla pro stavební organizace, zemědělce, lesáky a další uživatele. Nedílnou součástí naší nabídky jsou speciální vozidla šitá přesně podle požadavků zákazníka, takže je docela pravděpodobné, že se zajímavých novinek dočkáme jak v letošním roce, tak i v dalších letech. Zajímavou novinkou pro řadu zákazníků bude implementace kotoučových brzd.

Reklama
Reklama
Reklama

Kopřivnická automobilka Tatra se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí.

MM: Jak plánujte tento téměř padesátiprocentní nárůst zajistit? Jaký objem investic předpokládáte do tohoto procesu vložit? Co to konkrétně bude pro Tatru znamenat?

Ing. Bednarz: Plán výroby pro 1 300 vozidel je velmi ambiciózní. Koncepce jeho zajištění se skládá ze tří základních prvků. Za prvé zlepšit oblast utilizace současného strojního vybavení a nákup nové technologie. Za druhé naplnění potřebného stavu zaměstnanců na jednotlivých provozech a jejich rychlá adaptabilita na naše procesy, tak aby byla zajištěna vysoká produktivita práce. A za třetí optimalizace procesů plánování a technologické podpory výroby, tak aby se zjednodušila a zlepšila komunikace a lidé ve firmě efektivněji sdíleli informace.

Během následujících tří let plánujeme do firmy plánujeme investovat téměř dvě miliardy korun a postupně tak navýšit kapacitu až na 1 800 vozů ročně.

MM: Kolik procent tvoří vlastní výroba a kolik procent tvoří dodavatelé? Kolik jste do rozvoje výroby za poslední tři roky vložili, včetně nákupu od dodavatelů?

Ing. Bednarz: Naši dodavatelé představují v ročním objemu dodávek vice než tři miliardy korun. Společně s novými vlastníky se nastartoval i proces obnovy výrobních zařízení. V předchozích letech jsme investovali už více než 650 mil. Kč.

Tatra Phoenix Euro 6

MM: Exportujete na dvě třetiny vaší produkce. Budete v tomto trendu pokračovat i nadále? Jaké trhy jsou pro vás prioritou a co na ně plánujte vyvážet?

Ing. Bednarz: Někdy je to dokonce více než dvě třetiny a to počítáme Slovensko za „domácí“ trh. Na vývoz jsou určeny nejvíce vozidla či podvozky pro obranný průmysl a mezi stěžejní teritoria patří Indie, Saúdská Arábie, Egypt či Brazílie. Daří se nám získávat i zajímavé civilní zakázky na evropských trzích.

MM: Minulý rok jste podepsali velký kontrakt na dodávky komponent a montáž Tatry přímo v Indii. Plánujete podobný byznys i v dalších zemích? Mají další české firmy šanci se s vámi na těchto aktivitách nějak podílet, a případně jak?

Ing. Bednarz: Obnovili jsme vztahy s indickým ministerstvem obrany a nebylo to jednoduché. Takováto partnerství se rodí velice dlouho a složitě. Příkladem další zahraniční aktivní spolupráce může být i montáž vozidel v Saúdské Arábii, kam dodáváme komponenty pro výrobu vozidel Tatra Tactic (T810), známých z Armády ČR. České firmy se na výrobě vozidel Tatra podílejí dodavatelsky, jak v prvovýrobě, tak i v mnoha případech tím, že poskytují nástavby tak, abychom mohli zákazníkovi dodat kompletní vozidlo.

Hasičský vůz Tatra Firefighting

MM: V souvislosti s rozvojem výroby plánujete nákup nových strojírenských a jiných technologií? O co konkrétně se bude jednat a v jakém množství? Co budete od českých výrobců poptávat?

Ing. Bednarz: V letošním roce plánujeme do nových technologií investovat přes 400 mil. Kč. Bude se jednat především o obráběcí centra a brusky. Dále pak do provozu kalírny kupujeme novou kalicí a cementovací pec.

MM: Jak se může český strojírenský výrobce stát vaším dodavatelem a v jakých segmentech?

Ing. Bednarz: Strojírenské firmy jsme využívali zejména ke konci loňského roku v oblasti obrábění z důvodu omezených kapacit naší vlastní výroby.
Aktuálně se nám daří nabírat nové obráběče a s využitím nových CNC center zvyšovat objem odvedené práce, což vede k postupnému utlumování uvedených kooperací.
Nákladově je vlastní výroba levnější, a proto je naším cílem soběstačnost v této oblasti.

MM: V současné době máte na 900 kmenových zaměstnanců. Kolik bude činit nábor v letošním roce a jaký by měl být podle vaší strategie finální stav?

Ing. Bednarz: V současné době máme cca 950 kmenových zaměstnanců a 140 agenturních. V letošním roce plánujeme přijmout ještě asi 50 dalších zaměstnanců.

MM: České firmy mají obecně nedostatek technicky vzdělaných lidí. Platí to i o Tatře? Pokud ano, jak to řešíte, jaké máte náborové a další motivační programy, na co můžete nové zaměstnance nalákat?

Ing. Bednarz: Trend je ve všech českých firmách stejný, tudíž i Tatra stále hledá technicky vzdělané zaměstnance, zejména konstruktéry, automechaniky, autoelektrikáře, ale také techniky kvality a technology. Co se týče motivačních programů, úspěšně využíváme náborový příspěvek pro naše zaměstnance, kteří nám doporučí své známé, kolegy, rodinné příslušníky. Z dalších forem motivace určitě stojí za zmínku investice do nových moderních strojů a zařízení.

MM: Některé české podniky si tento nedostatek kvalifikovaných pracovníků řeší založením své vlastní učňovské školy, neuvažujete také o tomto modelu? Jak si vychováváte stabilní kvalifikovaný personál?

Ing. Bednarz: Založení vlastní učňovské školy zatím neplánujeme, využíváme spolupráci se školami v Kopřivnici, Ostravě a Frýdku-Místku. Ke vzdělávání našich zaměstnanců jsme začali využívat systém interních lektorů, který budeme dále rozšiřovat. Letošní plán vzdělávání zahrnuje vzdělávací aktivity týkající se středního managementu, klíčových zaměstnanců a v neposlední řadě „talentů“. Investujeme do výuky jazyků i technického vzdělávání a nezapomínáme na oblast bezpečnosti práce. Dále připravujeme pro naše zaměstnance možnost zvyšování kvalifikace v souladu s projektem národní soustavy kvalifikací. Tento projekt je určen zaměstnancům, kteří středoškolské vzdělání nedokončilii, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední či vysokou školu, ale v jiném oboru a potřebují doklad o své praxi.

MM: Spolupracujete s vysokými nebo středními školami, jak tato spolupráce konkrétně probíhá?

Ing. Bednarz: Spolupracujeme v podstatě se všemi typy škol od mateřských až po vysoké. Do mateřských škol dodáváme stavebnice pro podporu motorických schopností dětí. Se základními školami spolupracujeme pomocí projektu Game4Tatra, se středními prostřednictvím stáží, stipendií, studentských praxí apod. Studenty vysokých škol podporujeme vedením bakalářských a diplomových prací, stážemi, stipendii a například projektem Navrhni svoji Tatru a staň se tatrovákem. Pro všechny organizujeme exkurze a přednášky.

MM: Děkuji za rozhovor.

PhDr. Iva Ruskovská

iva.ruskovska@gmail.com

Reklama
Vydání #7,8
Seriál
Firmy
Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Související články
Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Revoluce v designu zdravotnického zařízení

Linet, český výrobce zdravotnického vybavení, slaví v letošním roce 20 let od vzniku svého průlomového vynálezu, kterým radikálně změnil pohled na design a užitné vlastnosti zdravotnického lůžka. Sloupová jednotka dokázala velmi nevzhledné a složité mechanismy zakomponovat do jediného tubusu. „Sloup je typickým příkladem toho, jak obrovskou má design hodnotu. Podařilo se nám vytvořit ergonomicky a designérsky čistý produkt, který nemá na světě obdoby. Zásadní pro tento výrobek bylo revoluční myšlení a odvaha vyzkoušet si to,“ říká o zkušenostech spolupráce s designéry generální ředitel Linetu Ing. Tomáš Kolář.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Zapalovací svíčky z jihu Čech dobývají celý svět

V letošním roce oslaví táborský Brisk osmdesát dva let své existence. Již od svého vzniku měla firma světové ambice. Na veletrhu Automechanika 2016 ve Frankfurtu je opět potvrdila. O zapalovací svíčky z jihočeského Tábora je velký zájem. „Aktuálně vyvážíme do více než 70 zemí a každý rok nám přibývají nová teritoria. Loni to byl například Mauricius, Zimbabwe a Malajsie. Nyní očekáváme první objednávky z Indonésie a Thajska,“ říká majitel společnosti Brisk Ing. Mojmír Čapka.

Japonský koncert pod českou taktovkou

Další ze série rozhovorů, který profesor Ján Košturiak realizuje s výjimečnými osobnostmi, přináší životní příběh manažera, který vystudoval dvě univerzity v USA a po následném profesním kariérním vzdělání se vrací zpět do ČR, aby zde v Olomouci pomáhal vybudovat závod na výrobu ložisek a ten po dlouhá léta úspěšně vedl. Přijměte pozvání k tomuto inspirativnímu čtení.

Slasti a strasti rodinného podnikání

Strojírenská rodinná firma Komfi je předním světovým výrobcem polygrafických strojů. Téměř před 25 lety ji v třípokojovém panelákovém bytě založil konstruktér Ing. Karel Matějček. V současné době firma vyváží své stroje do celého světa a byla vyhlášena Rodinnou firmou roku 2015.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit