Témata

Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Tento článek je součástí seriálu:
Připravme se na budoucnost
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Celkem se jedná o čtyři moduly seminářů konaných během celého roku postupně v Bratislavě, Brně, Praze a na závěr v domovské Žilině.

MM Průmyslové spektrum přijalo nabídku mediálního partnerství této události, a proto na svých stránkách v průběhu roku průběžně přinášíme rozhovory s osobnostmi k aktuálním tématům a osvětové články ve vazbě na prezentované seminární moduly. Poslední naše letošní upoutávka je vztažena k závěrečnému zastavení dne 20. listopadu 2019, které se bude zabývat tématem exponenciálních organizací jako podniků budoucnosti. Jedním z klíčových přednášejících na tomto setkání bude Jan Mašek, inovační leader, který z nadnárodní společnosti 3M odešel budovat partnerské sítě pro akcelerace nápadů a rozvoj byznys modelů. Požádali jsme jej o rozhovor.

MM: Dlouhá léta jste působil jako šéf VaV ve společnosti 3M Česko. Co vám tato zkušenost dala?

J. Mašek: Inovovat v korporaci a posouvat firemní kulturu směrem ke spolupráci, otevřenosti a podnikavosti je věc, kterou jsem se rozhodl vzít si za svou a provází celý můj pracovní život. Díky 3M jsem poznal, jak funguje skvělá inovativní společnost. Byl jsem dost hluboko na to, abych si odnesl to dobré i to zlé. Čerpám z toho dodnes.

Kdybych měl být konkrétnější, tak mě 3M naučilo spolupracovat, učit se, vidět fungující procesy a myslet trochu ve větším měřítku. Měl jsem možnost dívat se na 35 divizí, což vlastně viděno s nadhledem byly samostatné firmy, vidět synergie a možnosti, které člověk v běžném operativním rytmu jednoho odvětví vidět nemůže. Sledoval jsem, jak fungují zubaři, lékárny, autoopravárenství, průmyslové pásky a lepidla, filtrace, kancelářský byznys a mnoho dalších. Dalo mi to obrovský náskok sledovat a „sbírat“ jednotlivé byznys modely, kombinovat je nebo přicházet s něčím úplně novým.

Dalším benefitem, který jsem si ze 3M odnesl, byla síť kontaktů, která tvoří základ sítě Red Button. Ve 3M vznikla také Brain&Breakfast, která mne provází celou dobu a stále více mi dává smysl.

MM: Poté jste se rozhodl z korporátu odejít a postavit se na vlastní nohy. Proč?

J. Mašek: Sám bych asi nikdy neodešel. Ta firma je opravdu skvělá. Má výborné produkty, pracovali v ní skvělí lidé... Jak už to ale v korporacích bývá, změnou strategie někde nahoře se do našeho fungování začala dostávat centralizace, standardizace a další iniciativy, které moc inovacím nesvědčí. Myslím, že jsem nikdy neskrýval svůj nesouhlas a rozčarování, a tak jsem prostě a jednoduše musel z kola ven. Bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát. Ale tehdy jsem to tak samozřejmě neviděl a měl jsem docela obavu, co se mnou bude. V ten moment zapracovala síť, od které jsem se odrazil. Od té chvíle jsem si jistý, že vytváření funkčních sítí má smysl a stalo se to mým posláním.

MM: Prosím přibližte smysl a význam organizace Red Button.

J. Mašek: Red Button je síťová učící se organizace propojující profesionály napříč obory a odvětvími, kteří společně pomáhají firmám zlepšovat procesy, produkty nebo firemní kulturu. Členové sítě jsou majitelé firem, manažeři, inovátoři, kouči či mentoři, které spojuje touha měnit díky spolupráci české a slovenské podnikatelské prostředí, a tím zlepšovat společnost jako takovou.

Na 90 členů sítě, expertů ve svých oborech, spolu vyvíjí takzvané „aplikace“ či produkty – vzdělávací programy, workshopy, setkání a různé debaty, které nejprve zkouší a aplikují ve svých firmách a týmech, a poté nabízí veřejnosti. V současné době k těm nejzajímavějším patří vzdělávací program R(e)BeLeader, inspirativní setkání Brain&Breakfast fyzicky probíhající v Praze a Bratislava a vysílaná do více než 300 míst v obou zemích, či tip na Knihu měsíce.

Red Button začala v roce 2015 vytvářet skupina 10 zkušených lidí, kteří definovali základní hodnoty – respekt, expertiza a sdílení. Od té doby roste počet do sítě zapojených expertů i těch, kdo využili produkty sítě a její aktivity dále sledují (jejich číslo se v současné době pohybuje okolo 3 000).

Naše snaha vede ke změně. Posouváme se od zaměření na profit k zaměření na smysl. Od hierarchického uspořádání ke spolupracující síti. Od řízení k podpoře. Od plánování k experimentům a svobodě chybovat a pochybovat. Od uzavřené organizace směrem k transparentnímu organismu, čitelnému pro všechny jeho členy.

MM: Jak jsou vaše aktivity nápomocny podnikatelskému prostředí?

J. Mašek: Vlastně samotný název Red Button v sobě skrývá symboliku přínosu sítě. Je vytvořena proto, že když se dostanete do nějakého problému nebo vidíte nějakou příležitost něco vylepšit, zmáčknete červené tlačítko a síť zareaguje a pomůže. Už jenom možnost propojení se s experty, kteří vám dají na věc rychle názor nebo vás odkáží někam dále, je pro mnoho lidí, včetně mě, obrovská přidaná hodnota a velká zkratka. Ambicí sítě je ale kultivace podnikatelského prostředí, do kterého by se měla vrátit radost, tvoření, spolupráce, a hlavně smysl. Myslím, že byste se na tuto otázku měli spíše ptát členů sítě a lidí kolem. To jsou ti, kteří mohou nejlépe hodnotit, zda naplňujeme myšlenku Red Button. Pro mě je důležité vidět, že propojováním lidí z různých prostředí vznikají věci, projekty a řešení, které by jinak nevznikly.

MM: Kde vidíte naši republiku po inovační stránce za příštích pět až sedm let?

J. Mašek: Záleží na tom, co si představujete pod pojmem inovace . Já bych si moc přál vidět spokojené lidi, kteří jsou hrdí na to, co dělají, a společně táhnou za jeden provaz. Viděl bych rád více spolupráce mezi lidmi a firmami, více respektu a soudržnosti ve společnosti. Lidi, které zajímá udržitelnost a dlouhodobá vize. Lidi, kteří nesou zodpovědnost za svůj život a nečekají, že jim někdo dá něco zadarmo. Myslím, že máme před sebou hodně práce, na kterou se moc těším.

Osobně vidím směr inovací hlavně ve spolupráci a propojování, což je disciplína, kterou se budeme muset učit. Stále ještě je tady málo firem, které jsou otevřené a připravené spolupracovat. Zatím je spíše tendence chránit si to své a bojovat s konkurencí. Ale přesně tady firmy zapomínají na jednu důležitou věc: Pokud jsem v něčem unikátní, konkurence prostě neexistuje. A já bych všem doporučil, aby unikátnost hledali nejdřív sami v sobě a poté ve svých produktech a firmách.
Technologie jsou jen prostředek. I když vidím, jak věci postupují kupředu, stále potkávám lidi, kteří změny neberou vážně a myslí si, že se jedná jen o nějaké módní vlny. Ti budou hodně překvapeni, až např. 3D tisk opravdu začne úřadovat, a navíc je tu Moorův zákon. Technologie budou rychlejší a levnější každým rokem.
Rád bych viděl u co nejvíce firem posun z výroby do designu, výzkumu a vývoje, a ten následně prodávat. Tam jako republika patříme a rozhodně na to máme.

MM: O čem budete chtít hovořit 20. listopadu na žilinském zastavení konference Očekávejte neočekávané?

J. Mašek: Budu sdílet svou cestu a na konkrétních příkladech ukáži, jak a na čem je postaveno fungování a spolupráce v síťovém prostředí. Je to vlastně takový experiment, jak fungovat, dlouhodobě a udržitelně, aniž byste potřebovali sebemenší náznak hierarchické struktury. Není to samozřejmě úplně banální. Proto se zaměřím na výhody i úskalí. Jsem pragmatik, takže publikum od abstraktního povídání o síti přenesu k ukázkám konkrétních výstupů našeho už více než tříletého síťového fungování.

MM: Děkujeme za rozhovor a zveme všechny zájemce v listopadu do Žiliny na závěrečný cyklus konference Očekávejme neočekávané 2019.

Reklama
Reklama
Reklama

Očekávejme neočekávané, Praha

V rámci letošního cyklu konferencí Očekávejme neočekávané se v prostorech Paralelní Polis v pražských Holešovicích uskutečnilo v pořadí již třetí setkání lidí, kteří chtějí překročit hranice svého oboru, zbavit se přežitého myšlení a pro pochopení rychle se měnícího světa hledají v sítích spolupracujících partnerů příležitosti a výzvy. Hlavní organizátor IPA Slovakia společně s Red Button, Inovato, za mediální podpory MM Průmyslového spektra, se jim snaží pomocí série těchto konferencí partnerské sítě zprostředkovávat. Pražské zastavení mělo podtitul „Výroba budoucnosti a exponenciální technologie“. Ján Košturiak hovořil o budoucnosti výroby, Jiří Marek z VUT v Brně nastínil trendy ve vývoji chytrých CNC obráběcích strojů, Roman Dvořák z MM publishing hovořil o zásadních trendech a technologických přelomech současné doby. Peter Mačuš se společnosti CEIT (viz rozhovor www.mmspektrum.com/190730) prezentoval digitální transformace a řešení smart factory, které firma, u jejíž zrodu stál prof. Gregor, realizovala. Známý slovenský inovátor se světovým přesahem Norbert Brath zastupující síť Inovato se podělil o své zkušenosti z vedení inovačních projektů. Zajímavé aplikace kolaborativních robotů demonstroval na svých zkušenostech Andrej Bielik ze společnosti Stimba. Přednáškový blok poté uzavřel Peter Bílik z Anasoftu a hovořil o chytrém skladovém hospodářství a logistice. Závěrečná část setkání byla, jak již bývá na akcích společnosti IPA zvykem, zaměřena na interaktivní workshop mezi účastníky a přednášejícími. Dále zájemci měli možnost jednak zhlédnout využití internetu věcí pro monitorování stavu pěstovaných rostlin a dále navštívit zdejší Bitcoin Coffee s ochutnávkou vybraných káv z Etiopie a vyzkoušet platbu různými kryptoměnami.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Připravme se na budoucnost, Část 1. Co nás čeká

Období do roku 2025 by mělo přinést tak zásadní společenský skok, jako přineslo celé dvacáté století. Celá řada změn již na nás nyní působí a postupně se stává automatickou součástí našich osobních a profesních životů. Ale to zásadní teprve přijde a je třeba se na změny nejen připravit, ale být jejich aktivní součástí.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit