Témata
Reklama

Digitální podnik budoucnosti, Část 3 - Digitální konkureční výhoda

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.

Tento článek je součástí seriálu:
Digitální podnik budoucnosti
Díly
Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

V dnešním propojeném světě, kde primárně rozhodují spotřebitelé, je velmi důležité znát pozici, ve které firma buduje svoji konkurenční výhodu. K tomu je potřeba si odpovědět nejen na předchozí dvě otázky, kde jsou největší rizika digitalizace pro mou firmu a který digitální byznys model je pro nás vhodný. Z globálních průzkumů vyplývá, že konkurenční výhoda v digitální ekonomice leží v jedné nebo více následujících oblastí

Reklama
Reklama
Reklama
Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na

Obsah produktu nebo služby

Rozvoj produktů a služeb v digitální ekonomice vede k rozšíření zdrojů možného zvyšování tržeb a ziskovosti. Je tedy potřeba zhodnotit, jak skvělé produkty a služby firma poskytuje. V této oblasti jsou zásadní rozdíly i v tom, v jakém průmyslu či odvětví se firma pohybuje. Poměrně logická je tvorba digitálního obsahu v oblasti hudby, filmovém průmyslu nebo v IT sektoru. Mnohem hůře se vytvářejí digitální produkty v sektorech dobývání surovin, energetice či ve zdravotnictví. Přesto, ve všech sektorech se digitální produkty bouřlivě prosazují na trhu. V energetice jsou to aplikace umožňující obchodování s přebytky energií, ve zdravotnictví široká škála produktů a služeb monitorujících aktuální zdravotní stav, poskytování zdravotního poradenství či prodej zdraví prospěšných produktů a služeb. V konzervativním sektoru dobývání surovin to můžou být aplikace sledující vliv na životní prostředí a zapojení zákazníků na snižování ekologické stopy. Typickým příkladem kvalitního obsahu je Tripadvisor s nabídkou milionů restaurací, hotelů, hodnocení služeb, map, průvodců, ceníků a dalších informací, to vše s přístupem 455 milionu návštěvníků webu měsíčně. Jako vždy, nakonec rozhodují čísla, která indikují dopad podnikání na daného zákazníka či komunitu.

Zákaznická zkušenost

Budování zákaznické zkušenosti pomáhá v prodeji přes více prodejních kanálů a zvyšování příjmů od individuálního zákazníka. Typickým příkladem jsou banky před 10lety a dnes. Zatímco před léty se banky snažily o tu nejlepší hypotéku nebo nejlepší půjčku, dnes se zaměřují na tvorbu multiprostředí, které je plně dostupné v mobilním telefonu a jehož cílem je poskytování skvělé zákaznické zkušenosti v oblasti péče a zabezpečení rodiny, poskytování služeb osobního bankovnictví či VIP péče pro podnikatele. To vše upevňuje osobní vztah zákazníka a banky. V případě firmy Tripadvisor je pak zákaznická zkušenost budována speciálními funkcemi vyhledávání, jednoduchého objednání služby či naváděcími službami pro cestovatele. V bance pak digitální zaměření vede k optimalizaci všech finančních toků rodiny, či dokonce poskytnutí výhod při sdruženém nákupu energií nebo ve slevách v partnerských sítích maloobchodu.

Platforma

Vývoj digitální platformy slouží k podpoře ekonomiky z rozsahu, neboli minimálním nákladům a lepším maržím. Digitální platforma je především o tom, jakým způsobem je dodána služba či produkt, jak je podporováno budování skvělé zákaznické zkušenosti. Komplikované je to v tom, že digitální platforma musí propojit nejen firmu se zákazníky, ale musí i efektivně zapojit motivované zaměstnance, kteří skvělou zákaznickou zkušenost reálně tvoří. V návaznosti na digitální byznys modely je pak důležité posoudit a uvést do praxe schopnost pracovat globálně či jen v rámci lokální komunity.

Kombinace obsahu, zákaznické zkušenosti a profesionální digitální platformy pak vytvoří unikátní konkurenční výhodu v digitálním prostředí. Zásadním faktorem je nedělat chyby, musíme identifikovat výhody a rozvíjet je. V opačném případě se zákazníci, a zvláště mladí lidé, přesunou ke konkurenci, jako například k Amazonu nebo někomu jinému, kdo dokáže poskytnout excelentní zákaznickou zkušenost v různých sektorech.

Strategickou příležitostí jsou mobilní aplikace, které dokáží získávat okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků a implementovat hlas zákazníka dovnitř firmy. U mobilních aplikací se tedy jedná o schopnost naslouchat zákazníkům a rychle reagovat na jejich podněty, dříve, než je na všech možných internetových sítích ostuda na světě. Mobilní aplikace rovněž nahrazují typické podnikové recepční, které přijímají hosty do korporace a zapisují jejich číslo občanského průkazu do knihy hostů.

Příště se zaměříme na otázku Internetu věcí a jeho potenciál. Za měsíc na shledanou!

Ing. Libor Witassek, MBA

DC Vision, Nadace ZET

libor.witassek@dcvision.cz

Reklama
Související články
Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit