Témata

Digitální podnik budoucnosti, Část 5. Klíčové schopnosti pro digitální strategii

Občas mám pocit, že se historie tak trochu opakuje. Na počátku 90. let řada českých podniků po vzoru Německa začala zavádět ISO 9001, po roce 2011 pak opět podle německého vzoru naskočili čeští manažeři na plnění německé marketingové strategie zvané Průmysl 4.0. Nyní je zde vlna digitalizace, a tak se do toho opět pouští nejeden podnik.

Tento článek je součástí seriálu:
Digitální podnik budoucnosti
Díly
Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

Klíčové je však zachovat si zdravý selský rozum a připomenout si, že digitální ekonomika není primárně o slově digitální, ale o budování skvělé zákaznické zkušenosti v reálném čase. A k tomu je potřeba v podniku budovat a posilovat klíčové strategické dovednosti.

Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na

Klíčové strategické znalosti pro digitální podnik

První strategickou dovedností je budování digitální kultury a struktur pro sdílené hodnoty, tradice a předpoklady pro digitalizaci, které ovlivní budoucí chování zaměstnanců a podniku. Druhou strategickou dovedností je stát se paralelně inovativním a zároveň permanentně snižujícím náklady. O potřebě snižování nákladů nyní hovoří i zatím věčně ztrátový symbol elektromobility firma Tesla, která se snaží dlouhodobě budovat ekoprostředí pro autonomní dopravu. Je potřeba mít na paměti, že digitální strategii budují stovky podniků, a jen malé procento z nich je v tom úspěšné. Řada manažerů dnes hodnotí své neúspěšné snahy o digitalizaci tím, že přišly příliš brzy, nebo naopak přišly příliš pozdě. To jsou nesmysly, prostě jim chyběly dovednosti.

Klíčové znalosti pro digitální strategii

Na počátku jsou to schopnosti sbírat data o zákaznících, jejich cílech a událostech, následované schopností tato data chytře využít pro vlastní strategii. Ve druhém kroku je pak nutné vytvořit zesilovač „hlasu zákazníka“ uvnitř vlastní firmy, aby se zákazník stal centrem všech aktivit ve firmě. Teprve nyní přichází třetí krok, a tím je digitální dvojče, které poskytne data v podobě dashboardů s ukazateli KPI, které v reálném čase umožní další, již čtvrtou klíčovou dovednost rozhodování na základě faktů, nikoliv pocitů.

Budování skvělé zákaznické zkušenosti v reálném čase

Měřené procesy směřují k naplňování potřeb zákazníků a digitální strategie pak vytváří pro zákazníka skvělou zákaznickou zkušenost v reálném čase. Tato zákaznická zkušenost by ideálně měla být integrovaná, tj. multiproduktová, a zároveň šířená různými distribučními kanály, což je čtvrtá klíčová dovednost. Připojení čidel k lisu v dílně samo o sobě žádnou zákaznickou zkušenost nevybuduje, a to platí i pro digitální dvojče. To je jen prostředkem k budování skvělé zákaznické zkušenosti, nikoliv cílem.

Začněte s otázkou proč

Ač jde o tolik známé manažerské pravidlo, stále řada manažerů neumí začínat otázkou proč a řada podniků vlastně neví, proč vůbec fungují a pro koho. Další, již pátou klíčovou dovedností je přijít s unikátním odlišením a stát se značkou první volby ze strany zákazníka. Příkladů je mnoho, když se někdo zeptá, kdo je jedničkou v online platbách, většinou se spontánně vybaví PayPal. I další značky budující digitální strategie již znají své proč. Lego je inspirátorem a strůjcem budoucích stavitelů, GE je budovatelem průmyslového internetu, 7-Eleven řeší každodenní starosti nebo Uber je vaše digitální logistika v chaosu velkoměsta.

Pro vytvoření takového digitálního modelu je potřeba mít další šestou dovednost, a tou je budování partnerství a podnikatelských sítí. Ne všechny dovednosti dokáže firma zajistit sama, a tak je možné vytvořit partnerství firem se schopnostmi z různých oborů a disciplín. Klasickým příkladem takové dovednosti je partnerství Zásilkovny a taxislužby Liftago. Velké korporace se rovněž často snaží budovat inovace tím, že kupují úspěšné digitální startupy. Apple nedávno zveřejnil, že nakupuje v průměru jeden startup týdně. To si mohou dovolit firmy s přebytkem kapitálu, a těch není mnoho. Ty ostatní se musí zaměřit na budování dalších klíčových znalostí a jejich uplatnění v praxi.

Ideálním nástrojem pro hráče v té nejvyšší digitální lize je pak možnost připojení do vašeho ekoprostředí přes API rozhraní, což je nezbytná sedmá dovednost. Pro vybudování efektivního ekoprostředí je potřeba mít na paměti poslední z osmi klíčových dovedností, a tou je zajištění kyberbezpečnosti a zároveň vysoké efektivity. Pro kyberbezpečnost se nabízí inovativní využití blockchainu, nejen k zajištění ochrany před kyber útoky, ale rovněž k ochraně duševního vlastnictví. K efektivitě pak je nutno přidat myšlení lean, rychle, levně a kvalitně se prolíná firemní kulturou i v digitálním prostředí.

Kroků pro budování digitálního podniku je opravdu hodně, a vše tak leží v rukou správného leadera. Nad leadershipem se zamyslíme v příštím a již posledním díle.

Za necelý měsíc na shledanou!

Ing. Libor Witassek, MBA

DC Vision, Nadace ZET

libor.witassek@dcvision.cz

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit