Témata
Reklama

Digitální podnik budoucnosti, Část 5. Klíčové schopnosti pro digitální strategii

Občas mám pocit, že se historie tak trochu opakuje. Na počátku 90. let řada českých podniků po vzoru Německa začala zavádět ISO 9001, po roce 2011 pak opět podle německého vzoru naskočili čeští manažeři na plnění německé marketingové strategie zvané Průmysl 4.0. Nyní je zde vlna digitalizace, a tak se do toho opět pouští nejeden podnik.

Tento článek je součástí seriálu:
Digitální podnik budoucnosti
Díly
Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

Klíčové je však zachovat si zdravý selský rozum a připomenout si, že digitální ekonomika není primárně o slově digitální, ale o budování skvělé zákaznické zkušenosti v reálném čase. A k tomu je potřeba v podniku budovat a posilovat klíčové strategické dovednosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na

Klíčové strategické znalosti pro digitální podnik

První strategickou dovedností je budování digitální kultury a struktur pro sdílené hodnoty, tradice a předpoklady pro digitalizaci, které ovlivní budoucí chování zaměstnanců a podniku. Druhou strategickou dovedností je stát se paralelně inovativním a zároveň permanentně snižujícím náklady. O potřebě snižování nákladů nyní hovoří i zatím věčně ztrátový symbol elektromobility firma Tesla, která se snaží dlouhodobě budovat ekoprostředí pro autonomní dopravu. Je potřeba mít na paměti, že digitální strategii budují stovky podniků, a jen malé procento z nich je v tom úspěšné. Řada manažerů dnes hodnotí své neúspěšné snahy o digitalizaci tím, že přišly příliš brzy, nebo naopak přišly příliš pozdě. To jsou nesmysly, prostě jim chyběly dovednosti.

Klíčové znalosti pro digitální strategii

Na počátku jsou to schopnosti sbírat data o zákaznících, jejich cílech a událostech, následované schopností tato data chytře využít pro vlastní strategii. Ve druhém kroku je pak nutné vytvořit zesilovač „hlasu zákazníka“ uvnitř vlastní firmy, aby se zákazník stal centrem všech aktivit ve firmě. Teprve nyní přichází třetí krok, a tím je digitální dvojče, které poskytne data v podobě dashboardů s ukazateli KPI, které v reálném čase umožní další, již čtvrtou klíčovou dovednost rozhodování na základě faktů, nikoliv pocitů.

Budování skvělé zákaznické zkušenosti v reálném čase

Měřené procesy směřují k naplňování potřeb zákazníků a digitální strategie pak vytváří pro zákazníka skvělou zákaznickou zkušenost v reálném čase. Tato zákaznická zkušenost by ideálně měla být integrovaná, tj. multiproduktová, a zároveň šířená různými distribučními kanály, což je čtvrtá klíčová dovednost. Připojení čidel k lisu v dílně samo o sobě žádnou zákaznickou zkušenost nevybuduje, a to platí i pro digitální dvojče. To je jen prostředkem k budování skvělé zákaznické zkušenosti, nikoliv cílem.

Začněte s otázkou proč

Ač jde o tolik známé manažerské pravidlo, stále řada manažerů neumí začínat otázkou proč a řada podniků vlastně neví, proč vůbec fungují a pro koho. Další, již pátou klíčovou dovedností je přijít s unikátním odlišením a stát se značkou první volby ze strany zákazníka. Příkladů je mnoho, když se někdo zeptá, kdo je jedničkou v online platbách, většinou se spontánně vybaví PayPal. I další značky budující digitální strategie již znají své proč. Lego je inspirátorem a strůjcem budoucích stavitelů, GE je budovatelem průmyslového internetu, 7-Eleven řeší každodenní starosti nebo Uber je vaše digitální logistika v chaosu velkoměsta.

Pro vytvoření takového digitálního modelu je potřeba mít další šestou dovednost, a tou je budování partnerství a podnikatelských sítí. Ne všechny dovednosti dokáže firma zajistit sama, a tak je možné vytvořit partnerství firem se schopnostmi z různých oborů a disciplín. Klasickým příkladem takové dovednosti je partnerství Zásilkovny a taxislužby Liftago. Velké korporace se rovněž často snaží budovat inovace tím, že kupují úspěšné digitální startupy. Apple nedávno zveřejnil, že nakupuje v průměru jeden startup týdně. To si mohou dovolit firmy s přebytkem kapitálu, a těch není mnoho. Ty ostatní se musí zaměřit na budování dalších klíčových znalostí a jejich uplatnění v praxi.

Ideálním nástrojem pro hráče v té nejvyšší digitální lize je pak možnost připojení do vašeho ekoprostředí přes API rozhraní, což je nezbytná sedmá dovednost. Pro vybudování efektivního ekoprostředí je potřeba mít na paměti poslední z osmi klíčových dovedností, a tou je zajištění kyberbezpečnosti a zároveň vysoké efektivity. Pro kyberbezpečnost se nabízí inovativní využití blockchainu, nejen k zajištění ochrany před kyber útoky, ale rovněž k ochraně duševního vlastnictví. K efektivitě pak je nutno přidat myšlení lean, rychle, levně a kvalitně se prolíná firemní kulturou i v digitálním prostředí.

Kroků pro budování digitálního podniku je opravdu hodně, a vše tak leží v rukou správného leadera. Nad leadershipem se zamyslíme v příštím a již posledním díle.

Za necelý měsíc na shledanou!

Ing. Libor Witassek, MBA

DC Vision, Nadace ZET

libor.witassek@dcvision.cz

Reklama
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Budoucnost české výroby tkví v inovacích, Část 1. Změna konstrukčního přístupu

Česká republika je zemí s dlouhou vědeckotechnickou, průmyslovou a inovační tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí?
Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe bude snažit nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj inovační potenciál a tížený efekt.

Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Připravme se na budoucnost, Část 1. Co nás čeká

Období do roku 2025 by mělo přinést tak zásadní společenský skok, jako přineslo celé dvacáté století. Celá řada změn již na nás nyní působí a postupně se stává automatickou součástí našich osobních a profesních životů. Ale to zásadní teprve přijde a je třeba se na změny nejen připravit, ale být jejich aktivní součástí.

Od školního ukazovátka až na vrchol v osvětlovací technice

Tentokrát jsme se vydali na Slovensko do městečka Dojč, ležícího v blízkosti hranic s Českou republikou mezi městy Holíč a Senica, na jihovýchod od Hodonína, za panem Vladimírem Levárskym, šéfem společnosti OMS, která se zaměřuje na problematiku osvětlení. K tomu patří designování svítidel i jejich výroba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit