Témata
Reklama

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

„Projekt je vynikající ukázkou interdisciplinární spolupráce studentů,“ řekl během slavnostního zahájení rektor ZČU Miroslav Holeček, pod jehož záštitou se workshop konal. „Studenti se jednak učí spolupracovat a také jsou od samého začátku vedeni k systematičnosti, což je skvělé. Poznal jsem lidi, kteří se snaží na univerzitě dělat věci důležité pro praxi,“ říká Jiří Vokoun, produktový manažer Škody Transportation, která se projektu zúčastnila poprvé. Firma studentům zadala téma Systém podjezdových zábran tramvaje, který nejlépe vyřešil tým ve složení Lucie Šimečková, Petr Kanta, Pavel Skála z Fakulty strojní, Rostislav Prokop z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Tereza Doležalová a Tereza Vašíčková z Fakulty zdravotnických studií.

Reklama
Reklama
Reklama
Projekt DESING+, s jehož myšlenkou před lety přišel profesor Stanislav Hosnedl, u studentů rozvíjí především interdisciplinární spolupráci, systematičnost, kreativitu, ale i vytrvalost a další vlastnosti důležité pro budoucí kariéru. Z letošních 10 interdisciplinárních týmů tvořených 73 studenty ze čtyř fakult ZČU svoje produkty na 10. mezinárodním workshopu představily čtyři vítězné týmy ZČU v Plzni a s nimi také dva týmy z Technické vysoké školy Deggendorf.
Studentské řešení systému podjezdových zábran tramvaje pro Škoda Transportion„Největší plus bylo, že jsme se naučili pracovat v týmu,“ říká Miroslav Bednář, student Fakulty strojní a manažer týmu, který uspěl se svým elektricky poháněným chodítkem. Téma zadala firma Konstruktionsbüro Dostal a vítězný tým tvořili studenti třech zdejších fakult. Chodítko studenti navrhli tak, aby splňovalo všechny požadované technické parametry, zohledňovalo zdravotní hlediska a také hezky vypadalo.

„Chtěli jsme, aby vozítko beze studu mohli používat i mladí lidé, kteří mají potíže s hybností,“ vysvětluje designérka týmu Lenka Baumanová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Studenti, kteří spolupracovali s firmou Engel strojírenská, navrhovali integrovaný dopravník do vstřikolisu. Nejlepší návrh představil tým Karel Ritter, Tomáš Bláha a Pavlína Vodičková z Fakulty strojní, Pavel Kotva z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Kristýna Karafová, Amálie Mašková a Hana Vlčková z Fakulty zdravotnických studií.

Prezentace integrovaného dopravníku do vstřikolisu v projektu zadaném firmou Engel strojírenská

Mezinárodního workshopu se zúčastnily desítky studentů z Technické vysoké školy v Deggendorfu a z Technologického kampusu v Chamu. I tam se po vzoru Západočeské univerzity učí spolupracovat ve víceoborových týmech, byť spíše technicky zaměřených. V Plzni představili koupelnový modul pro seniory a hendikepované osoby a inteligentní světelný budík.

Součástí workshopu bylo i předání zvláštních ocenění děkanů fakult za nejlepší konstrukční řešení (Cena děkana Fakulty strojní), za nejlepší průmyslový design (Cena děkana Fakulty designu) a za nejlepší příspěvek ze zdravotnických hledisek (Cena děkana Fakulty zdravotnických studií). Speciální cenu předali i zástupci firmy Škoda Transportation.

Prezentace výsledků studentského projektu DESIGN+ se tradičně těší velkému zájmu odborné veřejnosti.Rozvíjení schopností spolupracovat a silné zaměření na praxi oceňují zástupci firem každoročně. „Pokud vím, jedná se o ojedinělý projekt. Studenti při něm propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy. Každý rok dostáváme od spolupracujících firem děkovná vyjádření,“ říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje.

Výukový projekt DESING+ je podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT pod názvem ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.

V projektu DESING+ (Designing and Engineering) studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již téměř 1 300 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity. Do projektu již bylo, příp. stále je, zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Významným výsledkem projektu jsou i desítky udělených užitných a průmyslových vzorů na originální části navržených řešení.

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Šárka Stará

sstara@rek.zcu.cz

Reklama
Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Související články
Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost české výroby tkví v inovacích, Část 1. Změna konstrukčního přístupu

Česká republika je zemí s dlouhou vědeckotechnickou, průmyslovou a inovační tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí?
Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe bude snažit nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj inovační potenciál a tížený efekt.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit