Témata

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Reklama

Povídání o CIMT 2019 začneme jedním „ale“. Fúze a výhra – i při hledání sebeskrytějšího významu překladu si nemyslím, že se za tímto sloganem byla skrývá skutečnost, že řada evropských firem vyrábějící obráběcí stroje již není plně v rukou Evropanů. Týká se to samozřejmě i např. amerických firem. Poznámka pro připomenutí, u firmy IBM, divize stolních počítačů a notebooků (a pevných disků) to možná začalo, a „nikdo“ se nad tím nepozastavoval. Nyní, po 15 letech, jsou na výrazně menší mezikontinentální transakce nasazovány dozorčí komise, státní orgány či se přijímají zákony. Otevřenost ke globalizaci evidentně není vždy bezvýhradná.

Vraťme se na chvíli ke statistikám, které zazněly na tiskové konferenci čínské oborové asociaci CMTBA. K textu přiložené grafy ukazují typy strojů, které se do Číny dovezly v roce 2018. Vyjádřeno v amerických dolarech. Struktura importu a exportu výrobní techniky je ze sloupcových grafů zřejmá, stejně tak diametrální je rozdíl typu stojů, které byly vyvezeny a dovezeny. Související statistiky – země, ze kterých se do Číny nejvíce dováží výrobní technika (Japonsko, Německo, Tchaj-wan), a naopak kam Čína výrobní stroje vyváží (USA Indie, Vietnam), jsou uvedeny v předchozím vstupu z CIMT (viz www.mmspektrum.com/190654). Poslední údaje zde uvedené, které dokreslují čínský trh výrobní techniky, jsou údaje o počtu vyrobených kusů. V Číně bylo v roce 2018 vyrobeno 488 610 kusů strojů nazývaných souhrnně stroje pro třískové obrábění. Z toho bylo 190 642 kusů strojů s NC řízením. V případě tvářecích strojů to bylo celkem 230 012 kusů, z toho 22 653 strojů s NC řízením. Pokud sami sebe uklidníme, že např. v případě tvářecích strojů statistiky nezahrnují i takové „sofistikované“ zařízení, jakými jsou stolní pákové nůžky, pak se jedná o úctyhodná čísla. Znovu podotýkám, že se jedná o stroje vyrobené v jednom roce. V předchozích letech byly počty přibližně stejné, v letech 2013 až 2015 dokonce o cca 20 % vyšší.

Reklama
Reklama
Reklama

Pro zvětšení klikněte na graf.

Přejděme k výrobní technice. Tzv. velká pětka – firmy Jier, Dalian Machine Tool Group (DMTG), Shenyang Machine Tool (SMTCL), Beijing No. 1 Machine Tool Plant (BYJC) a Shaanxi Qinchuan Machine Tool&Tool Group (QMT&T), byly umístěny vždy na vstupu do východních hal. A tak v západní hale firma DMG Mori „stála“ proti QMT&T, italská Pama proti BYJC, americký Haas proti Jier.

Firma Jier se dlouhodobě „neobtěžuje“ na veletrh přivézt nějaký tvářecí stroj. Vždy se omezí na fyzické modely linek postupového tváření plechů. A není se čemu divit. Realizované délky těchto děl dosahují stovek metrů. Firma rovněž vyrábí obráběcí stroje. Letos představila portálový stroj, který frézoval velikou formu pro karosérie automobilů. Možné hlavy, které lze na stroj doplnit, byly součástí expozice.

Nabídka frézovacích hlav firmy Jier

Portálový obráběcí stroj vystavovala rovněž firma BYJC. Rám stroje byl o něco menší, obráběný dílec byl výrazně menší, zato stroj byl velký tím, že získal zlatou veletržní medaili. Stěny stánku firmy BYJC byly polepené velkoplošnými tisky s příklady realizovaných projektů, multimediální projekce ukazovaly výrobu součástek pro letecký a zbrojní průmysl atd. A samozřejmě nemohla zapadnout informace, že firma BYJC (před léty) majetkově vstoupila do německé firmy Waldrich Coburg a také C. B. Ferrari a Safop. Portálových frézovacích obráběcích center bylo na veletrhu nepočítaně.

Zlatou medailí oceněné obráběcí centrum firmy BYJCNejvětší horizontku na veletrh přivezla firma Qiqihar No. 2. Naopak největší stroj typu karusel vystavovala firma Qiqihar No. 1. A snad protože při instalaci největšího stoje bylo na stánku firmy pořád dost místa, došlo na fyzickou prezentaci hned dalších dvou svislých obráběcích center. Největší stroj měl průměr obrobku 3 500 mm, dva menší velikosti desky 1 600 mm se zdály být naprosto identické. Prostě pro stroje bylo místa dost. Na dvou strojích byly prezentovány technologie výroby ložisek, na jednom z menších leteckého motoru. Pro vysvětlení – pojmenování čínských podniků se historicky obvykle řídí podle místa působnosti (vzniku), pak nezbývalo než začít firmy číslovat.
Největší karusel na veletrhu měl průměr upínací desky 3,5 m a byl od firmy Qiqihar No. 1.
Největší horizontka veletrhu byla od firma Qiqihar No. 2. Firma umí i větší stroje, což v minulosti ukázala. Největší karusel na veletrhu měl průměr upínací desky 3,5 m a byl od firmy Qiqihar No. 1.Firma Chongqing Machine Tool Group CME/CHMTI je předním výrobcem obráběcích strojů a linek pro výrobu ozubení. Pro zajímavost, město Chongqing má cca 30 milionů obyvatel. Kdo neuvidí, nepochopí. Když z tohoto města jedete za město do přírody, satelitní „vesnice“ v okolí mají velikost stovek tisíc obyvatel. A to by bylo, aby se v tomto kraji nenašli konstruktéři ozubárenských strojů. Prezentace CHMTI byla i v letošním roce jedna z nejlepších na veletrhu. Skoro až luxusní design strojů, precizní provedení stánku, vše čisté jak vně strojů, tak uvnitř. Firem se specializací na výrobu ozubení od malých průměrů až po velkoprůměrová kola bylo rovněž dost.


Ihned v druhé vlně na návštěvníky „útočila“ firma Avic. Jedná se o obří podnik, pro který platí, že kde je větší město, tam je Avic. A naopak. Nosným výrobním programem firmy jsou letadla, kosmický průmysl a energetika. Avic je typickým příkladem firmy, kdy ji její růst a specifické potřeby donutily vyvíjet a vyrábět technologie pro vlastní potřebu. Pamatuji dobu, kdy Avic byl ve „čtvrté či páté“ řadě. Expozici letos dominovala frézovací hlava a byly zde prezentovány výrobní technologie a obráběcí stroje, které firma v uvedených oblastech nabízí. Mimo jiné jako jedna z mála čínských firem nabízela 3D tisk. Nemyslím si, že čínské firmy opomíjejí tisk kovů pro průmyslové účely. Jen CIMT není tím místem, kde se tyto technologie prezentují.

Prezentace 3D tisku firmy AvicJeden celý pavilon byl věnován automatizaci a robotizaci. Nejucelenější nabídku měla firma JNRS. Roboty jako součást výrobních buněk jsou už naprostým standardem. Na několika stáncích se pohybovaly autonomní roboty, které přemísťovaly součástky na větší vzdálenosti. Nejlépe zpracovanou prezentaci nabízených produktů a autonomního robota měla firma Shandong Deed Precision Machine. Opět luxusní realizace stánku, nablýskané obráběcí stroje ve spojení s moderní výrobní technikou.
Manipulátor obrobků firmy JNRS. Hlava motoru nákladního automobilu určitě není z evropského nákladního auta.

Nepřehlédnutelnou prezentaci měla firma Beijing Jingdiao Group. V její produkci jsou obráběcí centra, která vyrábějí velmi přesné součástky s vysokou jakostí povrchů. Na stánku byly desítky obrobků nejkomplikovanějších tvarů, jež personál expozice neustále v rukavičkách leštil. Přiložené dílce držely u sebe atomárními vazbami a leskly se jak zrcadlo.

Beijing Jingdiao Group – lesknoucí se exponáty byly hlavním lákadlem na stánku. Dalo by se říci, že čím složitější tvar, tím lesknoucí se povrch.
Samohybný robot na stánku Shandong Deed Precision Machine. Designerské zpracování strojů i robota bylo na vysoké úrovni.

Stroje pro hluboké vyvrtání, brusky, drátořezy, měřicí technika, řídicí systémy atd. Prostě v expozicích byly vystavovány výrobní stroje pro všechny myslitelné technologie. A co nebylo na stáncích firem z pevninské Číny, bylo na stáncích firem „ostrovních“. Často bylo prezentováno monitorování a sledování výrobních procesů. Toto je možná jeden z důvodů poklesu počtu prodaných strojů – čínští výrobci restrukturalizují své provozy a obřích výrobních kapacit již nedosahují pouhým nasazením masivního počtu výrobních strojů.

Monitorování výroby od firmy J-Tech

Těm, co dočetli až sem, prozradím, že anglický ekvivalent motta veletrhu byl: Win the Smart Future Together. Každá větší akce prostě potřebuje mít motto se vznosnou myšlenkou. Netroufám si říci, zda představy čínského návštěvníka byly splněny, tedy zda dobře „nakoupil“, a myšlenka veletrhu tedy byla v jeho očích naplněna, nebo alespoň pochopena. Veletrh byl vydatný, o tom není pochyb. Čína má několik firem, které jsou domácími tahouny oboru. Vedle toho technologie a firmy co potřebovaly, si koupily. Inu učebnicové teorie ekonomie – křivky nabídky a poptávky přednášené v kurzech v globálním světě neobsahují „nějaký“ parametr, opravný koeficient či záchrannou brzdu ukrytou ve rčení dvakrát měř a jednou řež, či moc psů, zajícova smrt. Spíše přitahují vyznavače vodních živlů ve stylu „po nás potopa“. Tchajwanské obráběcí stroje úspěšně živí řadu českých (evropských) distributorů. Necháme se překvapit, jaká bude prezentace ryze čínských firem na EMO 2019 a také, kdy začnou svoji čínskou produkci neskrývaně nabízet a uplatňovat v Evropě tzv. ve velkém. Ještě jednodušší situaci budou mít v Americe. U velkých firem však můžeme očekávat obchodní kanály obdobné jako u firem Mazak, DMG Mori nebo Okuma. Zatím mají čínské firmy na domácím trhu stále práce dost.

Do výrobních hal výrobců letadel, automobilů, samotných obráběcích strojů a dalších výrobních provozů se jen tak nedostanete. To platí u čínských výrobních firem o to více. Samozřejmě situace je jiná, když si budete chtít objednat roční výrobu 217 milionů telefonů iPhone, pak se dostanete „všude“. To se však českých výrobců obráběcích strojů ani výrobců produktů konečné spotřeby netýká. Pro Čínu stále platí, že je to trh, který výrobci závislí na prodeji svých produktů nemohou přehlížet.

Lubomír W. Novotný, Peking, Čína

Něco navíc....

První díl reportáže z návštěvy tohoto mezinárodního veletrhu si můžete přečíst zde.

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit