Témata
Reklama

Evropské sdružení Cecimo připravovalo několik let projekt výstavy obráběcích a tvářecích strojů v Číně. Během té doby byla základní idea výstavy několikrát modifikována. Původní záměr uspořádat každý druhý rok, kdy se nekoná EMO ani pekinský CIMT výstavu EMO China, nakonec realizaci nenašel. Po jednáních s čínskými státními orgány byl následně upraven název výstavy na EMTE (European Machine Tool Exhibition).

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

S ohledem na obtížnost získat výstavní licence v přijatelném termínu se Cecimo spojilo se stávajícím organizátorem EASTPO Shanghai, výstavy zaměřené na obráběcí stroje a roboty, jež je pořádána již od roku 1999 pravidelně každý červenec. Jako další organizátor výstavy EMTE byla vybrána firma MP International ze Singapuru.

První ročník akce EMTE/EASTPO proběhl třetí červencový týden s očekáváním a příslibem do budoucnosti postavením této výstavy na čínském teritoriu minimálně na úroveň výstavy CIMT a snahou překonat svým významem a rozsahem jiné oborové výstavy, kterými jsou CCMT Shanghai, CIMES Peking, Metalworking Shanghai nebo AMB Nanjing. Ambice nemalé.

Reklama
Reklama
Reklama

Česká účast na výstavě

Výstava byla navržena a organizací CzechTrade schválena jako podporovaná oficiální česká prezentace v rámci programu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV. Výstavy se zúčastnilo 14 českých firem, přičemž výrobci TOS Varnsdorf a Kovosvit MAS zde prezentovali velké obráběcí stroje WHN 125 a Multicut. Menší stroje zde předváděly firmy N.KO a Bomar. Společnosti Exactcut, Hestego, Pilana Metal, Pilous, Slovácké strojírny, Strojírna Tyc, Toshulin, Weiler Holoubkov a Žďas se zde prezentovaly informačními expozicemi. Celková plocha české účasti činila 320 m2. Informační stánek Svazu strojírenské technologie byl ve společné sekci světových oborových asociací.

Česká expozice byla umístěna na prestižním místě u vstupu do areálu výstaviště v hale W1, kde byly expozice všech evropských svazů sdružených v Cecimo. V kontextu expozic ostatních evropských výrobců a národních svazů byla hodnocena jako jedna z nejlepších.

Očekávání a skutečnost

Výstava EMTE/EASTPO byla sledována s velkým očekáváním. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o první ročník a organizátoři věnovali samotné přípravě a propagaci více než dva roky, byl zde oprávněný předpoklad, že výstava bude vítanou alternativou v sudé roky, kdy se v pekingském teritoriu nekoná veletrh CIMT. Je zde nutné připomenout, že i čeští výrobci více než čtvrt století hledají nejvhodnější výstavu v Číně, která by alternovala právě výstavu CIMT, jež je bezkonkurenční nejen v regionu daleké Asie, ale i ve světě.

Během výstavy se z pohledu nestranných zahraničních pozorovatelů objevily kritické názory na její úroveň. Při hodnocení by autor chtěl zachovat objektivní postoj postavený na základě faktů. Postupně můžeme zhodnotit očekávání a deklarované přednosti výstavy se skutečností a současně se pokusit o vysvětlení příčin, které vedly ke konečné podobě výstavy.

Předem musíme konstatovat, že na jedné straně byla maximální snaha ze strany Cecimo výstavu co nejvíce u evropských výrobců propagovat a přimět je k co nejreprezentativnějšímu zastoupení všech, kteří jsou na čínském teritoriu exportně aktivní. Naproti tomu byla od samého začátku snaha čínské strany tuto výstavu nepodporovat a vytvořit jí organizační překážky. Pokud budeme hodnotit výsledek těchto dvou protichůdných záměrů, musíme bohužel konstatovat, že čínská strana byla ve svém snažení úspěšnější.

Hlavní důvody ovlivňující výslednou podobu a úroveň výstavy lze spatřovat ve skutečnosti, že Cecimo nepřesvědčilo nejdůležitější výrobce z Evropy, aby na výstavě prezentovali nejnovější technologie. Ze současné světové špičky 15 největších výrobců v oboru (7 japonských, 4 německých, 2 čínských, 2 jihokorejských) se výstavy nezúčastnil ani jeden. Chyběly zde takové evropské firmy, jako Trumpf, Emag, Schuler, MAG, Traub, Chiron, Siemens, Junker DMG Mori, Pama, Danobat, Mikron a další. Je dost zarážející, že ani z ostatních, v teritoriu zavedených světových výrobců, se výstavy nezúčastnili tradiční vystavovatelé, kteří se prezentují běžně na strojírenských výstavách v Číně. Jmenujme Yamazaki Mazak, Okuma, Makino, Amada, Haas, Gleason, Doosan či Hyundai. Ani sekce nástrojů nebyla zastoupena tradičními vystavovateli, jako je Sandvik, Walter či Iscar.

Ani jeden z čínských organizátorů výstavy nezajistil dostatečný počet domácích výrobců-vystavovatelů, a to ani co do počtu ani do technické úrovně exponátů. Velký nedostatek byl rovněž v počtu a kvalitě návštěvníků. Zopakoval se zde problém, který je již minimálně 15 let vytýkán výstavám v Číně organizovaným veletržními organizacemi z Německa. Tyto výstavy mají daleko větší propagaci a marketingovou podporu v Evropě než v samotné Číně. Čínští potenciální zákazníci poptávající strojní zařízení tyto výstavy neregistrují nebo je ignorují.

Dalším a podle názoru autora nekorektním zásahem čínské strany byla neúčast předních čínských výrobců. Ani jeden z pěti podniků čínské extraligy (Shenyang MTG, DMTG, JIER MTG, Qinchuan MTG, Beijing MTG) se výstavy nezúčastnil. Samotné výstavy EASTPO by se však zúčastnili určitě. Ten, kdo dlouhodobě sleduje úroveň a rozsah prezentací těchto pěti čínských výrobců na výstavách CIMT, CCMT, CIMES, Metalworking, EMO a dalších, dobře ví, že jejich neúčast byla velkým oslabením úrovně celé výstavy. Výstavy se bohužel nezúčastnil ani nikdo z čínské první ligy (Wuhan HD MTG, Qiqihar MTW, Shaghai Electric) či druhé (Chongqing No. 2, Nanjing GMW, Tianjin Jinji). Zůstal jen čínský okresní přebor. Neúčast čínských firem v takovémto rozsahu není nahodilá, ale prokazatelně zorganizovaná.
Z výše uvedených faktů vyplývá, že první výstava evropských strojů v ČLR zůstala hodně za očekáváním. Čínská strana jasně ukázala, že na domácím hřišti se musí hrát podle jejích pravidel a že kvalitní výstavu s dostatečným počtem špičkových vystavovatelů, hlavně co do počtu zainteresovaných účastníků (investorů), umí zajistit pouze centrální státní čínská organizace.

Zůstává velkou otázkou, jak dopadne další ročník, který je avizován na rok 2016. Situaci komplikuje skutečnost, že konkurenční výstavu CCMT 2016 se organizátorům, čínskému svazu CMTBA, podařilo zajistit na stejné výstaviště Shanghai Pudong v ideálním dubnovém termínu.

Ing. Bedřich Musil
Svaz strojírenské technologie

musil@sst.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 140942
Datum: 04. 09. 2014
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu

Čínský trh patřil historicky společně s ruským a indickým mezi ty, kam českoslovenští výrobci obráběcích a tvářecích strojů směřovali nejvíce své produkce. Značky jako Škoda, TOS či ČKD dodnes představují pečeť kvality a spolehlivosti, na kterou se snaží současní pokračovatelé těchto českých symbolů navazovat. Někde se jim to celkem daří, někde zasahuje vyšší moc v podobě restrikcí a někde se teprve investiční boom zavádění nových technologií očekává. Čína patří do té první skupiny a firmy se mohou právem těšit z úspěchů, které zde sklízejí.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Tradiční výrobci ve světovém kontextu

Opět po deseti letech přivítala Česká republika shromáždění Evropské asociace výrobců obráběcích a tvářecích strojů Cecimo, jehož členem je dlouhá léta i Svaz strojírenské technologie. Podle Ekonomického výboru asociace vzrostl loni objem výroby obráběcích a tvářecích strojů 15-ti členských zemí Cecimo na 22, 8 miliardy eur. Jde o dvouprocentní meziroční nárůst, stejný vývoj asociace očekává i v roce 2014.

AMB Stuttgart 2014

Aktuální inovace a nejnovější trendy v oblasti obráběcích strojů a přesných nástrojů předvede na 1 300 vystavovatelů z více než 27 zemí světa na mezinárodní výstavě AMB pro obrábění kovů od 16. do 20. září 2014 ve Stuttgartu. Na 105 tisíci metrech čtverečních výstavní plochy budou představovat zástupci strojírenských společností novinky v oblasti soustružení, frézování, obrábění, broušení, dělení materiálů a dalších technologií a příslušných komponent.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit