Témata
Reklama

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Na udílení cen se v komorním prostředí konferenčního centra sešli pořadatelé veletrhu, zástupci oceněných firem a další hosté. A samozřejmě novináři z řady technických magazínů – ceny MM přesahují stránky německého časopisu. Protože jsou udělovány ve spolupráci s VDW, hlavním organizátorem veletrhu, jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Nelze se divit, že zájem o oceněné je velký a ceny jsou umisťovány hned vedle exponátů na těch nejviditelnějších místech.

Aby cenu vyráběný produkt získal, musí být do soutěže přihlášen. Vyžaduje to samozřejmě odvahu tvůrce, ale i sebejistotu a sebereflexi. Avšak pojmenovat MM Award slovem soutěž není zcela na místě, protože neexistují parametry, které by mezi sebou exponáty objektivně porovnávaly. Natož kdyby se měly porovnávat naprosto odlišné výrobky. Je to obdobné jako u srovnání parametrů mobilních telefonů. Běžně máme hodnocené kategorie, jako například velikost displeje, podporované standardy mobilních sítí, počet tlačítek… Jsou tedy porovnávány parametry, jimž rozumí a ocení (neocení) je každý. I přesto, že v současnosti pouze jediná firma nabízí 64bitový procesor (a nejen procesor), který iPhone pohání, nepohybuje se tento v porovnávacích tabulkách na předních místech. V hodnoceních prostě nemají na odborné parametry odborné kolonky. Přitom porota znalců, která dokáže ocenit vybavenost telefonu, jenž mimo jiné bude umět navigovat i uvnitř budov (zatím neumožňuje, protože okolí na to není připraveno), by jej třeba katapultovala na přední pozice. Tedy dokázala by ocenit parametry mimo obecná měřítka.

Na letošním EMO bylo uděleno 13 ocenění. Ceny získaly konkrétní produkty, v některých kategoriích jich bylo oceněno vícero a jedna cena byla zcela neproduktová. Každé ocenění je spjato s nějakou, v daném roce vyhlášenou kategorií. Pořadí kategorií je nepodstatné – mezi oceněnými není vítězů ani poražených, avšak v dané kategorii lze komisí vybraný výrobek považovat za nejlepší, nejzajímavější, nejinovativnější… prostě oceněníhodný. Pojďme se tedy věnovat oceněným exponátům v jedenácti kategoriích volným tempem ve volném pořadí.

Zvláštní cenu obdržel Ken Fouhy, šéfredaktor časopisu MM Maschinenmarkt. Ač mladý tělem i duchem, lze ji v jeho rukou považovat za uznání za celoživotní dílo a poděkování MM u příležitosti jeho odchodu z pozice, již dlouhá léta zastával.

Zdá se, že ekologie v oblasti výrobní techniky nabývá stále větší a hmatatelnější podobu. Šetření s energiemi je vhodným způsobem měření a řízení dobře proveditelné. Jednoduchým příkladem realizace, u obráběcích strojů však poněkud složitější problematiky, mohou být jezdicí schody, které se zastaví, když právě nikomu neslouží. Stejně tak lze omezit funkci řady zařízení obráběcího stroje, když právě neobrábí. Někteří výrobci obráběcích strojů jdou ještě dále. Na předloňském veletrhu EMO uvedla na trh firma Grom frézovací obráběcí centrum s vodorovnou osou vřetena, které nemělo žádné hydraulické ani pneumatické obvody. V roce 2013 vystavovala obdobný počin firma Weisser Söhne GmbH & Co. KG. Jednalo se o soustružnické obráběcí centrum s vertikální osou vřetena Vertor C-1 z produktové řady E-Machine. Stroj je určen pro obrábění malých dílců, je výrazně menší a kompaktnější než jeho starší „vzor“. Ocenění získal za to, že je kompletně elektro-mechanický, tedy že pro upínání a odepínání nástrojů nepoužívá hydraulické obvody. Na realizaci stroje se podílela i firma Bosch Rexroth.

Reklama
Reklama
Reklama
Stroj bez hydraulických a pneumatických silových obvodů – novinka firmy Weisser. Zdroj: Weisser

Cenu v oboru frézování získaly najednou dvě firmy, avšak za jeden technický počin. I v tomto případě je oceněno evoluční řešení technologie mechanického odebírání materiálu za přispění velmi nízkých teplot. Firma MAG před dvěma lety představila poněkud odlišný způsob obrábění, který by se vedle nového řešení dal nazvat jako „hrubá síla třeskutého mrazu“. Firma vyrábějící obráběcí centra Starrag AG a výrobce nástrojů firma Walter na věc šla poněkud jinak. Tělo nástroje je provrtáno soustavou kanálů, které umožňují přivádět podchlazené CO2 těsně před místo záběru břitové destičky. Totéž těleso nástroje jinými přívodními kanály může do řezu směřovat vzduch, vodní aerosol nebo MQL (jedná se o tzv. mikromazání, tj. o směs vzduchu a malého množství mazacího/chladicího oleje). Aby technologie mohla fungovat, bylo nutné propojit nástroj se strojem, o což se postarali technici Starrag AG. Vřeteno stroje má dva oddělené přívodní kanály a dvojitý rotační převodník kapalin, který musí snést vysoké otáčky vřetena.

Chlazení nástroje vícero médii. Zdroj: Starrag + Walter

Firma Agathon AG si odnesla medaili za technologicky nový proces broušení břitových destiček nazvaný PowerGrind. Jedná se o novou elektroerozivní technologii, nesoucí název Electrical-Discharge-Conditioning (EDC), která například vede k tomu, že přítlačná síla do řezu je v čase konstantní a opotřebení brusného kotouče (elektrody) je minimální. Při broušení diamantu nedochází k poškození krystalové struktury. Další možností technologie je například orovnávání brousicího kotouče během broušení.

Nová technologie broušení řezných materiálů PowerGrind. Zdroj: Agathon AG

Veletrhu EMO dominují technologie třískového obrábění. Elektroerozivní a další technologie se zde vyskytují u specializovaných firem nebo u těch, které mají velmi široký výrobní program. Například u firmy Mazak. Ve stejnojmenné kategorii, jako je výše zmíněná technologie, jež je v řadě oblastí strojírenské výroby nezastupitelná, obdržela cenu firma Vollmer. Stroj QXD 250 slouží k ostření řezných nástrojů. Stroj je kompletně šestiosý, aby mohlo dojít k nastavení jakékoli obecné polohy nástroje proti obrobku. Je vybaven automatickou výměnou obrobků (nástroje, které mají být broušeny) a automatickou výměnou nástrojů (kotoučů). Na stroji je aplikována technologie Vpulse EDM, která urychluje proces ostření o 30 procent a dosahovaná drsnost ploch na nástroji je Ra = 0,1 µm.

Šestiosé brousicí centrum na nástroje QXD 250. Zdroj: autor a Vollmer

Provádění vícero třískových operací na jednom stroji se pomalu stalo standardem. Plnohodnotné vrtání, frézování, soustružení a další operace již zvládá řada nejrůznějších typů. Objevuji se však další neotřelá spojení diametrálně odlišných výrobních technologií. Například obrobek může být po obrobení označen laserovým popisovačem. Na veletrhu bylo představeno multifunkční víceosé obráběcí centrum HSTM 1000-L firmy Hamuel, které slouží k opravě a samozřejmě i výrobě nových dílců – lopatek energetických a leteckých turbín. Stěžejní na stroji je to, co porotu přesvědčilo – že dokáže na jedno upnutí na lopatku nanést navařováním kov, který následně opracuje do potřebného tvaru a změří. Uvědomíme-li si, že na standardní lopatce délky půl metru snad ani centimetr není přímý, prostorové navařování zajisté způsobuje nerovnoměrný ohřev a nároky na dodržení výsledného tvaru jsou značné. Spolu se strojem firmy Starrag AG se jedná o velmi zajímavé stroje a spojení technologií určené pro výrobky stejného typu. Obě jsou určeny pro výrobu stejného typu dílců, a přitom využívají tak odlišné teploty – třeskutý mráz a naproti tomu teploty tavící kovy. Pozn.: Typická žárupevná lopatka obsahuje stopové množství železa a jinak samé ušlechtilé kovy.

Stroj HSTM 1000 – po vybavení laserem se z něj stal pokrokový a oceněný HSTM 1000-L. Zdroj: Hamuel

Teplotu tavení kovu lze překonat teplotou, kdy dochází k jeho vypařování. Další oceněná technologie toto nedělá, ale využívá zařízení, které dokáže velkou energii směřovat do velmi malého prostoru – laser. Firma Rineck Maschinenbau GmbH obdržela cenu za technologii laserem asistovaného obrábění. Spolu s techniky z Fraunhofer IPT vyvinuli systém směřování laserového paprsku před břit řezného-frézovacího nástroje. Laser má za úkol lokálně ovlivnit vlastnost materiálu, jíž je obrobitelnost. Uplatnění nalezne při opracovávání velmi tvrdých materiálů, na kterých si nejedna fréza vylámala nejeden zub.

Laserem asistované obrábění. Zdroj: Rineck Maschinenbau

Firma Hydrokomp získala cenu MM Award v kategorii upínání obrobků. Cenu získaly za rychlospojky– automatic clamping system AKM. Jedná se o spojky ovládané hydraulicky, ale mohou sloužit pro propojení jiných médií, než kterými se ovládají. Maximální přenášený tlak je 35 MPa. V oblasti řízení a řídících systémů byla cena udělena firmě Okuma za vlastní řídicí systém určený pro pětiosé obráběcí centra.

Rychlospojky se série automatic clamping system AKM [zdroj: Hydrokomp]

Firma Renishaw získala cenu za programové vybavení k automatické měřicí stanici Equator 300 RPM. Na stánku měla samozřejmě zajímavých exponátů více. Ještě zajímavější je, že firma etablovaná v měřicí technice se vrhla na výrobu ustavovacích podložek, upínek a dalších prvků, které slouží k ustavování a upínání obrobků. Nelze v tom vidět nic jiného, než snahu nabízet komplexní služby.

V oblasti měřicí techniky se pohybuje i firma Blum. Pro ty, kteří se nepohybují v oblasti výroby, lze jejich vztah formulovat jako přímou konkurenci v řadě produktů. Dvě velké inovativní firmy jsou „štěstím“ pro uživatele jejich produktů. Firma Blum získala cenu za novinku v oboru – měřicí sondu TC64-RG, která je určena pro měření drsnosti povrchů přímo na obráběcím stroji.

Novinka v měřicí technice. Zdroj: Blum

Obráběcí stroje dokážou spotřebovávat hodně elektrické energie, být hlučné, do okolí cákat chladicí kapalinu nebo vytvářet mlhu, která není vůbec příjemná, natož zdraví prospěšná. Výrobní technologie jsou radikálně neměnitelné, proto tvůrci obráběcích strojů musejí realizovat opatření, které nepříznivé vlivy výroby minimalizují. Úplné zakrytování pracovního prostoru stroje s odsáváním prachu, par, mlhy se u menších strojů, kde je to potřeba, aplikují jednoduše. U velkých strojů je toto spojeno s nemalými náklady. Mnohdy je nutné vyčištěný vzduch vypouštět mimo výrobní halu. Cenu MM Award získalo odsávací zařízení KMA UV 30000H, které se chová velmi ekologicky, protože teplo, které by jinak se vzduchem odešlo mimo vytápěné prostory, vrací zpět.

Oceněné odsávací zařízení Ultravent 30000H. Zdroj: KMA

Obráběcí centrum Präzoplan ze skupiny Krause & Mauser získalo zvláštní cenu poroty. Jedná se o velmi přesný a velmi zajímavě koncipovaný stroj. Rám stroje je vyroben z přírodního granitu a má uzavřený tvar písmene O. Svislé vřeteno může mít výkon 8 kW s maximálními otáčkami 35 000 min-1 nebo 5,5 kW a otáčky 80 000 min-1. Typ vřetena má z pochopitelných důvodů upínání nástrojů HSK velikost 40 nebo 25. Translační pohyby zajišťují přesné kuličkové šrouby. Pohybové osy jsou uloženy v lineárním aerostatickém vedení, nikoli však klasicky na křížovém stole, který je tvořen lineárními vedeními otočenými o 90 stupňů, a umístěny ve dvou výškách. Na stroji Präzoplan se stůl pohybuje v rovině na tzv. rovinném (planární) vedení. Pokusy takto pohybovat stolem už byly učiněny před několika lety, ale hodily se spíše na manipulaci obrobků než na přesnou výrobu. Plochy stolu jsou lapovány a vzduchový polštář, na kterém se pohybuje, zajišťuje pohyb stolu bez tření. Tento koncept se nebude hodit na výrobu součástí, kdy při řezném procesu vznikají velké klopné momenty. Což u vřetena s otáčkami 80 000 min-1 nelze ani očekávat. A technické parametry? Rychloposuv ve všech osách 60 m.min-1, zrychlení v ose X 2g, v ose Y 1,7g. Přesnost polohování ±1 µm, opakovatelnost ±0,4 µm. Stroj může být vybaven hlídáním kolize nástroje, mikromazáním, automatickou výměnou obrobků, vnitřním chlazením a řadou dalších. To vše je možné realizovat na stroji, který má upínací plochu 325 x 275 mm.

Stroj oceněný za netradiční koncepci a velkou přesnost polohování. Zdroj: Präzoplan

Pohledem na oceněné exponáty se nelze vyhnout konstatování, že se vůbec nevěnovala pozornost obrábění klasického „železa“ ani klasickým, byť numericky řízeným strojům. Na veletrhu například firma Bost představila speciální ložisko s proměnlivým průměrem pro uložení upínací desky svislého obráběcího centra, firma FPT se chlubila novým patentovaným vřeteníkem horizontální vyvrtávačky. Je možné, že se do soutěže nepřihlásily, a tak cenu získat nemohly. Nelze přehlédnout, že ocenění získaly hned tři technologie a zařízení, které jsou směřovány do high-tech výrob. To je oblast, ve které západní svět ještě dokáže před zeměmi východní Asie držet technologický náskok. Obrábět konstrukční uhlíkové oceli v klasické strojařině už umí „každý“ a dodávat konvenční stroje na východ se daří nemnoha firmám. Ekologické trendy a zároveň reakci výrobců obráběcích strojů a příslušenství na tlaky nadřazených restrikcí reprezentuje jak odsávací zařízení KMA, tak i centrum Weisser. A například Renishaw a Blum dokazují, že se stále více bude prosazovat automatizace měřicích činností. Související tlak na podnikové informační systémy, CAD dokumentaci i CAD software jsou toho součástí.

Lubomír W. Novotný
Hannover, Německo

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Související články
Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit