Témata
Reklama

Němci oprávněně s bradou vzhůru

"Do roka a do dne" vám zase ukážeme, proč jsme ekonomičtí lídři Evropy. Takovýto slogan klidně mohl viset u východu končícího loňského veletrhu EMO. Žijící Jirásek či Kozina by si pravděpodobně na toto pověstné sousloví dělali právní nároky. Jisté je, že zatímco čtenáři románu opájejíce se bojem vlastenců s německým živlem spontánně metali typické sekyrky, ve stejné době pár kilometrů na západ pan Daimler a Benz rozjížděli firmu na výrobu automobilů. A od té doby je jeden region znám díky trojcípé hvězdě (a černému koni na žlutém podkladě), druhý tím, že si tam lidé "nasazují" psí hlavy.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Hannoverské EMO konané v loňském roce bylo díky ekonomickým problémům velmi očekáváno. Málokdo přesně věděl, jak se producenti výrobní techniky vypořádají s obdobím poklesu průmyslové produkce a tedy i spotřeby obráběcích strojů. Pár měsíců nato konaný veletrh ve stejném regionu Metav 2012 (Düsseldorf) proběhl poněkud ve stínu nablýskaného veletrhu EMO – účast návštěvníků a vystavovatelů nemohla německý pořadatelský svaz VDW příliš potěšit. Zato veletrh AMB, který se konal „na den přesně“ rok po EMO na opačném konci spolkové země, byl vnímán, jako že je pouze v pořadí za EMO, Metav, IMTS Chicago i dalšími veletrhy. Snad právě proto velmi překvapil.

Reklama
Reklama
Součástí veletrhu AMB byla i výstava historických obráběcích strojů. Bavorská firma Vollmer datuje své založena k roku 1909Veletrh se opět konal na exkluzivním výstavišti, které z automobilu jedoucího po D8 není v podstatě vidět, zato jej nemůžete minout kvůli nepřehlédnutelnému parkovišti Bosch-Parkhaus umístěnému nad dálnici. Střechy výstavních hal jsou nově pokryty slunečními kolektory. Výstaviště ve městě Stuttgart je velmi kompaktní, ucelené a přeci jen menší než v Hannoveru.

S ohledem na počet návštěvníků se zdálo být na veletrhu opravdu plno. Davy valící se po výstavišti umocňovala i skutečnost, že uličky mezi stánky byly „optimalizovány“ za účelem efektivního využití výstavní plochy – „bulváry“ mezi stánky známé z veletrhů z Číny či USA na výstavišti ve Stuttgartu nebyly, ani nechyběly. Během pěti dní sem přijelo 90 000 návštěvníků a vystavovalo 1 356 firem. Procentuálně jde z hlediska obou údajů o zhruba 33 procent menší veletrh než loňské EMO a o čtyřicet procent větší než letošní Metav.

Automotive stále táhne

Na veletrhu nechyběli všichni známí výrobci obráběcích strojů. Posledně konané AMB 2010 více tíhlo k prezentaci technologií pro výrobu dílců v automobilovém průmyslu, tedy spíše pro hromadnou a velkosériovou výrobu. Nešlo si nevšimnout, že došlo k jisté změně spektra vystavovatelů. Letos se na veletrhu „navíc“ objevily I firmy, které vyrábějí těžké obráběcí stroje, obráběcí centra pro „všeobecné“ použití a další výrobní zařízení, jež obvykle bývají k vidění na širokospektrálním veletrhu EMO. Přesto veletrh AMB nejen díky umístění blízko výše zmíněných automobilek zůstává věrný automobilovému průmyslu.

Technologické možnosti stroje Alzmetall GS 1400

Hodně domácích a zahraničních návštěvníků zvyšuje renomé veletrhu. To ale vytvářejí především prestižní vystavovatelé, kteří pro něj připraví tolik neustále žádaných novinek. Známá firma Grob specializující se mimo jiné na výrobní linky pro automobilky nově představila multifunkční technologii soustružnicko-frézovacího centra s tím, že soustružnický nástroj je upnut ve vodorovném frézovacím vřetenu. Díky otočné kolébce, na níž je umístěno soustružnické vřeteno (unáší obrobek), je možné obrábět vnější i vnitřní plochy. Soustružnicko-frézovací centrum G550T je vybaveno pohony o výkonu 50/66 kW a krouticím momentem 258/341 Nm. Otáčky jsou až 10 000 min-1. Nástrojové vybavení HSK-T 100 naznačuje spřízněnost firmy s myšlenkami sdružení firem – příznivců a propagátorů upínacích systémů HSK-T –, jež je jakýmsi tažením proti systému Capto. Centrum je navíc vyvinuto novým systémem kontroly bezpečného upnutí nástroje, které je rovněž jakousi reakcí na existenci systému firmy Ott-Jakob.

I firma s dlouholetou tradicí Alzmetall na AMB 2012 představovala svou novinku z řady GS. Stroj GS 1400/5-FDT patří rovněž do kategorie strojů, které vedle frézovacích operací umožňují provádět také soustružnické operace. Vřeteno umístěné na kolébce může s obrobkem průměru do 1 380 mm rotovat rychlostí až 560 min-1. Rotaci okolo osy A a C zajišťují tři torzní motory. Frézovací vřeteno disponuje otáčkami až 14 000 min-1 a možností jeho torzní fixace pro upnutí nástroje HSK-T 100 a realizaci soustružnických operací.

Premiéru na veletrhu mělo obráběcí centrum CenFlex 1 od firmy Supfina Grieshaber. Firma se zabývá výrobou superfinišovacích strojů, které používají automobilky pro dokončovací operace například vaček a klikových hřídelí. Firma využívá technologii „nekonečných“ pásů, které například na tomto stroji na jedno upnutí klikové hřídele dokážou „vyhladit“ deset funkčních ploch pro ložiska do jedné minuty s drsností Rz pod 1,6. Nasazení takového stroje a jemu podobných pak dovoluje automobilkám „nabízet“ automobily s dobou záběhu v desítkách kilometrů.

Obráběcí centrum G550T firmy Grob

Poslední, samozřejmě nový a německý stroj, o kterém se zde v textu zmíníme, je výrobek firmy A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH. UniCen 1000 je multifunkční obráběcí centrum lišící se od předchozích tím, že osa rotace obrobku je vodorovná, ale má rovněž pět řízených os. Obráběný průměr je do 1 000 mm a maximální délka obrobku 1 500 mm. Stroj má modulární koncepci, pohybové osy jsou uloženy na hydrostatice, je možné jej vybavit až 120 nástroji.

Ani výrobci komponent na AMB nezůstali stranou. Mnichovská firma Hawe Hydraulik SE zabývající se výrobou hydraulických komponentů, rozvaděčů atd. představila speciální jednotku NSMD určenou pro řízení a kontrolu tlaku pro systémy hydraulického upínání obrobků. Integruje v sobě řídicí, silové i bezpečnostní funkce. Novinky byly k vidění i v oblasti nástrojů například u firem Mapal, CECO a další.

Podpůrné aktivity

Německo jakožto známá funkční občanská společnost je známé řadou hnutí, která se rovněž nevyhýbají technice. Příkladem je Blue Competence, což je iniciativa výrobců snažící se snižovat energetickou náročnost výrobních strojů. Druhým příkladem je HSK-T Working Committee, jež je aktivitou pro podporu a vývoj tohoto upínacího systému vzešlého z HSK. Do této společnosti světoznámých výrobců obráběcích strojů patří například DMG, Traub, Emag, Index a MAG a samozřejmě velká řada převážně výrobců nástrojů.

Aktivita VDW se neomezuje na tisknutí letáků s honosnými myšlenkami

Doprovodné akce ani na veletrhu AMB nemohly chybět, přitom nejviditelnější se konala ve vstupním atriu. V zásadě se jednalo o několik akcí provázaných společným jmenovatelem – prosperitou Německa. Atrium na stuttgartském výstavišti má podobu vysokoškolské posluchárny. Nejen studenti na stupňovitém „hledišti“ sledovali prezentaci na plátně, za ním se nacházel plácek s instalacemi obráběcích strojů, prezentačních a tréninkových pracovišť. Celý prostor doprovázely nápisy „Zeiz, was Du kannst!“, „Machine builders – Job with Power“, „WorldSkill Germany“ a další, reagující na společenský problém – nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, malý zájem mladých lidí o technické obory a hrozbu stárnutí populace vlivem nepříznivého demografického vývoje společnosti.

Co nápis, to myšlenka a za řadou se nacházely konkrétní systematické činy – iniciativy a projekty. Celý tento prostor výstaviště zastřešovala především nadace německého svazu VDW, která se snaží přitáhnout studenty k zájmu o techniku. Pro žáky byly pořádány organizované prohlídky s průvodci, které jim měly ukázat nejen výrobky firem, ale především profese, jež jsou potřeba při jejich zhotovení, a dále, že tato zaměstnání jsou zajímavá, zábavná, ale přitom náročná, a že se s nimi v Německu lze dobře uživit. Prostě: „Machine Builders – Job with Power“. Součástí celého projektu bylo udělování ocenění ve dvou technických disciplínách pro mladé operátory CNC obráběcích strojů do 22 let. Vítězové bezesporu zvětšili svoji zaměstnaneckou aktivitu a zároveň zvýšili prestiž svých zaměstnavatelů – firmy Chiron a Gildemeister.

Poslední dobou se na stáncích firem nesetkáváme se sympatickými slečnami pouze v pozici hostesek podávající kafe a občerstvení...

Na veletrhu AMB byla prezentována nová aktivita podporovaná Berlínem i spolkovými zeměmi nazvaná „Make it in Germany“. Toto velice jednoduché slovní spojení v sobě ukrývá několik makroekonomických zákonů vedoucích k prosperitě země. V podstatě jde o „další“ vlnu lákání nových zahraničních pracovníků na německý trh, tentokrát s důrazem na vysokou vzdělanost a odbornost lidí vpuštěných do spolkových zemí.

Závěr

Souhrnně lze konstatovat, že veletrh AMB byl vedle výrobních zařízení pro automobilový průmysl věnován zejména multifunkčním obráběcím centrům, která jsou sofistikovanější a všechny technologické operace na nich lze realizovat plnohodnotně. Z hlediska techniky veletrh AMB 2012 už minimálně podruhé za sebou ukázal, že jde o prestižní výstavu – je důležité tam být z hlediska vystavovatele a rozumné tam být z hlediska zájemce o výrobní techniku a technologie. O technické novinky nebyla nouze; pár jsme si jich představili.

Superfinišování je v současnosti nedílnou součástí dílců v automobilovém průmyslu.

Na místě bylo zajímavé sledovat vyjádření zástupců výrobců obráběcích strojů a vystavovatelů i představitelů německého průmyslu. Například Reiner Hammerl, ředitel firem Traub a Index, s optimismem vzhlížel do roku 2013. Bylo by zajímavé znát aktuální pohled na budoucí vývoj, když současně prosakují zprávy o obrovských propadech prodejů automobilů ve Španělsku, Francii a Itálii, o pozastavování výroby automobilů Passat firmou VW apod.

Parkovací dům je indikátorem, že jste po dálnici D8 dorazili na místo.

I na AMB platilo, že mezi vystavovateli nebyly žádné irské, islandské, řecké apod. firmy vyrábějící obráběcí stroje. Snad i proto lze s empatií pochopit hlasy řecké veřejnosti, že nejsou jako Němci, že jsou jiní. Přesto by si rádi dopřávali stejný blahobyt, nevědouce, že stará dobrá drachma není základem ekonomické prosperity a vysoké životní úrovně. Vedle toho potomci Psohlavců poté, co prohospodařili topůrka svých sekyrek, železo skončilo ve výkupnách kovů a nové jim v domácích ocelárnách už nikdo nevykove, stáhli se do svých volbami i jinými podněty nedotknutelných ulit. Řekové přes značné protievropské a protiněmecké protesty alespoň stále tančí…

Lubomír W. Novotný
Stuttgart

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #11
Seriál
Firmy
Související články
EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

EMO Hannover 2013, část 4 - řezné nástroje a komponenty II.

Přesto, že se veletrh EMO konal již v září, jeho přesah je velký a my i v tomto vydání přinášíme další sérii profesně zaměřených pohledů na prezentované exponáty v příslušných komoditách. Oblast řezných nástrojů je jednou z největších nomenklatur a proto se nám v minulém vydání nepodařilo do jednoho příspěvku vměstnant vše podstatné, pokračujeme tedy i nyní. Dnes oblast řezných nástrojů ukončíme a to představením závitořezných nástrojů, břitových destiček, materiálů a povlaků a na závěr pak nástrojových a obráběcích systémů.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Související články
EMO Hannover 2013, část 3 - řezné nástroje

Výběr z prezentovaných řezných nástrojů, řezných materiálů a povlaků, upínacích a dalších prostředků technologií obrábění nejen na EMO 2013 v Hannoveru ukázal jejich aktuální technickou úroveň, ale současně uživatelům nabídl nové možnosti jejich praktického uplatnění. Jaké novinky zde tedy mimo jiné byly v obrovské záplavě řezných nástrojů prezentovány?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover v příbězích

Odevzdáváme do tiskárny toto vydání a EMO má za sebou další ročník, jenž se po dvou letech konal opět v Hannoveru. Jaký byl? Samozřejmě jako vždy tím největším, co lze ve světě obráběcích strojů vidět na jednom místě. A nikdo vlastně ani nečekal nic jiného - dva tisíce sto vystavovatelů a na sto padesát tisíc návštěvníků je zde standardem. Prostě jsme si zvykli, že EMO pod taktovkou svazu VDW je synonymem všech superlativů a nemusí to být vždy jen v době konjunktury. Pojďme komentovanými příběhy nahlédnout na zajímavé momenty a místa. V následujících vydáních MM pak budeme tradičně postupně přinášet tematické pohledy na prezentované novinky.

Inteligence ve výrobě, EMO Hannover 2013

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Inovativní produkce a produkce s efektivním využíváním zdrojů

Na přelomu února až března 2013 se v lipských veletržních halách opět setkají vystavovatelé veletržní kombinace strojírenského veletrhu intec a subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse z branže kovozpracujícího, zpracovatelského a subdodavatelského průmyslu.

Obráběči v Istanbulu

Jednou ze stále trochu ekonomicky rostoucích evropských zemí je Turecko. Nejedna zahraniční firma "objevila" kouzlo jeho trhu i výrobní potenciál. Do Turecka umístily část své výroby firmy vyrábějící méně technicky náročné zařízení i například výrobci leteckých motorů. A právě v Turecku se ve slavném městě ležícím na dvou kontinentech se uskutečnil veletrh obráběcích strojů Maktek.

Metav 2012 pro evropský obchod

Veletrh Metav, který je od roku 1980 v sudých letech pořádán německým profesním svazem VDW na düsseldorvském výstavišti, prezentuje celý procesní řetězec, od jednotlivých strojů až po kompletní výrobní systémy. Tato odborná akce oslovuje dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Pojďme se blíže seznámit, s čím Metav oslaví své sedmnácté narozeniny ve své termínu od 28. února do 3. března 2012.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit