Témata
Reklama

Němci oprávněně s bradou vzhůru

"Do roka a do dne" vám zase ukážeme, proč jsme ekonomičtí lídři Evropy. Takovýto slogan klidně mohl viset u východu končícího loňského veletrhu EMO. Žijící Jirásek či Kozina by si pravděpodobně na toto pověstné sousloví dělali právní nároky. Jisté je, že zatímco čtenáři románu opájejíce se bojem vlastenců s německým živlem spontánně metali typické sekyrky, ve stejné době pár kilometrů na západ pan Daimler a Benz rozjížděli firmu na výrobu automobilů. A od té doby je jeden region znám díky trojcípé hvězdě (a černému koni na žlutém podkladě), druhý tím, že si tam lidé "nasazují" psí hlavy.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Hannoverské EMO konané v loňském roce bylo díky ekonomickým problémům velmi očekáváno. Málokdo přesně věděl, jak se producenti výrobní techniky vypořádají s obdobím poklesu průmyslové produkce a tedy i spotřeby obráběcích strojů. Pár měsíců nato konaný veletrh ve stejném regionu Metav 2012 (Düsseldorf) proběhl poněkud ve stínu nablýskaného veletrhu EMO – účast návštěvníků a vystavovatelů nemohla německý pořadatelský svaz VDW příliš potěšit. Zato veletrh AMB, který se konal „na den přesně“ rok po EMO na opačném konci spolkové země, byl vnímán, jako že je pouze v pořadí za EMO, Metav, IMTS Chicago i dalšími veletrhy. Snad právě proto velmi překvapil.

Reklama
Reklama
Reklama
Součástí veletrhu AMB byla i výstava historických obráběcích strojů. Bavorská firma Vollmer datuje své založena k roku 1909Veletrh se opět konal na exkluzivním výstavišti, které z automobilu jedoucího po D8 není v podstatě vidět, zato jej nemůžete minout kvůli nepřehlédnutelnému parkovišti Bosch-Parkhaus umístěnému nad dálnici. Střechy výstavních hal jsou nově pokryty slunečními kolektory. Výstaviště ve městě Stuttgart je velmi kompaktní, ucelené a přeci jen menší než v Hannoveru.

S ohledem na počet návštěvníků se zdálo být na veletrhu opravdu plno. Davy valící se po výstavišti umocňovala i skutečnost, že uličky mezi stánky byly „optimalizovány“ za účelem efektivního využití výstavní plochy – „bulváry“ mezi stánky známé z veletrhů z Číny či USA na výstavišti ve Stuttgartu nebyly, ani nechyběly. Během pěti dní sem přijelo 90 000 návštěvníků a vystavovalo 1 356 firem. Procentuálně jde z hlediska obou údajů o zhruba 33 procent menší veletrh než loňské EMO a o čtyřicet procent větší než letošní Metav.

Automotive stále táhne

Na veletrhu nechyběli všichni známí výrobci obráběcích strojů. Posledně konané AMB 2010 více tíhlo k prezentaci technologií pro výrobu dílců v automobilovém průmyslu, tedy spíše pro hromadnou a velkosériovou výrobu. Nešlo si nevšimnout, že došlo k jisté změně spektra vystavovatelů. Letos se na veletrhu „navíc“ objevily I firmy, které vyrábějí těžké obráběcí stroje, obráběcí centra pro „všeobecné“ použití a další výrobní zařízení, jež obvykle bývají k vidění na širokospektrálním veletrhu EMO. Přesto veletrh AMB nejen díky umístění blízko výše zmíněných automobilek zůstává věrný automobilovému průmyslu.

Technologické možnosti stroje Alzmetall GS 1400

Hodně domácích a zahraničních návštěvníků zvyšuje renomé veletrhu. To ale vytvářejí především prestižní vystavovatelé, kteří pro něj připraví tolik neustále žádaných novinek. Známá firma Grob specializující se mimo jiné na výrobní linky pro automobilky nově představila multifunkční technologii soustružnicko-frézovacího centra s tím, že soustružnický nástroj je upnut ve vodorovném frézovacím vřetenu. Díky otočné kolébce, na níž je umístěno soustružnické vřeteno (unáší obrobek), je možné obrábět vnější i vnitřní plochy. Soustružnicko-frézovací centrum G550T je vybaveno pohony o výkonu 50/66 kW a krouticím momentem 258/341 Nm. Otáčky jsou až 10 000 min-1. Nástrojové vybavení HSK-T 100 naznačuje spřízněnost firmy s myšlenkami sdružení firem – příznivců a propagátorů upínacích systémů HSK-T –, jež je jakýmsi tažením proti systému Capto. Centrum je navíc vyvinuto novým systémem kontroly bezpečného upnutí nástroje, které je rovněž jakousi reakcí na existenci systému firmy Ott-Jakob.

I firma s dlouholetou tradicí Alzmetall na AMB 2012 představovala svou novinku z řady GS. Stroj GS 1400/5-FDT patří rovněž do kategorie strojů, které vedle frézovacích operací umožňují provádět také soustružnické operace. Vřeteno umístěné na kolébce může s obrobkem průměru do 1 380 mm rotovat rychlostí až 560 min-1. Rotaci okolo osy A a C zajišťují tři torzní motory. Frézovací vřeteno disponuje otáčkami až 14 000 min-1 a možností jeho torzní fixace pro upnutí nástroje HSK-T 100 a realizaci soustružnických operací.

Premiéru na veletrhu mělo obráběcí centrum CenFlex 1 od firmy Supfina Grieshaber. Firma se zabývá výrobou superfinišovacích strojů, které používají automobilky pro dokončovací operace například vaček a klikových hřídelí. Firma využívá technologii „nekonečných“ pásů, které například na tomto stroji na jedno upnutí klikové hřídele dokážou „vyhladit“ deset funkčních ploch pro ložiska do jedné minuty s drsností Rz pod 1,6. Nasazení takového stroje a jemu podobných pak dovoluje automobilkám „nabízet“ automobily s dobou záběhu v desítkách kilometrů.

Obráběcí centrum G550T firmy Grob

Poslední, samozřejmě nový a německý stroj, o kterém se zde v textu zmíníme, je výrobek firmy A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH. UniCen 1000 je multifunkční obráběcí centrum lišící se od předchozích tím, že osa rotace obrobku je vodorovná, ale má rovněž pět řízených os. Obráběný průměr je do 1 000 mm a maximální délka obrobku 1 500 mm. Stroj má modulární koncepci, pohybové osy jsou uloženy na hydrostatice, je možné jej vybavit až 120 nástroji.

Ani výrobci komponent na AMB nezůstali stranou. Mnichovská firma Hawe Hydraulik SE zabývající se výrobou hydraulických komponentů, rozvaděčů atd. představila speciální jednotku NSMD určenou pro řízení a kontrolu tlaku pro systémy hydraulického upínání obrobků. Integruje v sobě řídicí, silové i bezpečnostní funkce. Novinky byly k vidění i v oblasti nástrojů například u firem Mapal, CECO a další.

Podpůrné aktivity

Německo jakožto známá funkční občanská společnost je známé řadou hnutí, která se rovněž nevyhýbají technice. Příkladem je Blue Competence, což je iniciativa výrobců snažící se snižovat energetickou náročnost výrobních strojů. Druhým příkladem je HSK-T Working Committee, jež je aktivitou pro podporu a vývoj tohoto upínacího systému vzešlého z HSK. Do této společnosti světoznámých výrobců obráběcích strojů patří například DMG, Traub, Emag, Index a MAG a samozřejmě velká řada převážně výrobců nástrojů.

Aktivita VDW se neomezuje na tisknutí letáků s honosnými myšlenkami

Doprovodné akce ani na veletrhu AMB nemohly chybět, přitom nejviditelnější se konala ve vstupním atriu. V zásadě se jednalo o několik akcí provázaných společným jmenovatelem – prosperitou Německa. Atrium na stuttgartském výstavišti má podobu vysokoškolské posluchárny. Nejen studenti na stupňovitém „hledišti“ sledovali prezentaci na plátně, za ním se nacházel plácek s instalacemi obráběcích strojů, prezentačních a tréninkových pracovišť. Celý prostor doprovázely nápisy „Zeiz, was Du kannst!“, „Machine builders – Job with Power“, „WorldSkill Germany“ a další, reagující na společenský problém – nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, malý zájem mladých lidí o technické obory a hrozbu stárnutí populace vlivem nepříznivého demografického vývoje společnosti.

Co nápis, to myšlenka a za řadou se nacházely konkrétní systematické činy – iniciativy a projekty. Celý tento prostor výstaviště zastřešovala především nadace německého svazu VDW, která se snaží přitáhnout studenty k zájmu o techniku. Pro žáky byly pořádány organizované prohlídky s průvodci, které jim měly ukázat nejen výrobky firem, ale především profese, jež jsou potřeba při jejich zhotovení, a dále, že tato zaměstnání jsou zajímavá, zábavná, ale přitom náročná, a že se s nimi v Německu lze dobře uživit. Prostě: „Machine Builders – Job with Power“. Součástí celého projektu bylo udělování ocenění ve dvou technických disciplínách pro mladé operátory CNC obráběcích strojů do 22 let. Vítězové bezesporu zvětšili svoji zaměstnaneckou aktivitu a zároveň zvýšili prestiž svých zaměstnavatelů – firmy Chiron a Gildemeister.

Poslední dobou se na stáncích firem nesetkáváme se sympatickými slečnami pouze v pozici hostesek podávající kafe a občerstvení...

Na veletrhu AMB byla prezentována nová aktivita podporovaná Berlínem i spolkovými zeměmi nazvaná „Make it in Germany“. Toto velice jednoduché slovní spojení v sobě ukrývá několik makroekonomických zákonů vedoucích k prosperitě země. V podstatě jde o „další“ vlnu lákání nových zahraničních pracovníků na německý trh, tentokrát s důrazem na vysokou vzdělanost a odbornost lidí vpuštěných do spolkových zemí.

Závěr

Souhrnně lze konstatovat, že veletrh AMB byl vedle výrobních zařízení pro automobilový průmysl věnován zejména multifunkčním obráběcím centrům, která jsou sofistikovanější a všechny technologické operace na nich lze realizovat plnohodnotně. Z hlediska techniky veletrh AMB 2012 už minimálně podruhé za sebou ukázal, že jde o prestižní výstavu – je důležité tam být z hlediska vystavovatele a rozumné tam být z hlediska zájemce o výrobní techniku a technologie. O technické novinky nebyla nouze; pár jsme si jich představili.

Superfinišování je v současnosti nedílnou součástí dílců v automobilovém průmyslu.

Na místě bylo zajímavé sledovat vyjádření zástupců výrobců obráběcích strojů a vystavovatelů i představitelů německého průmyslu. Například Reiner Hammerl, ředitel firem Traub a Index, s optimismem vzhlížel do roku 2013. Bylo by zajímavé znát aktuální pohled na budoucí vývoj, když současně prosakují zprávy o obrovských propadech prodejů automobilů ve Španělsku, Francii a Itálii, o pozastavování výroby automobilů Passat firmou VW apod.

Parkovací dům je indikátorem, že jste po dálnici D8 dorazili na místo.

I na AMB platilo, že mezi vystavovateli nebyly žádné irské, islandské, řecké apod. firmy vyrábějící obráběcí stroje. Snad i proto lze s empatií pochopit hlasy řecké veřejnosti, že nejsou jako Němci, že jsou jiní. Přesto by si rádi dopřávali stejný blahobyt, nevědouce, že stará dobrá drachma není základem ekonomické prosperity a vysoké životní úrovně. Vedle toho potomci Psohlavců poté, co prohospodařili topůrka svých sekyrek, železo skončilo ve výkupnách kovů a nové jim v domácích ocelárnách už nikdo nevykove, stáhli se do svých volbami i jinými podněty nedotknutelných ulit. Řekové přes značné protievropské a protiněmecké protesty alespoň stále tančí…

Lubomír W. Novotný
Stuttgart

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #11
Seriál
Firmy
Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit