Témata
Vydání #11
Listopad 2012Téma měsíce

Ekodesign v konstrukci a následném provozu výrobních zařízení (obrábění, tváření)

Ekologičnost technologie obrábění, úspora energie a zvýšení produktivity – dopad na životní prostředí

Články

Servis

Železniční odborník Bohumil Fořt

V letošním roce se dožil životního jubilea význačný železniční odborník a také reprezentant československé konstrukční školy v oboru kolejových vozidel na mezinárodním fóru, inženýr Bohumil Fořt. Je bývalým asistentem profesora Nejepsy – zakladatele specializované výuky oboru u nás – a zároveň bývalým spolupracovníkem Josefa Daňka v kolektivu vývojových pracovníků, zabývajících se od 50. let minulého století vývojem československé vlakové brzdy.

Za strojařinou do Vídně

Mezinárodní strojírenský veletrh Vienna-Tec přilákal ve dnech 9. až 12. října do Vídně 563 přímých vystavovatelů a 533 spoluvystavovatelů z 31 zemí.

Konference představila nové frekvenční měniče

Společnost Vacon, s. r. o., uspořádala ve dnech 10.-12. října v jihomoravských Lednicích konferenci nazvanou Czech Drives Conference, která představila novinky a zajímavé aplikace v oblasti frekvenčních měničů.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, zastavení první

Kdo jiný by měl o dané firmě podávat pravdivé reference, než ten, který její produkty vyzkoušel? Přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček společnost Fermat rok od roku roste na své velikosti, výrobním programu a důležitosti a naši redakci zajímalo, jak jsou v současné době zákazníci spokojeni s jejich horizontkami a do jaké míry se staly pro jednotlivé výroby přínosem. Jako první jsme navštívili moravskou firmu STT Servis, která v současnosti obrábí hned na třech typově odlišných vodorovných vyvrtávačkách z produkce Fermat.

Řekněte si o víc, než jen o peníze

Doprovodné služby ušetří klientovi čas i peníze, novinkou na trhu v České republice je on-line financování u strojů, zařízení a těžké dopravní techniky.

Odborný veletrh průmyslových armatur

Díky všeobecnému ekonomickému zotavení po doznívající finanční a hospodářské krizi se rámcové podmínky opět zřetelně zlepšily i v oboru průmyslových armatur. Všechny dílčí oblasti tohoto oboru vykazují známky růstového trendu.

Výzkum a vývoj na brněnské technice

NETME Centrum má svoji ústřední budovu, jejíž stavba byla financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ČR. Nachází se v areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Při vstupu vás nenechá bez povšimnutí její zrezavělé opláštění. Jak se dozvídáme, jedná se o speciální materiál, který řízeně koroduje až do fáze, kdy se koroze zastaví a materiál následně nepotřebuje žádnou údržbu (…).

Němci oprávněně s bradou vzhůru

"Do roka a do dne" vám zase ukážeme, proč jsme ekonomičtí lídři Evropy. Takovýto slogan klidně mohl viset u východu končícího loňského veletrhu EMO. Žijící Jirásek či Kozina by si pravděpodobně na toto pověstné sousloví dělali právní nároky. Jisté je, že zatímco čtenáři románu opájejíce se bojem vlastenců s německým živlem spontánně metali typické sekyrky, ve stejné době pár kilometrů na západ pan Daimler a Benz rozjížděli firmu na výrobu automobilů. A od té doby je jeden region znám díky trojcípé hvězdě (a černému koni na žlutém podkladě), druhý tím, že si tam lidé "nasazují" psí hlavy.

Zakázka pro Rostovskou jadernou elektrárnu

Strojírenská společnost ZVU POTEZ Hradec Králové odeslala začátkem října do Ruska pět speciálních výměníků. Určeny jsou k termoregulaci hydrosystému parogenerátoru v primárním okruhu 4. bloku Rostovské jaderné elektrárny, která leží u vodní nádrže na řece Don.

Jak na podnikání v Rusku

Další díl seriálu, představující zajímavé exportní destinace, vás po Indii prezentované v minulých dvou vydání, vás dnes zavádí na jeden z největších strojírenských trhů světa. Zemi, která zbohatla z nerostných surovin, v současnosti s téměř neukojitelným hladem po strojírenských produktech - do Ruska.

Hydraulika a pneumatika u nás

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (dále CAHP) byla založena v roce 1977 jako sdružení výrobců a dodavatelů fluidní techniky na domácí trh. V témže roce byla asociace také přijata do mezinárodní organizace CETOP, která sdružuje evropské národní organizace.

Co se skrývá za značkou? Grunding, Philips, Sony

Takové nese jméno historická encyklopedie profesorky Jany Geršlové, která vyšla ve vydavatelství Professional Publishing a my s jeho laskavým svolením zkrácené ukázky vybraných oborově tříděných značek postupně na stránkách časopisu zveřejňujemet.

Inovace

Německé inovace ocelí 2012

Předposlední červnový den vyhlásilo německé centrum pro informace o oceli Stahl-Informations-Zentrum v Düsseldorfu vítěze ceny Stahl-Innovationspreis 2012 v kategoriích: inovace výrobků z oceli, oceli pro stavebnictví, výzkum a vývoj ocelí, design výrobku z oceli a zvláštní cenu pro výrobek z oceli s největším ekologickým přínosem.

Využití tenkých uhlíkových vrstev v medicíně

Titanová slitina Ti6Al4V je v současné době stále nejrozšířenější titanovou slitinou využívanou v medicíně, a to především v ortopedii, kde slouží pro výrobu různých kloubních náhrad. Její přednosti plynou zejména z výhodného poměru pevnosti k hustotě, korozní odolnosti a biokompatibility. Jejímu většímu rozmachu však brání její tribologické vlastnosti, které jsou obecně špatné.

Trendy

CNC řízení a  ekoobrábění

S růstem cen elektřiny se stále více diskutuje o ekologičnosti pracovních strojů ve smyslu co nejnižší spotřeby energie. Mluví se dokonce o zavedení norem či závazných předpisů pro výrobce strojů v duchu "ekodesignu".

Energeticky úsporné výrobní stroje

Přestože úspory energie jsou tu s námi stejně dlouho jako potřeba si energii z primárních zdrojů vyrobit, s hledáním vhodných úsporných opatření u moderních výrobních strojů je stále málo zkušeností. Toto téma je aktuální jak z ekonomických, tak z legislativních důvodů a zabývá se jím i vznikající mezinárodní norma ISO 14955.

Ekodesign výrobních strojů

Pojem ekodesign zejména v Evropské unii již téměř zdomácněl. Je nazírán jak z té lepší stránky - co je "eko", je dobré pro životní prostředí a tím i pro společnost -, tak i z té kontroverzní stránky - legislativa hájící zájmy životního prostředí může být problematická z jiných pohledů.

Úspory jsou heslo naší doby

Nejen současná legislativa, ale i prostá starost o zaměstnance či vlastní zdraví vede menší i větší firmy k tomu, že investují do technologií filtrace - technologií, jejichž přímé efekty "nejsou vidět" a přesto jsou poměrně nákladné.

Ekodesign v konstrukci obráběcích center

V poslední době se stále častěji ve spojení s výrobky objevují pojmy ekodesign, či zelené stroje. Jedná se o vývoj a konstrukci výrobků zaměřenou na minimalizaci jejich negativního dopadu na životní prostředí. Výrobce obráběcích strojů Tajmac-ZPS se u svých obráběcích center touto problematikou zabývá v celé řadě oblastí a je zapojen i do projektu FR-TI3/655 - Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů.

Podpora ekodesignu

Tlaky na snižování energetické náročnosti vyústily v aktivity různých institucí po celé Evropě a samozřejmě i v České republice. Jednou z nich je projekt Ecodesign, který je podporován MPO.

Cesta k energeticky efektivním obráběcím strojům

Doposud jsme čtenářům představovali takové aplikace společnosti Siemens, jejichž výsledkem jsou produkty, s nimiž se potkáváme v běžném životě, užíváme je a můžeme se jich fyzicky dotknout. Dnes při cestování se Sinumerikem však uděláme výjimku a zvolíme jiný směr. Budeme se snažit nalézt odpověď na otázku o existenci úsporného obráběcího stroje.

Problémy s likvidací procesních vod se vypaří

Efektivní způsob likvidace procesních kapalin v místě jejich vzniku představuje technologie atmosférické odparky společnosti MKR Metzger.

Hledání úspor energií na tvářecích strojích

Každá operace provozovaná na výrobních strojích je spojena s určitými energetickými ztrátami. Pro stanovení jejich velikosti s cílem jejich následného snížení je možné použít různých metod. Článek ukazuje jednu z těchto možností, prediktivní stanovení energetické bilance, spolu s vybranými příklady výsledků těchto analýz.

Ekodesign a systematické řízení dopadů na životní prostředí

Ve všech technických oborech se v posledních letech po vyslovení sousloví udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí vrací ozvěnou jadrný a úderný termín - princip prevence, preventivní přístup, předběžná opatrnost apod. Mnoho firem má v současné době zavedeny systémy environmentálního managementu, ať už EMAS nebo ISO 14001.

Nový systém podstavců pro rozváděčové skříně

Montáž podstavců z ocelového plechu vyžaduje určitý čas. Výrazně vyšší tempo při instalaci rozváděčových skříní nyní přináší nový systém podstavců Flex-Block vyvinutý firmou Rittal. Novinka z odolného plastu je zajímavá především díky rychlé montáži bez použití nářadí. Rozsáhlé příslušenství navíc dělá z podstavce funkční prostor.

Výroba

Rychlejší drátové řezání

Rychlost je v drátovém EDM obrábění rozhodujícím faktorem. V pouhých třech řezech dosahuje zcela nový stroj Makino U3 kvality povrchové úpravy, ke které ostatní stroje potřebují řezy čtyři. Kromě toho je U3 velmi úsporné ve spotřebě spotřebního materiálu a v provozních nákladech.

Nástroje pro odjehlování. Závitové frézy pro výrobu implantátů

Firma Shaviv předkládá řešení pro odjehlování vrtaných děr a vnějších průměrů v oblasti průmyslové výroby. K dispozici je také univerzální odjehlovač trubek pro řemeslníky z oblasti elektro a instalatérství.

Pneumatický motor s certifikací Atex pro hlubotiskový stroj

Společnost H. C. Moog GmbH vyvíjí a vyrábí inovativní kotoučové hlubotiskové stroje, pomocí kterých se vyrábějí kvalitní obaly. I přes globální nadvládu offsetového tisku se povedlo rodinné firmě z Hessenska zaplnit mezeru na trhu v obloukovém hlubotisku.

Ruské jádro s českými dodavateli

České firmy budou pomáhat stavět ruské jaderné elektrárny po celém světě, a to bez ohledu na fakt, zda se ruská státní společnost Rosatom bude podílet na dostavbě JE Temelín. K tomuto stanovisku došli účastníci 2. středoevropského fóra jaderného průmyslu Atomex - Europe, které se v polovině října konalo v Praze.

Zapichovací systémy

Řada zapichovacích nožů TX firmy WNT nabízí několik zřetelných výhod oproti jiným zapichovacím systémům. Jedna z nejvýraznějších výhod je velmi příznivý poměr mezi cenou a výkonem.

Jednodušší soustružení tvrzených součástí

Je pravdou, že od moderních strojních součástí se očekává zvýšená odolnost a delší životnost, často i ve stále více agresivních prostředích, která se vyznačují působením zvýšených teplot nebo abrazivními/korozními účinky. Dlouholetá bezvýsledná snaha o zrychlení brousících operací v posledních letech vyústila k tomu, že se výrobci tvrzených součástí zaměřili na hledání alternativních metod obrábění.

Výstružník se speciální geometrií

Při jemném obrábění je důležitým požadavkem dobré utváření a lámání třísky, proto-že se velmi tenké třísky nechají špatně lámat. Nově navržená speciální geometrie lamače třísek aplikovaná u vícebřitých výstružníků zajišťuje dokonalé lámání třísky na drobné částečky. Výstružníky s touto geometrií zajišťují bezpečnou hromadnou výrobu.

Nové nástroje a řezné materiály pro soustružení a frézování

Na 1. listopad 2012 nachystal Pramet Tools druhou letošní várku produktových novinek. Jedná se o soustružnický materiál nové generace T8300, frézy s destičkami HNGX 06 a ekonomické frézy s destičkami LNGX 12 a LNGU 16. Doplněním sortimentu pozitivních destiček s utvařečem FM uzavřel Pramet proces obnovy sortimentu destiček pro soustružení.

Hrubovací aplikace s monolitními frézami

Řada monolitních karbidových fréz Jabro-HPM (High-performance machining, vysoce výkonné obrábění) značky Seco se dočkala dvou nových zástupců, JHP951 a JHP993.

Slinutý karbid nad zlato

Stopkové frézy ze slinutého karbidu jsou velmi drahé. Proto při kusové nebo malosériové výrobě mnoho uživatelů zvažuje finanční investice a raději používá HSS nástroje. Za poslední dva roky se ceny surovin pro výrobu polotovaru zvýšily téměř o 30 %. Pro strojírenskou výrobu je ale slinutý karbid nenahraditelným materiálem, bez něhož si žádný strojař svou práci nedokáže představit.

Obrážení drážek na CNC soustruzích a obráběcích centrech

S agregátem Benz LinTec, který je určen pro CNC soustruhy a CNC obráběcí centra, je možné více než jen obrážet drážky. Umožňuje totiž rychlou a hospodárnou výrobu různých tvarů a to na jedno upnutí obrobku.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Software pro strojaře

Software pro strojaře 2012

Ačkoliv počítače jsou dávno samozřejmou součástí našeho života a zdálo by se, že jejich výkon se jen tak v poklidu zvyšuje v souvislosti s rostoucími nároky softwaru, nových verzí operačních systémů či rostoucím rozlišením fotografií a že nějaké revoluční novinky v této oblasti se nedají očekávat, bude spíše pravda opak. Snad je to tím, že na nové věci, které ulehčují práci, si člověk zvyká rád a rychle. Podobně je tomu i v oblasti softwaru. Co bylo před několika lety nedostižným snem, stává se realitou. Nezbývá než všechny novinky stále sledovat. Pomoci zde může sedmé vydání tradiční přílohy Software pro strojaře, které přináší řadu zajímavých informací, především z oblasti CAD/CAM/CAE softwaru. Všechny články doplněné o relevantní odkazy tradičně najdete jak na www.mmspektrum.com, tak na www.digitovarna.cz, kde naleznete výběr informací věnovaných právě strojírenskému softwaru.

SpaceClaim při výrobě městského mobiliáře

Společnost Urbania, s. r. o., působí na trhu již jedenáctým rokem a zabývá se výrobou městského mobiliáře. Pojem městský mobiliář zahrnuje lavičky, zastávkové přístřešky, nádoby na květiny, odpadkové koše, stojany na jízdní kola, informační panely a mapy, venkovní vitríny a mnoho dalšího.

Efektivní navrhování konstrukcí chladicích věží

SolidWorks přináší konstruktérům ocelových konstrukcí a potrubních sítí nové možnosti, jak zrychlit, zefektivnit - a v důsledku i zlevnit - projekční práce. Týmu společnosti Chladicí věže Praha se s tímto 3D CAD řešením povedlo úspěšně realizovat zcela nový technologický projekt v oblasti energetiky, přičemž se zásadně snížila chybovost a o polovinu zkrátil celý návrhový cyklus.

Setkání za zvuku zvonů

V sále hotelu Centro v Hustopečích se rozezněl hlas zvonku. Je středa 10. října 2012 a začíná dvoudenní setkání uživatelů systému SolidWorks, které zde uspořádala společnost 3e Praha Engineering.

Novinky v CAD/CAM systému TopSolid 7

TopSolid 7 je nová generace CAD/CAM softwaru francouzské společnosti Missler Software. Jedná se o 3D parametrický modelovací systém, který byl vyvinut nejen pro samotnou konstrukci, ale i pro užití za účelem přípravy výroby, případně jejího řízení. Jedná se tedy o unikátní vyvážený přístup, který podporuje uživatele od konstrukce až po realizaci beze ztráty dat při přenosu informací mezi jednotlivými sekvencemi realizace.

Modelování klimatizačních systémů v Comsol Multiphysics

Klimatizace (air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu v uzavřených prostorech. Její základní funkcí je nasávání venkovního vzduchu, který následně filtruje, upravuje jeho teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a dopravuje na požadovaná místa. Často se kromě pojmu klimatizace používá ještě obecnější pojem HVAC (heating, ventilation and air conditioning). V souhrnu se jedná o obor, který se zabývá mikroklimatem uvnitř budov, místností nebo dopravních prostředků. V našem článku se tyto dva pojmy budou do určité míry překrývat. V některých situacích je možné klimatizační jednotky využít i pro ohřev čerstvého vzduchu, mohou tedy plnit funkci topení. Této problematiky se v článku také okrajově dotkneme.

Virtuální numerické simulace výrobních procesů

Virtuální simulace představuje způsob, jak zajistit výrobu kvalitních výrobků s nízkými náklady, jak předstihnout konkurenci či jakým způsobem optimalizovat výrobní program. Umožní modelovat reálné chování výrobku během provozu i během výrobního procesu přímo v počítači a dosáhnout tím výrazného nárůstu produktivity, zvýšení kvality a urychlení inovačního procesu.

Software - stroje - modely

Trojrozměrné modely měly své místo při prezentaci různých projektů a myšlenek již v dávné historii. Hlavně v posledních desetiletích však nastal rychlý posun v používaných materiálech a technologiích výroby. I dnes, v době 3D výkresové dokumentace a vizualizací, mají své nezastupitelné místo. Slouží jako nástroj komunikace, prezentace i dokumentace a nelze je nikdy zcela nahradit kupříkladu vizualizací.

InventorCAM - integrovaný CAM pro Autodesk řešení

InventorCAM se začal v našich podnicích objevovat zhruba před sedmi lety, o něco později, než jeho dvojče SolidCAM. Po úspěchu s integrací do SolidWorksu se tenkrát izraelská společnost SolidCAM Ltd. rozhodla doplnit své partnery také o firmu Autodesk. InventorCAM, jak název správně napovídá, je CAM systém určený pro Autodesk Inventor. Jak dalece je toto konstatování odůvodněné, se pokusíme popsat v tomto článku.

SW nástroje pro výpočtové modelování

V poslední době je firma Autodesk velmi plodná v uvádění na trh nových programových nástrojů pro výpočtové modelování. V současné době nabízí několik produktů, které dokáže oslovit široké spektrum uživatelů z nejrůznějších oborů. Zaměřme se na ty řekněme ryze strojařské.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit