Témata
Reklama

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Národní program indické vlády pro kontrolu výskytu slepoty již funguje několik desetiletí a je zaměřen na lidi v celé zemi, kteří jsou postiženi šedým zákalem. Pan R. V. Ravichandran je hlavním výrobním ředitelem ve firmě Appasamy Associates Group, jež je zákazníkem společnosti Haas. „Díky tomuto vládnímu programu se do našeho systému dostanou osoby postižené šedým zákalem, a to i z velmi vzdálených míst, které po týdnu nebo dvou mohou podstoupit operaci, která jim znovu vrátí zrak. Například ve Velké Británii pacienti musí čekat až několik týdnů.“

Reklama
Reklama
„Protože velkou část naší výroby vyvážíme, máme nižší dovozní cla při pořízení strojů Haas,“ vysvětluje R. V. Ravichandran, hlavní výrobní ředitele firmy Appasamy Associates Group. „Naše firma také obdržela od indické vlády uznání a ocenění za export. Získali jsme ocenění od indické proexportní organizace EEPC (Engineering Export Promotion Council of India) za nejlepší výsledek v kategorii malovýrobních průmyslových odvětví.“

Šedý zákal se v Indii vyskytuje poměrně často, a to hned z několika příčin. Hlavní příčinou je ultrafialové záření. Lidé tráví velkou část života venku na velmi ostrém slunci, a proto v pokročilejším věku potřebují lékařskou pomoc. Další příčinou je špatná strava, která ovlivňuje všechny věkové skupiny, nejen seniory. Strava většiny lidí v Indii není příliš rozmanitá a často sestává pouze ze základních potravin, kterými jsou nekvašený chléb (roti) a rýže. Základním zdrojem jódu jsou mořské produkty, ale ve vnitrozemí jsou ryby vzácností. Výsledkem toho je nedostatek jódu, způsobující i u mladých lidí vznik mléčného, neprůsvitného zakalení čočky, které snižuje vidění až na nulu.

Firma Appasamy vyrábí 80 % intraokulárních čoček, používaných v Indii k léčbě pacientů se šedým zákalem. Náhradní intraokulární čočka je pružná, plastická vložka s polohovacími a přídržnými opěrami, nazývanými haptiky. Vlastní čočka pacienta se odstraní – obvykle po kryogenickém zmrazení – a nová čočka se implantuje dovnitř kapsulární membrány oka. Zejména u starších pacientů se často stává, že výsledné vidění je lepší než s vlastní čočkou před rozvinutím onemocnění. Appasamy vyrábí měsíčně 300 000 čoček i jednorázové injektory, které slouží k zavedení čočky do oka, a širokou řadu dalších nástrojů a zařízení používaných na očních klinikách a v nemocnicích. Firma má zastoupení a výrobní závod i v New Yorku – Ellis Opthalmics – nedaleko letiště JFK. Jeho produkce téměř celá směřuje zpět do Indie. „Indičtí lékaři požadují čočky vyrobené v USA a dovezené do Indie,“ uvádí pan Ravichandran, „přestože jsou dražší.“

S výjimkou čoček patřily mezi klíčové produkty a inovace firmy takové výrobky, které splňovaly místní potřeby za cenu daleko nižší než u dovážených produktů. V čele firmy i 33 let od jejího vzniku stále stojí její zakladatel P. S. N. Appasamy. V 70. letech minulého století pracoval v USA pro výrobce kontaktních čoček a brzy si založil vlastní firmu, vyrábějící nízkonákladový produkt na zmrazování jádra čočky před jejím odstraněním. V té době jediný obdobný produkt se stejnými vlastnostmi vyráběla pouze jedna evropská firma. Evropský stroj byl pro lékaře v Indii příliš drahý. Pan Appasamy zjednodušil konstrukci a dokázal prodávat vhodnější produkt za daleko nižší cenu. Nový stroj se rychle stal v Indii velmi populární a díky němu se zde léčba šedého zákalu stala mnohem dostupnější – především pro cestující lékaře, ošetřující pacienty ve venkovských a vzdálených oblastech.

300 000 čoček měsíčně

Appasamy zaměstnává více než 2 500 lidí: 1 380 ve výrobním závodě v Puduččéri a zbytek ve výrobních závodech ve městech Kalkata, Čennaj a Dillí. Roční obrat firmy v současnosti přesahuje 2 miliardy amerických dolarů a mnoho stěžejních produktů se vyrábí na lince složené ze 20 CNC obráběcích strojů Haas ve výrobním závodě v Puduččéri.

Výrobní park sestávající z jedné minifrézky Haas, jedenácti vertikálních obráběcích center VF-1 a osmi soustružnických center SL-10 vyrábí komponenty pro 1 800 různých chirurgických nástrojů a zařízení z produktového katalogu firmy Appasamy, mezi něž patří mikroskopy a štěrbinové lampy, používané na klinikách a operačních sálech, i tonometry, pomocí kterých se zkouší tlak oční bulvy.

„Tonometr patří mezi naše nejlépe prodávané produkty a sami jsme si ho navrhli,“ říká pan P. Prakash, zástupce ředitele pro CNC operace. „Každou z jeho 45 součástí vyrábíme na minifrézce Haas. Produkujeme 150 kompletních jednotek za měsíc.“

Laser vlastního vývoje

Dalším úspěšným produktem vlastní výroby firmy Appasamy je laser YAG. Po odstranění šedého zákalu a zavedení náhradní intraokulární čočky někdy dojde ke zvětšení tloušťky kapsulární membrány a „zamrznutí“ za čočkou, v důsledku čehož dochází k rozptylu světla ještě před dopadem na sítnici. Ke zmírnění tohoto problému se používá laser, s jehož pomocí se perforuje neprůsvitná plocha pouzdra a usnadňuje se tak průnik světla. Po 20 let vyráběla jediný dostupný laser YAG v Indii německá optická firma Carl Zeiss, než firma Appasamy navrhla a sestrojila nízkonákladovou verzi.

„Laser YAG je dalším úspěšným příběhem firmy Appasamy,“ uvádí pan R. V. Ravichandran. „Společnost Carl Zeiss za celou dobu existence prodala přibližně 1 600 laserů YAG. Nám se podařilo za osm let, co je náš produkt na trhu, prodat 1 000 kusů.“

Appasamy počítá mezi své zákazníky více než 10 000 indických lékařů. Ti všichni hledají levnější a jednodušší alternativy dovážených produktů; například ultrazvuková zařízení, která dříve stávala 200 až 300 tisíc dolarů, nyní Appasamy dodává za pouhých 10 tisíc dolarů.

Společností vyvinutý méně invazivní systém pro náhradu intraokulárních čoček eliminuje potřebu chirurgických stehů, neboť otvor vytvořený pro zavedení čočky je menší než 5 mm. Náhradní čočka se svine a zavede do oka, kde se rozvine jako květina. Bez potřeby chirurgických stehů je celý postup rychlejší a snadnější a existuje nižší riziko deformace oka a ztráty jeho tvaru. Vedle samotných čoček Appasamy vyrábí i jednorázové injektory, jejichž formy se obrábějí na stroji Haas VF-2 Super Speed.

Vyšetření zrakové ostrosti

Štěrbinová lampa Appasamy se skládá ze 60 součástí, z nichž jsou některé soustruženy, jiné frézovány, přičemž jsou vyrobeny z hliníku, nerezové oceli nebo mosazi. Firma vyrábí 350 kompletních jednotek měsíčně a má v úmyslu výrobu zvýšit na 500 kusů měsíčně. Optické prvky pro operační mikroskop se vyrábějí na strojích Haas VF-1. V nabídce jsou dva modely konečného produktu: jeden s průběžným zvětšením a druhý s krokovým zvětšením. Válcová část mikroskopu se obrábí z hliníku na strojích Haas VF-1 s přesností 5 mikronů. Keratometr, který slouží k měření zakřivení rohovky, byl dříve vyráběn v Japonsku a dovážen do Indie, avšak nyní ho vyrábí sama společnost Appasamy.

Produktová rozmanitost

Při výrobě tolika různých součástí a produktů není divu, že firma věnuje hodně času a úsilí konstrukci rychle vyměnitelných upínacích a spojovacích prvků. Výrobní série často čítají pouze 2–5 komponentů a některé stroje jsou vyhrazeny pro vývojové práce, zkušební programy – generované softwarem EdgeCAM – a pro zkrácení doby cyklu. V den své návštěvy jsem viděl dlouhou řadu nových strojů Haas ještě zabalených po cestě přes severní Pacifik, jak v nepoužívané části výrobního závodu čekají na rozbalení a instalaci.

„Tento týden jsme obdrželi 16 nových strojů Haas,“ říká pan Ravichandran, „deset strojů VF-1 a šest strojů ST-10. Na 80 % našich zaměstnanců na výrobní lince tvoří ženy, kterým se stroje Haas líbí kvůli snadné obsluze a údržbě. Tchajwanské stroje, které jsme měli dříve, byly velké, složité a naháněly strach.“

Mnoho produktů firmy Appasamy obsahuje jemné, malé komponenty, vyráběné na strojích Haas. Pan Ravichandran tvrdí, že operátorky strojů jsou velmi manuálně zručné, avšak hlavním důvodem, kvůli němuž pracují na těchto linkách přes den, je skutečnost, že večer, v noci a brzy ráno mohou být doma se svými dětmi.

„Ženy pracují na denní směně a muži pracují výhradně na noční směně,“ vysvětluje. „Mnoho žen přichází do naší firmy hned po absolvování střední školy nebo univerzity a pracují zde tři až čtyři roky, dokud se nevdají. Některé se vrátí zpět a některé dají přednost výchově dětí.“

Ekonomická prosperita

Se zdánlivě nevyčerpatelnou poptávkou po nemocničních zařízeních a přístrojích a s tak širokou základnou zákazníků z řad očních lékařů není vůbec překvapením, že Appasamy se poslední dvě desetiletí těší nepřetržitému růstu. Vzhledem k vytrvalému vývoji inovativních, nízkonákladových produktů je obchodování firmy velmi čilé. Lékaři v Indii mohou svobodně zakládat vlastní soukromé praxe, podmínkou čehož je cenově dostupné vybavení. Appasamy rovněž zavedla program, který pomáhá lékařům s koupí vybavení potřebného k operacím šedého zákalu.

Firma se ale zaměřuje i na export svých produktů a pravidelně se účastní veletrhů v USA a v Evropě. Díky tomu může využívat vládního programu pobídek v podobě nižších daní na dovážené obráběcí stroje.

Realita indického trhu

V posledních letech se hodně napsalo o prudkém rozvoji technologií po celé Indii, avšak autoři těchto článků většinou zmiňují internet a širokopásmové sítě, které umožnily místním lidem získat přístup k obchodním příležitostem tisíce mil daleko. Call centra v Indii změnila zákaznické služby všech amerických a britských pojišťoven i cestovních agentur, které kladou důraz na snižování nákladů. Díky tomu mohou absolventi indických středních škol a univerzit získat kancelářskou práci u západní firmy, aniž by museli opustit svá rodná města.

Avšak už méně se píše o tom, jak strojírenské firmy v Indii jako Appasamy využívají nejlepší dostupnou techniku a pomáhají řešit nejen tíživé sociální a zdravotnické problémy (například přinášejí slepým šanci znovu vidět), ale zároveň se postupně prosazují s inovativními indickými produkty na rostoucích západních trzích. Neboť co je dobré pro pacienty očních lékařů na venkově v Indii, to se zdá být dobrým řešením i pro pacienty ve zbytku světa.

Matt Bailey

michal@mbmc-uk.com

Na www.youtube.com v sekci Haas Automation naleznete mj. i tuto reportáž opatřenou českými titulky.

Reklama
Vydání #11
Firmy
Související články
EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Projekt Svazu strojírenské technologie zaměřený na podporu rozvoje tech školstvi

V březnu 2011 Svaz strojírenské technologie zahájil realizaci projektu s názvem "Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož vyhlašovatelem byl Jihočeský kraj.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Výroba správně opracovaného komponentu je přeměna hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně věcí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a metody frézování (řezné podmínky)).

Soustružnické centrum snižuje výrobní náklady

Pro řadu subdodavatelů v automobilovém průmyslu a malé výrobní společnosti pokračuje tlak na cenu i v letošním roce. Hlavní důvody lze spatřovat ve zvyšování cen materiálů, energií a ve snižování cen v komoditě automobilového průmyslu.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

Aktuální přístupy ke zvyšování produktivity třískového obrábění

V každé výrobní technologii neustále klademe nové požadavky na zvyšování produktivity, přesnosti, jakosti, efektivity, spolehlivosti apod. Produktivita je jedním z důležitých parametrů, na jejichž základě lze technologie mezi sebou srovnávat. Třískové obrábění si z pohledu produktivity neustále udržuje významné postavení, neboť je schopno zajistit všechny výše uvedené požadavky i pro velmi přesné dílce. Výše celkové produktivity a samozřejmě i ostatních parametrů je dána každým článkem z tohoto řetězce: zvolený nástroj – upnutí nástroje – řezné podmínky – upnutí dílce – zvolená strategie obrábění – NC kód (vazba na CAM a postprocesor) – možnosti stroje z pohledů parametrů pohonů a též jeho technologické konfigurace (multifunkčnost) – řídicí systém.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit