Témata
Reklama

Hydraulika a pneumatika u nás

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (dále CAHP) byla založena v roce 1977 jako sdružení výrobců a dodavatelů fluidní techniky na domácí trh. V témže roce byla asociace také přijata do mezinárodní organizace CETOP, která sdružuje evropské národní organizace.

Od samého počátku své činnosti má CAHP ve svém programu technickou podporu a zprostředkování informací domácím výrobcům hydrauliky a pneumatiky. Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku je organizačním článkem České strojnické společnosti jako její odborná sekce. Několik otázek týkajících se působení asociace jsme položili předsedovi představenstva Dr. Ing. Radimovi Olšovskému.

Jaké jsou aktivity České asociace pro hydrauliku a pneumatiku?

Dr. Olšovský: Naší dlouholetou činností je organizace odborných seminářů pro širokou technickou veřejnost v prostorech na Novotného lávce. V letech 1957 až 1994 bylo členy asociace ve spolupráci s SNTL vydáno 16 odborných publikací. Dříve jsme ještě v rámci postgraduálního vzdělávání pořádali pro techniky odborné kurzy se zaměřením na hydrauliku a pneumatiku. Tato aktivita byla ukončena počátkem devadesátých let, kdy najednou v záplavě jiných možností a příležitostí ke vzdělávání přestal být o kurzy zájem. Obnovení těchto odborných kurzů je nyní předmětem interních diskusí v rámci výkonného výboru asociace. Zatím se tedy soustředíme jen na semináře, které pořádáme na začátku každého čtvrtletí. Dále již více než 50 let pořádáme v intervalu dva a půl roku mezinárodní konferenci věnovanou fluidní technice. V roce 2013 to bude již 22. V roce, kdy organizujeme mezinárodní konferenci, jsou semináře pouze tři. Témata seminářů i konferencí jsou sestavována tak, aby zaujala co nejvíce lidí. V posledních dvou letech je obsazenost seminářů zhruba na úrovni 50 – 70 účastníků, což je pro nás veliký úspěch, obzvláště s ohledem na rostoucí počet zájemců. Zpravidla jde o pracovníky konstrukčních kanceláří, průmyslových firem i členských firem CAHP. Jeden ze čtyř seminářů v daném roce tradičně nabízíme právě členským firmám k prezentaci nových výrobků nebo aktivit.

Reklama
Reklama
Předseda představenstva CAHP Dr. Ing. Radim Olšovský

Jaký je obecně význam asociace pro obor hydrauliky a pneumatiky?

Dr. Olšovský: Popularizace tohoto oboru a jeho uchování pro další generace, to je obecně největší význam. Řada konkurenčních oborů totiž postupně vytlačila hydrauliku a pneumatiku ze zavedených technologií, takže je třeba hledat nová uplatnění. Dalším naléhavým tématem je vzdělání v tomto oboru na středních a vysokých školách. Úroveň školství rok od roku klesá a vysokoškolských pracovišť specializovaných na fluidní techniku ubývá. Naši členové každoročně poskytují témata pro bakalářské a diplomové práce, včetně následných odborných konzultací. Středním a vysokým školám nabízíme také spolupráci v oblastech grantů nebo i přímou spolupráci na konkrétních projektech. Cíl je jasný – vtáhnout studenty a jejich učitele do dění v technické praxi.

Jak vidíte spolupráci mezi praxí a akademickou půdou?

Dr. Olšovský: Zásadní je v tomto ohledu přístup vedení katedry a vedení celé fakulty. Bohužel, mnoho škol a pracovišť je jakoby „zatuchlých“, za 20 let se prakticky nepohnuly z místa a nemají inciativu podnikat a učit se něco nového. Naštěstí na druhou stranu jsou tady pracoviště s mladými a dynamickými lidmi, kteří vědí, že škola funguje v zásadě jako firma. V takovém případě se výsledky samozřejmě dostaví. Obávám se, že je to začarovaný kruh. Jak mladé lidi do školství dostat, když nástupní platy jsou tak nízké? Naše asociace podporuje školství tím, že jednotliví kolektivní členové nabízejí různé produkty do laboratoří, ale jen velice málo škol toho využije, což je určitě s podivem. Naše nabídky se asi nedostanou k těm správným lidem. Další problém vidím v tom, že školy v dostatečné míře neabsolvují exkurze v podnicích. Stalo se mi, že jsem měl diplomanta, budoucího strojaře, který nikdy neviděl na vlastní oči obráběcí stroj…

Jaká je vazba asociace na zahraniční instituce?

Dr. Olšovský: V roce1997 jsme se přihlásili k mezinárodní nevládní organizaci CETOP – Evropskému komitétu pro hydrauliku a pneumatiku, který sdružuje přední evropské země pracující v tomto oboru. V rámci CETOPu jsme získali kontakty na sesterské organizace z ostatních zemí. Aktivně se účastníme na výročních zasedáních s členskými zeměmi a můžeme se připojit k různým pracovním skupinám, to nám umožňuje komunikaci po celé Evropě. CETOP zpracovává statistiky, co se týče například prodejů v rámci Evropy, zpracovávají se i různé trendové analýzy. Tyto zajímavé zprávy z CETOPu jsou volně přístupné na našem webu. Často jde o velmi důležitá čísla, ukazují, jak se bude nadále vyvíjet trh v oblasti fluidní techniky.

Asociace pořádá spoustu odborných seminářů, jaké jsou současné trendy v hydraulice a pneumatice, neboli kam bude směřovat vývoj v budoucnosti?

Dr. Olšovský: Jednoznačně je to o úsporách energie, minimalizaci ztrát, ekologii a o zvyšování účinnosti provozovaných zařízení. Provozovatelé, pro něž dosud nebyla ekonomická stránka podstatná, nyní velice hledí nejen na pořizovací ceny, ale hlavně na provozní náklady, a to jak v hydraulice, tak i v pneumatice. Všichni se nyní zajímají o to, kolik dané zařízení spotřebuje energie a jakou má životnost a účinnost, protože např. výroba stlačeného vzduchu je velice drahá. Výsledkem je celková optimalizace prvků. Stačí, když si srovnáte například velikost hydraulického rozvaděče pro průtok 100 dm3.min-1 hydraulického oleje – před třiceti lety měl ventil kanály o průměru cca dvanáct až šestnáct milimetrů a vážil třicet kilo, dnes proteče sto litrů za minutu ventilem, který váží sedm kilo a má průměr kanálu kolem deseti milimetrů. Vylepšené simulační programy umožnily optimalizaci kanálů a vnitřních prostor ventilů, čerpadel a dalších prvků a to přineslo např. daleko menší tlakové ztráty. A úplně stejné je to i v pneumatice, kde postupným zlepšováním a optimalizací většiny prvků jsme schopni přenášet vyšší výkony. Je to také dáno tím, že jsou k dispozici kompozitní materiály, plasty a jiné nové materiály, které sníží například hmotnost, nová těsnění sníží třecí ztráty apod. Když to shrnu, vývoj směřuje k optimalizaci zařízení a hlavně minimalizaci ztrát. Toto je trend, který může zachránit budoucnost fluidní techniky.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

CETOP je zkratka pro Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques. Je to komunikační základna pro hydrauliku v Evropě a mezinárodní síť organizací pro hydraulické asociace v Evropě. CETOP podporuje svoje členy mnoha různými směry, úzce s nimi spolupracuje a společně si přinášejí výhody v oblasti hydraulického průmyslu.

CETOP svým členům nabízí například:
- vzdělávací programy a standardy
- základnu pro výměnu zkušeností a názorů
- dodavatelskou a výrobní databázi zákazníků
- spolupracuje na tvorbě technických norem v oblasti hydrauliky a pneumatiky
- vydává statistiky vývoje oboru a prognózy na další období
- spolupracuje s mimoevropskými organizacemi, které sdružují výrobce a dodavatele v oboru hydrauliky a pneumatiky
- koordinuje spolupráci výzkumných pracovišť s průmyslem a technický rozvoj oboru

Reklama
Vydání #11
Firmy
Související články
Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Související články
Formule Vector 03 připravena závodit

Ostravský studentský tým představil v pořadí již třetí prototyp formule Vector 03. Tentokrát se tým Formula TU Ostrava zaměřil na vývoj nového pneumatického řazení formule, zavěšení kol a telemetrii.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Aplikace systémů řízení vzduch/voda ve výrobních závodech

Automobilový průmysl patří mezi hlavní hnací motory naší ekonomiky. A nejen naší - celosvětově se ročně vyrobí přes 80 miliónů osobních a malých nákladních vozidel. Všechny tyto dopravní prostředky se vyrábějí na moderních automatizovaných linkách, kde část procesu zajišťují roboty a část lidská pracovní síla. Tato součinnost se využívá i při výrobě karosérii vozidel.

Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Hydraulika & pneumatika

Hydraulika je technická disciplína zaměřená na využití mechanických vlastností tekutin nejen pro technické účely. Pneumatika je technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb.

Moderní hydraulické pohony ve výuce i v praxi

Na katedře hydromechaniky a hydraulických zařízení fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byl od akademického roku 2013–2014 otevřen nový obor navazujícího magisterského studia s názvem Hydraulika a pneumatika.

Hydropneumatické odpružení

Hydropneumatické odpružení je rychlejším a cenově příznivějším řešením díky stavebnicovým/modulárním regulačním systémům. Hydropneumatické systémy odpružení nápravy vozidla nebo kabiny vozidla zvyšují komfort a výkonnost vozidel.

Proporcionální technika

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku, sekce České strojnické společnosti, pořádá odborný seminář na téma Proporcionální technika. Půjde o proporcionální techniku v oboru hydrauliky. Představeny budou proporcionální ventily a servoventily pro řízení tlaku a průtoku pracovní kapaliny v hydraulických obvodech, včetně ukázek jejich aplikace v hydraulických mechanismech.

Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Pohony a hydraulika

Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit