Témata
Reklama

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Plzeňská rodinná firma Hofmeister je tradičním výrobcem řezných nástrojů pro třískové obrábění. Společně se svými obchodními partnery a vlastním vývojovým centrem dnes sice zabírá daleko širší produktové portfolio, oblasti kovovýroby se však nevzdaluje.

Reklama
Reklama
Reklama

Výzkum a vývoj – využití laseru a hybridních materiálů

I když majitel firmy má velkou zálibu ve starých inženýrských skvostech (pozn. redakce: na společnou večeři nás odvezla Karosa ŠL 11 z roku 1980), celá společnost včetně výzkumného a vývojového střediska dokazuje pokročilé a inovativní smýšlení. Zástupce vedoucího vývoje a výzkumu Ing. Jiří Syrovátka prozradil hlavní cíle centra, jimiž jsou řešení otázky větší produktivity, životnosti a zvýšení přesnosti řezných nástrojů. Důležitou oblastí této výzkumně-vývojové činnosti je optimalizace procesu broušení nástrojů, na něj navazující dokončovací operace omílání a vyhodnocení s využitím pokročilých metod měření. Nové trendy ve výrobě speciálních řezných nástrojů jsou založeny na principu ablace materiálu s využitím laserového mikroobrábění. Laser, kterým vývojové centrum společnosti Hofmeister disponuje, je pikosekundový a umožňuje využití sedmiosého obrábění s možností vytváření různých mikrostruktur a rastrů na řezné hraně nástroje či speciálních utvářečů třísky apod., a to vše za účelem zvýšení produktivity a prodloužení životnosti nástroje. Laser umožňuje obrábění 3D objektů – jako příklad byla prezentována ukázka výroby 0,7 mm hluboké a 0,2 mm široké drážky na fréze, která několikanásobně zlepšuje její řezivost i funkčnost. Drážka byla vytvořena výše zmíněným laserem – každý přejezd laseru po nástroji ve speciálně navržené trajektorii představuje v tomto případě úběr zhruba jednu setinu milimetru bez vzniku třísky.

Ing. Petr Štípek představuje účastníkům zákaznických dnů Hofmeister upínací prvky společnosti Kosmek.

Společnost Hofmeister realizuje výzkumně-vývojovou činnost ve spolupráci s nejen s českými vysokými školami, resp. institucemi, ale i s významným německým institutem Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK v Berlíně.

Ukázka obrábění na stroji Mazak Nexus 410 – vrtání, závitování a frézování

Dalším směrem vývoje je výroba hybridních řezných nástrojů z uhlíkových kompozitů za účelem snížení hmotnosti nástroje a zlepšení jeho mechanických vlastností (např. zvýšené schopnosti nástroje tlumit vibrace apod.). Cílem je použít známé vlastnosti materiálů a aplikovat je v nových oblastech. Uhlíkový kompozit je čtyřikrát lehčí a jeho pevnost je stejná jako u oceli, ale navíc se vyznačuje výbornými tlumicími účinky. Závěrem své prezentace Ing. Syrovátka prozradil, že při hledání nových cest a nápadů se nejednou inspirovali v přírodě. Nápadů a inspirací prý mají dost, nejtěžší je však nové aplikace testovat (dlouhodobé testy) a pak uvádět do praxe.

Oddělení konstrukce – nezbytná podpora procesu obrábění

Při návrhu obráběcího procesu je potřeba důkladně analyzovat obrobek, pečlivě zvolit všechny potřebné nástroje a navrhnout upínací přípravky. Podle slov Ing. Petra Štípka z oddělení konstrukce společnosti Hofmeister je potřeba před vlastní konstrukcí upínacího přípravku věnovat pozornost každému kroku obrábění, ale i automatizaci a měření.

Při návrhu každého přípravku je v první řadě snahou používat topologické stavební prvky. Téměř každý upínací přípravek je dnes nově navrhován s prvky od společnosti Kosmek. Patří mezi ně různé hydraulické nízkotlaké upínače, pneumatické přidržovače, senzory detekce, upínky a mnoho dalších prvků, které zabezpečují ergonomické zaklouznutí obrobku do přípravku, zamezují nesprávnému založení obrobku a kontrolují jeho bezpečné upnutí.

Přípravky lze dělit mnoha způsoby. Jejich jednotlivé prvky se pak volí podle toho, je-li obrobek do přípravku zakládán ručně, či strojově, jde-li o přípravky kusové, postupné, násobné, pevné, vyměnitelné, naklápěné, rotující atd., nebo jsou-li použité prvky pneumatické, hydraulické, či mechanické. Vedle primární funkce každého přípravku, kterou je bezpečné upnutí obrobku, je dnes možné do přípravku zakomponovat mnoho prvků se speciální funkcí. Důležitá je ergonomika přípravku, tak aby obsluha byla schopná obrobek do přípravku vložit i třeba poslepu bez větší námahy. K tomu slouží prvky nazývané zákluzy. Aby za žádných okolností nedošlo ke špatnému založení obrobku, používají se prvky s názvem poka-yoke a mohou být v podobě např. překážecího kamene apod. Někdy je potřeba obrobek v přípravku vystředit pomocí např. středicího kužele/trnu, který se může v případě potřeby obrábění středicího otvoru po splnění své funkce uhnout z dráhy nástroje, roli bezpečného upnutí obrobku pak přeberou další upínky. Přípravek může být vybaven různými senzory, které kontrolují správnost vystředění, správné upnutí atd., nebo zpevňujícími prvky, hrozí-li, že bude obrobek při obrábění vibrovat, či tryskami pro odfuk třísek nebo oplach obráběné plochy. Přívod všech médií je nejčastěji řešen přes rychlospojky.

Jak již bylo zmíněno, většina výše používaných prvků je z portfolia japonské společnosti Kosmek. Ta se zabývá zejména obory nízkotlaké hydrauliky a vysokovýkonné pneumatiky. Výjimečné na hydraulických prvcích společnosti Kosmek je to, že na většinu aplikací je dostačující tlak pouhých 70 barů i tam, kde konkurenční společnosti se neobejdou bez tlaku 250 barů. To je řešeno unikátní technologií High Power, která je založena na mechanickém posílení a uzamčení pružin uvnitř upínacích prvků.

Miroslav Hrách popisuje výhody pneumatických upínek společnosti Kosmek.
Na hydraulické upínce vysvětluje Ing. Petr Štípek princip mechanického uzamčení pružiny uvnitř upínky.

Dobré partnerské vztahy

Již tradičním partnerem je společnost Misan, která účastníkům představila moderní technologii výroby dílů z kovových prášků laserovým spékáním od německého výrobce Concept Laser. Aditivní technologie umožňují snižování hmotnosti kovových dílů při zachování jejich mechanických vlastností. Tato technologie je velmi vhodná pro oblast aerospace, ale také vzhledem k možnosti výroby složitých tvarů, dutin apod. pro výrobu vstřikovacích forem atd. Přestože se jedná o technologii relativně mladou, již nyní se v některých oblastech používá k sériové výrobě. Posledním z hostů byla společnost OSG. Japonský výrobce řezných nástrojů se specializuje od začátku zejména na výrobu závitníků, fréz a vrtáků. Později přidala do svého portfolia také plátkové obráběcí nástroje. Kuriozitou tohoto výrobce nástrojů je výroba na strojích vlastní konstrukce.

Zájem účastníků byl také zaměřen na moderní aditivní technologii prezentovanou společností Misan na stroji německého výrobce Concept Laser.

Odpolední program byl věnován praktickým ukázkám představených nástrojů na strojích v dílnách a v režii společnosti Hofmeister. Ukázky obrábění byly prováděny řeznými nástroji Hofmeister, OSG, Tungaloy a Kemmer na strojích Okuma, Mazak a AXA. Dvě předváděcí stanoviště byla věnována také ukázkám hydraulických a pneumatických prvků Kosmek, kterou společnost Hofmeister nově zastupuje na českém trhu.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit