Témata
Reklama

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Doc. Michal Holub

Je absolventem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně a Professur für Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik, Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Chemnitz. Ve výzkumné a pedagogické činnosti je zaměřen především na zvyšování přesnosti obráběcích strojů (geometrickou, volumetrickou, pracovní a výrobní) a dále na téma on-machine measurement. Je členem redakční rady vědeckého titulu MM Science Journal. 

Na ploše téměř 8 500 m2 bylo vystaveno přes 70 high-tech strojů z celé produkce DMG Mori. Byly zde stroje frézovací, soustružnické, brousicí, i stroje s aditivní technologií. Na tuto celotýdenní akci zavítá každý rok kolem devíti tisíc návštěvníků. Pozvání k tradiční návštěvě od DMG Mori Czech a k celodenní exkurzi po výrobním závodě, kde se ročně vyrobí na 1 200 obráběcích frézovacích center, využilo na 120 stávajících i potenciálních zákazníků z 54 firem.

Reklama
Reklama
Reklama
Showroom na Open House Pfronten, pohled na soustružnické stroje

Světová premiéra

Jak již bylo řečeno, každým rokem na této akci firma představuje žhavé novinky. Letos tomu nebylo jinak – premiéru mělo multifunkční soustružnické a frézovací obráběcí centrum NTX 3000 druhé generace pro kompletní obrobení velkých obrobků. Stroj je osazen vřetenem compactMaster s délkou pouze 350 mm. Díky této konstrukci vřetena se zvýšil pracovní prostor stroje. Hlavní vřeteno potom disponuje krouticím momentem až 1 194 Nm. Těmito parametry NTX 3000 druhé generace vyhovuje pro nasazení do oblastí, jako jsou letecký, automobilní a medicinský průmysl.

Stroj je nabízen také se systémem Celos, běžícím na řídicím systému Siemens a Fanuc. Pro přehledné ovládání je stroj vybaven designově vyvedeným panelem s 21" multi-touch displejem. Mimo jiné je možné nasadit na stroj Celos APPs, mezi něž patří například funkce condition analyzer nebo performace monitor. Tyto nástroje jsou nasazeny s cílem získat potřebné informace a dosáhnout postupného zlepšení výrobního procesu.

Multifunkční centrum NTX 3000 druhé generace

Vyšší podpora digitalizace

Průmysl 4.0 zůstává nadále klíčovým tématem v oblasti výroby obráběcích strojů. DMG Mori přichází s nadstavbou řídicího systému Celos, který díky své modularitě nabízí celou řadu nástrojů směřujících k plně digitální výrobě. Na showroomu byly prezentovány nové rozšiřující aplikace, které mají podporovat digitalizaci ve výrobních závodech.

Celos Production Planning je inteligentní nástroj pro plánování produkce s možností vizualizace rezerv v kapacitách, plánování odstávek a jako rozhraní pro ERP systémy. Druhou aplikací je Celos Digital Tooling, sloužící k digitální správě manipulace s nástroji, a třetí, nazvaný Celos Digital Monitoring, nabízí na jednom místě větší přehled výroby.

Na showroomu byl vystaven také Celos Cockpit, který propojuje všechny stroje ve výrobě a shrnuje informace na jednom místě. Jsou zde vizualizovány relevantní informace ze strojů z aplikací Celos APPs Messenger, Condition Analyzer, Performance monitor, Production planning & Tool analyzer. Uživatel obdrží kompletní přehled o stavu ve výrobě–tok materiálu ve výrobní hale nebo informace k zakázkám a poruchám.

Od dubna 2018 nabídne DMG Mori systém Celos ve verzi 5.0, která bude k dispozici pro řídicí systémy Siemens, Heidenhain a Mapps.

Digitální strategie DMG Mori

V platformě nazvané Adaptive Manufacturing Open Solutions (ve zkratce Adamos) se sdružují firmy, které společně pracují nad rozvojem digitalizace. V tomto konsorciu se firmy snaží vyvíjet aplikace určené pro digitalizaci trhu a přispět tak uživatelům novými nástroji efektivně řídit výrobu. Aktuálně se jedná o společnosti DMG Mori, Dürr, ITAC Software, Schenck, Zeiss, ASM, Engel a další.

S 15 různými moduly je platforma WERKBLiQ rozsáhlým nástrojem pro plánování údržby a zvýšení efektivity výroby. Tento nástroj byla vyvinut tak, aby bylo možné k této aplikaci připojit i stroje od jiných výrobců. Uživatel bude mít tak přehled nad všemi stroji, u kterých lze jednoduše dohledat dokumentaci stroje, náhradní díly, kontakty na servis, plánování servisních zásahů a porovnávání cenových nabídek servisu.

VCS Complete

DMG Mori představilo nový technologický cyklus VCS Complete na řídicím systému Siemens pro měření a kompenzaci volumetrických odchylek v pracovním prostoru stroje určených pro 5osá obráběcí centra.

Jedná se o cyklus s dobou měření přibližně 40 minut a kontrolou okolo 240 bodů v prostoru stroje, na jejichž základě vypočte příslušné odchylky, jako jsou přesnost a opakovatelnost najetí osy do polohy, či kolmosti pro 5osou kinematiku a automaticky zapíše korekce do řídicího systému stroje. Současně obsluha stroje vidí změny vůči předchozímu stavu. Nasazením tohoto cyklu udává výrobce až 30% zvýšení přesnosti v celém životním cyklu stroje.

Technologický cyklus VCS Complete pro zvýšení přesnosti až o 30 % v celém životním cyklu stroje.

Automatizace

DMG Mori cílí na možnost nasazení automatizace na jakémkoliv stroji z jeho sortimentu, a to formou manipulace buď s paletami, nebo s obrobky. To firma prezentovala na EMO 2017 na novém standardizovaném Vertico designu. Mezi dlouhodobě zavedené prvky automatizace se počítá paletizační systém PH 150, kruhový zásobník RS 3 a manipulace s obrobky WH3.

Nový přístup v oblasti Gantry Loader GX 6 je uzpůsoben všem modelům řady CLX. Toto gantry řešení vyvinulo DMG Mori na základě strojů řady NLX. Jedná se o obrobky do 6 kg. S robotem Robo2go má firma možnost zavést automatizaci na celé řadě univerzálních soustruhů, které jsou programově uzpůsobeny Celosu. Větší výrobní buňky složené z více strojů realizuje DMG Mori pomocí lineárních palet (Carrier Pallet Pool – CPP) a pomocí robotů.

Robo2Go pro univerzální soustružnické stroje

Ing. Michal Holub, Ph.D., Pfronten, Německo

Michal.Holub@vutbr.cz

Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Liberecký strojírenský inovátor

Výzkumný ústav textilních strojů (VÚTS) byl založen v roce 1951, na akciovou společnost byl transformován v roce 1992. Má dlouholetou tradici ve výzkumu a vývoji textilních strojů. Pro desítky tuzemských i zahraničních firem je partnerem pro výzkum, vývoj, inovace, transfer technologií a průmyslové realizace. V novém areálu v Liberci-Růžodole VÚTS zahájil činnost v roce 2013.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit