Témata
Reklama

Výzkumný ústav textilních strojů (VÚTS) byl založen v roce 1951, na akciovou společnost byl transformován v roce 1992. Má dlouholetou tradici ve výzkumu a vývoji textilních strojů. Pro desítky tuzemských i zahraničních firem je partnerem pro výzkum, vývoj, inovace, transfer technologií a průmyslové realizace. V novém areálu v Liberci-Růžodole VÚTS zahájil činnost v roce 2013.

Do povědomí světového textilního strojírenství se VÚTS zapsal vynálezem tryskového způsobu tkaní, patenty na bezvřetenové předení, technologií výroby netkaných textilií, řadou textilních strojů a zařízení,“ uvádí technický ředitel VÚTS Ing. Petr Václavík, Ph.D.

Ve VÚTS v současnosti pracuje 200 zaměstnanců, jejichž věkový průměr je 35 let. Většina z nich je místních nebo dojíždí z nejbližšího okolí.
VÚTS nabízí výzkum, vývoj, konstrukci a výrobu strojů a zařízení – zejména jednoúčelových strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, textilních strojů a zařízení, axiálních a radiálních vaček, elektronických vaček, krokových převodovek, speciální měřicí techniky. Výzkum a vývoj je realizován ve specializovaných odděleních.
V Centru rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) se provádí výzkum a vývoj strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. V dílně je možné též realizovat klasické strojní operace, a to jak pro vlastní výrobu, tak výrobu zakázkovou. CRSV je vybaveno přístroji pro statická a dynamická měření, měřicími analyzátory, přístroji pro měření a analýzu hluku a vibrací, vysokorychlostní kamerou a termokamerou. Měření se uskutečňují v dynamické laboratoři, polobezodrazové komoře a dozvukové komoře. Výzkum je realizován pro zpracovatelský, textilní, polygrafický a sklářský a bižuterní průmysl.

Reklama
Reklama
Reklama

Výpočty a výroba vačkových mechanismů

Výpočty vačkových mechanismů a výrobou vaček se VÚTS zabývá již více než třicet let. Vzniklo samostatné specializované vědecké pracoviště, které provedlo na tisíce výpočtů z oblasti technické mechaniky. Rozsah a rozmanitost měření si vyžádaly vytvoření vlastního výpočetního systému, který integruje návrh, kinematickou a dynamickou analýzu a syntézu, výrobu na CNC strojích či vyhodnocování měření vyrobených vaček.

Laserové aplikační centrum se orientuje na výzkum a vývoj laserových technologií ve strojírenství, zejména na rozvoj uplatnění laseru při obrábění a tepelném zpracování kovových materiálů, a to jak v rovině technologické, tak i strojního vybavení a servisu.

Inovační a technologické centrum se od roku 2000 zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a technologickém vývoji. Nabízí specializované služby k podpoře rozvoje inovačního potenciálu v regionu severních Čech. Je součástí mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN).

Konference, semináře

V červnu letošního roku se uskutečnil seminář „Využití moderních technologií v procesu návrhu výrobku“. Účastníkům semináře byla představena odborná pracoviště s nabídkou komplexního souboru služeb od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu až po realizaci kompletního technologického celku.
Odborníci z VÚTS prezentovali možnosti propojení sofistikovaných metod v efektivním vývojovém procesu realizovaných v rámci jedné organizace, prostředky pro efektivní řešení životního cyklu výrobku či zkušenosti s implementací PLM systému Teamcenter.

Účastníci semináře

Ing. Josef Kubr z Industrial Technology Systems se zaměřil na aktuální výzvy v kontextu Průmyslu 4.0 a prostředky pro efektivní řešení životního cyklu výrobku. Upozornil, že současný způsob konstruování ve strojírenství je segmentován bez vazeb mezi jednotlivými obory. Za klíčové aspekty Průmyslu 4.0 označil propojenou síť informací, propojení reálného a virtuálního světa s kyberneticko-fyzickým systémem – modulární, flexibilní výrobní jednotky s plně identickým digitálním modelem.

VaV aktivity

Mezi aktivity ve výzkumu a vývoji patří rozvoj teorie měření pro oblast točivých strojů pro komplexní analýzy, realizace nových mechatronických způsobů pohonů, výpočty a simulace v rámci matematického modelování vlastností a chování strojních celků včetně jejich interakce s okolím, rozvoj moderních metod návrhu, vývoje a konstrukce strojů a zařízení, technologie pro tkaní technických tkanin.

Naším cílem je další rozvoj konstrukce tryskového tkacího stroje s individuálně ovládanými pohony. Další oblastí našeho působení jsou nové technologie tvorby 3D textilií,“ doplňuje Ing. Václavík.

Ukázka 3D tkaniny

Stroj na pevné 3D tkaniny

VÚTS testuje prototyp pneumatického stavu DIFA k výrobě 3D tkaniny z vysoce pevného polyesterového hedvábí. Na jeho vývoji, který je financován z programu Delta Technologické agentury ČR, spolupracuje s tchajwanským výzkumným textilním institutem.

Zbyněk Koukolík, Liberec

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 170925
Datum: 12. 09. 2017
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit