Témata
Reklama

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Odborné semináře jsou u výrobních podniků a jejich zaměstnanců velmi populární právě z důvodu získání exkluzivních informací o novinkách na trhu, o možnostech optimalizace vlastních výrobních procesů a možnosti konzultace např. při výběru nového nebo rozšiřování stávajícího výrobního portfolia.

Reklama
Reklama
Reklama

Hospodárněji s automatizací a sledováním výrobních procesů

Cíle řízení a sběru dat ze strojírenských výrobních procesů jsou obecně známy, postupy jsou stanoveny, avšak cesty realizace nejsou sjednocené a liší se podle dodavatele výrobních zařízení. Většina výrobců buď vyvíjí vlastní systémy sběru dat anebo používá zatím jeden z mála standardizovaných protokolů MT-connect, který zajišťuje konektivitu a schopnost přenášet monitorovaná data z celého výrobního systému. Standard vychází ze současných internetových technologií XML a HTTP pro sdílení dat v reálném čase. Shodou okolností spolupracuje společnost Misan již od roku 2004 s výrobcem seřizovacích a měřicích přístrojů společností Parlec, jejíž tehdejší prezident Douglas Woods hledal univerzální systém komunikace seřizovacích přístrojů Parlec s různými řídicími systémy obráběcích strojů. Výsledkem jeho hledání bylo vytvoření základu protokolu, který se pod jeho pozdějším prezidenstvím v AMT (Assotiation for Manufacturing Technology) USA stal standardem pro komunikaci mezi systémy řízení, měření, snímání parametrů a přídavných jednotek výrobních zařízení v USA pod názvem MT-connect. A tak se společnost Misan mimoděk účastnila počátků vývoje moderních komunikačních systémů mezi výrobními stroji.

Na novém strojiOkuma Genos L-2000-e byly prováděny ukázky soustružení, hrubování, dokončování a výroby závitů.
Přítomní odborníci z obou společností byli připraveni poradit i zodpovídat dotazy.

Japonské komunikační systémy

Japonský výrobce CNC obráběcích strojů společnost Okuma, kterou na českém trhu zastupuje společnost Misan, letos oslaví 120 let. Díky dlouholetým zkušenostem byla svědkem, a její stroje jsou toho také důkazem, všech vývojových stadií výrobních provozů od NC strojů až po smart factory. Okuma používá k propojení výrobních procesů vlastní systémy Okuma Connect Plan a Okuma Smart Factory. S vývojem nových systémů bylo pomocí Okuma Net Box Suite vyřešeno také propojení starších řídicích systémů nebo strojů jiných výrobců. Pro připojení do jiných monitorovacích systémů lze samozřejmě použít i protokol MT-connect, který Okuma také podporuje.

V loňském roce na EMO Hannover byl poprvé představen koncept Okuma Smart Factory. Pod tímto označením se skrývá pět základních úkonů: sběr dat, analýza, optimalizace, predikce a propojení. Připojení řídicího systému výrobního stroje např. pomocí wi-fi na server umožňuje sběr dat z výrobních operací, zakázek a stavu strojů kdekoliv a kdykoliv. Analýzou těchto dat lze optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat využití strojů a predikovat jejich údržbu. Propojením prostřednictvím Okuma Smart Factory lze sledovat až stovky signálů. Při použití standardu MT-connect se jejich počet redukuje na 30 až 40 signálů z výrobního stroje. Snímaná data lze synchronizovat s 3D simulacemi pro lepší představu a analýzu celého procesu. Další z funkcí pod hlavičkou Okuma Smart Factory je např. inteligentní funkce Servo Navi., která umožňuje optimalizaci dynamiky stroje a vyhodnocuje např. opotřebení pohyblivých dílů stroje. Nadstavba označovaná jako OSP-AI je navíc vybavena učicími algoritmy, které dokážou, s určitou mírou nejistoty, predikovat životnost klíčových strojních součástí. Připojením všech strojů k systému Okuma Connect Plan lze sdílet data s externími softwary a jednodušeji tak plánovat výrobu. Plánování má zajistit automatické rozdělení zakázek s ohledem na aktuální situaci, rychlou reakci při změnách plánů, sledování stavu zakázky, okamžité zajištění kapacit, upozornění na potenciální opoždění objednávky, archivování průběhů zakázky apod. Kompletní informace o výrobním procesu v reálném čase pak slouží jako zpětná vazba realizace plánu.

Na ukázku byl vystaven nástrojový automat Matrix mini od společnosti Tungaloy.

Inovativní technologie a materiály vyžadují odpovídající obráběcí nástroje

Výrobce obráběcích nástrojů společnost Tungaloy věnuje velkou pozornost vývoji nových materiálů a vylepšování výrobních procesů, které následně aplikují do nových řezných nástrojů. Nové materiály sice často zlepšují užitné vlastnosti obrobků, ale často na úkor dalších parametrů, kdy se obrobky stávají těžkoobrobitelnými. Díky tomu vznikly nové řady nástrojů pro obrábění kalených ocelí či žáruvzdorných slitin. Také zvyšování produktivity a zrychlování výrobních procesů ovlivňuje volbu řezných nástrojů, kdy jejich výrobci jsou nuceni následovat takovou poptávku. Ve vývojovém centru společnosti Tungaloy vznikly nové typy břitových destiček, které zdokonalením utvařečů třísek a geometrií břitů dosahují lepšího odvodu třísky z místa řezu, vyšší kvality obrobeného povrchu, vyšší životnosti a v neposlední řadě také zvýšení produktivity.

Vylepšováním parametrů CBN destiček vznikla řada nástrojů Wavy Joint CBN, kde pájená plocha destičky byla zvýšena o 160 % a to zlepšilo odvod tepla a tím také snížilo teplotu v místě řezu. Dalším příkladem zlepšení řezných vlastností jsou destičky GNGA – jsou nově vyráběny s vrcholovým úhlem 70°, který snižuje řezné síly a zabezpečuje lepší odvod třísek z místa řezu. Pro soustružení kalených ocelí byl vyvinut materiál BXA20. Destičky z tohoto materiálu jsou vhodné pro plynulý i přerušovaný řez při soustružení kalených ocelí středními a vyššími řeznými rychlostmi. Nový karbid s označením AH 8005 s PVD povlakem je vhodný pro obrábění žáruvzdorných nebo speciálních slitin. Destičky se vyznačují vysokou odolností proti opotřebení. Modifikace materiálu AH 8015 je pak odolná proti rázu. Mnoho inovací doznaly také nástroje z řad Solid Drill, Mill Line nebo nástroje pro frézování závitů TungMeister či SolidThread.

Ukázky obrábění a odborné konzultace jsou mezi návštěvníky velmi vítané.

Správa nástrojů nejen pro chytré výrobní systémy

V rámci témat monitoring, propojené systémy a nástrojové hospodářství dodává společnost Tungaloy výdejní automaty Matrix a jejich modifikace a nadstavby. Správa nástrojů pomocí nástrojových automatů sleduje využití nástrojů, optimalizuje logistiku a tím snižuje náklady na nástroje a pomáhá optimalizovat sklady a zásoby. Systém pracuje s databází SQL, odkud je také možné exportovat reporty s informacemi o nejčastěji používaných nástrojích, kdo jaké nástroje používá či na jakých nástrojích dochází k největšímu opotřebení apod. Od letošního roku jsou k dostání také automaty na objemnější předměty, jako jsou např. bezpečnostní doplňky (helmy, rukavice, brýle atd.) nebo větší nářadí. Automaty s označením Matrix Wiz nedisponují vlastním počítačem, ale připojují se k základnímu výdejnímu automatu Matrix.

MM: Ve své přednášce jste představil několik novinek strojů Okuma pro letošní rok, jimiž např. jsou víceúčelové soustružnické centrum Okuma Multus B250II, soustružnické stroje Okuma Genos L2000-e a L3000-e, kompaktní pětiosé centrum Okuma MU-S600 a další. Loňskou novinkou je mj. multifunkční stroj Okuma Lase EX. Jaký je váš názor na hybridní výrobní stroje (spojení aditivní technologie a konvenčního obrábění)?


O. Svoboda:
Takový dotaz spadá do kategorie posouzení atraktivnosti článku napsaného o schopnosti špičkových výrobců obráběcích strojů vstoupit do sféry aditivních technologií v porovnání s článkem popisujícím softwarové vylepšení výrobního zařízení kompenzovat geometrické odchylky zařízení v důsledku změn teploty. Aditivní výroba vyžaduje po mechanickém sejmutí dílu ze stavební desky a odstranění podpůrného systému i odstranění vnitřního pnutí v peci a dokončení obráběním. Umístit aditivní zařízení na již beztak drahé víceúčelové obráběcí centrum a jeho cenu tím zdvojnásobit má význam spíše propagační.

Na velikosti vyráběných sérií nezáleží

Naším cílem je, aby náš zákazník byl konkurenceschopný

MM: Společnost Okuma již 120 let vyrábí špičkové obráběcí stroje, které perfektně splňují dnešní nároky na přesnost a vysokou produktivitu. Poslední dobou jsme však ve výrobních podnicích spíše svědky návratu k menším sériím či individuálním řešením, které v otázkách efektivnosti nahrávají spíše alternativním výrobním postupům, jako jsou např. aditivní technologie. Jak se k tomuto trendu staví společnost Okuma?

T. Yamamoto: Nejen velké série vyžadují vysokou produktivitu. Zákazník potřebuje být konkurenceschopný, i když vyrábí pouze malé série. Výroba malých sérií v našich očích neznamená, že produktivita může být nízká. Dobrým příkladem by mohl být náš vlastní výrobní podnik v Japonsku s názvem Dream Site 1, kde máme plně integrované IoT technologie ve výrobním procesu. A nyní jsme nově otevřeli také Dream Site 2. V těchto výrobních podnicích vyrábíme naše obráběcí stroje v malých sériích, a přesto jsme se pokusili dosáhnout stejné produktivity jako při velkosériové výrobě. Abychom to dokázali, bylo nejdříve nezbytné snížit přípravné fáze na stroji a dosáhnout nejkratších možných časů přerušování chodu stroje. Každá změna produktu vyžaduje přenastavení stroje, zadání nového obráběcího programu atd. Chceme-li však dosáhnout vyšší produktivity, je nutné tyto prostoje co nejvíce zkrátit. Naší snahou je, aby veškeré přípravné fáze probíhaly mimo obráběcí stroj a v momentě, kdy měním produkt, bylo potřeba pouze stáhnout nový program do stroje, aniž by docházelo k velkým prostojům. Toho se snažíme dosáhnout a jsme k tomu velmi blízko. Před třemi roky jsme rozjeli projekt Dream Site 1 a nyní již máme ještě pokročilejší Dream Site 2. Lidský zásah, který by přerušil chod stroje, byl zde minimalizován. Nejen pouhá automatizace a propojení výrobních systémů mohou zabezpečit, že po celou dobu chodu stroje půjde o řezný proces. My nyní na základě vlastních zkušeností můžeme zákazníkům s jistotou tvrdit, že naše systémy jako Connect Plan mohou přinést zvýšení produktivity stroje. Že není potřeba obětovat produktivitu, když vyrábíme pouze malé série. To je to, co děláme ve vlastních výrobních podnicích v Japonsku a to je to, co bychom rádi prodávali také na další trhy. Produkt Connect Plan je již dnes celosvětově dostupný.

Chairman a CEO Okuma Europe a Okuma America Corportion Takeshi Yamamoto a senior manažer z oddělení obchodu Okuma Europe Ralf Baumann

MM: Máte již nějaké reference od zákazníků na tento produkt?

R. Baumann: Ano. První firma v Evropě, která používá systém Connect Plan je společnost Medeko ze Slovenska. Vesměs používají pětiosá obráběcí centra a šest z těchto strojů je propojeno přes systém Connect Plan. Ovšem jsme stále ještě ve fázi představování tohoto produktu, např. zde na zákaznických dnech Misan. Budeme jej představovat také u dalších zástupců a samozřejmě také na světových strojírenských veletrzích. Tento systém byl vyvinut Okumou pro stroje Okuma. A měl by zákazníkům usnadnit monitorovat historii obrábění na stroji a na základě toho obráběcí proces optimalizovat. Abychom jim pomohli systému rozumět, používáme pět klíčových slov: sběr dat, analýza, optimalizace, predikce a propojení. To je řetězec činností našeho systému Connect Plan, který uživateli přináší lepší přehled o výrobě a možnost ještě ji zefektivnit.

MM: Jak společnost Okuma nahlíží, případně reaguje na celosvětové problémy nedostatku kvalifikované pracovní síly?

R. Baumann: Nedostatek kvalifikovaného personálu je opravdu celosvětový problém. Okuma je výrobcem obráběcích strojů, ale také řídicích systémů, servopohonů, motorů a odměřování. Máme mnoho kompetencí ve všech směrech. Jsme si problému nedostatku kvalifikovaných operátorů a programátorů vědomi, proto vyvíjíme naše řídicí systémy napříč generacemi jednodušší na ovládání i programování. Já sám jsem za 14 let u Okumy svědkem již šesté generace řídicích systémů.

MM: Automatizace, robotizace a digitalizace nejenže přinášejí do výroby (nebo by alespoň měly přinášet) vyšší efektivitu, ale také mění zažité výrobní postupy. V souvislosti s tím se mění požadavky firem na zaměstnávané profese. Budou podle vás některé profese zanikat a po kterých naopak poroste poptávka?

T. Yamamoto: Pokusím se odpovědět na vaši otázku na příkladu řidiče automobilu. Dříve museli být řidiči automobilů velmi zkušení. V dobách, kdy se ještě motor startoval klikou, řidič musel být fyzicky zdatný, aby byl schopen motor vůbec nastartovat. Bez posilovačů řízení byla náročná i plynulá jízda. V zimě pak byl problém vůz vůbec nastartovat. A nyní se podívejme, jak se vozy vyvinuly dnes. Je např. možné z pohodlí domova zapnout vyhřívání vozu a možná v budoucnu nebude nutné vůz ani řídit. Toto je zřejmě směr, kterým se dnes ubíráme i my. Dříve bylo nutné mít určitou kvalifikaci na práci s obráběcím strojem, dnes se to změnilo. Způsob, jakým dnes řídíme vozy, se změnil, k tomu samému dochází také u obsluhy obráběcích strojů. Např. aplikace ochrany proti kolizi ve stroji, která byla na trh uvedena již před sedmi lety, chrání proces před kolizí, i když je program špatný.

MM: K jakým změnám podle vás bude v této souvislosti docházet ve výrobních podnicích?

R. Baumann: Jistých změn jsme svědky již nyní. Použiji příklad pana Yamamota s řidiči. Autopilot je již dnes realitou a v budoucnu se s tím budeme setkávat stále častěji. Znamená to, že všichni taxikáři přijdou o práci? Že zmizí všichni šoféři?

T. Yamamoto: Kam až tyto změny povedou, nevíme. Ale určitě mohu říci, že my půjdeme stejným směrem jako naši zákazníci. Mám vlastní filozofii. Pokaždé když otevřu nový poznámkový blok, na první stranu napíši: Prosperita zákazníka je naším hlavním cílem („Custumer prosperity is our only asset“).

Je dobré si představovat, že by lidé mohli v budoucnu pracovat méně hodin, ale zřejmě tomu tak nebude. Vždy budou věci, které je potřeba udělat. Dokonce když nějaké profese zaniknou, vzniknou nové. Ve výrobním podniku je vždy mnoho zajímavých činností. Pravděpodobně dojde k eliminaci zejména manuálních pracovních pozic. Ale práce, které jsou výzvou či potěšením, zde budou stále, neboť je nelze nahradit roboty.

R. Baumann: Když se ještě vrátím k tématům čtvrté průmyslové revoluce – automatizaci a robotizaci –, lze konstatovat, že tyto proměny probíhají ve světě různě. Např. v Evropě je od severu na jih a od západu na východ vidět značný rozdíl. Každý stroj, který prodáme do severských států, je vybaven jistou automatizací (zakládací jednotky, roboty apod.). Je to opravdu otázka nákladů na pracovní sílu. Na severu Evropy jsou tyto náklady velmi vysoké. Když půjdeme na jih, tyto náklady klesají, proto je tam i méně automatizace. Dalším příkladem by mohla být Čína, kde náklady na pracovní sílu bývaly hodně nízké. Dnes tam automatizace roste každý rok o deset procent.

MM: Loni na veletrhu EMO Hannover získala společnost Okuma cenu MM Award za multifunkční stroj Okuma Laser EX. Myslíte si, že alternativní výrobní technologie mohou v budoucnu nahradit ty konvenční?

T. Yamamoto: Aditivní technologie nemohou nahradit obrábění. Možná by mohly nahradit jiné výrobní technologie, jako je např. slévání, ale určitě ne obrábění, a to zejména kvůli dosahované přesnosti – ta je dnes zhruba o čtyři řády jinde, než je po obráběných součástech požadováno. Proto jsme vyvinuli Laser EX, který slučuje obě technologie v jednom stroji. K dnešnímu dni, přestože to byla teprve loni novinka, máme prodané dva stroje, jeden v USA a druhý v Japonsku. Jde o sektory aerospace a automotive.

MM: Budete se dále aditivním technologiím věnovat? Vidíte v těchto technologiích potenciál?

T. Yamamoto: Ano, budeme se těmto technologiím věnovat i nadále. Ty dvě uskutečněné instalace jsou na strojích řady MU-V a Multus. V případě stroje Multus – soustružnického obráběcího centra – je však laser používán spíše na kalení nebo další tepelné úpravy.

U aditivní výroby se jedná zejména o otázku změny konstrukčního myšlení. Dnešní kovové díly jsou navrhovány pro obráběcí technologie. Takže v mých očích to bude chtít ještě čas jednak na změnu designu součástí a jednak také na ověření jejich funkčních vlastností. Ale určitě to přijde. Trh však podle mého názoru nebude moc velký.

R. Baumann: Ohledně našich strojů Laser EX stále analyzujeme vhodné aplikace. Jednou z možností by mohly být opravy složitých dílů, např. parní turbíny. Opravy opotřebených lopatek, jejichž nová výroba by byla drahá. Tento příklad byl také na EMO Hannover 2017 předváděn. Dalším vhodným sektorem aplikace by mohl být aerospace, kde za normálních okolností nejsou povoleny svařované díly. Například v boeingu či airbusu již některé díly vyráběné aditivními technologiemi přijaty byly. Tyto aplikace by se mohly v budoucnu ještě rozšiřovat, ale jak řekl pan Yamamoto, ten trh pravděpodobně nebude příliš velký. Proto hledáme i další možnosti využití tohoto stroje. Výhoda výroby dílů pomocí Laser EX oproti SLM technologii je zejména v tom, že náš stroj nanese vrstvu, kterou může hned také obrobit, než nanese další, a výsledný povrch je tak lepší. Další výhodou našeho stroje oproti jiným hybridním strojům je to, že my nejsme omezeni používáním chladicích kapalin.

MM: Na jaké novinky se mohou návštěvníci světových strojírenských veletrhů těšit letos?

T. Yamamoto: Zatím jsme ve fázi rozhodování, které stroje budeme prezentovat letos. Ale jisté už nyní je, že i letos budeme propagovat náš systém Connect Plan.

MM: Děkuji za rozhovor.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 180439
Datum: 11. 04. 2018
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit