Témata
Reklama

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Historicky první zakázkou, kterou rodící se divize MAS Automation realizovala, byla výrobní linka, kde jeden robot obsluhuje šest frézovacích center. V provozu je od roku 2015 ve firmě JK nástroje v Podolí nedaleko Uherského Brodu. Linka je ovládána robotem, který mezi centry jezdí na lineárních vedeních a do strojů zakládá jak materiál, tak nástroje.

Mezi další významné zakázky patří například linka na výrobu výfuků pro firmu Magneti Marelli, která v Polsku vyrábí výfuky pro automobily značky Audi. Automatizovanou linku na výrobu elektromotorů dodala divize MAS Automation do Brna, do firmy Juli Motorenwerk. Rozsahově menší zakázkou, zato však významnou referencí bylo pro Kovosvit MAS robotizované pracoviště pro jihlavskou společnost Bosch Diesel.

„Tyto reference nám velmi pomáhají. Ale poptávku určuje hlavně situace na trhu. Firmy rostou, navyšují kapacitu výroby a potýkají se s nedostatkem technicky vzdělaného personálu. My jsme jim schopni díky robotizaci pomoci k navýšení výroby zhruba o třicet procent bez nároků na další obsluhující personál,“ popisuje hlavní přínos divize MAS Automation její ředitel František Pivec.

Reklama
Reklama
Reklama
Linka na výrobu výfuků pro firmu Magneti Marelli, která v Polsku vyrábí výfuky pro automobily značky Audi.

Zájem o automatizaci sílí

V nabídce divize MAS Automation jsou tři základní produkty. Jde jednak o standardizovanou automatizaci, která je začleněna jako výsledný produkt do designu stroje, dále jsou v portfoliu Kovosvitu malé robotizované buňky a konečně automatizované výrobní linky, které jsou pro zákazníky realizovány na klíč. Komunikaci mezi jednotlivými stroji, roboty, kamerami a ostatními zařízeními plně zajišťuje software „MADAM“, vyvinutý v divizi MAS Automation, který řídí všechny procesy a datové toky celých výrobních linek.

„Evidujeme jednu až dvě poptávky týdně. Od uvedení automatizace na trh máme průměrně 65% nárůst tržeb za rok, přičemž letošní plán máme již z velké části pod smlouvou. Jsme rádi za důvěru, kterou jsme ve firmě dostali, když se automatizace v Kovosvitu zrodila a potřebovala dotovat. Na začátku jsme na uzavření jedné zakázky potřebovali vypracovat několik desítek nabídek. To se již změnilo a hlavní je, že nyní již firmě generujeme zisk,“ pochvaluje si situaci František Pivec.

Konkurenční výhodou Kovosvitu na českém trhu je, že tento tradiční podnik ze Sezimova Ústí je jediným českým výrobcem obráběcích strojů, který má současně vlastní divizi automatizace. Díky tomu je schopen řešit zakázky komplexně, protože disponuje tím hlavním: obráběcími stroji i automatizací z vlastní produkce. Díky hodnotným referencím i potřebnému know-how k realizaci různě komplikovaných projektů již dnes eviduje divize MAS Automation poptávky ze zahraničí. Konkrétně z Rakouska, Německa, Švédska, Polska či Ruska a dalších zemí.

Automatizace lidskou práci nahrazuje, ale nebere

Podle ředitele MAS Automation jsou liché obavy, že tam, kde podniky začnou masivně investovat do automatizace a robotizace, tam se zároveň začne propouštět. „U robotizace mají všichni tuto představu, ale ona to vůbec není pravda. Díky robotizaci jsme schopni u zákazníka navýšit výrobu zhruba o 30 %, a tak investor snadno hledá návratnost investice. Zároveň je třeba si uvědomit, že do robotizace nebude investovat žádná firma, která nemá peníze. Pokud má kapitál a zakázky, ale nemůže najít nové zaměstnance, rozhoduje se pro automatizaci, aby mohla navýšit výrobu bez potřeby dalších pracovníků,“ říká František Pivec.

Poptávka ze strany firem v posledních letech sílí, rostou také možnosti, které automatizace nabízí. Zároveň s tím se však také zvyšují nároky zákazníků. Divize MAS Automation proto stále rozšiřuje svou nabídku řešení, které vždy staví na klíč podle konkrétních potřeb klienta. Nově dodávané linky jsou již vybaveny vyspělým kamerovým systémem. Operátor tak pouze zaveze k lince paletu s materiálem. Robot si materiál na paletě sám najde a společně s „MADAM“ se postarají o další technologický proces.

Cílovým stavem pak většinou bývá, aby automatizace v lince dokázala bez zásahu člověka materiál založit do strojů, obrobit, odjehlit, změřit, označit, případně nalakovat a umístit mezi hotové obrobky. Výsledek výroby pak nadřazený software „MADAM“ reportuje managementu firmy včetně protokolů o měření, přičemž aktuální stav výroby je možné vzdáleně analyzovat přes internet.

„Lidská práce se v takovém případě u plně automatizované linky může zúžit na programování strojů, manipulaci se surovým materiálem a s hotovými obrobky, což většina zákazníků ocení především v dnešní době citelného nedostatku pracovníků na trhu práce,“ doplňuje František Pivec, který v minulém roce díky rostoucí poptávce opět navýšil počet pracovníků ve svém týmu MAS Automation.

Právě automatizace patří mezi základní směry, na něž Kovosvit ve výhledu do budoucnosti spoléhá. Kromě toho se zaměřuje na facelift strojů z vlastní produkce i uvádění novinek na trh. Loni tak například představil obráběcí centra MCU450, MCV800 a strojem WeldPrint 5X dokumentoval zvládnutí technologie 3D tisku z kovu. Kromě toho Kovosvit vyvinul vlastní vřeteno, kterým začal osazovat stroje, čímž sníží svou závislost na dovozu této klíčové komponenty.

Kovosvit MAS

Jaroslav Martínek

jaroslav.martinek@pppartners.cz

https://www.kovosvit.cz/

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Od aditivních strojů k hybridním zařízením

Zlepšující se funkčnost a výkon hardwaru, široká paleta volby materiálů a stále se zlepšující kvalita vyráběných součástí přispívají k růstu aditivní výroby. Technik ve výrobě tak získává neustále na významu.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Vliv složek ochranných atmosfér na WAAM

Svařování v současné době není už pouze technologií ke spojování materiálů. S rozvojem aditivní výroby strojních součástí lze tento proces využít také pro výrobu komplexních a geometricky složitých součástí. Technologie WAAM využívá svařování pro vrstvení jednotlivých svarových housenek do tvaru vyráběné strojní součásti a je charakterizována mnoha proměnnými – mimo jiné i účinky ochranné atmosféry. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv jednotlivých složek ochranných atmosfér používaných pro MAG svařování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit