Témata
Vydání #4
Duben 2018Téma měsíce

Inovativní výrobní technologie a materiály

Výroba složitých dílů technologiemi zpracování plastů, kovů a aditivní výrobou

Články

Servis

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

3D tisk v lékařském inženýrství

Aditivní technologie je velmi perspektivní výrobní metoda zejména pro svou možnost výroby tvarově složitých dílů, které by konvenčními postupy nebylo možné vyrobit vůbec nebo jen velmi obtížně, např. z několika kusů. Nevýhodou této technologie je pro většinu strojírenských aplikací vysoká drsnost povrchu takto vyrobených dílů, která se však paradoxně jeví jako velké plus při aplikacích v medicíně, kde nachází aditivní technologie velký potenciál. Jednu z prvních instalací stroje M2 cusing od německého výrobce Concept Laser uskutečnila společnost Misan u českého výrobce ortopedických a traumatologických implantátů, nástrojů a dalších zdravotnických prostředků společnosti ProSpon.

Česká trsátka rozeznívají struny na celém světě

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma, jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Aplikovaný vývoj a výzkum 3D technologií

CARDAM (Centre of Applied Research and Development for Additive Manufacturing) je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na realizaci nových technicky a technologicky vyspělých řešení a produktů při využití aditivní výroby kovů. Poskytuje služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů, pomáhá společnostem vytvořit potřebné vědomosti, znalosti a know-how v nové oblasti aditivního designu a výroby. Aditivní design a výroba patří mezi nejdůležitější technologické směry, celosvětově rozvíjené v rámci „Průmyslové revoluce 4.0“.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Fórum výrobních průmyslníků

Co podle vás pomůže zvýšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Jakou nápravu nedostatků, jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury, shledáváte jako klíčové pro další rozvoj podnikání?

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

3D v letectví pro rychlost i lehkost

Letošní leden znamenal zlom pro letecký průmysl. Společnost GE Aviation, která od roku 2008 působí v pražském Letňanském areálu, zde úspěšně dokončila první zkoušku doposud nejmodernějšího turbovrtulového motoru Advanced Turboprop (ATP), nově s názvem GE Catalyst.

3D tištěná versus obráběná?

Cenu rektora TUL za kvalitní provedení získala loňská diplomová práce dnes již inženýra Adama Lukeho. Stejná práce se také umístila na druhém místě soutěže Společnosti pro obráběcí stroje o nejlepší obhájenou diplomovou práci.

Znát své zákazníky

Management výroby bude letos tématem konference, kterou, jako již tradičně ve dnech 24. – 25. dubna pořádá v Žilině společnost IPA. Jedním z přednášejících bude Stanislav Martinec, jednatel a zakladatel společnosti KOMA Modular. Povídali jsme si s ním zejména o jeho zkušenostech s obchodem se zahraničím.

Měníme český trh s ochrannými pomůckami

Ochranné pomůcky jsou produktem, který je dnes čím dál více „trendy“. Zatím to však platí více o zemích na západ od nás než o Česku. Co s tím? Na to jsme se zeptali Alberta Giljajeva, předsedy správní rady společnosti Cerva Group.

Vzájemně prospěšná spolupráce

Ideální model spolupráce je ten, ze kterého profitují obě zainteresované strany, což vyžaduje pozitivní a vstřícný přístup s ochotou dospět k oboustranně prospěšnému řešení. Někdy bývá takové řešení označováno jako win-win. Ne vždy je však snadné toho dosáhnout. Rodinná firma na výrobu balicích strojů a linek Viking Mašek se sídlem ve Vlašimi takovou spolupráci navázala s jihočeským výrobcem obráběcích strojů Kovosvit MAS.

Jak to vidí MSV oboroví vystavovatelé

V minianketě k tématu vydání jsme ve spolupráci s Veletrhy Brno oslovili dva z klíčových oborových vystavovatelů MSV v Brně. Odpovídají Ing. Luboš Rozkošný, jednatel společnosti 3R Systems, a Stanislav Kovanda, senior sales manager společnosti Yamazaki Mazak.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Mezi světem znalostí a světem peněz

Není zvykem začínat článek citací, ale nemohu si pomoci: „Spolupráce mezi komerční a akademickou sférou je obvykle nejvyšší přidaná hodnota, která vůbec v celé společnosti existuje.“

Odborníci na 3D nerostou na stromech

Možnosti využití 3D modelování a 3D tisku existují snad ve všech oblastech průmyslové výroby. Ale aby bylo možné je v potřebném rozsahu skutečně využívat, musí existovat lidé, kteří s nimi umí dokonale pracovat. Proto jsou 3D modelování a 3D tisk zařazeny do výuky většiny (nejen) středních průmyslových škol. Ovšem – když dva dělají totéž, nebývá to totéž…

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Český mozek pro německé inovace

Ing. Petr Grulich pracuje jako poradce a podporovatel vývojových týmů pro speciální technická témata ve společnosti Robert Bosch GmbH v německém Stuttgartu. Ačkoli to podle jeho jména nepoznáte, je Čech. Tento rodák z České Lípy je absolventem Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT. Je jedním z těch „našich“, díky nimž v zahraničí začínají chápat, že Česko není jen o pivu a hokeji.

Zájem o aditivní technologie roste

Velký rozmach aditivních technologií je pozorovatelný zejména v posledních letech. Proč je pro výrobce kovových dílů tato technologie tak lákavá? S jakými změnami je spojená implementace této technologie do výroby a jaké výhody přináší uživateli – to jsme zjišťovali u odborníků na laserové spékání kovových prášků Ondřeje Svobody a Jana Hudce ze společnosti Misan, zástupce společnosti Concept Laser v České republice.

Automatizace si vyžaduje nové dovednosti

Už druhým rokem 86 % zaměstnavatelů na celém světě tvrdí, že počet jejich zaměstnanců se nezmění nebo se v následujících dvou až třech letech v důsledku automatizace zvýší. V České republice je to dokonce 93 %.

Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 3.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Hliník stále znovu objevovaný

Lehké konstrukce jsou považovány za perspektivní klíčovou technologii pro nejrůznější obory. Oblasti použití sahají od výroby automobilů přes výrobu zařízení až po stavební průmysl. Pokud chcete využívat ekonomický a ekologický potenciál inovativních technologií lehkých konstrukcí, neobejdete se bez hliníku. O tom jsou přesvědčeni i Marcus Oberhofer a Markus Kerbler ze společnosti Kloeckner Metals Austria.

České zboží míří do celého světa

Export z České republiky dosáhl vloni rekordní hodnoty 4,2 bilionu korun. Nikdy jsme na zahraničních trzích neuplatnili tolik českého zboží, know-how a technologií jako v roce 2017. Čí je to zásluha a jaký vývoj lze předpokládat?

3D tisk s deltou

V loňském roce mne na výstavě 3D Expo v Praze a na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zaujala 3D tiskárna, která vypadala jinak než všechny ostatní. Za její konstrukcí na bázi tripodu stojí její výrobce, česká společnost Trilab.

Moderní technologie výroby kompozitních dílů

Kompozitní díly se kromě leteckého průmyslu stále častěji uplatňují i jako konstrukční díly automobilů a dalších strojů, u kterých záleží na nízké hmotnosti a vysoké pevnosti. Klasická technologie jejich výroby v autoklávu je však poměrně drahá a náročná na manuální práci.

S kukuřicí na železniční vagón

Kdo by nevěděl, že budoucnost patří aluminiu! Právě tento materiál se dnes často používá pro stavbu moderních železničních osobních vozů či elektrických jednotek. Nejinak je tomu v ostravské společnosti Škoda Vagonka, a. s., kam jsme se zajeli podívat se zástupci společnosti Walter CZ.

AMB 2018: vše ukazuje na expanzi

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na výstavní ploše brutto více než 120 000 metrů čtverečních. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob. „S novou halou Paula Horna (hala 10), speciální prezentací AMB Digital Way a příslušným kongresem jsme vytvořili ty nejlepší předpoklady, aby byl veletrh AMB 2018 ještě větší a ještě lepší,“ vysvětluje Ulrich Kromer von Baerle, mluvčí vedení společnosti Messe Stuttgart.

Trendy

Customizace 3D tisku+ eMobilita = eBike

V loňském roce (viz. www.mmspektrum.com/170744) jsme přinesli rozhovor Jána Košturiaka s renomovaným slovenským designérem Patrikem Paulem. Rozprava se týkala 3D tištěného eBiku, jehož výjimečnost konstrukce spočívá v customizovaném řešení rozměrových a materiálových parametrů kola pro optimální potřeby jezdce.

Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Návrh i výroba forem v jednom softwaru

Firma Onni-Stamp byla založena v roce 1980 v Itálii. Zabývá se navrhováním a výrobou forem pro vstřikování plastů. Díky nejnovějším technologiím a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům i s více než třicetiletou praxí v oboru dokázala společnost rozšířit portfolio svých zákazníků z Itálie na celý evropský trh. Firma je klasickým příkladem italského rodinného podnikání, ale svou intenzivní výzkumnou a vývojovou činností mnohé výrobce forem převyšuje.

Kombinace aditivní výroby s obráběním

V současnosti se průmyslově používají dvě technologie laserové aditivní výroby z kovových prášků. První způsob SLS (selective laser sintering) pracuje se spékáním prášku v tenkých vrstvách o tloušťce několika desítek nanometrů. Výhodou je dobrá rozměrová přesnost, nevýhodou naopak omezená velikost dílu daná velikostí pracovního prostoru stroje. Nejčastěji se v současnosti lze s touto metodou setkat při výrobě vstřikovacích forem pro plast, leteckých dílů nebo implantátů pro medicínu vyráběných ze slitin titanu či Inconelu. Protipólem je robustní metoda s mnoha názvy, nejběžněji označovaná LMD (laser metal deposition). Výhodou tohoto způsobu je vyšší produktivita (navaření až několika kilogramů prášku za hodinu) a použití i na větší strojní díly. To za cenu menší tvarové přesnosti a nutnosti větších přídavků pro následné obrábění. Většina významných výrobců obráběcích strojů již vyrábí takové hybridní stroje a integrovala laser s navařovací hlavou do svých strojů.

3D technologie letem světem

Vývoj 3D technologií dnes již zasahuje téměř do všech oblastí výroby. Uplatnění nachází u kusové výroby, ale dokáže si najít své místo i v sériové a dokonce velkosériové výrobě, kde nemusí jít nutně o samotné výrobky, ale např. o výrobu nástrojů nebo přípravků.

Kancelářský 3D tisk z kovu na českém trhu

Česká společnost MCAE Systems podepsala partnerskou smlouvu s americkou společností Desktop Metal o zastoupení jejích produktů na českém a slovenském trhu. Přináší tak změnu způsobu výroby z kovu prostřednictvím jednoho z nejrychlejších 3D tiskových systémů na světě. Poprvé představí 3D tisk z kovu pro kancelářské prostředí a následně produkční systém pro sériovou výrobu, který bude ve svém odvětví skutečně revoluční.

Aditivní technologie (nejen) v leteckém průmyslu

3D tisk, neboli aditivní výroba, v dnešních dnech zažívá opravdový boom. Většina firem technického zaměření, které jsou na špičce v oblasti inovací, tuto technologii vlastní, nebo alespoň externě využívá. Obdoba této technologie však není v přírodě nová, ani nijak výjimečná.

Stolní 3D tisk pro výrobu automobilových dílů

Konstruktérům v jičínském závodě značky Continental se daří urychlovat výrobu s na míru vytištěnými díly pro montážní roboty. Díky dostupným 3D tiskárnám a spolehlivým materiálům Fillamentum zde vznikají prototypy i funkční díly v násobně kratším čase, než je zvykem při zapojení tradičních metod obrábění či ve spolupráci s externími dodavateli. Návratnost investice do stolních 3D tiskáren a materiálů je přitom velmi rychlá.

Aditivní technologie pro Průmysl 4.0

Výrobní stroje pracující na principu aditivních technologií si generují samy vlastní výrobní strategii a dráhy. Nepotřebují zvláštní přípravu výroby. Ta spočívá pouze v umístění výrobku do výrobního prostoru stroje.

Hybridní stroje pro možnost více operací současně

Jak aditivní, tak i subtraktivní výrobní operace dokáže provádět nový model VARIAXIS j-600/5X AM. Jde o nejnovější přírůstek do řady hybridních strojů společnosti Yamazaki Mazak, umožňujících provádět více operací současně.

Trendy vývoje polymerních materiálů

Podobně jako v jiných oblastech lidské činnosti je i v materiálovém inženýrství třeba odlišit virtuální realitu od reality všedního dne. Slibné směry minulého vývoje materiálů, a nejen polymerních, (virtuální realita) by měly vyústit do jejich úspěšné průmyslové výroby a aplikace v současnosti (realita). Komerční úspěch vědeckých objevů ale nikdy nebyl zcela hladký. Odhaduje se, že pouze jeden jediný nápad ze tří tisíc nadějných myšlenek se nakonec uplatní v průmyslovém měřítku. Zde se nepochybně projevují nejen technologické problémy, ale také ekonomické aspekty.

Alternativa či doplněk ke konvenční výrobě

Špičková technologická firma Trumpf, výrobce obráběcích strojů a laserových systémů, nabízí technologicky propracovaný a komplexní procesní řetězec v oblasti aditivní technologie, která je v současné době velmi progresivní výrobní metodou v různých oblastech průmyslu. Firma spatřuje v aditivní technologii ideální doplněk a alternativu ke zpracování komplexních dílů vyráběných obráběním nebo odléváním.

Vstřikování s použitím oxidu uhličitého

Německá společnost Engel Formenbau und Spritzguss se kromě běžných metod vstřikování do forem specializuje rovněž na nové vysoce efektivní výrobní technologie. Po více než 25 let se její zakladatelé bratři Engelové zaměřovali na výrobní technologii vstřikování do forem pomocí plynu (GIM) a v tomto sektoru jsou považování za průkopníky.

Investice do 3D tisku se bleskově vracejí

Pro výrobní podniky či konstrukční týmy není aditivní výroba novinkou, přesto se i dnes objevují zcela nové možnosti, které jejímu rozšiřování významně pomáhají. Proč čekat na obrobení unikátního funkčního dílu z hliníku, když si jej mohu mnohem rychleji i levněji vytisknout z kompozitu vyztuženého karbonem? Proč pro tisk kovových dílů kupovat zařízení za desítky milionů, když novou technologii pro běžně namáhané díly z nejrůznějších kovů a slitin lze pořídit za zlomek ceny? A stolní 3D tiskárny – ještě nedávno pohrdavě přehlížené coby hračka pro prototypující konstruktéry – dnes najdeme přímo v provozech nejznámějších oborových značek, mj. pro svou dostupnost, spolehlivost i možnost nasazení bez složitého zasahování do podnikové IT infrastruktury.

Od aditivních strojů k hybridním zařízením

Zlepšující se funkčnost a výkon hardwaru, široká paleta volby materiálů a stále se zlepšující kvalita vyráběných součástí přispívají k růstu aditivní výroby. Technik ve výrobě tak získává neustále na významu.

Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

3D tisk klíčem k vývoji nových 3D tiskáren

Společnost Renishaw uvedla na trh svůj nejnovější stroj pro 3D tisk z kovových prášků – RenAM 500Q. Toto kompaktní zařízení s pracovní komorou velikosti 250 x 250 x 350 mm je vybavené hned čtyřmi výkonnými 500W lasery. Do nejprodávanější kategorie kovových 3D tiskáren tak přináší významné zvýšení produktivity a snížení výrobních nákladů.

Vývoj v oblasti 3D tisku z kovu pokračuje

Již téměř před rokem představila společnost Kovosvit MAS v rámci tradičních zákaznických dnů stroj WeldPrint5X. Na zářijovém strojírenském veletrhu v Brně byla novinka, která kombinuje plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v pěti osách, oceněna Zlatou medailí. „Ocenění ještě zvýšilo motivaci celého týmu, který na vývoji technologie pracuje,“ říká Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS. A prozradil, že firma chystá další novinky v oblasti 3D tisku z kovu.

Výroba

Nová provedení komponentů pro balicí stroje

Širokou nabídku součástí pro balicí stroje lze nalézt v portfoliu výrobce Elesa+Ganter. Jedná se především o ruční kola, ukazatele polohy, ovládací a polohovací prvky a průmyslové panty či madla.

Automatizace - cesta k úspěchu

Automatizace je významným prostředkem ke zvýšení kvality a produktivity strojírenské výroby. Jeden plně automatický stroj dokáže nahradit několik běžných strojů s obslužným personálem. A to při značně vyšší kvalitě, rychlosti a produktivitě.

Prioritou investice do kvalitních technologií

Zlínská firma Geniczech-M se zabývá zakázkovou výrobou velmi přesných dílů pro průmyslové využití – zejména dílů k obráběcím strojům a strojům pro balicí techniku, kubických součástí ve 4 až 5 osách s vyvrtáváním hlubokých otvorů, dále malosériovou výrobou prototypových a speciálních prvků a zařízení podle dodané projektové dokumentace, výrobou svařovaných komponentů a montáží strojírenských zařízení.

Tři břity pro ještě vyšší výkon

Vrtání patří mezi nejrozšířenější operace a v mnoha případech výrazně vyčnívá nad ostatními výrobními technologiemi. Firmy, kde vrtání zaujímá velký podíl výrobního času, vítají každé nové řešení k zefektivnění jejich výroby. Jedním takovým řešením je vrták WTX Change Feed od společnosti WNT.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Výsledky spolupráce akademické sféry s průmyslem

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepjetí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. V předchozích vydáních MM Průmyslového spektra jsme avizovali, že budeme technickou veřejnost informovat o konkrétních výsledcích naší spolupráce. Zde jsou první poznatky.

Technologie pro firmu s dobrou tradicí

Společnost Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. S jeho výrobním ředitelem Liborem Babákem jsme si povídali zejména o technologiích a trendech a „vychytávkách“ v této oblasti výroby.

Dvacet let broušení vstřikovacích šneků

Na konci roku 2017 oslavila firma Slovácké strojírny, závod TOS Čelákovice, dvacetileté výročí spolupráce s jedním z evropských lídrů mezi výrobci vstřikovacích lisů, firmou Engel Austria.

Co se běžně neví o montáži ložisek

„Jezdíme do firem ukazovat spolehlivé metody správné montáže ložisek,“ říká Julius Fiala z SKF.

PKD nástroje pro efektivní obrábění kompozitů

Vývoj a výroba PKD nástrojů je od poloviny osmdesátých let minulého století ve firmě Gühring high-tech oborem. V produkčních závodech v Evropě, Americe a Asii vznikají inovativní a zároveň komplexní kombinované nástroje pro velmi speciální obráběcí operace. Před pěti lety byla spuštěna výroba a renovace těchto nástrojů také v České republice, v závodě Sulkov u Plzně.

Vysokorychlostní vřetena, stopkové frézy a zapichovací nástroje

Německá společnost Paul Horn GmbH se prosazuje s produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí. Zejména nástroje pro zapichování, upichování, podélné soustružení a frézování drážek dnes na trhu zaujímají přední pozice. Firmu Paul Horn GmbH na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Nové nástroje z opotřebovaných nástrojů

Není-li možné nástroje ze slinutého karbidu dále přeostřovat, zbývá většinou pouze jedna možnost – odho-dit je do šrotu. Použití nově vyvinuté metody recyklace však nyní umožňuje tyto opotřebované nástroje využít jako výchozí polotovar pro výrobu nástrojů nových.

Rozhraní člověk-stroj ve výrobě

Nové přístupy k řízení komunikačních systémů člověk-stroj. To je oblast, na které nyní pracují vývojáři v oblasti strojního inženýrství. Cílem je zvýšení účinnosti a snížení nebezpečí vzniku chyb.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Utěrky v zátěžovém testu

V provozovnách a výrobních zařízeních v průmyslovém a živnostenském odvětví se objevují nečistoty nejrůznějšího druhu. Mnoho firem se při čištění strojů a pracovišť spoléhá na textilní utěrky pro opakované použití.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit