Témata
Reklama

S kukuřicí na železniční vagón

Kdo by nevěděl, že budoucnost patří aluminiu! Právě tento materiál se dnes často používá pro stavbu moderních železničních osobních vozů či elektrických jednotek. Nejinak je tomu v ostravské společnosti Škoda Vagonka, a. s., kam jsme se zajeli podívat se zástupci společnosti Walter CZ.

Ve vagonce nás přijal CNC specialista Martin Jedlička a stručně nás seznámil s postupem hrubé stavby skříní osobních vozů. Ty se svařují z  protlačovaných hliníkových profilů různých tvarů, z nichž se sestavují jednotlivé části skříně. Nejdelší díly mohou být stejně dlouhé jako celý vůz, tedy i více než 26 metrů. K takovým patří spodek skříně svařený ze dvou podélníků, dvou představků s prostory pro montáž tažného a  narážecího ústrojí a panelu podlahy, dále dvě bočnice s okenními a  dveřními otvory a střecha, která sestává ze dvou vaznic a střešních panelů. Tyto díly se pak ve zvláštním přípravku (tzv. aretaci) sestaví a  svaří dohromady do tvaru skříně vozu. Takto vyrobená skříň je samonosná a na rám podvozku je při montáži uložena prostřednictvím ocelových nosníků přišroubovaných zespodu k hliníkové skříni vozu.

Reklama
Reklama
Ukázky obrobených dílů: střešní panel a bočnice
Rozměrné díly skříně se sestavují dohromady v tzv. aretaci.

Výroba částí skříně

Zmíněné části skříně (spodek, bočnice a střecha) vznikají svařením jednotlivých nařezaných hliníkových profilů k sobě prostřednictvím dlouhých podélných svarů na automatické svařovací stanici. Používají se zde speciální duté profily opatřené vnitřními výztužnými žebry, jejichž svařením vznikne rozměrný díl například ve tvaru desky. Do těchto svařenců je třeba vyvrtat nebo vyfrézovat různé otvory pro montáž technických zařízení a v případě bočnic je především třeba vyfrézovat také okenní otvory. Obrábění se provádí na CNC portálových centrech odpovídajících rozměrů. K dispozici je pětiosé obráběcí centrum od firmy Strojírna Tyc se dvěma samostatně řízenými portály a délkou pojezdu 28 m, na kterém se jako celek obrábějí ty nejdelší díly. Pro „menší“ obrobky slouží devítimetrové pětiosé centrum s jedním portálem od téže firmy a s obráběním jednodušších dílů pomáhá ještě jeden starší tříosý stroj převezený z bývalého závodu ve Studénce, zkrácený z původní třicetimetrové délky na současných 11 m.

Pětiosé CNC obráběcí centrum Tyc se dvěma samostatně řízenými portály a délkou pojezdu v ose X 28 metrů.

Obrábění dílů skříně není jednoduchá záležitost. Odhlédneme-li od jejich rozměrů a materiálu, jenž se obtížně obrábí sám o sobě, jsou zde ještě vnitřní žebra dutých profilů, ať už svislá, nebo šikmá. To vše dokonale prověří znalosti technologa, schopnosti obsluhy i vlastnosti používaných nástrojů. Pro obrábění otvorů se zde používají především ježkové frézy (všemi obráběči familiárně zvané „kukuřice“) s břitovými destičkami bez povlaku a nejostřejší geometrií s průměry od 25 do 50 mm, v menší míře monolitní a kopírovací frézy, které se používají zejména pro frézování hliníkových dílů z plného materiálu, a dále pak vrtáky s  průměry od 14 do 51 mm. Například při frézování impozantních okenních otvorů v bočnicích je nejprve předvrtán otvor o průměru 41 mm a samotné „vyříznutí“ okenního otvoru se provede ježkovou frézou o průměru 40 mm, buď najednou, nebo „na dvě špony“, jak tu místní říkají. Pro obrábění menších otvorů se často využívá strategie kapsování. Tloušťky profilů se přitom pohybují od 30 do 80 mm a při jejich obrábění se používá vnitřní i vnější chlazení nástroje olejovou mlhou.

Devítimetrové pětiosé portálové centrum pro frézování hliníku

Nové nástroje řeší potíže při obrábění hliníkových profilů

Jedním z nepříjemných průvodních jevů při obrábění dutých hliníkových profilů je vysoká hlučnost. „Hlavně šikmé výztuhy dokážou nástroj nepříjemně rozvibrovat,“ uvádí Martin Jedlička. Řešení hledá i ve spolupráci s firmou Walter CZ, která je pro vagonku jedním ze tří hlavních dodavatelů nástrojů. „Ukazuje se, že pomoci by mohly nové ježkové frézy o průměru 35 mm,“ uvádí Miroslav Vaňo, obchodní zástupce společnosti Walter CZ. Řezné zkoušky nového nástroje již byly provedeny na výrobním stroji za přítomnosti aplikačního technika společnosti Walter CZ.

Část z používaných nástrojů pro obrábění hliníku

Dalším problémem při obrábění hliníkových profilů je zalepování nástroje. „Dochází k tomu, pokud je břitová destička opotřebená nebo se díky vibracím uvolní a vyštípne,“ vysvětluje Martin Jedlička. „To, že se něco děje, pozná obsluha podle změny zvuku při obrábění a v  takovém případě ihned zastaví stroj. Jedinou obranou je pečlivě kontrolovat nástroje a mít co nejostřejší plátky.“

Kromě hluku se proto ve spolupráci se společností Walter CZ řešilo i  zlepšení funkčnosti nástroje, na němž byly provedeny úpravy pro snadnější odchod třísky. Nový nástroj je díky tomu v některých případech možné použít dokonce i bez předchozího předvrtání. Okrajově byly řešeny i obráběcí časy, ty však ve zdejší výrobě nehrají takovou roli jako například ve velkosériové produkci v automobilovém průmyslu.

Ježková fréza Walter používaná pro frézování hliníkových profilů

Ke každému novému nástroji dostaneme od firmy Walter vstupní informace, podle nichž obrábění naprogramuji, a následné odladění je pak na lidech, kteří na strojích pracují a mají s obráběním hliníkových profilů dlouholeté zkušenosti,“ uvádí pan Jedlička a dodává: „Důležité je ovšem mít přitom zpětnou vazbu od obsluhy strojů. U složitějších případů se odladění technologie účastním osobně.“

Stavba vozů

Teprve plně obrobené díly se v aretaci zmíněné v úvodu svařují do sestavy vozové skříně. Zajímavostí je, že hrubá stavba skříně se nesvařuje jako rovná, ale do mírného oblouku, s předem vypočteným několikamilimetrovým průhybem směrem nahoru. Je to proto, že následně na montáži – po vybavení, a tedy i zatížení všemi komponenty a agregáty – dojde k průhybu v opačném směru a skříň se lidově řečeno „srovná“. Při délce železničního vozu není průhyb od zatížení zanedbatelný.
Montážní linka se nachází hned v sousední hale. Odtud pak dokončené elektrické jednotky nebo push-pull soupravy s řídicím vozem míří k  zákazníkům, nejen k Českým drahám nebo na Slovensko, ale také například do Německa, Litvy nebo na Ukrajinu.

V další části výrobní haly se nachází montážní linka.

Pavel Marek, Ostrava

pavel.marek@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Obrábění dílů pro kolejová vozidla

Pokud byste se někdy chtěli vydat do Žlebů, osobně doporučuji cestu vlakem. Z Prahy dnes přibližně za hodinu dojedete rychlíkem do Čáslavi. Zde vystoupíte a po letitém příhradovém mostě přejdete přes celé kolejiště na místní nádraží. Očekávat vás tady bude malý motoráček, který vás poveze po unikátní místní dráze.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Související články
Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Výdejní systém pro snadné řízení zásob nástrojů

Technologie závislé na internetu jsou v dnešní době již běžnou záležitostí. Tyto informační technologie shromažďují, analyzují a kontrolují data z bezdrátově připojených zařízení přes stávající síťovou infrastrukturu, což vede ke zvýšení účinnosti, přesnosti a vylepšení ekonomiky i díky snížení lidských zásahů a chyb. Společnost Tungaloy přichází s inteligentním výdejním systémem Matrix s nepřetržitým dohledem nad správou a řízením nástrojů s implementovanými analytickými dovednostmi.

Jubilejní automatický výdejový systém nástrojů

O automobilech značky Tatra slyšel snad každý. Tatrovky jsou pověstné díky své průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a užitným vlastnostem. Jak se dnes tatrovce daří? Řekněme přímo, že po dlouhé době dobře, a snaží se k tomu přispět i Dormer Pramet.

Jak se obrábí na Valašsku

Obec Veřovice se nachází na úpatí Veřovických vrchů, které jsou součástí západního výběžku Moravskoslezských Beskyd. Jednou z firem, které v obci působí, je společnost Matuš Trade. Zabývá se zakázkovým obráběním kovů a plastů.

Nové frézovací nástroje a digitální výroba

Tübingen je město ležící na řece Neckar a své návštěvníky okouzlí především svým historickým centrem s hrázděnými domy, malebným nábřežím, radnicí s malovanou fasádou či gotickým kostelem. Z centra Stuttgartu se sem dostanete vlakem za necelou hodinku. Právě této blízkosti využila společnost Walter, která zde v předvečer veletrhu AMB uspořádala tiskovou konferenci.

Muž, který rád obrábí

„Tentokrát navštívíme malou firmu,“ řekla mi do telefonu Eva Procházková, která má ve společnosti Walter CZ na starosti marketing. Na reportáž jsme se vydali do firmy Kovovýroba Hruška do Opavy-Vávrovic.

Obrábění železničních kol a náprav

Společnost Bonatrans Group, a. s., jejíž tradice sahá do roku 1965, se zaměřuje na konstrukci, výrobu a opravy železničních kol, náprav i celých dvojkolí. Dodává je významným světovým výrobcům osobních i nákladních vozů, lokomotiv, tramvají či vysokorychlostních vlaků. Společnost je součástí skupiny GHH-Bonatrans, která je největším světovým výrobcem železničních dvojkolí a své závody má u nás v Bohumíně, dále v Německu a Indii.

Výroba tlakových lahví pro technické plyny

Společnost Vítkovice Cylinders patřící do lahvárenské skupiny Cylinders Holding je největším výrobcem bezešvých ocelových lahví, nádrží a těles akumulátorů na světě. Historie se datuje od roku 1906, kdy byla vyrobena první bezešvá ocelová lahev.

Obrábění odlitků diamantovými nástroji

Společnost KSM Castings CZ z Hrádku nad Nisou patří k nejmoderněji vybaveným výrobním závodům na severu Čech. Zabývá se vývojem a výrobou odlitků z lehkých kovů pro automobilový průmysl. Firma vznikla v roce 1996 a její počátky jsou spojeny se skupinou Thyssen. Od roku 2005 je závod součástí mezinárodní skupiny KSM Castings Group.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit