Témata
Reklama

Obrábění dílů pro kolejová vozidla

Pokud byste se někdy chtěli vydat do Žlebů, osobně doporučuji cestu vlakem. Z Prahy dnes přibližně za hodinu dojedete rychlíkem do Čáslavi. Zde vystoupíte a po letitém příhradovém mostě přejdete přes celé kolejiště na místní nádraží. Očekávat vás tady bude malý motoráček, který vás poveze po unikátní místní dráze.

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde zastává pozici odborného redaktora časopisu. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 1999.

Trať hned za nádražím vede asi kilometr po silnici, kde vlak svede nerovný závod s projíždějícími auty, načež je všechny zastaví na přejezdu a potom už mezi poli sjede do Žlebů. To je úvraťová stanice, kde koleje končí. Strojvedoucí zde přejde na opačné stanoviště a motorák odjíždí stejným směrem, kterým přijel, ale záhy na výhybkách odbočí směrem ke konečné do Třemošnice.

Reklama
Reklama

Výrobní závod ve Žlebech

Železniční úvod jsem nezvolil náhodně. Ve Žlebech, hned za nádražím, se nachází výrobní závod společnosti SKD Trade, která se specializuje na výrobu komponentů a náhradních dílů pro kolejová vozidla. Zdejší závod je zaměřen na obrábění – zejména velkých dílů – a na výrobu svařenců. To však je jeho současnost, minulost je jiná. Původně zde totiž sídlil závod národního podniku Sfinx, kde se vyrábělo smaltované nádobí – starší z vás si je možná pamatují anebo je třeba ještě má něčí babička. Později zde týž podnik začal vyrábět kovové palety. V této činnosti v 90. letech, ale už pod jinou firmou, pokračoval i pozdější německý majitel, který sem občas z domova zaletěl vrtulníkem. Podnik však nepřežil hospodářskou krizi a výroba zde v roce 2008 skončila. Na své znovuzrození v jiné podobě a pod jiným majitelem si musel několik let počkat.

Výrobní závod společnosti SKD Trade ve Žlebech

Výroba dílů pro kolejová vozidla

Než jsem se zajel do Žlebů podívat, navštívil jsem v sídle firmy v pražských Vysočanech Ing. Jiřího Stádníka, předsedu představenstva a ředitele společnosti SKD Trade, a. s., a zeptal se ho na historii firmy. „Začali jsme v roce 1996 po mém odchodu z ČKD, kdy jsme se synem založili původně „eseróčko“ a pustili jsme se nejprve do obchodní a poté i do výrobní činnosti. Podnikání jsme postavili na bázi licence od společnosti Siemens kolejová vozidla, který po ČKD převzal výrobní závod v Praze na Zličíně a vlastnil práva k výrobní dokumentaci ČKD. Než Siemens ze Zličína odešel, podařilo se nám od něj licenci odkoupit. Pro zajímavost, přesvědčoval jsem je jeden rok a jeden měsíc, a pak bylo najednou vše během měsíce vyřízeno – nejspíš už věděli, že budou ze Zličína odcházet.“

Setkání na obrobněSpolečnost SKD Trade vyrábí komponenty pro kolejová vozidla, především pro tramvaje a dieselelektrické lokomotivy, ať už pro jejich mechanickou část, nebo elektrickou výzbroj. „Jedná se například o okna a dveře pro tramvaje, sedáky, části podvozků. Naší doménou jsou točivé elektrické stroje, tj. elektromotory a trakční generátory, dále vyrábíme součásti řídicí elektroniky a rovněž čidla napětí a proudu. Vše je na bázi původních produktů ČKD podle dokumentace zakoupené od Siemensu a adaptované na naše současné podmínky,“ vysvětluje Jiří Stádník. „V roce 2002 jsme od správce konkurzní podstaty ČKD Elektrotechnika zakoupili tento výrobní objekt ve Vysočanech a zrekonstruovali jej.“

Původní výrobky ČKD jsou sice stále základem výrobního programu, ale jejich prodej postupně klesá. „Proto máme vlastní technický vývoj, jehož výsledkem jsou například nové typy trakčních alternátorů pro ŽOS Zvolen, které jsou určeny pro modernizace lokomotiv. Pro Škodu Transportation jsme vyvinuli nápravnice do podvozků pro pražské tramvaje 15T a pro tramvaje pro Rigu. Na těchto nápravnicích je zavěšena brzda a trakční motor. Jejich následující výroba pro nás znamenala práci na devět let.“

Frézování magnetového věnce trakčního motoru pro České dráhy

Práce pro horizontky

Právě s ohledem na výrobu nápravnic bylo potřeba pořídit nové stroje a rozšířit výrobní prostory. Do hledáčku manažerů se tak dostaly v úvodu zmíněné Žleby. „Závod ve Žlebech je v našem majetku od 1. srpna 2012, kdy jsme jej v rámci výběrového řízení odkoupili od správce konkurzní podstaty,“ říká Jiří Stádník. „Nebylo tam tehdy vůbec nic, jen čtyři vrátní a dva psi. Jinak ani kilo železa a dovnitř pršelo děravou střechou.“ Na řadu tak přišly investice do oprav a zateplení budov, přičemž pomohly i dotace z evropských fondů. Potom již mohlo být zakoupeno nové strojní vybavení. Jednalo se zejména o tři horizontky z TOS Varnsdorf umožňující výrobu velkých dílů, které do té doby musely být zadávány do kooperace. Kromě nich jsou ve Žlebech také velké soustruhy a obrážečka.

Pavel Dušánek a Jiří Stádník při rozhovoru na dílněUpínání předního štítu trakčního motoru


Mimo zmíněné nápravnice, které již byly všechny Škodě Transportation dodány, se zde nyní vyrábějí například díly pro Unex, tuzemského výrobce důlní techniky, ale také například pro obrovské dumpery společnosti Liebherr, které se používají v amerických povrchových dolech, či díly pro firmu Komatsu. Dalším soustem pro zdejší horizontky bude obrábění magnetových věnců a předních a zadních štítů pro trakční motory, které budou dodány konsorciu japonských společností Sumitomo Corp. a Mitsubishi Heavy Industries Engineering pro generální opravy tramvají, jež proběhnou v rámci revitalizace tramvajového systému v Manile. Sem totiž ČKD Dopravní systémy dodaly v letech 1998–2000 celkem 73 tramvají.

Nástroje – a nejde jen o ně

Špičkové stroje vyžadují také špičkové nástroje. „Horizontky máme osazeny téměř výhradně nástroji Walter, které kupujeme od pana Dušánka,“ uvádí Jiří Stádník. Společnost Dušánek, s. r. o., je totiž certifikovaným distributorem společnosti Walter CZ. „Také my si děláme výběrová řízení a nástroje poptáváme vždy minimálně od tří firem. Dušánek nabízí slušné podmínky,“ dodává Stádník a přiznává, že nejde jen o samotný nákup nástrojů: „Pro nás je také důležité, že lidé od pana Dušánka nám jsou vždy schopni poradit a spolupracovat při zavádění nové technologie. Na oplátku se občas ozvou, jestli by u nás mohli vyzkoušet nějakou novinku. Rádi jim v tom vycházíme vstříc.“

„V SKD Trade však nemáme trvalou hromadnou výrobu – ta se řídí aktuálními objednávkami od našich zákazníků,“ dodává ředitel společnosti. „Na dodávku nástrojů proto máme uzavřenou celoroční rámcovou smlouvu a konkrétní požadavky řešíme objednávkami. Zde je pro nás velkou výhodou, že firma Walter má krátké dodací termíny a vybírat přitom můžeme z širokého sortimentu nástrojů.“

3D model nápravnice pro podvozky nízkopodlažních tramvají (Zdroj: SKD Trade)

Obrábění ve Žlebech

V následujícím týdnu jsem se vypravil rychlíkem a zmíněnou lokálkou do Žlebů. Zde mne již očekávali pánové Stádník s Dušánkem a společně jsme zašli za zdejším technologem Janem Vlkem, abychom si o nástrojích popovídali více. „Pro horizontky tady máme asi 450 nástrojů,“ počítá podle pozic v regálech pan Vlk. „Z toho přibližně tři čtvrtiny jsou nástroje Walter. Z 90 % jde o standardní nástroje pro vrtání, frézování a vyvrtávání. Máme tady i ježkové frézy,“ dodává, ale pochlubí se speciály. Jedná se o rozměrné nástroje určené pro obrábění nápravnic, které společnost SKD Trade vyvinula pro škodovácké nízkopodlažní tramvaje 15T.

Stupňovitý vyvrtávací nástroj Walter pro hrubování velkých otvorů v nápravnicíchJan Vlk ukazuje otvor, který se tímto speciálním vyvrtávacím nástrojem obrábí.


Jedním z těchto „speciálů“ je stupňovitý vyvrtávací nástroj, který se používá pro vyhrubování velkých otvorů v nápravnicích – aneb „hnízd“, jak zde říkají. Tyto otvory se nejprve předvrtají vrtákem o průměru 50 mm a předhrubují frézou s kruhovými destičkami s přídavkem 12 mm. Finální tvar otvoru je vytvořen v jedné operaci zmíněným speciálním nástrojem, jímž jsou zhotoveny dva rozdílné průměry otvoru a zajištěno sražení hran a zarovnání čela. Používají se přitom nízké řezné rychlosti v kombinaci s vysokými posuvy.

Speciální rádiusová tvarová fréza pro frézování tvarové dosedací plochy na konci čepuDalší „speciály“ rovněž nesou značku Walter a slouží k soustružení čepů nápravnic. K nim patří mj. dokončovací soustružnické nástroje s kazetami umožňujícími přesné nastavení v mikrometrech. Pro zafrézování tvarové dosedací plochy na konci čepu, která slouží pro zalapování distančního kroužku, se používá speciální rádiusová tvarová fréza.

Dokončovací soustružnický nástroj s kazetami pro přesné nastavení břitových destiček

Dodávky nástrojů a technická podpora

Zajímal jsem se, jakým způsobem dodávky speciálních nástrojů probíhají. „Podle typu obrobku navrhneme nástroj a po vzájemném odsouhlasení s dodavatelem následuje výroba,“ říká Jan Vlk. „Potom probíhá odladění za přítomnosti technika společnosti Dušánek. Ten stanoví řezné podmínky a při řezných zkouškách je zkoriguje. Přitom se sleduje zejména stabilita procesu, drsnost obrobeného povrchu a rychlost obrábění.“

„Speciální nástroje jsme schopni dodat – v závislosti na složitosti – za 6 až 8 týdnů,“ doplňuje Pavel Dušánek. „Vše se dělá s časovým předstihem, termíny jsou řešeny v rámci projektu. Ale pokud se jedná jen o modifikace katalogových nástrojů, ty bývají hotové mnohem dříve, zpravidla do dvou týdnů. Standardní nástroje dodáváme do 24 hodin.“

Pro firmy, které nemají vlastního technologa, nabízí společnost Dušánek dodávky celé technologie na klíč, včetně nástrojů a naprogramování stroje. Jedná se o poměrně žádanou službu. Ale technickou podporu oceňují i takoví zkušení výrobci, jako je SKD Trade. „Od pana Dušánka k nám jako technik jezdí Pavel Čech,“ uvádí Jan Vlk. „Jsme průběžně v kontaktu. A pokud něco hoří, mohu mu ještě večer zavolat a do druhého dne mám nabídku.“

Samozřejmě jsme zašli i na dílnu a podívali se na horizontky „v akci“. Aktuálně se zde kromě jiných menších dílů obráběla tělesa statorů a víka trakčních motorů pro dieselelektrické lokomotivy. Nástroje Walter při tom hrají hlavní roli.

Pavel Marek, Žleby

pavel.marek@mmspektrum.com

Reklama
Související články
S kukuřicí na železniční vagón

Kdo by nevěděl, že budoucnost patří aluminiu! Právě tento materiál se dnes často používá pro stavbu moderních železničních osobních vozů či elektrických jednotek. Nejinak je tomu v ostravské společnosti Škoda Vagonka, a. s., kam jsme se zajeli podívat se zástupci společnosti Walter CZ.

Fajnová práce

Na konci této cesty mě čekalo překvapení. Procházel jsem obyčejnou ulicí v kolínském Zálabí a zastavil se u posledního domu. Vrata byla pootevřená, ale raději jsem se rozhlížel po zvonku. Než jsem ale stihl zazvonit, vítal mě usmívající se muž a zval mě dál. Ve dvoře domu stála dílna. Uvnitř mi přišla mnohem prostornější, než zvenku vypadala.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Souhra strojařů

Snad každého strojaře potěší pohled na kus poctivě odvedeného řemesla. Pokud je taková práce spojená ještě s radostí, houževnatostí při překonávání nástrah podnikání a to vše v domácké atmosféře, je to skutečně silný zážitek. Přesně takové pocity jsme měli při naší návštěvě Šterclovy strojírny. Tato rodinná firma s desetiletou tradicí vyrábí díly na bývalém statku v Domašově nedaleko Šternberku.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Atraktivní projekty: Plující chrámy techniky

Moře a oceány brázdí stále více plavidel, jež budí úžas nejen svými rozměry, ale také technickým vybavením.

Atraktivní projekty: Nejvyšší v Las Vegas

Ráj hazardu a zábavy v Las Vegas obohatí nová atrakce - vyhlídkové kolo o průměru 160 metrů. V dohledné době se má roztočit a pochlubit se nejen atraktivní konstrukcí, ale i svou výškou - 167,6 metru. Bude tedy nejvyšším vyhlídkovým kolem na světě. Náklady přesahují 550 milionů dolarů.

Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Novinky v oboru komunikačních a identifikačních technologií

Motorola Solutions na tiskové konferenci, konané v Brně, představila nové výrobky, které uvádí na trh. Uvedená společnost nabízí kompletní portfolio čteček čárových kódů, mobilních terminálů pro podniky, zařízení pro sběr dat a bezdrátovou infrastrukturu pro použití v rámci obchodu a dodavatelsko - odběratelských organizací. Produkty společnosti mají usnadnit spojení maloobchodních prodejců se zákazníky, vybavit prodejní asistenty a IT organizace pro plnění úkolů podniku.

Inovativní produkce a produkce s efektivním využíváním zdrojů

Na přelomu února až března 2013 se v lipských veletržních halách opět setkají vystavovatelé veletržní kombinace strojírenského veletrhu intec a subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse z branže kovozpracujícího, zpracovatelského a subdodavatelského průmyslu.

Předností je úzká specializace

V současné době rychlého přenosu nejnovějších informací se zdá, že je veletrhům a výstavám odzvoněno. Praxe však ukazuje, že mají budoucnost, pokud mění svůj styl. Základem úspěchu je přísná specializace. V takovém setkání s odbornou diskusí přímo nad určitou novinkou vítězí nad internetem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit