Témata
Reklama

Obrábění dílů pro kolejová vozidla

Pokud byste se někdy chtěli vydat do Žlebů, osobně doporučuji cestu vlakem. Z Prahy dnes přibližně za hodinu dojedete rychlíkem do Čáslavi. Zde vystoupíte a po letitém příhradovém mostě přejdete přes celé kolejiště na místní nádraží. Očekávat vás tady bude malý motoráček, který vás poveze po unikátní místní dráze.

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde zastává pozici odborného redaktora časopisu. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 1999.

Trať hned za nádražím vede asi kilometr po silnici, kde vlak svede nerovný závod s projíždějícími auty, načež je všechny zastaví na přejezdu a potom už mezi poli sjede do Žlebů. To je úvraťová stanice, kde koleje končí. Strojvedoucí zde přejde na opačné stanoviště a motorák odjíždí stejným směrem, kterým přijel, ale záhy na výhybkách odbočí směrem ke konečné do Třemošnice.

Reklama
Reklama

Výrobní závod ve Žlebech

Železniční úvod jsem nezvolil náhodně. Ve Žlebech, hned za nádražím, se nachází výrobní závod společnosti SKD Trade, která se specializuje na výrobu komponentů a náhradních dílů pro kolejová vozidla. Zdejší závod je zaměřen na obrábění – zejména velkých dílů – a na výrobu svařenců. To však je jeho současnost, minulost je jiná. Původně zde totiž sídlil závod národního podniku Sfinx, kde se vyrábělo smaltované nádobí – starší z vás si je možná pamatují anebo je třeba ještě má něčí babička. Později zde týž podnik začal vyrábět kovové palety. V této činnosti v 90. letech, ale už pod jinou firmou, pokračoval i pozdější německý majitel, který sem občas z domova zaletěl vrtulníkem. Podnik však nepřežil hospodářskou krizi a výroba zde v roce 2008 skončila. Na své znovuzrození v jiné podobě a pod jiným majitelem si musel několik let počkat.

Výrobní závod společnosti SKD Trade ve Žlebech

Výroba dílů pro kolejová vozidla

Než jsem se zajel do Žlebů podívat, navštívil jsem v sídle firmy v pražských Vysočanech Ing. Jiřího Stádníka, předsedu představenstva a ředitele společnosti SKD Trade, a. s., a zeptal se ho na historii firmy. „Začali jsme v roce 1996 po mém odchodu z ČKD, kdy jsme se synem založili původně „eseróčko“ a pustili jsme se nejprve do obchodní a poté i do výrobní činnosti. Podnikání jsme postavili na bázi licence od společnosti Siemens kolejová vozidla, který po ČKD převzal výrobní závod v Praze na Zličíně a vlastnil práva k výrobní dokumentaci ČKD. Než Siemens ze Zličína odešel, podařilo se nám od něj licenci odkoupit. Pro zajímavost, přesvědčoval jsem je jeden rok a jeden měsíc, a pak bylo najednou vše během měsíce vyřízeno – nejspíš už věděli, že budou ze Zličína odcházet.“

Setkání na obrobněSpolečnost SKD Trade vyrábí komponenty pro kolejová vozidla, především pro tramvaje a dieselelektrické lokomotivy, ať už pro jejich mechanickou část, nebo elektrickou výzbroj. „Jedná se například o okna a dveře pro tramvaje, sedáky, části podvozků. Naší doménou jsou točivé elektrické stroje, tj. elektromotory a trakční generátory, dále vyrábíme součásti řídicí elektroniky a rovněž čidla napětí a proudu. Vše je na bázi původních produktů ČKD podle dokumentace zakoupené od Siemensu a adaptované na naše současné podmínky,“ vysvětluje Jiří Stádník. „V roce 2002 jsme od správce konkurzní podstaty ČKD Elektrotechnika zakoupili tento výrobní objekt ve Vysočanech a zrekonstruovali jej.“

Původní výrobky ČKD jsou sice stále základem výrobního programu, ale jejich prodej postupně klesá. „Proto máme vlastní technický vývoj, jehož výsledkem jsou například nové typy trakčních alternátorů pro ŽOS Zvolen, které jsou určeny pro modernizace lokomotiv. Pro Škodu Transportation jsme vyvinuli nápravnice do podvozků pro pražské tramvaje 15T a pro tramvaje pro Rigu. Na těchto nápravnicích je zavěšena brzda a trakční motor. Jejich následující výroba pro nás znamenala práci na devět let.“

Frézování magnetového věnce trakčního motoru pro České dráhy

Práce pro horizontky

Právě s ohledem na výrobu nápravnic bylo potřeba pořídit nové stroje a rozšířit výrobní prostory. Do hledáčku manažerů se tak dostaly v úvodu zmíněné Žleby. „Závod ve Žlebech je v našem majetku od 1. srpna 2012, kdy jsme jej v rámci výběrového řízení odkoupili od správce konkurzní podstaty,“ říká Jiří Stádník. „Nebylo tam tehdy vůbec nic, jen čtyři vrátní a dva psi. Jinak ani kilo železa a dovnitř pršelo děravou střechou.“ Na řadu tak přišly investice do oprav a zateplení budov, přičemž pomohly i dotace z evropských fondů. Potom již mohlo být zakoupeno nové strojní vybavení. Jednalo se zejména o tři horizontky z TOS Varnsdorf umožňující výrobu velkých dílů, které do té doby musely být zadávány do kooperace. Kromě nich jsou ve Žlebech také velké soustruhy a obrážečka.

Pavel Dušánek a Jiří Stádník při rozhovoru na dílněUpínání předního štítu trakčního motoru


Mimo zmíněné nápravnice, které již byly všechny Škodě Transportation dodány, se zde nyní vyrábějí například díly pro Unex, tuzemského výrobce důlní techniky, ale také například pro obrovské dumpery společnosti Liebherr, které se používají v amerických povrchových dolech, či díly pro firmu Komatsu. Dalším soustem pro zdejší horizontky bude obrábění magnetových věnců a předních a zadních štítů pro trakční motory, které budou dodány konsorciu japonských společností Sumitomo Corp. a Mitsubishi Heavy Industries Engineering pro generální opravy tramvají, jež proběhnou v rámci revitalizace tramvajového systému v Manile. Sem totiž ČKD Dopravní systémy dodaly v letech 1998–2000 celkem 73 tramvají.

Nástroje – a nejde jen o ně

Špičkové stroje vyžadují také špičkové nástroje. „Horizontky máme osazeny téměř výhradně nástroji Walter, které kupujeme od pana Dušánka,“ uvádí Jiří Stádník. Společnost Dušánek, s. r. o., je totiž certifikovaným distributorem společnosti Walter CZ. „Také my si děláme výběrová řízení a nástroje poptáváme vždy minimálně od tří firem. Dušánek nabízí slušné podmínky,“ dodává Stádník a přiznává, že nejde jen o samotný nákup nástrojů: „Pro nás je také důležité, že lidé od pana Dušánka nám jsou vždy schopni poradit a spolupracovat při zavádění nové technologie. Na oplátku se občas ozvou, jestli by u nás mohli vyzkoušet nějakou novinku. Rádi jim v tom vycházíme vstříc.“

„V SKD Trade však nemáme trvalou hromadnou výrobu – ta se řídí aktuálními objednávkami od našich zákazníků,“ dodává ředitel společnosti. „Na dodávku nástrojů proto máme uzavřenou celoroční rámcovou smlouvu a konkrétní požadavky řešíme objednávkami. Zde je pro nás velkou výhodou, že firma Walter má krátké dodací termíny a vybírat přitom můžeme z širokého sortimentu nástrojů.“

3D model nápravnice pro podvozky nízkopodlažních tramvají (Zdroj: SKD Trade)

Obrábění ve Žlebech

V následujícím týdnu jsem se vypravil rychlíkem a zmíněnou lokálkou do Žlebů. Zde mne již očekávali pánové Stádník s Dušánkem a společně jsme zašli za zdejším technologem Janem Vlkem, abychom si o nástrojích popovídali více. „Pro horizontky tady máme asi 450 nástrojů,“ počítá podle pozic v regálech pan Vlk. „Z toho přibližně tři čtvrtiny jsou nástroje Walter. Z 90 % jde o standardní nástroje pro vrtání, frézování a vyvrtávání. Máme tady i ježkové frézy,“ dodává, ale pochlubí se speciály. Jedná se o rozměrné nástroje určené pro obrábění nápravnic, které společnost SKD Trade vyvinula pro škodovácké nízkopodlažní tramvaje 15T.

Stupňovitý vyvrtávací nástroj Walter pro hrubování velkých otvorů v nápravnicíchJan Vlk ukazuje otvor, který se tímto speciálním vyvrtávacím nástrojem obrábí.


Jedním z těchto „speciálů“ je stupňovitý vyvrtávací nástroj, který se používá pro vyhrubování velkých otvorů v nápravnicích – aneb „hnízd“, jak zde říkají. Tyto otvory se nejprve předvrtají vrtákem o průměru 50 mm a předhrubují frézou s kruhovými destičkami s přídavkem 12 mm. Finální tvar otvoru je vytvořen v jedné operaci zmíněným speciálním nástrojem, jímž jsou zhotoveny dva rozdílné průměry otvoru a zajištěno sražení hran a zarovnání čela. Používají se přitom nízké řezné rychlosti v kombinaci s vysokými posuvy.

Speciální rádiusová tvarová fréza pro frézování tvarové dosedací plochy na konci čepuDalší „speciály“ rovněž nesou značku Walter a slouží k soustružení čepů nápravnic. K nim patří mj. dokončovací soustružnické nástroje s kazetami umožňujícími přesné nastavení v mikrometrech. Pro zafrézování tvarové dosedací plochy na konci čepu, která slouží pro zalapování distančního kroužku, se používá speciální rádiusová tvarová fréza.

Dokončovací soustružnický nástroj s kazetami pro přesné nastavení břitových destiček

Dodávky nástrojů a technická podpora

Zajímal jsem se, jakým způsobem dodávky speciálních nástrojů probíhají. „Podle typu obrobku navrhneme nástroj a po vzájemném odsouhlasení s dodavatelem následuje výroba,“ říká Jan Vlk. „Potom probíhá odladění za přítomnosti technika společnosti Dušánek. Ten stanoví řezné podmínky a při řezných zkouškách je zkoriguje. Přitom se sleduje zejména stabilita procesu, drsnost obrobeného povrchu a rychlost obrábění.“

„Speciální nástroje jsme schopni dodat – v závislosti na složitosti – za 6 až 8 týdnů,“ doplňuje Pavel Dušánek. „Vše se dělá s časovým předstihem, termíny jsou řešeny v rámci projektu. Ale pokud se jedná jen o modifikace katalogových nástrojů, ty bývají hotové mnohem dříve, zpravidla do dvou týdnů. Standardní nástroje dodáváme do 24 hodin.“

Pro firmy, které nemají vlastního technologa, nabízí společnost Dušánek dodávky celé technologie na klíč, včetně nástrojů a naprogramování stroje. Jedná se o poměrně žádanou službu. Ale technickou podporu oceňují i takoví zkušení výrobci, jako je SKD Trade. „Od pana Dušánka k nám jako technik jezdí Pavel Čech,“ uvádí Jan Vlk. „Jsme průběžně v kontaktu. A pokud něco hoří, mohu mu ještě večer zavolat a do druhého dne mám nabídku.“

Samozřejmě jsme zašli i na dílnu a podívali se na horizontky „v akci“. Aktuálně se zde kromě jiných menších dílů obráběla tělesa statorů a víka trakčních motorů pro dieselelektrické lokomotivy. Nástroje Walter při tom hrají hlavní roli.

Pavel Marek, Žleby

pavel.marek@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit