Témata
Reklama

Obrábění dílů pro kolejová vozidla

Pokud byste se někdy chtěli vydat do Žlebů, osobně doporučuji cestu vlakem. Z Prahy dnes přibližně za hodinu dojedete rychlíkem do Čáslavi. Zde vystoupíte a po letitém příhradovém mostě přejdete přes celé kolejiště na místní nádraží. Očekávat vás tady bude malý motoráček, který vás poveze po unikátní místní dráze.

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde řadu let zastával pozici odborného redaktora. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracoval od roku 1999 do roku 2021.

Trať hned za nádražím vede asi kilometr po silnici, kde vlak svede nerovný závod s projíždějícími auty, načež je všechny zastaví na přejezdu a potom už mezi poli sjede do Žlebů. To je úvraťová stanice, kde koleje končí. Strojvedoucí zde přejde na opačné stanoviště a motorák odjíždí stejným směrem, kterým přijel, ale záhy na výhybkách odbočí směrem ke konečné do Třemošnice.

Reklama
Reklama
Reklama

Výrobní závod ve Žlebech

Železniční úvod jsem nezvolil náhodně. Ve Žlebech, hned za nádražím, se nachází výrobní závod společnosti SKD Trade, která se specializuje na výrobu komponentů a náhradních dílů pro kolejová vozidla. Zdejší závod je zaměřen na obrábění – zejména velkých dílů – a na výrobu svařenců. To však je jeho současnost, minulost je jiná. Původně zde totiž sídlil závod národního podniku Sfinx, kde se vyrábělo smaltované nádobí – starší z vás si je možná pamatují anebo je třeba ještě má něčí babička. Později zde týž podnik začal vyrábět kovové palety. V této činnosti v 90. letech, ale už pod jinou firmou, pokračoval i pozdější německý majitel, který sem občas z domova zaletěl vrtulníkem. Podnik však nepřežil hospodářskou krizi a výroba zde v roce 2008 skončila. Na své znovuzrození v jiné podobě a pod jiným majitelem si musel několik let počkat.

Výrobní závod společnosti SKD Trade ve Žlebech

Výroba dílů pro kolejová vozidla

Než jsem se zajel do Žlebů podívat, navštívil jsem v sídle firmy v pražských Vysočanech Ing. Jiřího Stádníka, předsedu představenstva a ředitele společnosti SKD Trade, a. s., a zeptal se ho na historii firmy. „Začali jsme v roce 1996 po mém odchodu z ČKD, kdy jsme se synem založili původně „eseróčko“ a pustili jsme se nejprve do obchodní a poté i do výrobní činnosti. Podnikání jsme postavili na bázi licence od společnosti Siemens kolejová vozidla, který po ČKD převzal výrobní závod v Praze na Zličíně a vlastnil práva k výrobní dokumentaci ČKD. Než Siemens ze Zličína odešel, podařilo se nám od něj licenci odkoupit. Pro zajímavost, přesvědčoval jsem je jeden rok a jeden měsíc, a pak bylo najednou vše během měsíce vyřízeno – nejspíš už věděli, že budou ze Zličína odcházet.“

Setkání na obrobněSpolečnost SKD Trade vyrábí komponenty pro kolejová vozidla, především pro tramvaje a dieselelektrické lokomotivy, ať už pro jejich mechanickou část, nebo elektrickou výzbroj. „Jedná se například o okna a dveře pro tramvaje, sedáky, části podvozků. Naší doménou jsou točivé elektrické stroje, tj. elektromotory a trakční generátory, dále vyrábíme součásti řídicí elektroniky a rovněž čidla napětí a proudu. Vše je na bázi původních produktů ČKD podle dokumentace zakoupené od Siemensu a adaptované na naše současné podmínky,“ vysvětluje Jiří Stádník. „V roce 2002 jsme od správce konkurzní podstaty ČKD Elektrotechnika zakoupili tento výrobní objekt ve Vysočanech a zrekonstruovali jej.“

Původní výrobky ČKD jsou sice stále základem výrobního programu, ale jejich prodej postupně klesá. „Proto máme vlastní technický vývoj, jehož výsledkem jsou například nové typy trakčních alternátorů pro ŽOS Zvolen, které jsou určeny pro modernizace lokomotiv. Pro Škodu Transportation jsme vyvinuli nápravnice do podvozků pro pražské tramvaje 15T a pro tramvaje pro Rigu. Na těchto nápravnicích je zavěšena brzda a trakční motor. Jejich následující výroba pro nás znamenala práci na devět let.“

Frézování magnetového věnce trakčního motoru pro České dráhy

Práce pro horizontky

Právě s ohledem na výrobu nápravnic bylo potřeba pořídit nové stroje a rozšířit výrobní prostory. Do hledáčku manažerů se tak dostaly v úvodu zmíněné Žleby. „Závod ve Žlebech je v našem majetku od 1. srpna 2012, kdy jsme jej v rámci výběrového řízení odkoupili od správce konkurzní podstaty,“ říká Jiří Stádník. „Nebylo tam tehdy vůbec nic, jen čtyři vrátní a dva psi. Jinak ani kilo železa a dovnitř pršelo děravou střechou.“ Na řadu tak přišly investice do oprav a zateplení budov, přičemž pomohly i dotace z evropských fondů. Potom již mohlo být zakoupeno nové strojní vybavení. Jednalo se zejména o tři horizontky z TOS Varnsdorf umožňující výrobu velkých dílů, které do té doby musely být zadávány do kooperace. Kromě nich jsou ve Žlebech také velké soustruhy a obrážečka.

Pavel Dušánek a Jiří Stádník při rozhovoru na dílněUpínání předního štítu trakčního motoru


Mimo zmíněné nápravnice, které již byly všechny Škodě Transportation dodány, se zde nyní vyrábějí například díly pro Unex, tuzemského výrobce důlní techniky, ale také například pro obrovské dumpery společnosti Liebherr, které se používají v amerických povrchových dolech, či díly pro firmu Komatsu. Dalším soustem pro zdejší horizontky bude obrábění magnetových věnců a předních a zadních štítů pro trakční motory, které budou dodány konsorciu japonských společností Sumitomo Corp. a Mitsubishi Heavy Industries Engineering pro generální opravy tramvají, jež proběhnou v rámci revitalizace tramvajového systému v Manile. Sem totiž ČKD Dopravní systémy dodaly v letech 1998–2000 celkem 73 tramvají.

Nástroje – a nejde jen o ně

Špičkové stroje vyžadují také špičkové nástroje. „Horizontky máme osazeny téměř výhradně nástroji Walter, které kupujeme od pana Dušánka,“ uvádí Jiří Stádník. Společnost Dušánek, s. r. o., je totiž certifikovaným distributorem společnosti Walter CZ. „Také my si děláme výběrová řízení a nástroje poptáváme vždy minimálně od tří firem. Dušánek nabízí slušné podmínky,“ dodává Stádník a přiznává, že nejde jen o samotný nákup nástrojů: „Pro nás je také důležité, že lidé od pana Dušánka nám jsou vždy schopni poradit a spolupracovat při zavádění nové technologie. Na oplátku se občas ozvou, jestli by u nás mohli vyzkoušet nějakou novinku. Rádi jim v tom vycházíme vstříc.“

„V SKD Trade však nemáme trvalou hromadnou výrobu – ta se řídí aktuálními objednávkami od našich zákazníků,“ dodává ředitel společnosti. „Na dodávku nástrojů proto máme uzavřenou celoroční rámcovou smlouvu a konkrétní požadavky řešíme objednávkami. Zde je pro nás velkou výhodou, že firma Walter má krátké dodací termíny a vybírat přitom můžeme z širokého sortimentu nástrojů.“

3D model nápravnice pro podvozky nízkopodlažních tramvají (Zdroj: SKD Trade)

Obrábění ve Žlebech

V následujícím týdnu jsem se vypravil rychlíkem a zmíněnou lokálkou do Žlebů. Zde mne již očekávali pánové Stádník s Dušánkem a společně jsme zašli za zdejším technologem Janem Vlkem, abychom si o nástrojích popovídali více. „Pro horizontky tady máme asi 450 nástrojů,“ počítá podle pozic v regálech pan Vlk. „Z toho přibližně tři čtvrtiny jsou nástroje Walter. Z 90 % jde o standardní nástroje pro vrtání, frézování a vyvrtávání. Máme tady i ježkové frézy,“ dodává, ale pochlubí se speciály. Jedná se o rozměrné nástroje určené pro obrábění nápravnic, které společnost SKD Trade vyvinula pro škodovácké nízkopodlažní tramvaje 15T.

Stupňovitý vyvrtávací nástroj Walter pro hrubování velkých otvorů v nápravnicíchJan Vlk ukazuje otvor, který se tímto speciálním vyvrtávacím nástrojem obrábí.


Jedním z těchto „speciálů“ je stupňovitý vyvrtávací nástroj, který se používá pro vyhrubování velkých otvorů v nápravnicích – aneb „hnízd“, jak zde říkají. Tyto otvory se nejprve předvrtají vrtákem o průměru 50 mm a předhrubují frézou s kruhovými destičkami s přídavkem 12 mm. Finální tvar otvoru je vytvořen v jedné operaci zmíněným speciálním nástrojem, jímž jsou zhotoveny dva rozdílné průměry otvoru a zajištěno sražení hran a zarovnání čela. Používají se přitom nízké řezné rychlosti v kombinaci s vysokými posuvy.

Speciální rádiusová tvarová fréza pro frézování tvarové dosedací plochy na konci čepuDalší „speciály“ rovněž nesou značku Walter a slouží k soustružení čepů nápravnic. K nim patří mj. dokončovací soustružnické nástroje s kazetami umožňujícími přesné nastavení v mikrometrech. Pro zafrézování tvarové dosedací plochy na konci čepu, která slouží pro zalapování distančního kroužku, se používá speciální rádiusová tvarová fréza.

Dokončovací soustružnický nástroj s kazetami pro přesné nastavení břitových destiček

Dodávky nástrojů a technická podpora

Zajímal jsem se, jakým způsobem dodávky speciálních nástrojů probíhají. „Podle typu obrobku navrhneme nástroj a po vzájemném odsouhlasení s dodavatelem následuje výroba,“ říká Jan Vlk. „Potom probíhá odladění za přítomnosti technika společnosti Dušánek. Ten stanoví řezné podmínky a při řezných zkouškách je zkoriguje. Přitom se sleduje zejména stabilita procesu, drsnost obrobeného povrchu a rychlost obrábění.“

„Speciální nástroje jsme schopni dodat – v závislosti na složitosti – za 6 až 8 týdnů,“ doplňuje Pavel Dušánek. „Vše se dělá s časovým předstihem, termíny jsou řešeny v rámci projektu. Ale pokud se jedná jen o modifikace katalogových nástrojů, ty bývají hotové mnohem dříve, zpravidla do dvou týdnů. Standardní nástroje dodáváme do 24 hodin.“

Pro firmy, které nemají vlastního technologa, nabízí společnost Dušánek dodávky celé technologie na klíč, včetně nástrojů a naprogramování stroje. Jedná se o poměrně žádanou službu. Ale technickou podporu oceňují i takoví zkušení výrobci, jako je SKD Trade. „Od pana Dušánka k nám jako technik jezdí Pavel Čech,“ uvádí Jan Vlk. „Jsme průběžně v kontaktu. A pokud něco hoří, mohu mu ještě večer zavolat a do druhého dne mám nabídku.“

Samozřejmě jsme zašli i na dílnu a podívali se na horizontky „v akci“. Aktuálně se zde kromě jiných menších dílů obráběla tělesa statorů a víka trakčních motorů pro dieselelektrické lokomotivy. Nástroje Walter při tom hrají hlavní roli.

Pavel Marek, Žleby

pavel.marek@mmspektrum.com

Reklama
Související články
S kukuřicí na železniční vagón

Kdo by nevěděl, že budoucnost patří aluminiu! Právě tento materiál se dnes často používá pro stavbu moderních železničních osobních vozů či elektrických jednotek. Nejinak je tomu v ostravské společnosti Škoda Vagonka, a. s., kam jsme se zajeli podívat se zástupci společnosti Walter CZ.

Průvodce výběrem břitových destiček

Kdo chce obrábět kov a být přitom konkurenceschopný, potřebuje kombinaci nářadí a řešení nástrojů, která je optimálně uzpůsobená pro příslušnou součást a materiál. Klíčovou roli hraje součást, která je v přímém kontaktu s obrobkem: břit – respektive vyměnitelná břitová destička, tedy jeho vyměnitelná součást.

Udržitelná výroba obráběcích nástrojů

U společnosti Walter, odborníka na obráběcí nástroje, je udržitelnost důležitou součástí firemní strategie. Již od roku 2013 firma nabízí pod značkou Walter Green obráběcí nástroje s plnou kompenzací CO2. Prostřednictvím svého renovačního servisu Walter již několik let rovněž poskytuje službu, která může až ztrojnásobit životnost vysoce kvalitních obráběcích nástrojů. Firma si stanovila i ambiciózní cíle pro tuto dekádu: Do roku 2030 se emise CO2 celé společnosti mají snížit na polovinu a produkty i obaly se budou vyrábět z 90 % z recyklovaných materiálů.

Související články
O polovinu delší
životnost nástroje

Výrobce nástrojů Walter každých šest až sedm let přichází s novou generací řezných materiálů s výrazně vylepšenými vlastnostmi. Nové vlastnosti poslední novinky – materiálu Tiger∙tec Gold pro soustružení – vysvětlují v rozhovoru Jörg Drobniewski, vedoucí oddělení pro řezné materiály, a Gerd Kußmaul, vedoucí produktový manažer pro soustružení. Rozhovor vedl Frederick Rindle.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Produktivnější vytváření otvorů a závitování

Vytváření otvorů a závitování - ačkoli tyto dva procesy nejdou vždy ruku v ruce, jeden z nich často navazuje na druhý. Při společném pohledu tvoří tyto dva procesy velkou část obráběcích operací v průmyslovém sektoru. Společnost Walter pro tyto operace nabízí řešení v podobě nových nástrojů. Jde o VHM - vrták X treme Evo DC160 Advance a o závitníky Paradur Eco Plus a Prototex Eco Plus.

Jedna fréza (téměř) na všechno

Univerzální použití a vysoká procesní stabilita jsou pro obráběcí nástroje ideální kombinací - z technického hlediska se jí však velmi těžko dosahuje, zejména v případech, kdy mluvíme o univerzálním použití s ohledem na materiály a na obráběcí strategie. Uživatelé v současné době najdou v nabídce fréz mnoho různých nástrojů, které jsou určeny na univerzální použití. Odborník na obrábění, společnost Walter, nyní uvádí na trh řešení s frézou Xill tec, vyrobenou ze slinutého karbidu a pocházející z rodiny produktů MC230 Advance.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Výdejní systém pro snadné řízení zásob nástrojů

Technologie závislé na internetu jsou v dnešní době již běžnou záležitostí. Tyto informační technologie shromažďují, analyzují a kontrolují data z bezdrátově připojených zařízení přes stávající síťovou infrastrukturu, což vede ke zvýšení účinnosti, přesnosti a vylepšení ekonomiky i díky snížení lidských zásahů a chyb. Společnost Tungaloy přichází s inteligentním výdejním systémem Matrix s nepřetržitým dohledem nad správou a řízením nástrojů s implementovanými analytickými dovednostmi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit