Témata
Zdroj: Walter

Udržitelná výroba obráběcích nástrojů

U společnosti Walter, odborníka na obráběcí nástroje, je udržitelnost důležitou součástí firemní strategie. Již od roku 2013 firma nabízí pod značkou Walter Green obráběcí nástroje s plnou kompenzací CO2. Prostřednictvím svého renovačního servisu Walter již několik let rovněž poskytuje službu, která může až ztrojnásobit životnost vysoce kvalitních obráběcích nástrojů. Firma si stanovila i ambiciózní cíle pro tuto dekádu: Do roku 2030 se emise CO2 celé společnosti mají snížit na polovinu a produkty i obaly se budou vyrábět z 90 % z recyklovaných materiálů.

Reklama

Při realizaci těchto ambiciózních cílů hraje důležitou roli Gerhard Schüßler se svým týmem. U společnosti Walter působí jako vedoucí oddělení kvality a řízení rizik a jeho hlavní pracovní náplní je dohled nad všemi souvisejícími procesy. Asi nikoho nepřekvapí, že pro společnost zabývající se zpracováním kovů představuje udržitelnost důležitý faktor také v oblasti řízení rizik. Jak vysvětluje Gerhard Schüßler: „Význam stabilních a záložních dodavatelských řetězců potvrzují nejen dopady globálních i regionálních ochranných opatření v době covidové pandemie na globální cyklus zboží. Dalším faktorem, který narušil dodávky, bylo letošní extrémní počasí po celém světě. Kovoobrábění je samozřejmě navíc velmi energeticky náročné a závisí na stabilním přívodu energií i s ohledem na jejich ceny. Jako výrobce nástrojů ze slinutého karbidu potřebujete spolehlivě dostupnou dodávku kovů, která se však potýká se složitými nákupními a výrobními podmínkami, a to z ekologického i politického úhlu pohledu. Jednoduše: Ekologická zodpovědnost rovněž znamená ekonomickou udržitelnost.“

Snížení emisí CO2 na polovinu do roku 2030: Walter si stanovuje vysoké cíle a investuje do udržitelnosti. (Zdroj: Walter)

Od zjištění rozsahu uhlíkové stopy až po přijetí příslušných opatření

Klíčovým problémem pro společnosti, které se pokoušejí zaznamenat své vlastní emise CO2, regulovat je a následně měřit jejich snížení, jsou stále chybějící globálně zavedené standardy a normy. Při výpočtu své vlastní klimatické bilance se společnost Walter zaměřuje na jedné straně na balanční procesy, které se již úspěšně využívají v jiných oblastech a oborech, například na certifikaci od celosvětově uznávané organizace Ecovadis, která hodnotí firemní společenskou zodpovědnost. Společnost Walter zároveň aktuálně pracuje na výpočetním modelu, který by se mohl využívat k výpočtu různorodých faktorů, jež by mohly ovlivňovat uhlíkovou stopu daného typu nástroje.

Společnost Walter získává karbid wolframu kromě jiného z rudy scheelit v dole u rakouského města Mittersill. Další surové materiály se získávají výlučně od mezinárodních certifikovaných dodavatelů. (Zdroj: Wolfram Bergbau und Hütten)

I přes absenci globálních norem a standardů má společnost Walter k dispozici dostatek parametrů, které již využívá k hodnocení stávající situace s ohledem na spotřebu energie a zdrojů. Společnost nese osvědčení podle norem ISO 14001 (životní prostředí) a ISO 50001 (energie). Spotřeba energie je ve skutečnosti jednoduchá, ekonomická a s ohledem na ochranu klimatu také významná a snadno měřitelná proměnná, kterou lze snižovat pomocí přímočarých opatření. Společnosti Walter se podařilo snížit svou spotřebu energie za osvětlení na polovinu jednoduše výměnou původních světel ve výrobní hale za LED světla. Ve výrobně vyměnitelných břitových destiček společnosti Walter v Münsingenu je již dnes výroba i spotřeba energie, vody a tepla spojena do uzavřeného okruhu, kdekoli je to možné.

Reklama
Reklama

Skutečná výzva: dosáhnout při obrábění kovů klimatické neutrality

Největší výzvou při dosahování uhlíkově téměř neutrálního výrobního procesu v kovoobráběcím průmyslu jsou materiály a samotné obráběcí procesy. Ale právě tato oblast se potýká s obtížnými dodacími podmínkami. I u dolů a výrobců, kteří transparentně prokazují společenské a ekologické standardy vyžadované společností Walter, zůstává těžba a zpracování kovů, jako je kobalt, ale i běžné oceli, velmi energeticky náročná. Například přibližně v průměru 10 % každého monolitního karbidového nástroje Walter je z kobaltu. Podobné ekologické, a někdy i politické, potíže se týkají také nákupu karbidu wolframu a tantalu.

Společnost Wolfram Bergbau und Hütten po celém světě skupuje použité nástroje ze slinutého karbidu a jejich recyklací vyrábí karbid wolframu. (Zdroj: Wolfram Bergbau und Hütten)

Přísná certifikace pro udržitelné dodavatelské řetězce

Společnost Walter vyvinula strategie, jak dosáhnout udržitelného získávání zdrojů. Například odebírá část wolframu od společnosti Wolfram Bergbau und Hütten AG v Rakousku, tato společnost je jedním z nejdůležitějších výrobců wolframu na světě. Ruda scheelit se těží v Mittersillu (Rakousko), následně se zpracovává v rakouském St. Martin im Sulmtal společně se surovinami nakoupenými po celém světě, včetně použitých nástrojů z karbidu wolframu, kovového wolframového prášku a prášku karbidu wolframu. V rámci celé skupiny se suroviny odebírají pouze od dodavatelů certifikovaných v souladu s mezinárodními standardy, jako jsou ty, které vydává organizace Responsible Mining Initiative. To společnosti Walter dává jistotu, že materiály pro výrobu karbidových nástrojů a vyměnitelných břitových destiček získávané z tohoto zdroje nepocházejí z konfliktních zón a že nebyly vyrobeny či zpracovány za pracovních podmínek, které zneužívají lidské zdroje nebo poškozují životní prostředí.

Interní precizní slinování a lisování – díky výrobě s optimalizací zdrojů u většiny nástrojů zcela odpadá nutnost procesů obvodového broušení. (Zdroj: Walter)

Optimalizace zdrojů pro výrobu

Při výrobě vyměnitelných břitových destiček a monolitních karbidových nástrojů nevyhnutelně vzniká odpad, jehož řádná likvidace je komplikovaná a navrácení zpět do cyklu surovin lze dosáhnout pouze prostřednictvím spíše složitých procesů. Právě zde má ale společnost Walter značnou výhodu: Disponuje rozsáhlými znalostmi a interními výrobními procesy, od lisování a slinování surových materiálů až po povlakování. Vývojáři nástrojů a výrobní projektanti společnosti Walter úzce spolupracují již ve fázi vývoje nových nástrojů s cílem optimalizovat zdroje ve výrobě. Vyměnitelné břitové destičky se ve společnosti Walter aktuálně vyrábějí pomocí slinování a přímého lisování. To znamená, že destičky jsou vyráběny co nejpřesněji ve své finální podobě v rámci procesu, který jim dává tvar a geometrii. V důsledku toho není nutné obvodové broušení. Vyloučení těchto procesních kroků šetří energií a zamezuje vzniku odpadů z broušení, které by jinak vyžadovaly složitou recyklaci. Další příklad – výrobci se podařilo zmenšit průměr stopky u vrtáků Walter DC160 Supreme, díky tomu stačí méně surového materiálu a ušetří se čas strávený broušením. Výrobce tak ušetří až čtyři tuny CO2 za rok.

Reklama

Udržitelnost jako strategická konkurenční výhoda

Gerhard Schüßler vysvětluje, proč jsou investice do udržitelnosti výhodné: „Do nové strategie udržitelnosti už jsme dost investovali. Navrhování a nastavování nových procesů stojí peníze, ale jsme si jisti, že tímto způsobem investujeme přímo do své budoucnosti. Ti, kdo toto nastavení nesdílejí, se budou v následujících několika letech na trhu potýkat s vážnými problémy. Důkaz, že využíváme funkční strategii udržitelnosti, je pro některé z našich zákazníků nyní důležitým kritériem při výběru vhodného dodavatele. Tlak přichází rovněž ze strany zákonných požadavků v EU i jinde ve světě. Proaktivní přístup znamená jistou svobodu, která se pro nás jako pro společnost může rychle stát minulostí.“

Zákazníci již několik let mohou díky renovačnímu servisu až ztrojnásobit životnost svých obráběcích nástrojů. (Zdroj: Walter)

Zákazníci společnosti Walter nyní přímo profitují z firemní strategie udržitelnosti: Firma například stále zavádí nová obráběcí řešení pouze tehdy, pokud nabízejí významné (alespoň 30%) zvýšení produktivity nebo životnosti v porovnání s předchozí generací nebo jsou vybavena další řeznou hranou při zachování stejného objemu nástroje. To pro uživatele představuje přímou hospodářskou výhodu navíc ke zvýšení udržitelnosti – větší produktivitu s jedním nástrojem.

Zlaté ocenění v hodnocení EcoVadis
Společnost Walter získala v renomovaném hodnocení udržitelnosti EcoVadis 2021 zlatou medaili (o rok dříve byla firma ještě ohodnocena stříbrnou příčkou). Tím se společnost Walter v roce 2021 zařadila mezi 1 % nejlepších podniků v oboru a mezi 6 % všech podniků hodnocených na celém světě organizací EcoVadis, celosvětově největším poskytovatelem hodnocení udržitelnosti podniků. Organizací EcoVadis se již nechává pravidelně hodnotit více než 75 000 společností.
Gerhard Schüßler, vedoucí kvality a rizikového managementu u společnosti Walter, říká: „Hodnocení EcoVadis je pro nás a pro naše zákazníky důležitý srovnávací parametr, který nám ukazuje, jak si jakožto podnik stojíme v oblasti udržitelnosti. Skutečnost, že jsme se již při druhém hodnocení vyšvihli na špičková místa v našem oboru, ale také to, že jsme uspěli i mezi všemi hodnocenými společnostmi, je pro nás výrazná vzpruha. V oblasti udržitelnosti se angažujeme již po mnoho let a v posledním roce se nám podařilo dosáhnout znovu významného zlepšení.“
Účast na hodnocení EcoVadis je pro společnost Walter důležitý faktor pro vlastní strategii udržitelnosti. Vynikajícího hodnocení docílila společnost Walter v kategoriích „Životní prostředí“ a „Pracovní právo a lidská práva“. Zde Walter náleží mezi nejlepší 1 %, respektive mezi nejlepších 6 % v oboru „Výroba specializovaných strojních zařízení“. V kategorii „Udržitelný nákup“ dokázala společnost Walter zvýšit své hodnocení o 20 % oproti minulému ročníku. Metodika hodnocení organizace EcoVadis vychází z mezinárodních standardů udržitelnosti, jako například od Global Reporting Initiative, Global Compact Organizace spojených národů a z normy ISO 26000. Skóre vytvořené experty organizace EcoVadis v podobě karty Sustainability Scorecard každému podniku na 21 ukazatelích z tematických oblastí „Životní prostředí“, „Pracovní právo a lidská práva“, „Etika“ a „Udržitelný nákup“ zcela konkrétně ukazuje, jak si stojí a kde je ještě potenciál ke zlepšení.

Související články
Ocelové město a CO2

Co Jules Verne nemohl tušit… Nebo mohl? Zlého profesora nechává umřít na zadušení kysličníkem uhličitým…

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Související články
Budoucnost nástrojových materiálů bez kritických kovů

V současné době jsou nejrozšířenějšími nástrojovými materiály slinuté karbidy a nástrojové oceli. Slinuté karbidy, tedy cermety tvořené vysokým podílem karbidů, převážně karbidu wolframu, a dále TiC, TaC a NbC, a kobaltem jako pojivem jsou využívány především pro výrobu výměnných břitových destiček pro strojní obrábění, případně vrtáků do zdiva a betonu. Díky výborné otěruvzdornosti a velmi dobré lomové houževnatosti jsou v poslední době tyto materiály využívány pro různé aplikace, jako je obrábění ocelí, litin i neželezných kovů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Slévání hliníku s velkou tradicí

Společnost Kovolis Hedvikov se již dlouho specializuje na tlakové slévání hliníkových slitin a nabízí svým zákazníkům kompletní řešení v této oblasti. Připravili jsme pro vás reportáž, která představí celou společnost a necháme vás nahlédnout do nynějšího výzkumu a vývoje.

Průvodce výběrem břitových destiček

Kdo chce obrábět kov a být přitom konkurenceschopný, potřebuje kombinaci nářadí a řešení nástrojů, která je optimálně uzpůsobená pro příslušnou součást a materiál. Klíčovou roli hraje součást, která je v přímém kontaktu s obrobkem: břit – respektive vyměnitelná břitová destička, tedy jeho vyměnitelná součást.

O polovinu delší
životnost nástroje

Výrobce nástrojů Walter každých šest až sedm let přichází s novou generací řezných materiálů s výrazně vylepšenými vlastnostmi. Nové vlastnosti poslední novinky – materiálu Tiger∙tec Gold pro soustružení – vysvětlují v rozhovoru Jörg Drobniewski, vedoucí oddělení pro řezné materiály, a Gerd Kußmaul, vedoucí produktový manažer pro soustružení. Rozhovor vedl Frederick Rindle.

Produktivnější vytváření otvorů a závitování

Vytváření otvorů a závitování - ačkoli tyto dva procesy nejdou vždy ruku v ruce, jeden z nich často navazuje na druhý. Při společném pohledu tvoří tyto dva procesy velkou část obráběcích operací v průmyslovém sektoru. Společnost Walter pro tyto operace nabízí řešení v podobě nových nástrojů. Jde o VHM - vrták X treme Evo DC160 Advance a o závitníky Paradur Eco Plus a Prototex Eco Plus.

Jedna fréza (téměř) na všechno

Univerzální použití a vysoká procesní stabilita jsou pro obráběcí nástroje ideální kombinací - z technického hlediska se jí však velmi těžko dosahuje, zejména v případech, kdy mluvíme o univerzálním použití s ohledem na materiály a na obráběcí strategie. Uživatelé v současné době najdou v nabídce fréz mnoho různých nástrojů, které jsou určeny na univerzální použití. Odborník na obrábění, společnost Walter, nyní uvádí na trh řešení s frézou Xill tec, vyrobenou ze slinutého karbidu a pocházející z rodiny produktů MC230 Advance.

Ekonomicky výhodné obrábění hliníkových dílů

Před několika lety byly hliníkové části podvozku vyhrazeny pouze pro prémiový segment automobilového průmyslu. Čepy náprav, závěsná ramena a držáky kol pro střední a malá vozidla se vyráběly převážně z litiny nebo z kované oceli. To se za posledních několik let změnilo. Nejvyšší priorita při konstrukci vozidel je nyní co nejvyšší míra snižování emisí CO2. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je redukovat hmotnost vozidla. Snížení hmotnosti o 100 kilogramů představuje nižší spotřebu paliva o 0,3 až 0,4 litru. Také u elektromobilů, které jsou alternativou ke spalovacím motorům, je hmotnost vozidla klíčový faktor – čím je vozidlo lehčí, tím vyšší řadu akumulátorů lze použít. Materiály jako tvářené slitiny hliníku s nízkým obsahem křemíku nyní nacházíme ve vozidlech všech komerčních tříd stále častěji.

Obrábění dílů pro kolejová vozidla

Pokud byste se někdy chtěli vydat do Žlebů, osobně doporučuji cestu vlakem. Z Prahy dnes přibližně za hodinu dojedete rychlíkem do Čáslavi. Zde vystoupíte a po letitém příhradovém mostě přejdete přes celé kolejiště na místní nádraží. Očekávat vás tady bude malý motoráček, který vás poveze po unikátní místní dráze.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit