Témata
Zdroj: Walter AG

Ekonomicky výhodné obrábění hliníkových dílů

Před několika lety byly hliníkové části podvozku vyhrazeny pouze pro prémiový segment automobilového průmyslu. Čepy náprav, závěsná ramena a držáky kol pro střední a malá vozidla se vyráběly převážně z litiny nebo z kované oceli. To se za posledních několik let změnilo. Nejvyšší priorita při konstrukci vozidel je nyní co nejvyšší míra snižování emisí CO2. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je redukovat hmotnost vozidla. Snížení hmotnosti o 100 kilogramů představuje nižší spotřebu paliva o 0,3 až 0,4 litru. Také u elektromobilů, které jsou alternativou ke spalovacím motorům, je hmotnost vozidla klíčový faktor – čím je vozidlo lehčí, tím vyšší řadu akumulátorů lze použít. Materiály jako tvářené slitiny hliníku s nízkým obsahem křemíku nyní nacházíme ve vozidlech všech komerčních tříd stále častěji.

Fabian Hübner

Projektový manažer výroby dílů a přepravy ve společnosti Walter.

Reklama

Spolu se změnami materiálů se mění také nároky na strojní obrábění. V porovnání s aktuálně používanými materiály vyžaduje obrábění slitin hliníku odlišné strategie, zejména co se týká vysokého tlaku na ceny a striktních požadavků na kvalitu a spolehlivost obrábění. Důležitou roli zde sehrávají použité nástroje. Mnoho automobilových výrobců se již s těmito požadavky obrátilo na společnost Walter z Tübingenu. Fabian Hübner, projektový manažer výroby dílů a přepravy, uvádí: „Slitiny hliníku jsou pro automobilový průmysl optimální materiál. Jsou lehké, poskytují dostatečnou pevnost a lze je obrábět řeznou rychlostí, která se zásadně liší od rychlostí používaných při obrábění tradičních litin nebo ocelí. To však neznamená, že jejich obrábění je snadné. Rizikový faktor pro stabilitu celého procesu představují především dlouhé třísky. Kromě toho se na ostrých břitech nástrojů mohou rychle vytvářet nárůstky materiálu. Za těchto podmínek mohou rychle vznikat potíže s dodržením zadaných tolerancí, montážních rozměrů a kvality povrchu. Vše tedy velice úzce závisí na kvalitě řezného nástroje a na volbě správné technologie.“

Hybridní nástroj Walter s vyměnitelnými břitovými destičkami (zde P2840) pro vrtání a válcové zahlubování a s pevnými PKD břity pro obrábění koncového průměru (válcové zahlubování a přesné vyvrtávání). (Zdroj: Walter AG)

Ekonomicky úsporné vyvrtávání složitých otvorů

Při výrobě součástí podvozku z hliníkové slitiny je jednou z největších technických a ekonomických výzev výroba otvorů. Zatímco předem tvářené otvory, například pro náboje kol, se často vyvrtávají, menší otvory, například na ramenech zavěšení kol, jsou naopak vrtány do pevného materiálu. Zohledněny musí být rovněž často velice složité tvary zahloubení vrtaných otvorů a velmi přísné požadavky na přesnost a na kvalitu povrchu. Menší otvory jsou ve většině případů určeny pro uložení kluzných ložisek a tlumičů. To vyžaduje víc než jen nastavení správného průměru otvoru. Přesně vyrobeny musí být například také definované rovinné plochy nebo kuželové části otvorů tak, aby vyhovovaly pro uložení pouzder ložisek nebo tlumičů v dalších fázích výroby. Ve výsledku se tak velice rychle můžeme dostat až na pět obráběcích operací.

Rameno s kónickým otvorem – pro výrobu kónických otvorů se často používají hybridní nástroje. (Zdroj: Walter AG)
Reklama
Reklama

Větší počet operací při obrábění jednoho otvoru vyžaduje specifický systém, který mimo jiné zohledňuje také časovou náročnost výměny nástrojů. Také zde pracujeme s rizikem, že se nezdaří splnit zadání a veškeré specifikace týkající se přesnosti, montážních rozměrů, lícování a kvality povrchu. Díky konceptu hybridních nástrojů nabízejí specializovaní výrobci, jako je společnost Walter, svým zákazníkům řešení optimalizované pro konkrétní zakázku, které je charakterizováno maximální spolehlivostí a výslednou kvalitou. A to se skutečně vyplácí. Slovo hybridní zde znamená, že tělo nástroje umožňuje provedení různých obráběcích operací a zejména dokáže fungovat jako několik nástrojů v jednom. Nejedná se zde však pouze o použití vyměnitelných břitových destiček různých tvarů. Hybridní nástroje pracují na principu propojení částí s vyměnitelnými břitovými destičkami a napevno pájenými PKD břity. Jedná se tak o spojení dvou odlišných typů nástrojů. Části podléhající rychlému opotřebení, jako například pro hrubování, jsou proto vybaveny vyměnitelnými břitovými destičkami, které si může snadno vyměnit zákazník sám, aniž by musel celý nástroj posílat na renovaci. Dokončovací obrábění s přesnými rozměry, minimálními úhlovými tolerancemi a striktními požadavky na kvalitu povrchu jsou naopak zajišťovány napevno pájenými PKD břity. Řezné nástroje z PKD jsou charakterizovány vysokou odolností proti opotřebení, a tím i vysokou životností. Hybridní nástroje se používají především pro vrtání do pevných materiálů a k výrobě otvorů kónických a válcových tvarů.

Brožura Nástroje na hliník

Rozšiřte si horizont výkonů

Vysoká účinnost díky řezné geometrii a hladkému povrchu

Kované a tepelně zpracované slitiny hliníku s obsahem hořčíku a křemíku jsou hlavním materiálem pro součásti, které se pro výrobu podvozků primárně používají. Práce s nimi obnáší vysoké požadavky na okraje břitu z důvodu jejich vlastností při obrábění. Během obrábění se na okrajích břitů vytvářejí nárůstky, které vedou k jejich rychlejšímu opotřebení. Z důvodu takto vznikajících změn tvaru břitu působí na součást během obrábění vyšší síly, a proto následně nelze dodržet zadané rozměry, úhly či kvalitu povrchu. Tvářené slitiny hliníku také často vytvářejí dlouhé a průběžné třísky, které výrazně ohrožují plynulost obráběcího procesu. Pokud tato rizika nejsou zohledněna, efektivita, jíž lze pomocí hybridních nástrojů dosáhnout, se výrazně snižuje.

Kombinovaný nástroj Walter s lamačem třísek. Laserem vytvořený tvar lamače třísek je klíčem ke spolehlivému obrábění. (Zdroj: Walter AG)

Kované a tepelně zpracované slitiny hliníku s obsahem hořčíku a křemíku jsou hlavním materiálem pro součásti, které se pro výrobu podvozků primárně používají. Práce s nimi obnáší vysoké požadavky na okraje břitu z důvodu jejich vlastností při obrábění. Během obrábění se na okrajích břitů vytvářejí nárůstky, které vedou k jejich rychlejšímu opotřebení. Z důvodu takto vznikajících změn tvaru břitu působí na součást během obrábění vyšší síly, a proto následně nelze dodržet zadané rozměry, úhly či kvalitu povrchu. Tvářené slitiny hliníku také často vytvářejí dlouhé a průběžné třísky, které výrazně ohrožují plynulost obráběcího procesu. Pokud tato rizika nejsou zohledněna, efektivita, jíž lze pomocí hybridních nástrojů dosáhnout, se výrazně snižuje.

Různé operace v jediném nástroji – tangenciální/radiální břitová destička P4460 slouží pro válcové zahlubování. Po nasazení původně tangenciálně umístěných vyměnitelných břitových destiček do radiální polohy lze využít až 4 + 4 břity. (Zdroj: Walter AG)

Díky vyměnitelným břitovým destičkám a ostrým břitům se snižují řezné síly, zatímco velmi hladké čelní plochy a speciální povrch dále snižují vytváření nárůstku na břitech. Vysoce hladký povrch těchto vyměnitelných břitových destiček nabízí malou plochu pro styk s materiálem. Takto upravené vyměnitelné břitové destičky proto mají výrazně delší životnost než běžné, neoptimalizované typy.

Vysoké hodnoty řezných parametrů a vysoká spolehlivost procesu

Hybridní nástroje společnosti Walter jsou koncipovány a vyrobeny pro aplikace ve specifických výrobních procesech. Samotné tělo nástroje proto již ve svém principu představuje speciální produkt. Vlivem vysoké produktivity, kterou přináší do procesu výroby, se investice do těchto nástrojů rychle vrací. Jeden ze zákazníků společnosti Walter, známá a renomovaná společnost, byl například během fáze vyvrtávání schopen dosáhnout řezné rychlosti vc přes 1 300 m.min–1 při posuvu fz 0,11 mm při vyvrtávání otvorů do ramena nápravy pomocí hybridního nástroje Walter. V následujících fázích vyvrtávání a přesného vyvrtávání poté byla vc 850 m.min–1 s posuvem na zub fz 0,12 mm.

Inovativní řešení – nástroj pro tangenciální i radiální vrtání

Walter nabízí nový speciální pětistupňový nástroj určený pro vrtání nábojů kol bez jakýchkoliv kompromisů v plnění striktních zadání v oblasti rozměrů a tolerancí. Pomocí téhož nástroje lze nejen vytvořit otvor o požadovaných rozměrech, ale také vyfrézovat rovinnou plochu a začistit otřepy z přední i zadní části otvoru. To je možné díky novým inovativním vyměnitelným břitovým destičkám, které se používají jak v radiálním, tak v tangenciálním směru. Kromě snížení nutnosti výměn nástrojů poskytuje nový vyvrtávací nástroj další výhody a možnosti úspor, a to díky použití exkluzivních vyměnitelných břitových destiček. V porovnání s hybridními nástroji používajícími pájené PKD břity již zde není nutné provádět renovaci nástroje. V případě opotřebení se břitová destička otočí nebo vymění. Všechny břity jsou stejné, nemůže tedy dojít k jejich záměně. Proto lze použít vždy čtyři a čtyři břity, a i v případě, že určitá vyměnitelná břitová destička již byla použita v tangenciálním směru, ji lze osadit do radiální pozice a naopak. Díky nové geometrii nástroje je chladivo nebo mazivo přiváděno přímo k vyměnitelné břitové destičce. V porovnání s kazetovým řešením používá vyvrtávací nástroj více zubů v řezu, což umožňuje zadání vyšších parametrů obrábění. Nástroj umožňuje dosáhnout řezné rychlosti vc 1 100 m.min–1 s posuvem na zub fz 0,5 mm; u vrtání 90° lze dosáhnout řezné rychlosti 700 m.min–1 s posuvem na zub 0,24 mm.

Reklama
Související články
Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Trendy ve výrobě plochých polotovarů tvářených za tepla

Využití plechových dílů tvářených za tepla patří dnes již běžně k produkci karoserií osobních automobilů a od jejich prvního nasazení nás dělí bezmála dvacet let. Tento trvalý trend souvisí s požadavkem na maximální zužitkování pohonných hmot a s tím spojené i redukce samotné hmotnosti karoserie. Dalším aspektem jsou limity snižující objemy škodlivých exhalací při spalování paliva, které nutí dlouhodobě producenty osobních i užitkových vozidel hledat alternativní konstrukční řešení. Emisní limity nastavené Evropskou unií, platné od roku 2020, stanovují průměrnou emisi všech modelů v nabídce na 95 g CO2.km-1. To odpovídá spotřebě 3,54 litru nafty či 4,06 litru benzinu na sto kilometrů.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Lehké konstrukce automobilů – využití hořčíku

Využití hořčíku a jeho slitin v automobilovém průmyslu má poměrně dlouhou tradici, sahající až do roku 1920, kdy byl tento materiál prvně použit v konstrukci sportovních vozů. O několik desetiletí později se objevil i v komerčních vozech, například u typu Volkswagen Beetle, kde jeho obsah činil téměř 20 kilogramů. Nicméně do popředí zájmu se tento specifický materiál dostává v posledních letech v souvislosti s nárůstem ekologických a legislativních požadavků na provoz vozidel.

Lehké konstrukce automobilů - použití lisů ve výrobě hybridních dílů

V předchozích článcích ze seriálu Lehké konstrukce automobilů o možném použití nových materiálů pro stavbu lehkých konstrukcí a jejich aplikacích na karoseriích osobních automobilů nebyly zpravidla detailně rozebrány možnosti výroby těchto specifických materiálů. Uvedeme je v tomto článku.

Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Lehké konstrukce automobilů - hybridní materiály

Automobilový průmysl je specifické odvětví, které je významně poháněno společenskými tlaky na ekologický provoz vozidel, tedy na snižování emisní zátěže i obecné spotřeby pohonných hmot a kontinuální vývoj elektromobility. Tyto trendy se dotýkají jak konstrukce vozu, tak i technologické zpracovatelnosti jednotlivých komponentů. Jenom v horizontu 10 let se předpokládá redukce dílů z oceli o 20 % a jejich nahrazení speciálními materiály na bázi kompozitu.

Lehké konstrukce osobních automobilu - použití hliníku

Kontinuální trend v oblasti snižování hmotností karoserií osobních vozů je důsledkem tlaku na eliminaci CO2 do roku 2020 až na 95 g.km-1. Konstrukční úpravy v oblasti hnacích agregátů nebo náprav vozů jsou do určité míry také možné, nicméně stále častěji obtížně realizovatelné. Již od 80. a 90. let se v konstrukci vozu využíval hliník a plastové hmoty, nicméně dominantním materiálem je i nadále ocel.

Lehké konstrukce karoserií osobních automobilů

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby pohonných hmot a emisní limity vytvářejí soustavný tlak na snižování hmotnosti karoserií. Druhou alternativou, která se nadále rozvíjí, je rozšířené nasazení alternativních hybridních pohonů automobilů, zejména kombinace spalovacích motorů s elektropohony. Nedodržení emisních limitů osobních automobilů 95 g/100 km by mělo být od roku 2020 navíc finančně postihováno. Jak ukazují aktuální problémy koncernů Volkswagen Group a Citroen, je tato problematika rozšířena ještě o NOx. Je však zřejmé, že se to týká prakticky všech výrobců osobních i nákladních vozů. Tato problematika je zásadní s ohledem na vyráběné množství. V konstrukci letadel, raket a vesmírné techniky je řada nových výrobních technologií již delší dobu používána. Je to nejenom otázka vhodných materiálů, jejich dostupnosti a možností použitých výrobních technologií. V souvislosti s lehkými konstrukcemi všechny tyto oblasti stojí před dlouhodobým a zásadním rozvojem.

Udržitelná výroba obráběcích nástrojů

U společnosti Walter, odborníka na obráběcí nástroje, je udržitelnost důležitou součástí firemní strategie. Již od roku 2013 firma nabízí pod značkou Walter Green obráběcí nástroje s plnou kompenzací CO2. Prostřednictvím svého renovačního servisu Walter již několik let rovněž poskytuje službu, která může až ztrojnásobit životnost vysoce kvalitních obráběcích nástrojů. Firma si stanovila i ambiciózní cíle pro tuto dekádu: Do roku 2030 se emise CO2 celé společnosti mají snížit na polovinu a produkty i obaly se budou vyrábět z 90 % z recyklovaných materiálů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit