Témata
Zdroj: Škoda Auto

Inovace v automobilovém průmyslu, Část 6. Digitalizace výroby

Na základě dlouhodobé redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. V dnešním díle seriálu si představíme několik příkladů digitalizace, která významně podporuje výrobní procesy, a to napříč celým závodem.

Tento článek je součástí seriálu:
Inovace v automobilovém průmyslu
Díly
Michal Štefan

Svoji dosavadní profesní dráhu zasvětil automotive a to konkrétně Škoda Auto. Ihned po ukončení odborného vzdělání nastoupil v roce 1997 do závodu ve Vrchlabí. Absolvoval několik odborných stáží, nedávno se mu dostalo příležitost důkladně poznat podmínky v sesterské továrně Volkswagen v Kasselu. Aktuálně je zodpovědný za plánování mechanického opracování dílů převodovky DQ200 ve vrchlabském závodě Škoda Auto. 

Reklama

V rámci projektu Transparentní továrna vrchlabští technici ve spolupráci s externími firmami vyvinuli a aplikovali mnoho různých projektů, které výrobu zkvalitňují a zefektivňují. Úspěšnost dokládá i to, že jsou tyto systémy postupně přebírány i v ostatních závodech koncernu Volkswagen. My si dnes představíme čtyři z nich, které jsou pro výrobu stěžejní.

Školení z výrobní dokumentace. Proškolení pracovník potvrdí načtením svého zaměstnaneckého průkazu. (Zdroj: Škoda Auto)
Měření dílů. Pracovník vidí online výsledky měření, které jsou automaticky ukládány do databáze. (Zdroj: Škoda Auto)

Elektronická výrobní dokumentace

Ve Vrchlabí je výrobní dokumentace kompletně digitalizována. Ke každému pracovišti a ke každému dílu náleží mnoho výrobních postupů a návodek. A protože ke každému dílu, a tedy i ke každé indexní variantě, náleží například různé výrobní tolerance, je nutné, aby se zaměstnanci v údajích bezchybně orientovali. Pro přístup k výrobní dokumentaci jsou na všech potřebných místech umístěny monitory, které zobrazují výstupy ze speciálně navržených aplikací. Informace jsou přehledně uspořádány do jednotlivých segmentů, jako jsou výrobní postupy, pracovní obrazové návodky nebo kontrolní plány operací, dle kterých se provádí měření dílů. Pracovníci si na obrazovkách zobrazí tu dokumentaci, kterou právě potřebují pro prováděnou činnost. Jednotlivá pracoviště tak nejsou zahlcena množstvím papírových dokumentů a zároveň je zajištěno, že jsou zobrazované dokumenty vždy aktuální. Nezanedbatelným přínosem je i značná úspora papíru, která za rok přesahuje hmotnost 1 t.

Reklama
Reklama
Reklama

Školení z výrobní dokumentace

Zmíněná digitální výrobní dokumentace umožnila i zavedení digitální formy vzdělávání pracovníků. Ať se jedná o školení nového pracovníka, nebo o školení z aktualizované dokumentace, celý proces probíhá digitálně. Pokud dojde k nějaké změně v dokumentaci, změna je graficky zvýrazněna, aby pracovník zřetelně viděl, co je v dokumentaci nového. Na závěr pracovníci potvrdí absolvování kurzu přiložením svého zaměstnaneckého průkazu na čtečku, což je forma digitálního podpisu. Každý výrobní pracovník získá za rok možnost absolvovat v průměru pět školení, která zvýší jeho přehled či kvalifikaci. Na 800 výrobních pracovníků tak připadá přibližně 4 000 různých školení. Systém je přehledný a transparentní. Přímý nadřízený má online přehled, zda byli všichni pracovníci proškoleni v řádném termínu. Dříve pro potvrzení proběhlého školení pracovníci podepisovali papírové podpisové sestavy.

Při měření dílů lze na monitoru zobrazit statistiku naměřených dat. (Zdroj: Škoda Auto)
Pracovník zadá zakázku do systému, kterou údržba vidí online. (Zdroj: Škoda Auto)

Měření dílů – vyhodnocování a statistika

Během výroby musí pracovníci díly průběžně měřit. Je důležité mít neustále přehled o dílech, výrobních dávkách nebo o stavu strojů. Výsledky měření jsou proto velmi důležité, na správnost naměřených dat se spoléhají další pracovníci, jako jsou mistři, technologové a pracovníci kvality. Existují dvě základní skupiny měření, které se dále dělí na podskupiny. První skupinu tvoří pravidelná měření přímo u strojů, kdy k měření dochází dle přesně stanovených časových intervalů – nejčastěji se jedná o měření dílů na začátku směny nebo pro účely statistické regulace procesu. Podskupinou jsou pak měření nepravidelná, která jsou vyvolána aktuálním stavem – například v případě výměny nástroje, seřízení stroje nebo po výpadku elektrického napětí. Denně se přímo v hale uskuteční na 3 000 různých měření. Druhou skupinou jsou pak měření na měrovém středisku, kterých proběhne dalších několik stovek denně.

„Závod Škoda Auto Vrchlabí vyrábí pro koncern Volkswagen téměř 700 000 automatických převodovek ročně. Digitalizace výroby umožnila zlepšení kvality, zvýšení produktivity i efektivity celého závodu.“

A jak měření probíhá? Pokud se jedná o jedno z pravidelných měření přímo v hale, systém pracovníka sám upozorní, že je správný čas k provedení úkonu. K tomu se používají měřidla napojená na vyhodnocovací systém. Ve výrobě je takových měřidel více než 1 000. Pracovník změří díl a na obrazovce se mu ihned zobrazí výsledek, který jedním kliknutím odešle do systému. Ze získaných dat si pracovník průběžně kontroluje statistiku, a díky tomu vidí, jak se vyvíjí trend stavu dílů, zda je například třeba provést seřízení stroje nebo výměnu nástroje. Všechna data jsou zcela transparentní. Obdobně to funguje i u měření, která probíhají na měrovém středisku. O transport dílů k měření se stará autonomní robot, který jezdí na měrové středisko a zpět. O výsledku měření na měrovém středisku je pracovník u stroje online informován prostřednictvím zobrazených dat na obrazovce.

Stav řešení zakázek pro údržbu je projednáván v rámci Shop-Floor Managementu přímo v hale. (Zdroj: Škoda Auto)
Reklama

Aplikace na zadávání zakázek pro údržbu

Digitálně probíhá i komunikace mezi výrobou a údržbou, a to prostřednictvím aplikace pro zadávání zakázek pro údržbu. Prioritním zájmem je o strojích neustále vědět co nejvíce informací, což mohou poskytnout především pracovníci, kteří na strojích denně pracují. Pomocí aplikace pracovník zaznamená již první příznaky problémů, jako například nestandardní zvukové projevy, úniky kapalin nebo vibrace. Proces je velmi jednoduchý a intuitivní. Načtením kódu jednoho z 550 strojů a zařízení definuje místo a krátkým textem popíše problém. Zároveň se identifikuje zaměstnaneckým průkazem, což je důležité především v případě potřeby detailního popisu problému pracovníkům údržby. Důležitá je správná technická formulace problému, kterou pracovník zaznamená do aplikace. Údržba se o zakázce na opravu díky online propojení ihned dozví a obratem reaguje, což je velmi důležitý přínos pro produktivitu. Po vyřešení problému pracovník údržby do zakázky zaznamená i způsob opravy, a to včetně použitých náhradních dílů. Systém tak umožňuje zpětné vyhodnocování, které stroje způsobily kolik prostojů, nebo vystavit přehled o vynaložených finančních prostředcích na opravy.

Ve výrobě se nachází 100 pracovišť vybavených zařízením a SW. (Zdroj: Škoda Auto)
V tréninkovém centru se digitálním systémům učí noví pracovníci. (Zdroj: Škoda Auto)

Aktuálně tyto systémy ve Vrchlabí používají na 100 místech vybavených příslušnými hardwary a softwary přímo ve výrobě. Uživatelů je celkem více než 1 000, a to nejen z řad pracovníků výroby, ale i kvality a techniky. Jedno takové pracoviště se nachází i ve školicím středisku, kde se noví pracovníci učí pracovat se systémy ještě před tím, než je začnou používat ve výrobě.


Příště se budeme věnovat úsporám v oblasti nástrojů. Optimalizace nákladů je z hlediska udržení konkurenceschopnosti důležité téma. Vrchlabský závod realizoval velké množství projektů, snižujících náklady na nástroje. Některé z nich si detailně představíme.

Vydání #4
Kód článku: 240407
Datum: 03. 04. 2024
Rubrika: Servis / Vývoj a inovace
Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Inovace v automobilovém průmyslu: Část 4. Automatizace a inovace

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. V dnešní části se zaměříme na zavádění prvků automatizace a inovační procesy, které byly v posledních letech ve Vrchlabí realizovány.

Inovace v automobilovém průmyslu: Část 3. Nový proces – integrace výroby do jedné haly

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližujícího realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. Ve třetí části se zaměříme na vlastní výrobu automatické sedmistupňové dvouspojkové převodovky DSG z pohledu jednotlivých procesů.

Související články
Inovace v automobilovém průmyslu: Část 2. Automatická převodovka s přímým řazením

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližujícího realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice, tento konkrétně ve Vrchlabí. Druhou část věnujeme technickým specifikacím jeho klíčového produktu – automatické sedmistupňové dvouspojkové převodovky DSG s označením DQ200.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizace pro vyšší efektivitu

Vrchlabský závod Škoda Auto patří mezi nejmodernější výrobní provozy koncernu VW. V říjnu finalizoval postupný přechod na sedmidenní týdenní výrobu s roční kapacitou 690 000 dvouspojkových přímo řazených automatických převodovek DQ200. Tento proces se neobejde bez potřebného stupně automatizace výroby s postupnou implementací nejmodernějších digitálních nástrojů, které zajišťují nejvyšší možnou přesnost výroby i při komplexních výrobních operacích.

CO2 neutrální strojírenská výroba

Automobilky procházejí transformací, která má zajistit, aby se nejpozději v roce 2050 staly "klimaticky neutrálními" v souladu s Pařížskou dohodou. I to je příčinou, proč výrobci představují nové koncepty mobility a hloubkově se zabývají cirkulární ekonomikou a ekologičností výrobních procesů.

Škoda Auto zahájila výrobu baterií pro EV

Baterie MEB určené k pohonu čistě elektrických vozů Škoda Enyaq a Enyaq Coupé iV vznikají na výrobní lince v hlavním závodě v Mladé Bolesaly ve třech verzích. Liší se počtem bateriových modulů (8, 9 či 12), a tedy i celkovou kapacitou. Kromě elektrických SUV značky Škoda jsou určené i pro další vozy koncernu Volkswagen postavené na platformě MEB.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit