Témata
Zdroj: Škoda Auto

Automobilky procházejí transformací, která má zajistit, aby se nejpozději v roce 2050 staly "klimaticky neutrálními" v souladu s Pařížskou dohodou. I to je příčinou, proč výrobci představují nové koncepty mobility a hloubkově se zabývají cirkulární ekonomikou a ekologičností výrobních procesů.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Výrobce automatické sedmistupňové převodovky s přímým řazením, vrchlabská Škoda Auto, je prvním závodem společnosti značky Škoda na světě, který neprodukuje při své výrobě téměř žádné emise. Z obnovitelných zdrojů vloni pocházelo na 41 500 MWh energie z celkové spotřeby 47 000 MWh, což odpovídá více než 90% podílu. Roční objem emisí oxidu uhličitého tak klesl ze 45 000 tun na aktuální 3 000 tun.

Efektivní hospodaření s energiemi je klíčem k úspěchu. Vrchlabský závod jen za poslední rok ušetřil více než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 500 MWh elektrické energie. Kromě toho výroba uzavřela nevyužívané topné okruhy, zavedla inteligentní, energeticky efektivní regulaci teploty v prostorách a zajistila speciální řízení průtoku přiváděného vzduchu. V mnoha prostorách bylo dále osvětlení navázáno na provozní dobu.

Závod Škoda Auto ve Vrchlabí pod vedením Dr. Ivana Slimáka dosáhl uhlíkové neutrality díky celé řadě úsporných opatření. Tato infografika přináší přehled 12 klíčových. Největší úspory umožnil přechod na energii z obnovitelných zdrojů a také řada efektivních opatření ve výrobě. Především díky tomu se podařilo emise CO2 snížit z původních 45 000 tun na pouhé 3 000 tun. (Zdroj: Škoda Auto)

Ve vrchlabském závodě provedli celkem 12 hlavních opatření ve výrobě, které vedly ke snížení emisí, a samozřejmě i k efektivitě výrobních procesů. V rámci novinářského dne konaného začátkem října byla jednotlivá pracoviště kompetentními osobami detailně představena, od stavu předchozího přes způsob řešení až k dosažení kýžených cílů. Přehledně veškerá opatření představuje názorná infografika z tiskového oddělení Škody Auto. Za všechny uveďme například konstrukční úpravu dopravníku třísek z obrábění, v rámci níž se díky gravitačnímu odloučení zbytková emulze vrací zpět do procesu a nestéká do zásobníku třísek. K velkým úsporám došlo i v procesu tepelného zpracování, a to jednak realizovaným krokem v minulosti, kdy 10 menších pecí nahradilo jednu velkou, a nyní došlo i k výměně izolací těchto cementačních pecí v kalicí lince.

Reklama
Reklama
Reklama

Škoda Auto GreenFuture

Firma si vypracovala projekt, který nazývá GreenFuture. V něm rozpracovává témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Strategicky se zabývá několika oblastmi. Zelenou výrobou, dodavatelskou sítí a službami, a produktem jako takovým. „Je to komplexní závazek. V plánu máme dosáhnout ve výrobních závodech už v roce 2025 uhlíkové neutrality, v roce 2050 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality komplexně ve všech oblastech,“ řekl Miroslav Kroupa, vedoucí řízení značky Škoda Auto během doprovodného programu ve vrchlabském závodě. Zbývající emise CO2 jsou vyrovnány nákupem kompenzačních certifikátů CO2. Financováním těchto certifikátů Škoda Auto podporuje projekty na ochranu klimatu, jako je například výroba obnovitelné energie v Indii nebo ochrana deštných pralesů.

Technologie lisování brusných kalů z filtrační stanice zajistí opětovné použití odfiltrovaného oleje z technologií broušení. (Foto: Roman Dvořák)

Na vystoupení Miroslava Kroupy navázala Lenka Bočková, která je zodpovědná za ekologickou strategii společnosti Škoda Auto. Ta podle jejích slov stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a ekologickém. Pilíř ekologický v sobě obsahuje produkt – tedy samotná vyráběná auta, druhá oblast se věnuje ekologičnosti výroby a třetí ekologickému dealerství.

Reklama

Škoda Auto je v této chvíli první značkou koncernu VW, která z výroby neukládá žádný odpad. Již od začátku roku 2019 jsou všechny odpady z výrobního procesu dále využívány buď materiálově, nebo tepelně, a od začátku roku 2020 to platí pro všechny výrobní závody automobilky. Jestliže v roce 2010 z výroby jednoho vozu vyvezli téměř 24 kg odpadu, o pět let později tento stav snížili na 15 kg a od roku 2020 již veškerý odpad recyklují. Mj. využívají veškerou odpadní vodu, ale i recyklují odpadní vody z vnějších zdrojů. Od letošního roku vrchlabský závod využívá namísto zemního plynu CO2 neutrální metan ze zařízení na výrobu bioplynu.

Nová tepelná izolace cementačních pecí. (Zdroj: Škoda Auto)

Firma investuje do ochrany klimatu i v dalších lokalitách, kde působí. Např. na konci roku 2019 byl v indickém závodě v Púně uveden do provozu jeden z největších fotovoltaických střešních systémů v Indii. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi vzniká největší fotovoltaický střešní systém v České republice. V tamní teplárně se již dnes 30 % paliva potřebného k výrobě elektřiny získává z obnovitelných surovin a do konce desetiletí se má používat výhradně emisně CO2 neutrální biomasa a bioplyn. Jako další opatření plánuje Škoda Auto do roku 2030 pokračovat ve snižování emisí z chladicích kapalin a z firemních vozidel.


Paradoxem globálního světa je současný stav, kdy nedostatek polovovodičů paralyzuje chod celého koncernu VW a ohrožuje jeho stabilitu. Škoda Auto od poloviny října výhledově do konce tohoto roku omezí či podle potřeby úplně zastaví výrobu ve všech třech českých závodech.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Digitalizace pro vyšší efektivitu

Vrchlabský závod Škoda Auto patří mezi nejmodernější výrobní provozy koncernu VW. V říjnu finalizoval postupný přechod na sedmidenní týdenní výrobu s roční kapacitou 690 000 dvouspojkových přímo řazených automatických převodovek DQ200. Tento proces se neobejde bez potřebného stupně automatizace výroby s postupnou implementací nejmodernějších digitálních nástrojů, které zajišťují nejvyšší možnou přesnost výroby i při komplexních výrobních operacích.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Inovace v automobilovém průmyslu: Část 4. Automatizace a inovace

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. V dnešní části se zaměříme na zavádění prvků automatizace a inovační procesy, které byly v posledních letech ve Vrchlabí realizovány.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit