Témata
Zdroj: Škoda Auto

Automobilky procházejí transformací, která má zajistit, aby se nejpozději v roce 2050 staly "klimaticky neutrálními" v souladu s Pařížskou dohodou. I to je příčinou, proč výrobci představují nové koncepty mobility a hloubkově se zabývají cirkulární ekonomikou a ekologičností výrobních procesů.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Výrobce automatické sedmistupňové převodovky s přímým řazením, vrchlabská Škoda Auto, je prvním závodem společnosti značky Škoda na světě, který neprodukuje při své výrobě téměř žádné emise. Z obnovitelných zdrojů vloni pocházelo na 41 500 MWh energie z celkové spotřeby 47 000 MWh, což odpovídá více než 90% podílu. Roční objem emisí oxidu uhličitého tak klesl ze 45 000 tun na aktuální 3 000 tun.

Efektivní hospodaření s energiemi je klíčem k úspěchu. Vrchlabský závod jen za poslední rok ušetřil více než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 500 MWh elektrické energie. Kromě toho výroba uzavřela nevyužívané topné okruhy, zavedla inteligentní, energeticky efektivní regulaci teploty v prostorách a zajistila speciální řízení průtoku přiváděného vzduchu. V mnoha prostorách bylo dále osvětlení navázáno na provozní dobu.

Závod Škoda Auto ve Vrchlabí pod vedením Dr. Ivana Slimáka dosáhl uhlíkové neutrality díky celé řadě úsporných opatření. Tato infografika přináší přehled 12 klíčových. Největší úspory umožnil přechod na energii z obnovitelných zdrojů a také řada efektivních opatření ve výrobě. Především díky tomu se podařilo emise CO2 snížit z původních 45 000 tun na pouhé 3 000 tun. (Zdroj: Škoda Auto)

Ve vrchlabském závodě provedli celkem 12 hlavních opatření ve výrobě, které vedly ke snížení emisí, a samozřejmě i k efektivitě výrobních procesů. V rámci novinářského dne konaného začátkem října byla jednotlivá pracoviště kompetentními osobami detailně představena, od stavu předchozího přes způsob řešení až k dosažení kýžených cílů. Přehledně veškerá opatření představuje názorná infografika z tiskového oddělení Škody Auto. Za všechny uveďme například konstrukční úpravu dopravníku třísek z obrábění, v rámci níž se díky gravitačnímu odloučení zbytková emulze vrací zpět do procesu a nestéká do zásobníku třísek. K velkým úsporám došlo i v procesu tepelného zpracování, a to jednak realizovaným krokem v minulosti, kdy 10 menších pecí nahradilo jednu velkou, a nyní došlo i k výměně izolací těchto cementačních pecí v kalicí lince.

Reklama
Reklama

Škoda Auto GreenFuture

Firma si vypracovala projekt, který nazývá GreenFuture. V něm rozpracovává témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Strategicky se zabývá několika oblastmi. Zelenou výrobou, dodavatelskou sítí a službami, a produktem jako takovým. „Je to komplexní závazek. V plánu máme dosáhnout ve výrobních závodech už v roce 2025 uhlíkové neutrality, v roce 2050 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality komplexně ve všech oblastech,“ řekl Miroslav Kroupa, vedoucí řízení značky Škoda Auto během doprovodného programu ve vrchlabském závodě. Zbývající emise CO2 jsou vyrovnány nákupem kompenzačních certifikátů CO2. Financováním těchto certifikátů Škoda Auto podporuje projekty na ochranu klimatu, jako je například výroba obnovitelné energie v Indii nebo ochrana deštných pralesů.

Technologie lisování brusných kalů z filtrační stanice zajistí opětovné použití odfiltrovaného oleje z technologií broušení. (Foto: Roman Dvořák)

Na vystoupení Miroslava Kroupy navázala Lenka Bočková, která je zodpovědná za ekologickou strategii společnosti Škoda Auto. Ta podle jejích slov stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a ekologickém. Pilíř ekologický v sobě obsahuje produkt – tedy samotná vyráběná auta, druhá oblast se věnuje ekologičnosti výroby a třetí ekologickému dealerství.

Reklama

Škoda Auto je v této chvíli první značkou koncernu VW, která z výroby neukládá žádný odpad. Již od začátku roku 2019 jsou všechny odpady z výrobního procesu dále využívány buď materiálově, nebo tepelně, a od začátku roku 2020 to platí pro všechny výrobní závody automobilky. Jestliže v roce 2010 z výroby jednoho vozu vyvezli téměř 24 kg odpadu, o pět let později tento stav snížili na 15 kg a od roku 2020 již veškerý odpad recyklují. Mj. využívají veškerou odpadní vodu, ale i recyklují odpadní vody z vnějších zdrojů. Od letošního roku vrchlabský závod využívá namísto zemního plynu CO2 neutrální metan ze zařízení na výrobu bioplynu.

Nová tepelná izolace cementačních pecí. (Zdroj: Škoda Auto)

Firma investuje do ochrany klimatu i v dalších lokalitách, kde působí. Např. na konci roku 2019 byl v indickém závodě v Púně uveden do provozu jeden z největších fotovoltaických střešních systémů v Indii. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi vzniká největší fotovoltaický střešní systém v České republice. V tamní teplárně se již dnes 30 % paliva potřebného k výrobě elektřiny získává z obnovitelných surovin a do konce desetiletí se má používat výhradně emisně CO2 neutrální biomasa a bioplyn. Jako další opatření plánuje Škoda Auto do roku 2030 pokračovat ve snižování emisí z chladicích kapalin a z firemních vozidel.


Paradoxem globálního světa je současný stav, kdy nedostatek polovovodičů paralyzuje chod celého koncernu VW a ohrožuje jeho stabilitu. Škoda Auto od poloviny října výhledově do konce tohoto roku omezí či podle potřeby úplně zastaví výrobu ve všech třech českých závodech.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit