Témata
Reklama

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

MM: Proč byl Svaz nástrojáren založen a co je jeho hlavní myšlenkou?

Doc. Klička: Po ukončení období privatizace státního podniku Elitex v Ústí nad Orlicí jsme v roce 1998 zahájili provoz v nové nástrojárně, která byla zaměřena v rámci koncernu Rieter na výrobu nástrojů pro automobilový průmysl. Jako finální dodavatelé nářadí a forem jsme hledali partnery pro vytvoření skupiny spolupracujících firem, kteří by v rámci svojí technické základny byli schopni flexibilně kooperovat na velkých zakázkách. Svaz nástrojáren jsme pak společně založili se čtyřmi prvními partnery, jako zájmové sdružení právnických osob. Od začátku spolupráce až dodnes probíhají pracovní semináře, nejen z oblasti technické a technologické, ale i z okruhů finančnictví, controllingu a personalistiky.

Reklama
Reklama
Reklama

„Během uplynulých 20 let řada nástrojáren provedla prostřednictvím nových vlastníků zásadní modernizace. V oblasti vzdělávání jsme navázali postupně formou členství spolupráci s univerzitami, středními odbornými školami a odbornými učilišti,“ říká předseda představenstva Svazu nástrojáren ČR doc. Václav Klička.

MM: Jaká je aktuální podoba Svazu nástrojáren?

Doc. Klička: Během uplynulých 20 let řada nástrojáren provedla prostřednictvím nových vlastníků zásadní modernizace. Vytvořené vlastní kompetence v různých oblastech oboru výroby nástrojů jsou v rámci ročního programu činnosti Svazu nástrojáren formou seminářů k dispozici ostatním členům, kteří stále pokračují ve spolupráci a sdílejí informace na vlastním webovém portálu Kooperace, který se postupně zpřístupňuje i jejich obchodním partnerům.

MM: Jaké klíčové aktivity realizujete pro své členy?

Doc. Klička: Vedle zmíněných interních seminářů pro různé skupiny odborných pracovníků, máme partnerské vztahy v činnostech, které jsou důležité pro další rozvoj udržitelnosti v globálním konkurenčním prostředí. V oblasti vzdělávání jsme od roku 2003 navázali postupně formou členství spolupráci s univerzitami, středními odbornými školami a odbornými učilišti. V roce 2004 jsme se stali členy asociace nástrojáren ISTMA Europe, organizace národních sdružení výrobců nástrojů, což nám zpřístupňuje aktuálně sledovat celosvětový vývoj oboru výroby nástrojů. V roce 2007 jsme spoluzakládali projekt České technologické platformy strojírenství zaměřený na podporu konkurenceschopnosti. Účastí v řídicí skupině evropského projektu ManuFuture získávají naši členové bezprostřední informace k probíhajícím výzvám oborových projektů i k vizím, které jsou již dnes orientovány do roku 2030.

MM: Nedostatek technicky vzdělaných osob je bezesporu aktuálním problémem u vašich členských firem. Jak se k řešení této problematiky stavíte?

Doc. Klička: Sledujeme dynamiku všeobecného vývoje v oblasti průmyslové výroby, kde náš obor významně vytváří prostřednictvím inovačních postupů přidanou hodnotu pro naše zákazníky ve finální výrobě. Motivuje nás to k hledání efektivního využití všech součástí podílejících se na výrobě nástrojů. V oblasti potřeby odborných profesí pro zajištění našich kapacit musíme pečovat vlastními silami přímo ve firmách o odbornou způsobilost všech zaměstnanců. Neočekáváme, že to za nás vyřeší kdokoliv jiný, vzhledem k tomu, že výroba nástrojů je velmi specifická činnost.

MM: Kam musí podle vás směřovat české strojírenství, aby bylo konkurenceschopné?

Doc. Klička: Aktuálním tématem je robotizace. Podle International Federation of Robotics je Česká republika celosvětově na 20. místě podle přepočtu použitých robotů na 10 tisíc pracovníků v průmyslové výrobě. Zajímavé bude sledovat budoucí vývoj. Zatímco cena robotů klesá, jejich kompetence a efektivita se zvyšuje. S lidmi je to naopak, zatímco ochota zvyšovat výkonnost klesá, požadavky na pracovní podmínky a mzdy stále více rostou. Pokud bych se ztotožnil s ManuFuture Vision 2030, bude EU pokračovat v re-industrializaci pro růst a udržitelnost tím, že podpoří odvětví výroby, která mají pro Evropu zásadní význam hospodářského růstu a vytváření pracovních míst a hrají klíčovou úlohu ve využití investic a inovací. České strojírenství by mělo, vedle vlastních strategických cílů jednotlivých výrobců, reflektovat tento společný evropský trend a využít dlouhodobě budovaného potenciálu pro svoji další prosperitu.

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji Svazu nástrojáren do dalšího období mnoho úspěchů na poli jeho působnosti.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit