Témata
Zdroj: Škoda Auto

Inovace v automobilovém průmyslu, část 8: Spolupráce s koncernem VW

Na základě dlouhodobé redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. V dnešním díle našeho seriálu o závodu Škoda Auto ve Vrchlabí, kde se již 12 let úspěšně vyrábí automatickou sedmistupňovou převodovku, se budeme věnovat tématu spolupráce v rámci koncernu Volkswagen.

Tento článek je součástí seriálu:
Inovace v automobilovém průmyslu
Díly
Michal Štefan

Svoji dosavadní profesní dráhu zasvětil automotive a to konkrétně Škoda Auto. Ihned po ukončení odborného vzdělání nastoupil v roce 1997 do závodu ve Vrchlabí. Absolvoval několik odborných stáží, nedávno se mu dostalo příležitost důkladně poznat podmínky v sesterské továrně Volkswagen v Kasselu. Aktuálně je zodpovědný za plánování mechanického opracování dílů převodovky DQ200 ve vrchlabském závodě Škoda Auto. 

Reklama

Efektivní spolupráce v pojetí VW je společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí. Významně pomáhá posilovat konkurenceschopnost, zefektivňovat výrobní procesy a snižovat náklady. Několik konkrétních příkladů si blíže představíme.

Setkání expertů za oblast výroby mechatroniky VW Kassel a Škoda ve Vrchlabí. (Zdroj: Škoda Auto)

Škoda Auto Mladá Boleslav

Nejbližším partnerem pro spolupráci je vrchlabskému závodu Škoda Auto Mladá Boleslav, především pak oblast výroby komponentů. Mimo jiné se zde vyrábí manuální převodovka, jejíž výrobní proces je částečně podobný výrobě převodovky z Vrchlabí, zejména v oblasti mechanického opracování kol a hřídelí, nebo kalírny. V rámci spolupráce jsou v případě poruchy obráběcích strojů ve Vrchlabí využívány stroje v Mladé Boleslavi, které jsou pro tento účel způsobilé a uvolněné. Aby ve Vrchlabí mohli vyrobit téměř 700 tisíc automatických převodovek ročně, tři typy ozubených kol se kalí v Mladé Boleslavi.

Koncernový den oblasti plánování komponent ve Vrchlabí. (Zdroj: Škoda Auto)

VW Kassel a VW ATD Dalian

V koncernových závodech v německém Kasselu a čínském Dalianu se vyrábí stejná převodovka jako ve Vrchlabí. V Kasselu se jedná o převodovky určené především pro evropský trh, v Dalianu pak pro trh asijský. Obě tyto továrny sehrály významnou roli při přípravě projektu výroby převodovky ve Vrchlabí. Desítky zaměstnanců byly na několik měsíců vyslány jak do Německa, tak do Číny, aby se zde vyškolili na obráběče kovů, seřizovače, ale i v dalších odborných odvětvích, jako je například zkušební technika nebo ovládání vysoce přesných měřidel. Získání zkušeností a dovedností bylo zásadní pro úspěšné završení transformace vrchlabského závodu, později oceněného prestižní cenou Továrna roku. V Dalianu se montovaly i první převodovky s ozubenými koly a hřídelemi vyrobenými na obráběcích strojích ve Vrchlabí. Výrazně se tak urychlil proces ověření kvality převodovek, a to ve značném předstihu – dříve, než byla ve vrchlabském závodě postavena montážní linka.

Reklama
Reklama
Reklama

Experti

Velký význam pro sdílení znalostí představují takzvaní experti, tedy odborníci s bohatými zkušenostmi v oblasti výroby komponent. Na náběhu výroby automatické převodovky ve Vrchlabí v roce 2012 se jich podílelo hned několik z koncernu VW, kteří byli nasazeni jak ve výrobě, tak v kvalitě. Tito pracovníci neustále posilují svoje know-how v rámci pravidelných setkání, která se konají jak v evropských závodech, tak v Číně. Až stovka expertů si během nich vyměňuje informace a poznatky o nových technologiích nebo opatřeních snižujících výrobní náklady. V rámci spolupráce mezi jednotlivými závody jsou experti i pravidelnými účastníky takzvaných akčních týmů, které pomáhají řešit aktuální problémy ve výrobě.

Celosvětové setkání vedoucích výrobních závodů komponent. (Zdroj: Škoda Auto)

Kariérní uplatnění pracovníků z Vrchlabí

Závod Vrchlabí generuje i vlastní vysoce kvalifikované pracovníky, kteří se významně podílejí na vedení a řízení mnoha projektů jak v rámci závodů Škoda v České republice, tak v závodech VW v Německu a Číně. Sedm pracovníků z Vrchlabí bylo dlouhodobě vysláno do různých závodů VW, kde se připravovali na budoucí manažerské pozice. Po absolvování odborných stáží nyní pracují například jako vedoucí vývoje převodovky s celokoncernovou odpovědností, vedoucí výroby motorů v čínském Changchunu nebo jako vedoucí výroby e-pohonů v německém Braunschweigu.

První místo v celokoncernové soutěži za produktivitu v oblasti komponent. (Zdroj: Škoda Auto)

Nepřetržitý tok informací

V rámci pravidelného setkávání zástupců odborných útvarů se prezentují úspěšně realizované projekty z oblasti automatizace, optimalizace procesů a úspor výrobních nákladů. Jednotlivé závody se tak vzájemně inspirují a aplikují efektivní a funkční řešení. Výměna zkušeností probíhá na týdenní bázi v mnoha různých oblastech výroby, kvality, techniky a logistiky. Za rok se tak na pracovní úrovni uskuteční stovky těchto setkání, a to jak online, tak prezenčně v různých výrobních závodech v Evropě a Číně.

Reklama

Informace a zkušenosti jsou však diskutovány i na té nejvyšší úrovni managementu řízení. Vedoucí jednotlivých výrobních závodů se také pravidelně setkávají na evropské i na celosvětové úrovni. Stovka manažerů z koncernu VW sdílí nejen aktuální informace z výroby, ale projednává i nové strategie do budoucnosti.

Ocenění Továrna roku za transformaci vrchlabského závodu. (Zdroj: Škoda Auto)

Spolupráce je v koncernu Volkswagen významným prostředkem ke zvyšování produktivity, kvality a celkové efektivity výroby. Vrchlabskému závodu se i díky spolupráci daří dlouhodobě plnit náročné úkoly a cíle. Společně s výrobním závodem v Mladé Boleslavi obdržel v oblasti výroby komponent první místo v rámci celosvětové koncernové soutěže Speed+ Awards za vynikající výsledky v produktivitě za rok 2023. Díky aktivitě vrchlabských pracovníků získal závod významné navýšení výrobního programu, a vyrábí tak na plnou kapacitu 20 směn v týdnu.

V příštím díle se budeme věnovat logistice. Ve Vrchlabí jsou logistické procesy z velké části automatizované. Představíme si několik úspěšně realizovaných projektů automatizace logistického toku materiálu.

Vydání #6
Kód článku: 240609
Datum: 03. 06. 2024
Rubrika: Servis / Vývoj a inovace
Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Inovace v automobilovém průmyslu: Část 3. Nový proces – integrace výroby do jedné haly

Na základě historické redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližujícího realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. Ve třetí části se zaměříme na vlastní výrobu automatické sedmistupňové dvouspojkové převodovky DSG z pohledu jednotlivých procesů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizace pro vyšší efektivitu

Vrchlabský závod Škoda Auto patří mezi nejmodernější výrobní provozy koncernu VW. V říjnu finalizoval postupný přechod na sedmidenní týdenní výrobu s roční kapacitou 690 000 dvouspojkových přímo řazených automatických převodovek DQ200. Tento proces se neobejde bez potřebného stupně automatizace výroby s postupnou implementací nejmodernějších digitálních nástrojů, které zajišťují nejvyšší možnou přesnost výroby i při komplexních výrobních operacích.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 4.

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali instinktem lovce a schopnostmi rychlé akce, dnes se zaměříme na eliminaci TAGA a inovační myšlení.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 2.

V minulém vydání jsme si vysvětlili pojem montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. Výroba je de facto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Prvním důležitým krokem je přiznat si submisivní pozici v globálním dodavatelském řetězci a sebrat odvahu ke změně. Odvážní čeští manažeři to dokázali prosadit i v rámci nadnárodních koncernů.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit