Témata
Reklama

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

Odpověď bych začal slovy klasika – je třeba se poučit z chyb, které byly učiněny. Proto s tímto konstatováním vstupujeme do letošního roku. V minulém období jsme hodně investovali do rekonstrukce výrobních prostor a nového informačního systému. Rádi bychom tohoto faktu využili k růstu tržeb a zlepšení dosahovaných výsledků. V poslední době vnímáme jednak zvyšující se míru nejistoty u našich zákazníků a dále pak zostřující se konkurenční prostředí. I přes tento fakt očekáváme v letošním roce nárůst tržeb přibližně o 10 %. Abychom však dosáhli těchto hospodářských výsledků, musíme vynaložit výrazně větší úsilí, než v letech minulých. Pevně však věříme, že to dokážeme.

Reklama
Reklama
Reklama

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Předsevzetí si zásadně nedávám, protože mají jepičí život, jak u jednotlivce, tak u firmy. Pokud se týče roku 2019, myslím, že nám přinese vrásky do čela. Toho času stále na trhu práce chybí více než 300 tis. pracovníků a vláda se konečně rozhodla (po třech letech volání průmyslu o pomoc), že do republiky pustí 40 tis. Ukrajinců. Je to přesně tak, jak jsme před mnoha měsíci prorokovali, že to bude v okamžiku, kdy se začne propouštět, a tak se i stalo. Proč si myslím, že rok 2019 bude o dost v tmavších odstínech? Jednak je zde hospodářský cyklus, který se přehoupl přes horní úvrať. Rozpoutávání obchodních válek téměř na všech frontách americkým prezidentem bude druhým velkým problémem, nevůle britského parlamentu dohodnout se o způsobu rozvodu s EU třetím a ekonomická situace Itálie a Francie také nepřidávají klidu. Takže moc důvodů k optimismu není!

Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

V uplynulých letech jsme dosáhli řady úspěchů. Dokončili jsme vývoj a zahájili výrobu zcela nových produktů, podařilo se nám zlepšit již tak vysokou úroveň kvality, vyplatily se nám investice do nových technologií, otevřeli jsme dveře na řadu nových zahraničních trhů… Letos bychom se rádi více zaměřili i na komunikaci našich úspěchů. Chceme jimi motivovat ostatní a ukázat, že i ryze česká výrobní firma může konkurovat zahraničním firmám kvalitními a inovativními produkty s vysokou přidanou hodnotou. Rok 2019 vidím z obchodního hlediska pozitivně a očekávám, že loňské tržby překonáme.

Josef Kadlec, generální ředitel Wikov Sázavan

Cílem pro rok 2019 je navázat na hospodářské výsledky roku 2018 a pokračovat meziročně v již nastoupeném pozitivním trendu. Rok 2019 je a bude dalším rokem v řadě spojený s nekončícím úsilím a snahou zvyšování produktivity práce na všech úrovních a pozicích ve společnosti. Neodvažuji se v tuto chvíli predikovat vývoj na trhu práce v průběhu celého roku 2019 s výhledem na rok 2020 a porovnávat s rokem minulým. Přesto je náš plán na rok 2019 obchodně – ekonomicky nastaven růstovým směrem a to ruku v ruce s investicemi zvyšující výrobní kapacitu a celkovou akceschopnost společnosti v řádech desítek miliónů Kč.

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Po obchodní stránce čekáme slabší rok, než byl ten loňský, a to především v oblasti zakázek. Pociťujeme, že trh už není tak přehřátý. Vývoj ekonomiky bude hodně ovlivňovat politická situace ve světě i v Evropě (Brexit, celní válka USA vs. Čína, apod.). Oproti tomu pracovní trh bude, dle mého odhadu, v obdobné situaci jako v roce 2018, tedy vyčerpaný. Stále se budeme potýkat s nedostatkem zaměstnanců. A jaké máme firemní předsevzetí pro rok 2019? Bude to pro nás především rok stabilizační. Ukončili jsme velké projekty a investice a teď plánujeme zaměřit se na procesy uvnitř firmy a celkově na zlepšování naší firemní kultury.

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Jedním z hlavních předsevzetí naší firmy je úspěšná kompenzace nárůstu mezd vyšší produktivitou práce skrz zavedení automatizace a robotizace. Dalším předsevzetím je nominace od nových automotive zákazníků s cílem pokračovat v pozitivním růstu tržeb a objemu práce. V neposlední řadě bychom rádi podchytili nové trendy v automotive a následné nastavení inovativních změn v produktovém mixu dle nových požadavků zákazníků. Nicméně kvůli celkové hospodářské situaci světové ekonomiky a automobilového průmyslu čekáme v tomto roce jen mírný růst, podpořený především nově nabíhajícími projekty.

Jiří Rosenfeld, předseda představenstva, Slovácké strojírny

„Nový“ rok beru jako kontinuální pokračování toho „starého“. Zásadní předsevzetí si nedávám, ale chci pokračovat v tom co jsme dělali, děláme a chceme dělat. To znamená stabilizovat výkony, zvyšovat tržby celé společnosti, zavádět nové technologie do výroby a soustředit se na stabilizaci pracovního kolektivu. Prioritou pro nás zůstává získání kvalitní pracovní síly. Po obchodní stránce nám jde především o zajištění termínového plnění zakázek a jejich kvality. Tím chceme docílit toho, že stávající zákazníci od nás neodejdou a nové získáme. Z toho plyne, že bychom rádi proti loňskému roku navýšili tržby o cca 5 až 10%.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

I přes často nepříliš optimistické výhledy ekonomů pro letošní rok cítím po delší době výraznější poptávku po našich strojích. Už dlouho vím, že co se predikuje pro celek, nemusí nutně platit pro každou část trhu, a proto se dívám do letošního roku pozitivně. Je reálné, že se naše firma po několika letech půstu dostane na čísla, která zajistí výrazně kladné hospodaření. K tomu je potřeba navýšení obratu o více než deset procent. U obráběcích strojů našeho typu a velikosti však může takové vzepětí vygenerovat jeden-dva úspěšné projekty. V tom se také skrývá příležitost ale i hrozba současně. Abychom zabránili výkyvům, musíme rozšířit pokrytí trhů a znovu se etablovat v Německu a USA. To je spolu s trvalým zvyšováním efektivity a flexibility naším cílem pro rok 2019.

Miroslav Vehovský, ředitel společnosti, Strojírna Vehovský

Do úkolů jsme si dali konkrétní cíle, spojené se zvýšením zisku společnosti: jde především o využití vnitřních rezerv v oblastech personalistiky (zvyšování kvalifikace, rozvoj programovacích kapacit), produktivity ( efektivní využití nově koupeného multifunkčního soustružnicko frézovacího centra ), nákladů ( v rámci digitalizace zavedení bezpapírové výroby ) a kvality ( nulová tolerance neshod ). Připravujeme další investiční záměry a pracujeme rovněž na budoucím rozvoji společnosti – rozšířením výrobních ploch. V letošním roce očekáváme lepší hospodářské výsledky jak v oblasti tržeb, tak v oblasti zisku, a to využitím výše popsaného ve spojení s rozvojem dodávek pro 2 nové potenciální strategické zákazníky z Anglie a Německa. Téměř denně se objevují nové příležitosti a ty se snažíme využít k dalšímu rozvoji společnosti.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 190135
Datum: 06. 02. 2019
Rubrika: Servis / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Související články
V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Ve svém životě bych nic neměnil

Tuto charakteristiku nám sdělil na závěr našeho rozhovoru Zdeněk Pelc, šéf GZ v Loděnicích, který je další osobností našeho seriálu podnikatelských příběhů. Byl dlouhá léta ředitelem Gramofonových závodů, po Sametové revoluci pak pokračoval jako ředitel společnosti GZ Media, které se roku 2007 stal většinovým vlastníkem.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit