Témata

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

Odpověď bych začal slovy klasika – je třeba se poučit z chyb, které byly učiněny. Proto s tímto konstatováním vstupujeme do letošního roku. V minulém období jsme hodně investovali do rekonstrukce výrobních prostor a nového informačního systému. Rádi bychom tohoto faktu využili k růstu tržeb a zlepšení dosahovaných výsledků. V poslední době vnímáme jednak zvyšující se míru nejistoty u našich zákazníků a dále pak zostřující se konkurenční prostředí. I přes tento fakt očekáváme v letošním roce nárůst tržeb přibližně o 10 %. Abychom však dosáhli těchto hospodářských výsledků, musíme vynaložit výrazně větší úsilí, než v letech minulých. Pevně však věříme, že to dokážeme.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Předsevzetí si zásadně nedávám, protože mají jepičí život, jak u jednotlivce, tak u firmy. Pokud se týče roku 2019, myslím, že nám přinese vrásky do čela. Toho času stále na trhu práce chybí více než 300 tis. pracovníků a vláda se konečně rozhodla (po třech letech volání průmyslu o pomoc), že do republiky pustí 40 tis. Ukrajinců. Je to přesně tak, jak jsme před mnoha měsíci prorokovali, že to bude v okamžiku, kdy se začne propouštět, a tak se i stalo. Proč si myslím, že rok 2019 bude o dost v tmavších odstínech? Jednak je zde hospodářský cyklus, který se přehoupl přes horní úvrať. Rozpoutávání obchodních válek téměř na všech frontách americkým prezidentem bude druhým velkým problémem, nevůle britského parlamentu dohodnout se o způsobu rozvodu s EU třetím a ekonomická situace Itálie a Francie také nepřidávají klidu. Takže moc důvodů k optimismu není!

Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

V uplynulých letech jsme dosáhli řady úspěchů. Dokončili jsme vývoj a zahájili výrobu zcela nových produktů, podařilo se nám zlepšit již tak vysokou úroveň kvality, vyplatily se nám investice do nových technologií, otevřeli jsme dveře na řadu nových zahraničních trhů… Letos bychom se rádi více zaměřili i na komunikaci našich úspěchů. Chceme jimi motivovat ostatní a ukázat, že i ryze česká výrobní firma může konkurovat zahraničním firmám kvalitními a inovativními produkty s vysokou přidanou hodnotou. Rok 2019 vidím z obchodního hlediska pozitivně a očekávám, že loňské tržby překonáme.

Josef Kadlec, generální ředitel Wikov Sázavan

Cílem pro rok 2019 je navázat na hospodářské výsledky roku 2018 a pokračovat meziročně v již nastoupeném pozitivním trendu. Rok 2019 je a bude dalším rokem v řadě spojený s nekončícím úsilím a snahou zvyšování produktivity práce na všech úrovních a pozicích ve společnosti. Neodvažuji se v tuto chvíli predikovat vývoj na trhu práce v průběhu celého roku 2019 s výhledem na rok 2020 a porovnávat s rokem minulým. Přesto je náš plán na rok 2019 obchodně – ekonomicky nastaven růstovým směrem a to ruku v ruce s investicemi zvyšující výrobní kapacitu a celkovou akceschopnost společnosti v řádech desítek miliónů Kč.

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Po obchodní stránce čekáme slabší rok, než byl ten loňský, a to především v oblasti zakázek. Pociťujeme, že trh už není tak přehřátý. Vývoj ekonomiky bude hodně ovlivňovat politická situace ve světě i v Evropě (Brexit, celní válka USA vs. Čína, apod.). Oproti tomu pracovní trh bude, dle mého odhadu, v obdobné situaci jako v roce 2018, tedy vyčerpaný. Stále se budeme potýkat s nedostatkem zaměstnanců. A jaké máme firemní předsevzetí pro rok 2019? Bude to pro nás především rok stabilizační. Ukončili jsme velké projekty a investice a teď plánujeme zaměřit se na procesy uvnitř firmy a celkově na zlepšování naší firemní kultury.

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Jedním z hlavních předsevzetí naší firmy je úspěšná kompenzace nárůstu mezd vyšší produktivitou práce skrz zavedení automatizace a robotizace. Dalším předsevzetím je nominace od nových automotive zákazníků s cílem pokračovat v pozitivním růstu tržeb a objemu práce. V neposlední řadě bychom rádi podchytili nové trendy v automotive a následné nastavení inovativních změn v produktovém mixu dle nových požadavků zákazníků. Nicméně kvůli celkové hospodářské situaci světové ekonomiky a automobilového průmyslu čekáme v tomto roce jen mírný růst, podpořený především nově nabíhajícími projekty.

Jiří Rosenfeld, předseda představenstva, Slovácké strojírny

„Nový“ rok beru jako kontinuální pokračování toho „starého“. Zásadní předsevzetí si nedávám, ale chci pokračovat v tom co jsme dělali, děláme a chceme dělat. To znamená stabilizovat výkony, zvyšovat tržby celé společnosti, zavádět nové technologie do výroby a soustředit se na stabilizaci pracovního kolektivu. Prioritou pro nás zůstává získání kvalitní pracovní síly. Po obchodní stránce nám jde především o zajištění termínového plnění zakázek a jejich kvality. Tím chceme docílit toho, že stávající zákazníci od nás neodejdou a nové získáme. Z toho plyne, že bychom rádi proti loňskému roku navýšili tržby o cca 5 až 10%.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

I přes často nepříliš optimistické výhledy ekonomů pro letošní rok cítím po delší době výraznější poptávku po našich strojích. Už dlouho vím, že co se predikuje pro celek, nemusí nutně platit pro každou část trhu, a proto se dívám do letošního roku pozitivně. Je reálné, že se naše firma po několika letech půstu dostane na čísla, která zajistí výrazně kladné hospodaření. K tomu je potřeba navýšení obratu o více než deset procent. U obráběcích strojů našeho typu a velikosti však může takové vzepětí vygenerovat jeden-dva úspěšné projekty. V tom se také skrývá příležitost ale i hrozba současně. Abychom zabránili výkyvům, musíme rozšířit pokrytí trhů a znovu se etablovat v Německu a USA. To je spolu s trvalým zvyšováním efektivity a flexibility naším cílem pro rok 2019.

Miroslav Vehovský, ředitel společnosti, Strojírna Vehovský

Do úkolů jsme si dali konkrétní cíle, spojené se zvýšením zisku společnosti: jde především o využití vnitřních rezerv v oblastech personalistiky (zvyšování kvalifikace, rozvoj programovacích kapacit), produktivity ( efektivní využití nově koupeného multifunkčního soustružnicko frézovacího centra ), nákladů ( v rámci digitalizace zavedení bezpapírové výroby ) a kvality ( nulová tolerance neshod ). Připravujeme další investiční záměry a pracujeme rovněž na budoucím rozvoji společnosti – rozšířením výrobních ploch. V letošním roce očekáváme lepší hospodářské výsledky jak v oblasti tržeb, tak v oblasti zisku, a to využitím výše popsaného ve spojení s rozvojem dodávek pro 2 nové potenciální strategické zákazníky z Anglie a Německa. Téměř denně se objevují nové příležitosti a ty se snažíme využít k dalšímu rozvoji společnosti.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit