Témata
Reklama

Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková
statutární ředitelka, Hestego

Rok 2021 byl velmi barevný. Po zvládnutí covidové pandemie a jejích dopadů na firmu v roce 2020 začal v Hestegu rok 2021 prudkým nárůstem cen hlavní komodity – plechu. Zajištění dostatku plechů pro zakázky našich zákazníků bylo několik měsíců jedním z hlavních témat. Podzim se nesl v duchu intenzivního návratu pandemie a jeho vlivu na kapacity firmy. Situaci na trhu s energiemi nemusím popisovat. I přesto byl rok 2021 v Hestegu úspěšnější než rok 2020. Za jeden z důležitých momentů považuji uvedení nového výrobku Boxie na trh. Do nadcházejícího roku vstupujeme s velkým množstvím zakázek a mnoha novými tématy k řešení.


Martin Belza
generální ředitel, Strojírny Prostějov

Letošní rok hodnotím velmi rozporuplně, a to i přes optimistický začátek. Jarní covidovou vlnu jsme přestáli bez větších problémů. Ty nám ale vyvolalo následující dramatické zvýšení cen hutního materiálu. Dodržení nasmlouvaných dodávek nás ekonomicky vrátilo zpět do červených čísel. O nové cenové úrovni se postupně podařilo přesvědčit většinu zákazníků. Restart u nich vyvolal výrazný nárůst poptávky, kterou se nám ne úplně dařilo vykrýt vlastními kapacitami, ale firma se přes léto opět nadechla, rozběhla a lidem se vrátil úsměv. Ten nám nyní bohužel opět tuhne, a to kvůli aktuální vlně covidu, která nás tentokráte, i přes vysokou proočkovanost, zasáhla výrazně více. Další rána pod pás přichází s vlnou zdražování „všeho“ a s originálním přístupem dodavatelů energií k podnikání.

Celkové vyznění i výsledek bude snad kladný, avšak za cenu nezměrného úsilí a porozumění všech zúčastněných a zainteresovaných stran, za což jim patří dík. Nastávající rok, doufám, bude klidnější, umožní nám se nadechnout a rovnoměrně růst.


Pavel Cesnek
generální ředitel, Žďas

Z obchodního hlediska hodnotím letošní rok pozitivně, nezaznamenali jsme velký propad, nicméně pandemie určitý pokles poptávky způsobila, a to zejména od zákazníků napojených na automobilový průmysl, i když tam byl útlum patrný už od roku 2018. Pokud jde o tržby, zakázky na metalurgii přesáhly 100 %, plnou knihu objednávek měly také strojírny. Negativně nás ale ovlivnily ceny vstupů, zejména šrotu a různých legur, a proto jsme museli dvakrát až třikrát měsíčně měnit ceny, protože rostla cena šrotu. Domnívám se ale, že dopady změn a propadu ekonomiky teprve přijdou. Pro nás je nyní klíčové zachovat know-how firmy a udržet si kvalifikované lidi. Chceme také posílit investice do rozvoje nových produktů. Máme nasmlouvanou řadu velkých a dlouhodobých projektů a zaměřujeme se na dodávky do oblasti energetiky nebo železničního průmyslu.


Otto Daněk
předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Rok 2021 se zapíše do historie jako skutečná rarita. Za 42 let, co pracuji v průmyslu, jsem nezažil tolik problémů, které bylo nutno paralelně řešit. A ne za vším je možno hledat covid. Nedostatek zaměstnanců je již dlouho obehrávanou písničkou, takže nemá ani smysl se tím zabývat. Horší je nedostatek téměř všeho, počínaje čipy přes plechy, kondenzátory, dráty, plasty, slitiny hliníku atd. To tady nebylo ani před sametovou revolucí! Raketové zdražení energií, dopravy, komponent, pracovní síly, úvěrů a téměř všeho, co vás napadne, asi proklestí řady podnikatelských subjektů. I tak naše společnost dosáhne nejlepších výsledků ve své historii. Měli jsme štěstí, na těžké chvíle jsme se začali připravovat již ve čtvrtém kvartálu roku 2019.


Ivan Slimák
šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

Začátkem roku 2021 byla po našich převodovkách z celého koncernu Volkswagen vysoká poptávka a ani naše maximální kapacita 2 300 kusů denně nebyla dostačující. V první polovině roku jsme vyráběli dokonce i mnoho víkendů navíc. Naši automatickou převodovku typu DQ 200, která má v mechatronické jednotce mnoho čipů, sice krize nepostihla, ale naši odběratelé museli snižovat výrobu, a tak i my jsme měli několik dnů bez výrobního programu. Těší mě, že se nám v roce 2021 podařilo zavést několik nových řešení v oblasti automatizace výroby jako např. robotický Smart Handling v oblasti mechanického obrábění, úspěšná byla rovněž akce za účelem motivování dívek ze základních škol pro technické studium. Od roku 2022 očekáváme, že bude příznivější a umožní nám vyrábět vyšší objemy než v roce 2021.


Pavel Sobotka
generální ředitel, Frentech Aerospace

Letošní rok byl o něco lepší, ale stejně patří k druhým nejhorším za celou historii firmy. S covidem se postupně učíme žít, ale existují další překážky, které musíme překonávat. Delší až dlouhé dodací lhůty subdodávek ze zahraničí, ceny materiálů a dalších vstupů, a do toho obrovský tlak na zvyšování mezd. Uřízení nákladů se tak stalo prioritou a bude klíčovou záležitostí nejen pro naši firmu. Zásadní je absolutní nedostatek kvalifikované pracovní síly, a to ve všech profesích. Toto je dlouhodobý a pro průmysl nezdravý vývoj. Nejsem přesvědčen, že je to jen demografickým vývojem. Stala se chyba a ta se bude velmi těžce napravovat, protože nás navíc tlačí čas a rychlé řešení na obzoru není. Na příští rok se rýsuje dostatek zakázek, takže budoucnost vidím pozitivně. Zůstává tedy jen jeden problém. S kým to budeme dělat…


Vojtěch Toul
generální ředitel, Toshulin

Vzhledem k povaze námi vyráběných produktů byl letošní rok velmi náročný a v mnoha ohledech naprosto nepředvídatelný. Nutnost obchodovat, servisovat a montovat stroje přímo na místě po celém světě způsobovala a stále způsobuje těžkosti a stavy, které jsme si před pandemií nedovedli vůbec představit. To se odrazí i na celkovém výsledku, který nedosáhne hodnot těch „předcovidových“. Do příštího roku však hledíme s optimismem. Pozastavené projekty se dávají do pohybu. Svět se pro nás pozastavil, ale zdá se, že to není setrvalý stav. Důležité pro nás bude další oživování leteckého průmyslu, který tvoří páteř našeho obchodu. Významná je ale také strana našich dodavatelů. Chci věřit alespoň v částečnou stabilizaci cen a také dodacích termínů, které jsou pro nás v současnosti velmi limitující.


Libor Witassek
jednatel a majitel, Strojcar

V roce 2021 jsme byli svědky dramatických změn na trhu, rychle rostoucích cen energií, nedostupnosti materiálu, exponenciálního růstu materiálových cen i pokračující přehřátosti trhu práce, to vše s výrazně negativními dopady na ekonomické výsledky. Subdodavatelská výroba s nízkou přidanou hodnotou takové rychlé změny nebyla schopna v řadě sektorů absorbovat, řada firem tak brzy skončí. Podle mého tyto vnější negativní faktory přinesou v roce 2022 další narušení dodavatelských řetězců. V České republice očekávám návrat outsourcované výroby pro zahraniční finalisty do mateřských zemí díky novým pokročilým technologiím a zčásti odliv výroby s nízkou přidanou hodnotou do levnějších zemí EU. Příležitostí pro subdodavatele bude přesun některých výrob z Asie zpět do EU.


Vydání #12
Kód článku: 211223
Datum: 15. 12. 2021
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit