Témata
Reklama

Fórum výrobních manažerů

Jak se odráží ve vaší výrobě stále přetrvávající nedostatek materiálových vstupů? Jak to ovlivňuje chod vaší firmy, plánování průchodu zakázky výrobou? Navýšení cen surovin musíte pravděpodobně promítnout do výsledných cen vašich produktů. Jak na to reagují odběratelé?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Lucie Vehovská
obchodní ředitelka a spolumajitelka, Strojírna Vehovský

S nedostatkem materiálových vstupů se potýkáme snad každý den. Je obtížné sehnat vstupní materiál v požadovaných rozměrech, jakosti, a k tomu ještě za plánovanou cenu. Snažili jsme se naše zákazníky přesvědčit již na jaře, ať u nás objednají své položky s předstihem. Jen tehdy jsme ještě mohli garantovat cenu. Není to pochopitelně jen o materiálech. Nemáme třeba do čeho balit naše dílce z důvodu nedostatku dřeva. Dotýkají se nás také problémy s dopravou. U významných nárůstů jsme nuceni navýšení promítat do prodejních cen. Zákazníci tento krok samozřejmě nevítají, ale vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětový problém, mají ve většině případů pochopení a rozumně se domluvíme. Nedostatky a nejistota nás dostává pod velký tlak v oblasti plánování. To se pochopitelně také projevuje na růstu nákladů. Osobně často přemýšlím, jak dlouho tato situace ještě může trvat.


Miroslav Černý
jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Jsme strojírenská společnost a rozkolísání cen, respektive neúnosný nárůst cen, nás významně omezuje. Předzásobovací materiálový režim se ve firmách nerealizuje již desítky let. Materiálové vstupy zdražily a koncoví zákazníci nechtějí cenové nárůsty respektovat. Je samozřejmě ovlivněn i průběh zakázek a termínová plnění. U menších kooperačních zakázek informujeme stále a operativně naše zákazníky o cenových nárůstech a zákazníci tyto ceny částečně začínají respektovat. Domnívám se, že zde by měl již striktně zasáhnout stát v evropském kontextu a ihned začít řešit strategické oblasti – neúnosný nárůst cen surovin, materiálů, energií apod. Situace je více než vážná a řešení stát zcela přenáší na firmy.


Radovan Karas
jednatel, Flow Tech

Dlouhé dodací lhůty dříve standardních materiálů a položek nás nutí již v konstrukční fázi definovat co nejpřesněji, jít do risku a objednávat materiál a komponenty s jistým výhledem, odhadem. V době realizace pak asi každý zná dnešní evergreen, a sice posouvání termínů o pár dnů, sem tam týdnů. Nutí nás to přizpůsobovat montážní fázi, v těch nejhorších případech pak vyjednávat se zákazníky o posunech, způsobených třetí stranou. Cenová jednání jsou vždy velmi složitá a nepříjemná. Zažíváme situace od konstruktivních jednání a hledání cesty až po striktní a rezolutní odmítání. Nezbývá než doufat v brzké přiblížení se dřívějším zvyklostem.


Ondřej Tyc
jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Nedostatek vstupních materiálů se na naší výrobě projevuje velmi významně. Již v podstatě neplánujeme na základě kapacit strojů, ale spíše podle dostupnosti polotovarů. Často se zákazníky diskutujeme možné alternativy co do jakostí materiálů, velikostních parametrů, tak také jejich dostupnosti. Dříve hlavní podíl času padal v zakázkách na technologickou přípravu a samotné obrábění. Dnes velmi často ztratíme veškerý čas čekáním na polotovar, kdy mnohdy ani nevíme, jakou například tloušťku bude vstupní polotovar mít. Navýšení cen postihlo celý trh a většina našich zákazníků s navýšením ceny vstupů počítá a je nutné dělat revize cen jednotlivých položek. Zatím jsme nepřikročili k navýšení hodinových sazeb strojů, i když také k tomu bude muset již brzo dojít.


Jan Vrba
jednatel a spolumajitel, Ace-Tech

Současná situace na trhu s hutním materiálem je velmi nepříjemná až kritická. Máme problém se zajištěním materiálu, a to se nebavíme o extrémním cenovém nárůstu. Ovlivňuje to zejména plánování výroby, samozřejmě ekonomiku zakázek, protože ne u všech zákazníků se nám daří promítat ceny vstupů do prodejní ceny, a v neposlední řadě vztahy se zákazníky, protože vlivem nedostupnosti některých jakostí nejsme schopni plnit požadované dodací termíny a způsobujeme našim zákazníkům zbytečné problémy. Reakce zákazníků jsou rozdílné, někteří mají větší a jiní menší pochopení, ale jedná se o celoevropský problém, a bez úpravy prodejních cen nebude mít smysl ztrátové výrobky dodávat. Těším se na dobu, kdy se situace změní k lepšímu.


Vydání #10
Kód článku: 211019
Datum: 13. 10. 2021
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Česká zbrojovka se světovým zvukem

Pistole ČZ-75 je druhou nejkopírovanější krátkou zbraní na světě, v zámoří se na zbraně z České zbrojovky Uherský Brod stojí fronty. Čeští zbrojaři mají trefu. Neodolali jsme a přijali pozvání do 20hektarové zbrojovky na pomezí Valašska a Slovácka.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Související články
Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 2.

V minulém vydání jsme si vysvětlili pojem montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. Výroba je de facto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Prvním důležitým krokem je přiznat si submisivní pozici v globálním dodavatelském řetězci a sebrat odvahu ke změně. Odvážní čeští manažeři to dokázali prosadit i v rámci nadnárodních koncernů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit