Témata
Zdroj: Briklis

Jak ušetřit za energie: Briketování třísek z obrábění

Kovový odpad se stal cennou surovinou, kterou lze efektivně zhodnotit a recyklovat. Část tohoto procesu lze provést už na místě, kde tento odpad vzniká, a to přímo u obráběcích strojů, z nichž odchází velké množství drahého materiálu v podobě třísek. Instalací briketovacího lisu nebo briketovací linky lze uspořit nezanedbatelnou část nákladů na pořízení nového vstupního materiálu pro výrobu.

Tento článek je součástí seriálu:
Jak ušetřit za energie
Díly
Reklama

Briketování třísek z obrábění přináší řadu ekonomických, logistických a environmentálních výhod. Tento proces pomáhá využívat třísky z výrobního procesu efektivněji a šetrněji k životnímu prostředí, šetří energii i suroviny. Touto problematikou a výrobou zařízení na zpracování kovového odpadu se už od roku 1991 zabývá společnost Briklis, sídlící v jihočeských Malšicích u Tábora. Hlavní výrobní náplní firmy jsou briketovací lisy na zpracování hliníkových, litinových, ocelových, nerezových a jiných třísek z obrábění.

V porovnání s volnými třískami mají brikety menší objem, jsou čistší, lépe se s nimi manipuluje a lze je prodat za vyšší cenu. (Zdroj: Briklis)

Briketování je výhodné pro producenty odpadu i pro jeho zpracovatele

Firma nabízí mnoho variant briketovacích lisů. Vhodné zařízení se správnou kombinací výkonu a tlaku a vybavené potřebným příslušenstvím výrobce navrhuje a dodává tuzemským i zahraničním zákazníkům na míru podle jejich provozu a požadavků. Tyto lisy jsou určeny pro malé i větší strojírenské provozy produkující kovové třísky z obrábění a také pro zpracovatele kovového odpadu a pro slévárny. Všem těmto firmám briketování přináší ekonomické, logistické a environmentální výhody. Ale proč je vlastně výhodné?

Úspora materiálu při tavení

Kovové brikety se většinou lépe taví. Třísky plavou na hladině a kvůli svému obrovskému povrchu snadno hoří. Zatímco propal při tavení volných třísek dosahuje hodnot okolo 20 %, v případě briket jde přibližně o 10 % (u kusového materiálu jsou to cca 4 %).

Reklama
Reklama
Reklama

Nižší spotřeba energií a produkce CO2

Desetiprocentní snížení ztrát kovu při tavbě (díky menšímu propalu) znamená úsporu 10 % kovu, a tedy 10 % energie potřebné k jeho roztavení. (Pro představu – na roztavení tuny hliníku je potřeba 100 m3 zemního plynu.) To znamená snížení uhlíkových emisí vyvolaných výrobou kovu z tohoto odpadu, zároveň se však také snižuje potřeba energeticky náročné výroby nového kovu z rudy. Například na výrobu jedné tuny hliníku z bauxitu je nutno vynaložit 171 GJ energie (4 400 m3 zemního plynu). Když k tomu připočítáme dopady těžby rudy a její dopravy na životní prostředí a náklady s tímto procesem spojené, vyplácí se takováto úspora materiálu jak ekonomicky, tak z hlediska ekologie.

Vyšší výkupní cena briket

Díky výše uvedeným vlastnostem lisovaného materiálu (vyšší hustota a čistota, snazší manipulace a menší ztráty při tavení) lze odpad z výroby v podobě briket prodat za vyšší cenu než volné třísky. V důsledku toho (a také díky uvedeným úsporám) se investice do pořízení lisu vrátí už přibližně za jeden rok.

Návratnost investice do pořízení briketovacího lisu na zpracování kovových třísek z obrábění je přibližně jeden rok. (Zdroj: Briklis)

Úspora řezných a chladicích kapalin

Další výhoda briketování spočívá v tom, že při lisování briket dochází k vytlačení řezné a chladicí kapaliny do záchytné vany. Takto získanou kapalinu lze následně přefiltrovat a opětovně ji využít ve výrobě. Zatímco spolu s třískami odchází ve formě odpadu až 30 % hmotnosti použitých kapalin, v briketách jde o pouhé jednotky procent.

Nižší náklady na manipulaci a dopravu

Technologie briketování využívá mechanických a fyzikálních vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů (briket) bez přídavku pojiva. Hustota kovového materiálu slisovaného do briket se pohybuje mezi 60 a 90 % hustoty původního materiálu. Brikety obsahují více materiálu na jednotku objemu než volné třísky, lze je tedy efektivněji využít a při zpracování je možné dosáhnout lepších výsledků. Ve srovnání s volnými třískami se s briketami snáze manipuluje a snižují se náklady na dopravu. Navíc se zvýší čistota pracovního prostředí.

Jaký materiál je k lisování vhodný?

Lisovat lze třísky z obrábění litiny, oceli, hliníku i ostatních barevných kovů a také brusné kaly. Vhodnost materiálu pro lisování zjistí dodavatel lisovací technologie při zkouškách, které provádí ve svém zkušebním středisku. V závislosti na výsledcích těchto zkoušek a na podmínkách konkrétního provozu pak doporučí nejvhodnější řešení. Zkoušky v menším rozsahu jsou prováděny zdarma, pro náročnější testování je vystavena kalkulace.

Další informace o efektivní manipulaci s kovovým odpadem najdete na internetových stránkách společnosti Briklis.

Související články
Role ekodesignu v konstrukci strojů

Žijeme v turbulentní době. To, co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu popisujeme naše úvahy tímto směrem.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Související články
Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Syntetické estery a jejich použití nejen při obrábění

Syntetické estery jsou látky, které mohou být vyrobeny v nekonečném množství variací z běžně dostupných mastných kyselin a alkoholů a poskytují nekonečné množství strukturálních i výkonových možností. V současnosti vyráběné estery mohou být speciálně určeny pro specifický druh použití pro různé aplikace a prostředí. Ať již hledáte vynikající hydrolytickou stabilitu, oxidační stabilitu, biodegrabilitu, mazací schopnost, vysoký viskozitní index nebo vlastnosti fungování za nízkých teplot – to vše je možné s tím správným syntetickým esterem.

Nejlepší inovátoři jižní Moravy

Cílem prvního ročníku soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014, která odstartovala v polovině loňského roku, bylo najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Zúčastnit se soutěže mohly všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje s libovolným oborem podnikání.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Po vylisování prvních briket jsme se rozhodli lisy vyrábět sami

Před 23 lety se dva inženýři pustili do projektu, o němž se v Čechách zatím jen snilo. Brzy se ale Miroslav Medek a Miroslav Šmejkal přesvědčili, že co funguje v zahraničí, má šanci i v zemi s rodící se demokracií. Dnes stroje značky BrikStar od firmy Briklis na výrobu briket ze dřeva, kovu, papíru, polyuretanu a dalších materiálů znají v mnohých zemích světa.

Ekodesign motorů a zvyšování elektrické účinnosti

Současný vývoj a návrh produktů v oblasti energetiky je stále intenzivněji veden snahou systematicky navrhovat takové produkty a řešení, které během celého životního cyklu nabízejí nejen očekávanou funkčnost, bezpečnost nebo technologickou vyspělost, ale také co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

Spolupráce firem a univerzit přináší konkrétní výsledky

Inovace v technickém vývoji výrobních strojů a technologií jsou nezpochybnitelnou povinností pro každou firmu, která chce dlouhodobě působit na současném vysoce konkurenčním trhu. Na výrobní stroje a technologie se klade stále šest základních požadavků: přesnost a jakost povrchu vyráběných dílců, produktivita a hospodárnost výroby, spolehlivost strojů a minimální dopad na životní prostředí. Prostředky pro naplnění těchto požadavků jsou různé. V MM Průmyslovém spektru 6/2016 (www.mmspektrum.com/160643) byl představen projekt Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika, v rámci kterého spolupracují ve výzkumu a vývoji firmy a univerzity. Článek byl zaměřen především na ukázky zlepšování uvedených hlavních užitných vlastností výrobních strojů a technologií konstrukčními modifikacemi strojů. V tomto článku představíme některé dosažené výsledky v oblasti technologií a provozu strojů.

Efektivita výroby & čeští výrobci

O pohled na současný stav efektivity výroby jsme požádali zástupce vybraných tuzemských výrobců, kteří se touto problematikou aktuálně zabývají. Oslovili jsme zástupce společností Fermat CZ, Hestego a Toshulin, konkrétně Michala Dosedlu, Josefa Vosolsobě a Vojtěcha Frkala.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit