Témata
Zdroj: Pixabay

Jak ušetřit za energie: Ztráty stlačeného vzduchu

Globální dodavatel dílů pro automobilový průmysl, společnost Valeo, v rámci závazku snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu v celém svém hodnotovém řetězci o 45 % (a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality) využívá technologie pro úsporu vzduchu, které nabízí společnost SMC, specialista na průmyslovou automatizaci.

Tento článek je součástí seriálu:
Jak ušetřit za energie
Díly
Reklama

Projekt, který byl zahájen ve společnosti Valeo ve Francii a postupně se rozšiřuje do všech mezinárodních poboček skupiny, přinesl snížení spotřeby vzduchu přibližně o 50 % u ofukovacích a odsávacích aplikací. Snížení tlaku ve výrobě (tam, kde je to možné) na 0,4 MPa místo obvyklých 0,7 MPa navíc přineslo 28% úsporu stlačeného vzduchu, aniž by došlo ke snížení účinnosti.

Valeo slaví v roce 2023 své 100. výročí a je předním světovým dodavatelem automobilového průmyslu, který působí ve 31 zemích a spolupracuje s výrobci automobilů po celém světě. Společnost staví svůj úspěch na navrhování inovativních produktů a systémů, které přispívají ke snižování emisí CO2 a k rozvoji intuitivního řízení. Celkem má Valeo kolem 103 300 zaměstnanců, 184 výrobních závodů a 64 výzkumných a vývojových center po celém světě.

Snižte uhlíkovou stopu

Definujeme řadu hodnot pro všechny naše továrny po celém světě s konečným cílem nulové uhlíkové stopy,“ vysvětluje François Lebreton, manažer segmentu skupiny a manažer nákupu MRO dílů ve společnosti Valeo. „Tento ambiciózní program, nazvaný Cap 50, stanoví náš závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Do roku 2030 se v porovnání s úrovněmi roku 2019 naše emise sníží o 45 % v celém hodnotovém řetězci Valeo, včetně emisí našich dodavatelů, našich vlastních provozních činností a konečného použití našich produktů.

Na cestě k uhlíkové neutralitě společnost sníží emise související s vlastními provozními aktivitami o 75 %, z 1,1 milionu na 0,3 milionu tun CO2, což je ambice, která si vyžádá investice ve výši přesahující 400 milionů eur. Tyto výdaje umožní přeměnit stovku provozů, jež dnes vykazují nejvyšší emise uhlíku, do roku 2030 na energeticky účinná zařízení.

Spoléháme na silné zapojení našich dodavatelů, abychom prozkoumali všechna možná vylepšení našich výrobních zařízení,“ říká Lebreton. „SMC je v tomto ohledu velmi dobrým partnerem, protože jejich prodejní týmy ve skutečnosti spolupracují s našimi týmy v továrně na identifikaci všech potenciálních vylepšení. Navrhují nová řešení a mají správné odborné znalosti. SMC jsou plně zapojeny do našeho strategického uhlíkově neutrálního cíle.

Dnešní závody trpí 20–50% úniky stlačeného vzduchu v důsledku špatně udržovaných systémů (ilustrační foto). (Zdroj: Pixabay)

Snižte spotřebu vzduchu

Poměrně málo výrobních závodů si uvědomuje, že zařízení na stlačený vzduch tvoří asi 20 % spotřeby energie v závodě. Hlavním viníkem je ofukování, které je zodpovědné za více než 40 % veškeré spotřeby vzduchu, přičemž pohony představují 14 % a odsávání 9 %. Kromě toho dnešní závody trpí 20–50% úniky stlačeného vzduchu v důsledku špatně udržovaných systémů. Výběrem prověřeného a kompetentního dodavatele v této technologické oblasti lze následně dosáhnout mnoha pozoruhodných úspor.

Společnost SMC má k dispozici řadu řešení pro implementaci vylepšení,“ říká Lebreton. „Vše začalo místním auditem, abychom změřili naši spotřebu stlačeného vzduchu a určili cestu vpřed, pokud jde o nápravná opatření. Rozhodnutí o tom, zda tato opatření zavedeme, závisí na návratnosti investic (ROI). S technologií SMC je návratnost investic často velmi krátká, takže se můžeme rychle rozhodovat továrnu po továrně, nebo dokonce – v některých případech – výrobní jednotku po výrobní jednotce.

První realizace se uskutečnily ve Francii, ale probíhá také mezinárodní nasazení s pomocí celosvětové sítě místních podpůrných týmů SMC.

Pokud jde o výsledky, pomocí speciálních nástrojů byla společnost SMC schopna detekovat a eliminovat 10–30 % úniků díky opravě nebo výměně součástí, jako jsou armatury, potrubí, těsnění a filtry. Kromě toho zavedením inovativních technologií tým dosáhl snížení spotřeby vzduchu o přibližně 50 % v aplikacích ofukování a odsávání. SMC může nabídnout širokou škálu zařízení, která pomáhají výrobním závodům snížit spotřebu vzduchu ve srovnání s konvenčními alternativami, včetně nárazových ofukovacích pistolí (snížení o 87 %), pulzních vyfukovacích ventilů (50 %) a podtlakových jednotek (93 %).

Reklama

Snižte tlak

Dalším důležitým krokem vpřed ve společnosti Valeo je snížení tlaku vzduchu. Většina průmyslových zařízení používá tlak mezi 6 a 7 bary. Snížením tlaku je však možné výrazně snížit spotřebu energie. Obecně se předpokládá, že snižování tlaku ovlivní výkon. Ačkoli toto tvrzení pro některá zařízení platí, ve skutečnosti drtivá většina pracovních stanic funguje se sníženým tlakem normálně.

Tam, kde je to možné, jsme snížili tlak, abychom ušetřili stlačený vzduch,“ potvrzuje Lebreton. „Kromě toho je systém udržován v provozu, aby se předešlo jakémukoli zastavení toku výroby, čímž se zabrání komplikovaným restartům. U závodů, které přijaly tuto strategii, nebyly hlášeny žádné problémy s účinností.

Společnost Valeo učinila velmi ambiciózní závazek k dosažení uhlíkové neutrality a s pomocí klíčových technologických partnerů, jako je SMC, je na cestě k dosažení svých cílů. Firma pravidelně získává uznání za svůj komplexní přístup k udržitelnému rozvoji. V roce 2021 časopis o udržitelné ekonomice Corporate Knights označil Valeo jako nejudržitelnější společnost v automobilovém sektoru a zařadil ji mezi 100 nejudržitelnějších kotovaných společností na světě.


Související články
Ocelové město a CO2

Co Jules Verne nemohl tušit… Nebo mohl? Zlého profesora nechává umřít na zadušení kysličníkem uhličitým…

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 1: Obecný úvod do problematiky

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hraje roli politika a byznysové zájmy a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 8. díl: Jak se vláda ČR staví k e-mobilitě

V minulých dílech našeho seriálu jsme se zabývali dílčími problematickými aspekty předpokládaného úplného přechodu na elektromobilitu. Poukázali jsme kupř. na energetickou i ekologickou náročnost výroby trakčních baterií, na energetickou náročnost hypotetického přechodu na elektromobilitu, na problém energetického mixu, ale i na bezpečnostní rizika a na sociální, ekonomická i politická úskalí takového podniku. V tomto díle přinášíme rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským, pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu, kterého jsme se na některá z uvedených témat zeptali. Má vůbec smysl v tuzemských podmínkách vést debatu o úplném přechodu na elektromobilitu? Jak se vláda České republiky staví k elektromobilům, jak bude reagovat na nízkou poptávku po tomto typu osobní dopravy a úroveň povědomí o něm? Bude mít fenomén elektromobility dopad i na provoz autoškol? Odpověď na tyto a další otázky nalezne čtenář v následujícím rozhovoru.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v  letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit