Témata
Zdroj: Kaletech

Jak ušetřit za energie: Úspory při aplikaci lepidla

Téma úspor a snižování nákladů je stále velmi aktuální v celé společnosti. Řeší jej státy, výrobní podniky, rodiny i jednotlivci. V době nedostatečného zásobování a rostoucích cen energií je optimalizace výrobního procesu obzvláště důležitá. To platí i pro průmyslové lepení. Efektivitu tohoto procesu lze významně ovlivnit nejen optimalizací množství použitého lepidla, ale také snížením spotřeby elektrické energie a stlačeného vzduchu.

Tento článek je součástí seriálu:
Jak ušetřit za energie
Díly
Reklama

Nákladnost provozu průmyslového lepení se může výrazně lišit v závislosti na správném nastavení systému. Díky využití znalosti problematiky lze bez velké námahy a dalších nákladů dosáhnout značných finančních úspor.

Snížení spotřeby lepidla až o 30 %

Spotřeba lepidla tvoří významnou část provozních nákladů lepicího systému. Je tedy na místě se této oblasti věnovat detailně a optimalizovat ji. Mezi hlavní faktory spotřeby lepidla patří správné nastavení délky a šířky jeho nánosu. Je třeba dosáhnout toho, aby bylo naneseno pouze takové množství lepidla, které je potřebné pro dosažení kvalitního spoje, a zbytečně neplýtvat. Snížit spotřebu může také změna typu lepidla. Existují lepidla, která jsou speciálně navržena tak, aby i při menším množství nánosu poskytovala dostatečnou pevnost spoje. Pomoci může i správné určení ploch, kam má být lepidlo naneseno, z hlediska mechanického namáhání spoje. A samozřejmě se vyplatí použít přerušovaný nános lepidla všude tam, kde je to možné.

Přerušovaný nános lepidla snižuje spotřebu až o 40 % při zachování stejné kvality. (Zdroj: Kaletech)

Snížení spotřeby elektrické energie až o 50 %

Elektrická energie je využívána především k roztavení lepidla a k jeho ohřevu na aplikační teplotu. V tomto procesu je vhodné používat komponenty vybavené pro úsporu energie, např. opatřené účinnou tepelnou izolací. Spolu s volbou správného nastavení ohřevu lepičky tak, aby byla vynaložena pouze energie skutečně nutná pro správnou realizaci lepeného spoje, může dojít ke snížení spotřeby elektřiny až na polovinu. Lepidlu rovněž prospěje, když nebude vystaveno vysoké teplotě příliš dlouho, neboť při vysokých teplotách dochází k jeho degradaci.

Reklama
Reklama
Reklama

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 60 %

Stlačený vzduch dopravuje lepidlo z tavného tanku do aplikačních hlav a také řídí jejich otevírání. Při tom dochází jednak ke spotřebě vzduchu potřebného pro provoz jednotky, jednak ke ztrátám, které nutně vznikají vlivem nedokonalého těsnění v rozvodech. Nejsnazším řešením je používat co nejmenší množství pneumaticky řízených prvků a nahradit je například moderními elektricky řízenými aplikačními hlavami. Úspory stlačeného vzduchu mohou dosáhnout až dvou třetin původní spotřeby.

Proces nánosu lepidla

Zmetky vznikající v důsledku špatně realizovaného spoje představují další náklady. Proces aplikace lepidla musí být správně nastaven. Především je žádoucí, aby lepidlo bylo aplikováno ve správný čas na správné místo ve správném množství a mělo správnou teplotu. Kontrolu je dobré dělat pravidelně. Na realizaci spoje totiž mohou mít vliv i vnější faktory, jako je např. změna teploty prostředí v různých ročních obdobích. Další věcí, které je třeba se vyhnout, je znečišťování výrobního prostoru a výrobků lepidlem například v důsledku tahání vlasů. To představuje další náklady na jeho odstranění. Správným nastavením procesu mu lze snadno předejít.

Moderní zařízení dokážou snížit spotřebu energie o desítky procent. (Zdroj: Kaletech)

Zlepšení bezpečnosti práce

I přes snahu výrobců dosáhnout při zacházení s technologií pro aplikaci lepidla co nejvyšší bezpečnosti, je třeba uvědomit si, že jde o výrobní stroje pracující s lepidlem o teplotě až 200 °C. Zranění v podobě popálenin mohou být vážná a jsou způsobena nedbalostí nebo nedostatečnou informovaností pracovníků obsluhy a údržby. Vyřazení kolegy z důvodu zranění také představuje další náklady. Je tedy třeba izolovat horké komponenty systému nebo je vyměnit za modernější, které mají izolaci integrovanou. Školení, kontrola osobních ochranných pomůcek a udržování ochranných zařízení v provozuschopném stavu pomohou zraněním předcházet. Rovněž lze doporučit použití automatického doplňování lepidla, které kontakt se zařízením omezí na minimum a přináší mnoho dalších výhod.

Zvýšení dostupnosti systému

Problémům je lepší předcházet. Plný produkční potenciál a bezporuchový chod zařízení zajistí pečlivá pravidelná údržba a odborně provedený servis. Zavedením inventáře náhradních dílů, plánováním údržby, monitorováním systému a školením pracovníků údržby a obsluhy je možné ušetřit mnoho hodin neplánovaných odstávek a s nimi spojených nákladů. Pokud je se strojem špatně zacházeno a pracuje se s ním „až na krev“, je porucha a výpadek výroby pouhou otázkou času.

Automatické doplňování lepidla snižuje náklady a zvyšuje bezpečnost a plynulost výroby. (Zdroj: Kaletech)

Od analýzy k nižším provozním nákladům

Stejně jako švýcarská společnost Robatech, kterou na našem trhu zastupuje, se firma Kaletech snaží přistupovat k hledání řešení systematicky a metodicky a reagovat na aktuální situaci v průmyslu. Proto nabízí podporu na cestě ke snížení provozních nákladů lepicích systémů – projekt GreenSaver. Díky němu výrobce snadno získá kvalitní přehled toho, jaká úsporná opatření dávají v jeho případě smysl.

Celý proces začíná tím, že expert na lepení provede inspekci lepicího systému na lince. Inspekce zabere zhruba dvě hodiny času. Během této doby obdrží klient inspekční zprávu o osmi sekcích. V tomto dokumentu jsou shrnuta zjištění z výše zmíněných oblastí možných úspor. Expert následně ukáže a vysvětlí oblasti, kde může být dosaženo nejvýraznějších snížení nákladů, a způsoby, jak jich dosáhnout. Poté sestaví cenovou nabídku, která pomůže v procesu rozhodování. Výrobce tak dostane lepší představu o nákladech na potřebné změny a době návratnosti investice do těchto úsporných opatření. Rozhodnutí, zda opatření realizovat, je poté na zvážení každého podniku. V rukou ale bude mít užitečné podklady a získá lepší přehled o svém lepicím systému. Pokud se pro implementaci rozhodne, bude mít ze strany firmy Kaletech plnou podporu.

Reklama

I malé změny mohou mít výrazné dopady

Úsporná opatření mají tu výhodu, že působí dlouhodobě. Investované prostředky se rychle navrátí, a poté se už pouze akumulují úspory. Za zmínku stojí i to, že stále běží výzva Ministerstva průmyslu a obchodu k žádosti o dotace v programu Úspory energie. Cílem programu je podpořit malé, střední a velké podniky v České republice ve snaze naplnit klimaticko-energetické cíle a plnit dlouhodobou vizi udržitelné výroby šetrné k životnímu prostředí.

Výše dotace na projekt se pohybuje v rozmezí 500 tisíc až 200 milionů korun a míra podpory činí 35–65 %. Dotace se vztahuje na širokou škálu energetických opatření a zahrnuje také investice do úspornějších výrobních technologií. V tomto případě musí nová technologie splnit podmínku energetické úspory oproti předchozí o minimálně 30 %. To v případě moderních zařízení pro aplikaci lepidla není žádný problém.


Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Související články
Jak při aplikaci lepidla uspořit energii?

Pro světové značky jako Camel a Winston vyrábí společnost JTI Switzerland ve svém závodě v Dagmersellenu 47 milionů cigaret denně. Na šesti balicích linkách se ve dvousměnném provozu balí vždy 50 kartonů cigaret do přepravního kartonu. Když firmu poprvé oslovil výrobce lepicích technologií Robatech s možností snížení úspory energie ve výši 30 %, byl zdejší management s rozhodnutím o implementaci opatrný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Príhovor Štefana Kassaya: O rok o krok vpred?

Ešte stále prichádzajú do môjho počítača desiatky novoročných želaní, mnohé v tradičnom rúchu, na Novoročnej pohľadnici, s peknými, majstrovsky zvládnutými grafikami. Omeškané novoročné želania človeka vedú k zamysleniu. Sú z úprimného srdca, alebo sú odosielateľom naprogramované v pamäti počítačov? Dnes sa už všetko automatizuje.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Od oprav ke špičkovým portálovým obráběcím strojům

Strojírna Tyc se v současné době zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí firma modernizaci a generální opravy různých strojů.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit