Témata
Reklama

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

K pozitivnímu vývoji obratu přispěla veškerá odbytová odvětví i regiony relevantní pro skupinu Plansee Group. Důležitým hnacím motorem pozitivního růstu byl evropský exportní průmysl zahrnující automobilový, strojírenský a letecký průmysl, v USA ropný a plynárenský průmysl, lékařská technika a zábavní elektronika. Přes polovinu obratu se dosáhlo v Evropě, čtvrtina v Americe a stejný obratový podíl připadá na Asii.

V globálním tržním prostředí se skupině Plansee Group podařilo dosáhnout nového rekordního objemu prodeje a získat další podíl na trhu. „Konkurenční boj se ještě více vyostřuje, přičemž se jedná především o konkurenty z Číny,“ shrnuje vývoj na trhu Bernhard Schretter a pokračuje: „Navíc vzrostly ceny surovin a tlak na prodejní ceny je mnohem citelnější. Přesto se nám podařilo udržet, či ještě upevnit své postavení coby preferovaného partnera pro naše zákazníky, a to díky inteligentnímu využívání naší celosvětové sítě výrobních závodů.“

Reklama
Reklama
Reklama
Členové představenstva Plansee Group Bernhard Schretter a Karlheinz Wex zhodnotili předchozí období společnosti a nastínili klíčové body strategie.

Globální expanze pokračuje

Pro zajištění své budoucnosti zainvestovala skupina Plansee Group v uplynulém hospodářském roce částku 300 milionů euro. Nejvýznamnějšími akvizicemi bylo mimo jiné převzetí německého výrobce nástrojů společnosti Komet a založení materiálové platformy Matmatch. Došlo k rozšíření výroby v Německu, Finsku, Indii a v rakouském Reutte. Ve městě Towanda v USA investovala GTP značné prostředky do výroby wolframu. Kromě toho došlo k odkoupení dalších obchodních podílů v čilské společnosti Molymet i v dceřiných firmách společnosti Ceratizit. V Kemptenu získal Ceratizit pozemek o výměře 50 000 metrů čtverečných určený pro výstavbu nového logistického střediska.

30 procent nových produktů

Stejně jako v předchozích letech i v uplynulém hospodářském roce investovala skupina Plansee Group pět procent svého obratu (66 milionů euro) do vývoje nových produktů a do optimalizace procesů. Jejich podíl (nejsou starší více než 5 let) na obratu činí 30 procent. Zastoupeny jsou zde víceleté vývojové projekty pro průmysl výroby polovodičů, stejně jako projekty pro výrobu nových produktů pro zábavní elektroniku i pro průmysl výroby nástrojů, které byly během několika měsíců připravené pro uplatnění na trhu.

Nedostatek pracovních sil

S ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v celé řadě podniků ve skupině spatřuje Bernhard Schretter rozhodující faktory úspěšného zvládnutí této situace v ještě intenzivnějším investování do vzdělávání stávajících zaměstnanců a v další automatizaci procesů a postupů náročných na lidskou práci. Např. v Breitenwangu/Reutte navýšila skupina Plansee kapacitu učňovského střediska.

Průmyslové portfolio

Vývoj průmyslového portfolia vykázal v uplynulém roce pozitivní tendenci. Majetková účast v podnicích dosáhla v hospodářském roce 2017/18 hodnoty 2,4 miliardy euro. Výrobní obrat v Breitenwangu/Reutte činil 630 milionů euro.

Ke konci fiskálního roku 2017/2018 pracovalo v holdingových společnostech v celosvětovém měřítku 12 617 zaměstnanců. V rakouském regionu Außerfern/Algojsko patří skupina Plansee Group s 3 500 zaměstnanci k jednoznačně největším zaměstnavatelům.

Výhled do budoucna

Plansee Group vstoupila do nového hospodářského roku úspěšně. Ukazatele poptávky za první čtvrtletí mírně převyšovaly srovnatelné hodnoty předcházejícího roku. Pánové Schretter a Wex sice s ohledem na právě probíhající hospodářský rok vycházejí z aktuální hospodářské situace, avšak berou v potaz nevypočitatelné ekonomické a politické rámcové podmínky. Obchodní překážky a omezení dovozu zboží deklarované ze strany USA sice dosud neměly přímý vliv na obchodní aktivity skupiny Plansee Group, přesto lze ve střednědobém horizontu počítat s nepřímými důsledky. Členové představenstva navíc v některých odvětvích spatřují tendence přehřívání ekonomiky. Dodávky rudných koncentrátů ze západních wolframových dolů zůstávají z důvodu nedostatečných kapacit i nadále kritické. Jako skutečnou výzvu označil Karlheinz Wex poslední značné navýšení cen surovin, konkrétně ceny molybdenu a wolframu. Vzhledem ke konkurenčnímu tlaku, který je zvláště ze strany čínských firem stále silnější, bude trvale obtížnější promítat tyto náklady do cen produktů.

Skupina Plansee Group, která zahrnuje divize Plansee a Global Tungsten & Powders (obě 100 procent), společný podnik se zahraniční účastí Ceratizit (50 procent) a podílovou účast na společnosti Molymet (20,9 procenta) je v celosvětovém měřítku jedním z nejvýznamnějších průmyslových podniků využívajících technologie práškové metalurgie. Zaměřuje se na molybden a wolfram, a pokrývá tak celý hodnototvorný řetězec – od rudného koncentrátu až po komponentu specifickou pro konkrétního zákazníka. Portfolio zahrnuje více než 50 000 různých produktů a nástrojů. Skupina Plansee Group tak umožňuje výrobu špičkových, spotřebních přístrojů, jako jsou chytré telefony nebo LED diody. Přináší rovněž trvale udržitelná a efektivní řešení pro mobilitu, dodávku energií a průmyslovou výrobu.

Plansee Group

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180958
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Unikátní gravírovací technologie

Gravírování šperků? Skla? Samozřejmě, s tím se člověk setká denně. Ale gravírování v technickém průmyslu? Může mít v obrovských halách dokonalých strojů úspěch něco tak nenápadného? Společnost Mepac CZ dokázala, že ano.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit