Témata
Reklama

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

K pozitivnímu vývoji obratu přispěla veškerá odbytová odvětví i regiony relevantní pro skupinu Plansee Group. Důležitým hnacím motorem pozitivního růstu byl evropský exportní průmysl zahrnující automobilový, strojírenský a letecký průmysl, v USA ropný a plynárenský průmysl, lékařská technika a zábavní elektronika. Přes polovinu obratu se dosáhlo v Evropě, čtvrtina v Americe a stejný obratový podíl připadá na Asii.

V globálním tržním prostředí se skupině Plansee Group podařilo dosáhnout nového rekordního objemu prodeje a získat další podíl na trhu. „Konkurenční boj se ještě více vyostřuje, přičemž se jedná především o konkurenty z Číny,“ shrnuje vývoj na trhu Bernhard Schretter a pokračuje: „Navíc vzrostly ceny surovin a tlak na prodejní ceny je mnohem citelnější. Přesto se nám podařilo udržet, či ještě upevnit své postavení coby preferovaného partnera pro naše zákazníky, a to díky inteligentnímu využívání naší celosvětové sítě výrobních závodů.“

Reklama
Reklama
Členové představenstva Plansee Group Bernhard Schretter a Karlheinz Wex zhodnotili předchozí období společnosti a nastínili klíčové body strategie.

Globální expanze pokračuje

Pro zajištění své budoucnosti zainvestovala skupina Plansee Group v uplynulém hospodářském roce částku 300 milionů euro. Nejvýznamnějšími akvizicemi bylo mimo jiné převzetí německého výrobce nástrojů společnosti Komet a založení materiálové platformy Matmatch. Došlo k rozšíření výroby v Německu, Finsku, Indii a v rakouském Reutte. Ve městě Towanda v USA investovala GTP značné prostředky do výroby wolframu. Kromě toho došlo k odkoupení dalších obchodních podílů v čilské společnosti Molymet i v dceřiných firmách společnosti Ceratizit. V Kemptenu získal Ceratizit pozemek o výměře 50 000 metrů čtverečných určený pro výstavbu nového logistického střediska.

30 procent nových produktů

Stejně jako v předchozích letech i v uplynulém hospodářském roce investovala skupina Plansee Group pět procent svého obratu (66 milionů euro) do vývoje nových produktů a do optimalizace procesů. Jejich podíl (nejsou starší více než 5 let) na obratu činí 30 procent. Zastoupeny jsou zde víceleté vývojové projekty pro průmysl výroby polovodičů, stejně jako projekty pro výrobu nových produktů pro zábavní elektroniku i pro průmysl výroby nástrojů, které byly během několika měsíců připravené pro uplatnění na trhu.

Nedostatek pracovních sil

S ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v celé řadě podniků ve skupině spatřuje Bernhard Schretter rozhodující faktory úspěšného zvládnutí této situace v ještě intenzivnějším investování do vzdělávání stávajících zaměstnanců a v další automatizaci procesů a postupů náročných na lidskou práci. Např. v Breitenwangu/Reutte navýšila skupina Plansee kapacitu učňovského střediska.

Průmyslové portfolio

Vývoj průmyslového portfolia vykázal v uplynulém roce pozitivní tendenci. Majetková účast v podnicích dosáhla v hospodářském roce 2017/18 hodnoty 2,4 miliardy euro. Výrobní obrat v Breitenwangu/Reutte činil 630 milionů euro.

Ke konci fiskálního roku 2017/2018 pracovalo v holdingových společnostech v celosvětovém měřítku 12 617 zaměstnanců. V rakouském regionu Außerfern/Algojsko patří skupina Plansee Group s 3 500 zaměstnanci k jednoznačně největším zaměstnavatelům.

Výhled do budoucna

Plansee Group vstoupila do nového hospodářského roku úspěšně. Ukazatele poptávky za první čtvrtletí mírně převyšovaly srovnatelné hodnoty předcházejícího roku. Pánové Schretter a Wex sice s ohledem na právě probíhající hospodářský rok vycházejí z aktuální hospodářské situace, avšak berou v potaz nevypočitatelné ekonomické a politické rámcové podmínky. Obchodní překážky a omezení dovozu zboží deklarované ze strany USA sice dosud neměly přímý vliv na obchodní aktivity skupiny Plansee Group, přesto lze ve střednědobém horizontu počítat s nepřímými důsledky. Členové představenstva navíc v některých odvětvích spatřují tendence přehřívání ekonomiky. Dodávky rudných koncentrátů ze západních wolframových dolů zůstávají z důvodu nedostatečných kapacit i nadále kritické. Jako skutečnou výzvu označil Karlheinz Wex poslední značné navýšení cen surovin, konkrétně ceny molybdenu a wolframu. Vzhledem ke konkurenčnímu tlaku, který je zvláště ze strany čínských firem stále silnější, bude trvale obtížnější promítat tyto náklady do cen produktů.

Skupina Plansee Group, která zahrnuje divize Plansee a Global Tungsten & Powders (obě 100 procent), společný podnik se zahraniční účastí Ceratizit (50 procent) a podílovou účast na společnosti Molymet (20,9 procenta) je v celosvětovém měřítku jedním z nejvýznamnějších průmyslových podniků využívajících technologie práškové metalurgie. Zaměřuje se na molybden a wolfram, a pokrývá tak celý hodnototvorný řetězec – od rudného koncentrátu až po komponentu specifickou pro konkrétního zákazníka. Portfolio zahrnuje více než 50 000 různých produktů a nástrojů. Skupina Plansee Group tak umožňuje výrobu špičkových, spotřebních přístrojů, jako jsou chytré telefony nebo LED diody. Přináší rovněž trvale udržitelná a efektivní řešení pro mobilitu, dodávku energií a průmyslovou výrobu.

Plansee Group

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180958
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků

Hannoverský veletrh EMO je právem považován za výkladní skříň toho nejlepšího, co inovační týmy světových leaderů i jejich následovníků navrhli a v prototypech či již sériově nabízejí. Sektor výrobních strojů bývá na špici technického pokroku v oblasti strojírenství a udává směr dalším oborům, které jej následují. U nás má velkou tradici a není proto s podivem, že letos do Hannoveru zavítalo na 2 200 českých návštěvníků.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit