Témata
Reklama

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Hliník je třetí nejrozšířenější prvek po kyslíku a křemíku a nejrozšířenější kov na Zemi vůbec. Vyznačuje se výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí, malou hmotností, kujností, tažností a odolností vůči korozi. Pro své vlastnosti je hliník vhodným konstrukčním a obalovým materiálem, je široce využívaný i ve formě slitin v elektrotechnice, v leteckém a automobilovém průmyslu, ve stavebnictví a mnoha dalších aplikacích. Více než 75 % hliníkového materiálu vyprodukovaného za posledních 100 let je stále v oběhu, neboť má vysokou životnost a je stoprocentně recyklovatelný bez ztráty kvality.

Reklama
Reklama
Více než 75 % hliníkového materiálu vyprodukovaného za posledních 100 let je stále v oběhu, neboť má vysokou životnost a je stoprocentně recyklovatelný bez ztráty kvality.

Hliník se vyrábí elektrolýzou taveniny bauxitu a kryolitu při teplotě asi 950 °C. Bauxit se však v naší republice netěží. Při zpracování 4 tun bauxitu vzniknou až 3 tuny odpadu, částečně i toxického a pouze 1 tuna čistého hliníku. Dále vzniká velké množství nerozpustného zbytku, označovaného za červený (nebo hnědý) kal, který má silnou alkalitu, zvýšený obsah radioaktivních látek a obsahuje oxidy různých kovů. Hodnota pH kalu dosahuje čísla 13. Kal je tak silný, že bez problémů likviduje vegetaci, způsobuje popáleniny a při nadýchání i velké zdravotní potíže. Při výrobě hliníku se spotřebovává příliš mnoho energie (uvádí se, že až třikrát více než při výrobě plastu a až 25krát více než při výrobě skla) a je mnohem náročnější na spotřebu vody než druhé dvě uvedené komodity. Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje energie odpovídající ropě, která tuto plechovku zaplní do poloviny. Při výrobě hliníku vznikají emise znečišťujících látek, například sloučeniny fluoru, které mohou být příčinou vzniku alergií.

Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje energie odpovídající ropě, která tuto plechovku zaplní do poloviny.

Recyklace hliníku šetří energii, primární suroviny, vodu, ropu i naše prostředí

Hliník se na skládce téměř nerozkládá. Recyklace hliníkového šrotu znamená velkou úsporu energie, neboť její spotřeba je ve srovnání s výrobou primárního hliníku pouze 5 %. Silnostěnný hliník (nádobí, příbory, hliníkové odpady z průmyslu a stavebnictví) lze recyklovat poměrně snadno. S tenkostěnným hliníkem či s třískami z obrábění hliníku je to složitější. Pokud se totiž hliníkové fólie nebo třísky dostanou do tavicí pece, hoří. Pro převoz ke zpracování je tento odpad velmi lehký a třísky z obrábění jsou navíc znečištěné řeznými kapalinami, které mohou při převozu znečišťovat prostředí. Ale i tyto druhy odpadů lze při využití technologie briketování recyklovat.

Recyklace také řezných kapalin

Briketovací lisy zmenší objem odpadu před jeho převozem k recyklaci nebo skládkování 6krát až 25krát. Tím šetří firmám náklady na dopravu a druhotně také životní prostředí z hlediska exhalací. Vysokotlaké lisování třísek z obrábění umožňuje recyklaci chladicích kapalin, které se používají pro chlazení nástrojů při obrábění. Při lisování briket se vyvine tak vysoký tlak, že se odstraní všechna kapalina až do méně než 2 % zbytkové vlhkosti. Pro některé firmy je zisk z recyklace olejů rozhodující. Například pro Auto Škoda Mladá Boleslav byla tato skutečnost důvodem pro vysokou investici do této technologie.

Vysokotlaké lisování třísek z obrábění umožňuje recyklaci také chladicích kapalin.

Ve slévárně s vlastní obrobnou je návratnost v měsících

Slévárna hliníku TOP Alulit v Benešově vyrábí výrobky ze slitin hliníku pro elektrotechnický, strojírenský a potravinářský průmysl s cílem prosadit se na trhu automobilového průmyslu. Majitel slévárny tvrdí, že zakoupení briketovacího lisu byla jeho nejlepší investice, kterou kdy udělal. Cílem bylo co nejvíce snížit materiálové náklady na výrobu. Lisují slitinu DIN 230, která tvoří hlavní výrobní program – výrobu vík pro motor Jaguar Range Rover. Slévárna má vlastní obrobnu. Přibližně 80 % objemu třísek, které firma vyprodukuje, jsou krátké třísky z frézování. A právě tento materiál je pro briketování nejvhodnější. Zakoupili nejmenší lis v řadě iSwarf, typ 440, s velmi ekonomickým provozem, což je dáno mj. nízkou spotřebou energie a malými nároky na obsluhu. Již po několika dnech metalografie potvrdila, že při dávkování do 20 % briket ve vsázce je čistota taveniny zachována. Takto natavenou slitinu je možné použít i do náročných tenkostěnných odlitků. Z hlediska provozování jde v případě briketování o nenáročnou technologii, která významně pozitivně snižuje materiálové náklady slévárenského provozu. Návratnost investic se pohybuje v  měsících.

Při dávkování do 20 % briket ve vsázce je čistota taveniny zachována.

V hutích při recyklaci kovových třísek a tenkostěnného hliníku část shoří dříve, než se stihne roztavit. Třísky jsou lehké a mají velký povrch. Brikety jsou těžké, mají malý povrch pro případnou oxidaci, a proto jejich použití zvyšuje výtěžnost tavby. Ze zkušeností sléváren vyplývá, že z briket se získá až o 15 % více roztaveného kovu než z volně sypaných třísek.

Kde všude lze lisy aplikovat?

Briketovací lisy iSwarf firmy Briklis pracují v automobilovém průmyslu téměř po celém světě. Jako příklad uvedeme známé značky Ford, Renault, Honda, Škoda Auto. Také pracují v leteckém půmyslu, např. ve společnosti CaV Llantrisant Wales. Zde lisují odpad z výroby 12 m dlouhého žebra křídla pro Airbus. A toho je opravdu hodně. Firma Bosch Diesel Jihlava briketuje hliníkové třísky z výroby vstřikovacích systémů common rail. Úspěšná reference z Jihlavy umožnila dodání briketovacího lisu z Briklis i do čínského podniku Bosch Automotive Products Suzhou v Číně, kde lisují hliníkové třísky z výroby brzdových systémů ABS.

Výpadek části technologie je pro určité provozy, například automobilky, naprosto nemyslitelný, protože je vysoce nákladný. Proto mají nařízené zdvojení klíčových technologií pro případ odstávky pro údržbu a servis. Briklis nyní vyrábí pro španělské zákazníky dva stejně výkonné lisy na jednom podstavci tak, aby při výpadku jednoho jej plně nahradil duplicitní lis. Toto řešení je výhodné i pro zpracování nárazového množství třísek při jejich nerovnoměrné produkci.

Lisovací linky na výrobu briket lze doplnit drtičem třísek pro získání krátkých třísek, které jsou na briketování nejvhodnější.

Hrdá firma, hrdí zaměstnanci

Přínos firmy Briklis Malšice pro životní prostředí lze nejlépe ohodnotit srovnáním s něčím známým. Tak tedy – všechny lisy na kov, které doposud Briklis vyrobil, mohou poskytnout více tun hliníkových briket, než je produkce slévárenského hliníku v celé ČR – 200 000 tun za rok. Kolektiv společnosti je hrdý na své výrobky, neboť jejich využitím se přispívá k šetření surovin a ke zmenšení množství odpadu kolem nás. Věří, že chování lidí i firem bude citlivé a zároveň šetrné k životnímu prostředí a briketovací lis se stane samozřejmou součástí každého provozu. Tato firma získala ocenění Vodafone Firma roku 2015 Jihočeského kraje a zároveň i Odpovědná firma Jihočeského kraje, a tím postoupila do celostátního finále. Výsledky z obou soutěží budou zveřejněny na Žofíně 9. prosince 2015.

Briklis

Jana Šmejkalová

Jana.smejkalova@briklis.cz

www.briklis.cz

Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Briketování třísek má stále větší význam

Po dlouhé roky bylo zpracování kovových třísek opomíjenou činností kovoobráběcích podniků, které produkují tento specifický odpad. Třískové hospodářství se však stále častěji stává součástí celkové ekonomiky výroby. Potenciál kovových třísek jako suroviny, či jako prostředek k významným úsporám si uvědomují v mnohých společnostech. Takové závěry vyvozuje jeden z nejvýznamnějších výrobců briketovacích lisů v Evropě, česká společnost Briklis. Zajímavostí je i to, že zájem o briketování nemají pouze producenti kovových, ale také plastových třísek z obrábění, či jiných způsobů zpracování různých materiálů.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Související články
Kontinuální omílací systém do stávající periferie

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ani vývoj briketovacích lisů nespí…

Fakt, že vývoj vlastních výrobků je důležitou činností každého výrobce, a to v jakémkoli oboru, je neoddiskutovatelný. Bez této drahé a náročné činnosti každý výrobce riskuje propad a nečinností dává náskok konkurenci. To jsou obecná pravidla, která každý zná, ale ne každý z řad středních podniků toto dokáže realizovat samostatně a ve vysokém tempu. Společnost Briklis taková je. Na svém stánku na MSV 2017 v Brně svůj vlastní vývoj představí.

Po vylisování prvních briket jsme se rozhodli lisy vyrábět sami

Před 23 lety se dva inženýři pustili do projektu, o němž se v Čechách zatím jen snilo. Brzy se ale Miroslav Medek a Miroslav Šmejkal přesvědčili, že co funguje v zahraničí, má šanci i v zemi s rodící se demokracií. Dnes stroje značky BrikStar od firmy Briklis na výrobu briket ze dřeva, kovu, papíru, polyuretanu a dalších materiálů znají v mnohých zemích světa.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Úspory jsou heslo naší doby

Nejen současná legislativa, ale i prostá starost o zaměstnance či vlastní zdraví vede menší i větší firmy k tomu, že investují do technologií filtrace - technologií, jejichž přímé efekty "nejsou vidět" a přesto jsou poměrně nákladné.

Ekodesign výrobních strojů

Pojem ekodesign zejména v Evropské unii již téměř zdomácněl. Je nazírán jak z té lepší stránky - co je "eko", je dobré pro životní prostředí a tím i pro společnost -, tak i z té kontroverzní stránky - legislativa hájící zájmy životního prostředí může být problematická z jiných pohledů.

Ekodesign v konstrukci obráběcích center

V poslední době se stále častěji ve spojení s výrobky objevují pojmy ekodesign, či zelené stroje. Jedná se o vývoj a konstrukci výrobků zaměřenou na minimalizaci jejich negativního dopadu na životní prostředí. Výrobce obráběcích strojů Tajmac-ZPS se u svých obráběcích center touto problematikou zabývá v celé řadě oblastí a je zapojen i do projektu FR-TI3/655 - Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit