Témata
Vydání #12
Prosinec 2015Téma měsíce

Technologie, stroje a řezné nástroje v obrábění. Komponenty obráběcích strojů, nekonvenční technologie obrábění.

Monotematická příloha: Trendy v technologii povrchových úprav.

Články

Servis

Smart city: Výroční konference Euro-CASE 2015

Evropská rada akademií aplikovaných věd, technologií a inženýrství Euro-CASE je nezávislou neziskovou organizací sdružující národní akademie inženýrství, aplikovaných věd a technologií z 22 evropských zemí. Byla založena v roce 1992 z iniciativy Francie a i z tohoto důvodu má sídlo v Paříži. Organizace zahrnuje cca 6 000 odborníků a poskytuje nestranné, nezávislé a vyvážené poradenství k technologickým a inovačním otázkám evropských rozměrů, a to nejen evropským institucím, ale i národním vládám. Během její existenci bylo vypracováno na 200 zpráv, které jsou k dispozici on-line a jsou tematicky tříděné.

Industry 4.0 - realita, nebo fikce?

Co to prosím tě je, ta Industry 4.0? Slýchám často ve svém okolí. Co si pod tím máme představit? Odpovídám, že všechno, co považují za „cool“ a co má ve svém oboru integrační potenciál, je Industry 4.0. Seriózní vysvětlení však není otázkou jedné definice, odkazuji dotyčné na odborné workshopy, kterých na toto téma bylo ve druhé polovině roku u nás jako hub po dešti. Česko-německá obchodní a průmyslová komora společně se svými partnery z řad jejích členských firem a následně i resortní ministerstva a Technologická agentura ČR realizovaly a realizují celou řadu seminářů a konferencí a snaží se do této problematiky vnášet trochu jasno.

NEJinovátor JMK 2015

Výsledky druhého ročníku soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 byly slavnostně vyhlášeny 25. listopadu v Centru AdMaS v Brně. Soutěž je určena pro malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami v regionu. V tomto článku vám přinášíme aktuální informace o letošních vítězích.

Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Je jedno, co umíte, důležité je, co uděláte, Část 4. Odpovědnost

Průmyslové podniky jsou plné kreativních a činorodých lidí, kteří dokážou chrlit nápady jeden za druhým. Nápadů jsou plné šuplíky. Má to ale jeden háček. V průmyslové praxi se ujme jenom zlomek těchto nápadů. Kde se stala chyba? Jak to udělat? Kterou metodu použít? Nasadit inovační proces? To je spousta otázek, které jsme se snažili v tomto seriálu, jehož poslední část právě čtete, zodpovědět v širších souvislostech.

Financování výrobních nákladů pomáhá strojařům

Strojírenství je globálně nejnáročnější průmyslové odvětví, které se vyznačuje širokým sortimentem výroby a rozptylem do mnoha směrů. V České republice aktuálně dochází k rozvoji nových strojírenských oborů, což pro některé společnosti představuje obrovský potenciál možného budoucího růstu. Tento růst je však především u malých a středních firem spojen i s rostoucí náročností na financování provozních potřeb a s dalšími provozními či dodavatelsko-odběratelskými překážkami.

Írán - země nových možností

Pokud inspekce Mezinárodní agentury pro jadernou energii shledá, že Írán dodržuje podmínky dohody, budou na konci letošního roku zrušeny vůči této zemi hospodářské sankce, které před deseti lety vyhlásily EU a USA. Jejich opatření tehdy vyzvala k zákazu dovozu zboží, technologií a know-how, které by podporovaly íránský program vývoje jaderných zbraní a raketových technologií. Nyní by se tak mohly opět otevřít nové možnosti českým firmám.

Inženýrská akademie v roce 2015

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR (IA ČR) je podpora technických věd a technického školství, vytváření mostů mezi výzkumem a realizační sférou a přispívání ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky. Prostřednictvím svých exekutivních orgánů a odborných sekcí poskytuje veřejnosti odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb, vyjadřuje se k závažným technickým problémům rozvoje národní výzkumné infrastruktury a působí na zlepšování legislativy výzkumu, vývoje a inovací.

Revize normy ISO 9001:2015

Dne 15. 9. 2015 byla vydána nová verze normy ISO 9001 – Systémy managementu kvality – požadavky. Jde o normu, podle jejíchž ustanovení se zavádějí systémy managementu kvality (SMQ) v organizacích. Zároveň představuje normu kriteriální, podle níž se zavedené systémy certifikují. Následující text přináší jednak přehled nejdůležitějších změn a také informaci, jaké důsledky pro platnost certifikátů a postupy certifikací tato revize normy bude znamenat.

Mechanika na VŠ

V nynějším vydaní jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na mechaniku a mechatroniku. Naši nabídku vyslyšelo pracoviště na Strojní fakultě v Brně.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Atomem proti žízni

Odsolování vody, na němž jsou závislé miliony lidí po celém světě, je energeticky náročný proces. Vhodným řešením by mohly být kogenerační jednotky napojené na malé a střední jaderné reaktory, které budou dodávat nejen elektřinu, ale i potřebné teplo.

Nováček v soutěži se chystá na novou sezonu

V tomto vydání vám představíme další z řady studentských formulí. Tentokrát nahlédneme do ostravské dílny týmu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Studenti Fakulty strojní se tam s vervou pustili do stavby nového monopostu studentské formule #2 pro závodění na rok 2016!

Obrábění v leteckém průmyslu a ve výrobě forem

Společnost Makino Europe významně rozšířila prostory svého technologického centra, které se nachází v Kirchheim unter Teck ve stuttgartské aglomeraci. Koncem listopadu zde tak mohla uspořádat najednou hned dvě technologická fóra, zaměřená na oblasti leteckého průmyslu a výroby nástrojů a forem. Při této příležitosti byly představeny i dvě produktové novinky.

Technologie obrábění ve výrobě flexotiskových strojů

Společnost SOMA, spol. s r. o., byla založena v roce 1992, kdy její současný majitel Ing. Ladislav Verner získal v privatizaci bývalý výrobní závod Tesly v Lanškrouně, přezdívaný „Plyšan“. Ten se do té doby zabýval vývojem a stavbou strojů pro výrobu svitkových kondenzátorů a jednoúčelových zařízení pro elektrotechnický průmysl. Nový majitel se však vydal vlastní cestou a vsadil na vlastní výrobek, konkrétně na vývoj a výrobu strojů na potisk, řezání a laminování obalových materiálů. Chytré české řešení spolu s použitím kvalitních komponent německých značek si získalo spokojené zákazníky po celém světě a SOMA dnes patří ve svém oboru mezi pětici nejúspěšnějších světových firem.

Bezpečnost firemních dat, část 8.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Inovace 2015, Téma 10: Inovační kultura

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Vodní paprsky ve Velkých Losinách

Na začátku října se v hotelu Diana ve Velkých Losinách konala již čtvrtá konference o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Konferenci tradičně pořádalo Oddělení desintegrace materiálů Ústavu geoniky Akademie věd ČR z Ostravy.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 4: (Anti)diskriminační potenciál

V předchozích dílech našeho seriálu věnovaného výsledkům projektu Maturita efektivní a sociálně spravedlivá jsme ukázali, jak velký problém na základních i středních školách představuje hodnocení žáků, konkrétně známkování v nejdůležitějších předmětech, včetně matematiky. Aniž bychom mohli prokázat otevřenou diskriminaci ze strany učitelů, resp. učitelek, výsledky jasně ukazují, že při stejných specifických intelektových předpokladech, tj. verbální a numerické inteligenci, dostávají chlapci z příslušného předmětu (čeština, matematika) výrazně horší známky než dívky. Bez ohledu na to, o jakou diskriminaci se jedná (skrytá, otevřená, vědomá, nevědomá), jde o jev, který má velký vliv na vzdělanostní aspirace a studijní plány.

Jak se léčí nemocná firma

Tatra Kopřivnice je dnes prosperující společností stoupající strmě vzhůru. Firma, která v roce 2012 málem poslala na úřad práce 1 500 lidí, odvádí za loňský rok ze zisku na daních více než 70 milionů korun. Do vedení společnosti byl v říjnu 2013 novými majiteli Tatra Truck jmenován Petr Karásek na základě jeho předchozí hloubkové analýzy a navržení vize budoucnosti Tatry. Generálního ředitele tehdy čekal nelehký úkol restrukturalizace společnosti a již nyní lze konstatovat, že realizované kroky vedou firmu evidentně k prosperitě. Ján Košturiak hovoří s Petrem Karáskem o aspektech krizového manažerství.

Přehlídka manipulační techniky v Jenči

Odborná logistická akce společnosti Toyota Material Handling CZ letos změnila lokalitu. Z důvodu obsazených hal v tradiční lokalitě v Rudné u Prahy se její osmý ročník přesunul o pár kilometrů dál, do areálu parku Prague-Airport v Jenči.

Trendy

Zvýšení životnosti odvalovacích fréz

Odvalovací frézy jsou nástroje, které se používají při výrobě ozubení odvalováním. Jde o nejčastější způsob výroby ozubených kol, kdy se samotná fréza odvaluje po vnějším obvodu obráběného kola, které se pomalu otáčí. Zuby odvalovací frézy tak vytvářejí profil ozubení. Pro zajištění požadované přesnosti a kvality povrchu vyráběných ozubených kol při minimálních nákladech je nezbytné sledovat celý komplex výrobních parametrů. Kontrolovat je nutné zejména geometrii řezné hrany, drsnost povrchu a kvalitu povlaku na odvalovacích frézách.

Laser pre textúrovanie, gravírovanie a označovanie

Laser P 400 je novým produktom z línie strojov AgieCharmilles, ktorý bol predstavený na výstave EMO 2015 v Miláne. Vynikajúca kvalita a efektivita stroja je sústredená v minimálnom obstavnom priestore s technológiou nano- a femtosekundového laseru a poskytuje unikátne možnosti textúrovania, gravírovania a označovania.

Spolehlivé upínání feromagnetických materiálů

Upínání obrobků pomocí permanentních magnetů slibuje vedle výrobní a procesní přesnosti také minimální vedlejší časy. V závislosti na počtu pólů vyvinou magnetické upínače upínací sílu až několik tun. Pro cenu upínače je rozhodující počet a velikost pólů.

Nové frézy pro obrábění neželezných kovů

Nové tvrdokovové frézy typu W od firmy WNT jsou dimenzované speciálně pro vysoce výkonné obrábění hliníku a jiných neželezných kovů. S ohledem na rostoucí požadavky leteckého průmyslu firma nabízí i rozšířenou řadu rohových rádiusů v různých variacích, které jsou nezbytné v tomto průmyslovém odvětví. Řada nových fréz rozšiřuje uživatelský výběr a doplňuje stávající úspěšnou řadu tvrdokovových fréz.

Need for Speed

Jürgen Buss, majitel firmy CNC-Bearbeitung, která působí jako úspěšný subdodavatel na jihu Německa, je milovníkem všeho amerického, nevyjímaje klasická auta, motorsport (zejména série Nascar) a stroje Haas. Od založení firmy v roce 1992 se mu podařilo urazit impozantní kus cesty, za což podle něj z velké části vděčí investici do několika CNC strojů Haas, včetně pětiosého univerzálního obráběcího centra UMC-750.

Jubilejní automatický výdejový systém nástrojů

O automobilech značky Tatra slyšel snad každý. Tatrovky jsou pověstné díky své průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a užitným vlastnostem. Jak se dnes tatrovce daří? Řekněme přímo, že po dlouhé době dobře, a snaží se k tomu přispět i Dormer Pramet.

Vyvážené nástroje a brusné kotouče zaručují vyšší přesnost i produktivitu

Neustále se zvyšující požadavky na produktivitu dnešních obráběcích strojů nutí jejich výrobce používat vřetena s vysokými otáčkami. Bez nasazení vyvážených nástrojů a držáků však dosažení jak vysoké přesnosti obrábění, tak i produktivity výroby není možné.

Črta o horizontce, část II.

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme začali pojednání o historii, současnosti a perspektivách vývoje jedinečného stroje, kterým bezesporu horizontka je, a v tomto vydání jej ukončíme. Čtenáři, kteří předchozí díl v listopadovém vydání nečetli, mají možnost dohledat ho na internetu na adrese www.mmspektrum.com/151122.

Vysokoteplotní kluzné vrstvy vanadu

Intenzifikace řezných procesů zvyšuje teplotu řezů. S tím souvisejí mimo jiné zvýšené nároky na tepelnou stabilitu použitých otěruvzdorných povlaků. Možným řešením je vývoj PVD povlaků s funkcí vysokoteplotních lubrikantů, které jsou schopny snížením koeficientů tření řezné teploty snižovat. K jedněm ze slibných a již studovaným systémům patří PVD vrstvy s přídavkem vanadu, které za vysokých teplot tvoří Magnéliho oxidické fáze se zmíněnou schopností. Velkým problémem je však trvanlivost těchto fází při mechanickém namáhání v průběhu obrábění. Příspěvek je věnován některým praktickým aspektům přípravy PVD vrstev CrVN a jejich vlastnostem.

Systémový program pro razantní výměnu čelistí

Speciálně pro konvenční sklíčidla se šroubovanými čelistmi byl vyvinut rychlovýměnný systém čelistí Pronto. Snižuje čas výměny kompletní sady čelistí pod 30 sekund, což je zhruba o 95 % méně než u běžných řešení. Po úspěšné premiéře tohoto systému na konci roku 2013 je nyní k dispozici kompletní systémový program, který optimalizuje přípravný proces od skladování rychlovýměnných sad až k vlastní výměně ve stroji.

Dělové vrtáky a frézování drážek

Vrtání hlubokých děr či frézování drážek kotoučovými frézami patří k běžným výrobním operacím nejen v automobilovém průmyslu. Obě operace jsou spojeny s nesnadným odvodem třísky a dalšími nepříjemnostmi, které mohou zkomplikovat nebo prodražit celou výrobní operaci. Je potřeba vždy zvolit vhodný nástroj.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Produktivní obrábění nerezových ocelí a titanových slitin

V poslední době rostou požadavky výrobců na zvyšování produktivity i u dílů z nerezových ocelí, titanových a speciálních slitin. Ve firmě Gühring je tomuto trendu věnována mimořádná pozornost.

Různá obrábění a měření na jednom stroji

Stroje pro balení čaje se skládají přibližně z 20 až 30 tisíc jednotlivých dílů, které mají zčásti velmi náročné geometrie. Podle druhu produktu dokáže takové plně automatické zařízení vyrobit až 420 sáčků za minutu, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pro umožnění provozu s nízkou četností poruch v dlouhém časovém úseku musí mnoho součástí splňovat dva základní předpoklady: vysokou přesnost a co největší tvrdost kluzných a vodicích prvků určujících funkčnost, protože tvrdost je v těchto oborech předpokladem pro co nejnižší opotřebení a tím i dlouhou životnost. Výroba těchto dílů proto klade zvlášť vysoké požadavky na výkonnost, univerzálnost a přesnost použitých obráběcích strojů.

Robotické obrábění střešních nosičů

V tak vysoce konkurenčním prostředí, jakým automobilový průmysl včetně jeho dodavatelů bezpochyby je, se musejí všechny firmy neustále snažit přicházet s inovativními řešeními, aby získaly potřebnou konkurenční výhodu. Velmi často to znamená krok směrem k automatizaci, jak ukazuje i případ liberecké společnosti ACL Automotive, která se rozhodla využít roboty Stäubli pro obrábění hliníkových profilů.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Inovativní proces jako reakce na požadavky uživatelů řezných nástrojů

Ti, kterým se poštěstilo navštívit výrobní závod Iscar Ltd. v Izraeli, měli možnost vidět nad budovou napsané, jak firma hodnotí sama sebe: „Jsme firma, kde inovace nikdy nekončí“. Při detailnějším sledování jejích produktů nelze jinak než souhlasit. Podívejme se postupně na některé produktové řady, jak se jejich charakter skutečně neustále vyvíjí. Díl druhý je zaměřen na vysokoposuvové frézy.

Ergonomické přístroje pro tepelné upínání nástrojů

Firma Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG doplnila stávající oblíbenou řadu přístrojů pro tepelné upínání nástrojů o modely s dotykovým ovládáním pomocí grafických symbolů. Jedná se o přístroje určené k upínání nástrojů s průměry od 20 do 32 mm.

Výroba

Řemen místo výtahových lan

Výrobce výtahů firma MSV Liberec spoléhá na kompozitní ploché řemeny Polyrope od firmy Continental ContiTech. Více než 100 let nebylo možné představit si nahrazení ocelových lan jako závěsného prostředku u výtahů. Teprve na přelomu tisíciletí byly jako první alternativa vyvinuty robustní polyuretanové výtahové řemeny, které byly z důvodu patentových práv původně vyhrazeny pouze pro vybrané výrobce výtahů. Tato situace se však dnes radikálně mění. Jako příklad uveďme firmu MSV Liberec, která pro své výtahy používá řemeny Polyrope firmy ContiTech. Ty jsou nyní k dispozici výrobcům výtahů na celém světě.

Slévárna, která exportuje také na západní trhy

Díky téměř stomilionové investici a včasné diverzifikaci výroby jsou nyní pro slévárnu Kovosvitu MAS hlavními exportními partnery Německo, Švýcarsko a Anglie.

Zvýšení produktivity, efektivity a kvality kovových výlisků

Výrobní společnost ANC Components a výzkumná společnost Comtes FHT spolupracují na výzkumném projektu Eureka s cílem zefektivnit výrobní proces a zvýšit produktivitu a kvalitu přesně lisovaných dílců a plně eliminovat dodatečné sekundární operace. Výsledky ze čtyř etap zmíněného projektu přinášejí rentabilitu technologie přesného střihu a konkurenční výhodu společnosti ANC Components v této oblasti. Řešení projektu bylo již dříve prezentováno ve vydání MM 10/2012, MM 1, 2/2015 a dále v Hutnických listech 4/2013.

Kombinace soustružení a superfinišování snižuje čas obrábění o 43%

Kombinace soustružení a superfinišování umožňuje výrobu velmi přesných válcových po-vrchů na jedno upnutí. Ve srovnání s dosud používanou metodou obrábění je možné zkrátit výrobní čas o 43 %.

Chladicí médium zvyšuje trvanlivost nástroje o 600%

Změna chladicího média z vodouředitelných emulzí na médium na bázi bioolejů prodlu-žuje trvanlivost břitu nástroje při obrábění přesných součástí z 500 na 3 000 kusů. Navíc se podstatně zlepšilo utváření třísek.

Optimalizace v praxi

Česká firma SIDAT (Systémová Integrace a Dodávky Automatizační Techniky) působí v oboru komplexní automatizace výrobních a technologických procesů, výrobní informatiky a vzdělávání. V jubilejním roce 2015, kdy si připomíná 25 let své existence, má více než 80 zaměstnanců. V roce 2014 dosáhla obratu téměř čtvrt miliardy korun.

Odolné kabely pro extrémní podmínky

Ať již na severním pólu nebo v Himálaji, kabely a průmyslové konektory musejí často odolávat drsným podmínkám. Musejí vydržet velmi nízké teploty, nesmějí se rozpadnout v agresivních médiích a musejí být velice odolné vůči mechanickému namáhání.

Čtyřbodová ložiska - dvě ložiska v jednom

Ložisko se čtyřbodovým stykem je konstruováno pro přenos obousměrného axiálního a současně radiálního zatížení. Zajišťuje velmi přesné axiální vedení hřídele. Je rovněž prostorově nenáročné, protože je lze považovat za náhradu dvou jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.

Roboty pro automobilový sektor

Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Monotematická příloha

Vývoj a výzkum nátěrových hmot pro letecký průmysl

Letecký průmysl vždy patřil a stále patří k tradičním průmyslovým odvětvím v České republice. Výrobky tuzemských firem a podniků „létají“ prakticky po celém světě a svými užitnými vlastnosti dlouhodobě konkurují i jiným renomovaným světovým výrobcům. Nedílnou součástí zajištění požadovaných vlastností leteckých výrobků jsou i povrchové úpravy a ochrany, které jim poskytují přidané ochranné či funkční vlastnosti a umožňují provozovat je po celou dobu jejich technického života.

Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků

Antistatické nátěrové hmoty slouží k vytvoření elektricky vodivých povlaků, jež jsou svými vlastnostmi vhodné pro prostředí, ve kterých je nutné zamezit tvorbě a negativním důsledkům elektrostatického náboje (statické vybíjení, kumulace prachových částic a další negativní jevy).Svá uplatnění nacházejí v petrochemickém průmyslu, přesné optice, elektrotechnice a v celé řadě dalších odvětví. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze byl sledován vliv metody dispergace plniva a parametrů procesu míchání antistatických nátěrových hmot na finální technologické a funkční vlastnosti povlaku.

Dvanácté setkání povrchářů na Myslivně

S příchodem podzimu pořádá každý rok Centrum pro povrchové úpravy již tradiční mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Ani letos tomu nebylo jinak. Na v pořadí již dvanáctý ročník přijelo do Brna okolo dvou stovek účastníků a redakce MM Průmyslového spektra také nechyběla. Semináři, již léty zažitému pod názvem Myslivna, předchází pověst neformálního pracovního setkání povrchářů, kde se každý rok diskutují potřebná aktuální témata ze strojírenské praxe.

Efektivní způsob volby odmašťovacího prostředku

V současné době na českém trhu působí několik tuzemských i zahraničních firem, jejichž portfolia průmyslových odmašťovacích prostředků pro konkrétní aplikace jsou značně obsáhlá. Jak z takto velkého množství výrobků vybrat vhodný prostředek pro zvolenou technologii? A potvrdí vůbec očekávání včetně slibované účinnosti? Jednotlivé prostředky je třeba vyzkoušet a vybrat ten, který bude splňovat průnik množiny požadavků.

Recyklace práškových nátěrových hmot a likvidace odpadů

V posledních desetiletích došlo k velkému rozšíření práškového lakování na úkor lakování mokrého. Důvodem je nejen vysoká kvalita vytvářených povlaků, ale i výhodnost z hlediska ekonomického a ekologického.

Nátěry pro hezčí vzhled i lepší funkčnost

Nátěrové hmoty se běžně používají k dosažení dekoračních, ochranných a dalších funkčních účinků na určitém povrchu. Své o tom ví i společnost Synpo, která se již od padesátých let minulého století zabývá výzkumem a vývojem syntetických pryskyřic a laků. Jejich nátěrové hmoty používají např. výrobci dopravních prostředků, zemědělských strojů a jiných strojních zařízení.

Kontrola kvality protikorozní ochrany

Mezi hlavní cíle technického rozvoje patří zvyšování technické úrovně, životnosti, užitné hodnoty, kvality a spolehlivosti strojírenských výrobků, a to s ohledem na ekonomická i ekologická kritéria. Během pracovních cyklů výrobků dochází k interakci s okolním prostředím, a tím i k jejich povrchové degradaci vlivem koroze, opotřebení a dalších dějů. Významný vliv na výslednou kvalitu výrobku mají tedy povrchové úpravy. Ovlivňují jak jeho životnost, tak provozní spolehlivost, a tím i efektivnost a nároky na provoz a údržbu.

Přesné měření tloušťky povlaků

Pro optimalizaci vlastností povrchových povlaků a filmů ve výzkumu, vývoji i průmyslové výrobě je důležitá přesná kontrola jejich tloušťky a rovnoměrnosti rozložení. Metrologická metoda CCI představuje mimořádnou přesnost měření pro široký rozsah tlouštěk povlaků.

Korozní komory

Koroze kovů a slitin uzavírá jejich koloběh naší lidskou civilizací v kruhu od jejich výroby z rud přes jejich použití v technické praxi. V drtivé většině případů je korozní děj nežádoucí, protože vede k degradaci výrobku po stránce konstrukční z hlediska užití i po stránce vzhledové, která může být někdy dokonce tou rozhodující. Je velmi málo případů, kde korozní děj je nám pomocníkem při vytvoření odpovídajících povrchů – pro příklad snad jen třeba vznik měděnky na střechách domů či jiné případy vytváření patiny na uměleckých dílech a podobně.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit