Témata
Reklama

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

09. 12. 2015

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Ne každý vzduch je stejný – nejvíce to je patrné, když se z dovolené u moře nebo v horách vrátíte do znečištěného vzduchu velkoměsta. Jemné částice, vlhkost a tlak vzduchu ztěžují dýchání a nepříznivě působí na kvalitu života, zejména u lidí, kteří jsou na tyto podmínky citliví. Totéž platí pro stroje v průmyslovém využití. Čím čistší je stlačený vzduch, tím je jejich výkonnost lepší a životnost delší.

Reklama
Reklama
Reklama

Problém se znečištěným vzduchem

Jeden krychlový metr neupravené okolní atmosféry obsahuje až 180 milionů částeček nečistot, vodu, olej a chemické látky, jako olovo, kadmium, železo a rtuť. Při stlačení se objemová koncentrace škodlivých látek mnohonásobně zvýší. Pomoci zde může účinná úprava vzduchu. Moderní jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu od společnosti Festo jsou vyvinuty pro požadavky nejrůznějších aplikací, kde trvale zvyšují spolehlivost procesů a výroby i disponibilitu zařízení. Jednotlivé velmi kvalitní samostatné součásti pro zapínání/vypínání, pomalý náběh tlaku, filtraci, regulaci a sušení lze kombinovat do harmonicky fungujících jednotek přesně podle požadavků nejrůznějších zařízení.

Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4

Tři klíčové proměnné

Při úpravě vzduchu hrají roli tři proměnné: čistota, množství a tlak stlačeného vzduchu. V závislosti na požadavcích a podmínkách systému zajišťuje koordinace těchto tří proměnných vysokou kvalitu stlačeného vzduchu a tvoří základ pro výběr příslušných součástí jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu.

Požadovaná čistota stlačeného vzduchu zvyšuje jak výkon, tak účinnost pneumatických systémů a  například v potravinářství zajišťuje dodržení právních požadavků. Průtočné množství závisí především na průřezu potrubí a konstrukčním návrhu stroje. Při stejné konstrukci obecně platí, že čím větší jsou rozměry jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, tím vyšší jsou průtoky. Optimalizovaný provozní tlak zvyšuje účinnost, minimalizuje opotřebení a snižuje spotřebu energie.

Bezpečnostní ventil MS6-SV-E zajišťuje ochranu lidí i strojů.

Interakce sil

Pro zajištění správného poměru čistoty, množství a tlaku stlačeného vzduchu v souladu se specifikací daného systému je nutné správně vybrat jednotlivé součásti, které musejí koordinovaně spolupracovat. Patří sem například zapínání/vypínání, náběh tlaku a redukční ventily, odlučovače vody, filtry a sušičky. Ručně nebo elektricky spínané ventily firmy Festo, například MS6-EM1 nebo MS6-EE, otevírají a zavírají přívod vzduchu. Při uzavření se systém automaticky odvětrá, čímž se zabraňuje nežádoucím pohybům po jeho vypnutí.

Ventily Festo s pomalým náběhem tlaku, například MS6-DL, zvyšují tlak pomalu a bezpečně až do stanovené hodnoty a teprve poté přepínají na plný tlak. Chrání se tím připojená zařízení, například pneumatické válce. Redukční ventily konstantně řídí provozní tlak systému a vyrovnávají jeho výkyvy.

Čistota stlačeného vzduchu

K čistotě stlačeného vzduchu výrazně přispívají různé filtry. Odstraňují ze stlačeného vzduchu částice, kondenzát a olej. Chrání tím pneumatické součásti před znečištěním a zvýšeným opotřebením a umožňují dodržet definované třídy čistoty.

Vymrazovací, membránové a adsorpční sušičky odstraňují různými principy vlhkost. Odlučovače vody odvádějí z rozvodu stlačeného vzduchu nadbytečný kondenzát. Kromě hlavních částí jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu přispívají k výkonu a bezpečnosti systémů i další prvky, jako například čidla tlaku nebo tlakových ztrát.

Moduly MSE6-E2M zabraňují nežádoucí spotřebě stlačeného vzduchu v klidovém stavu.

Nové technologie na osvědčeném základu

Festo neustále optimalizuje své jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu. Činí tak v těsné spolupráci vývojářů s techniky různých společností, které tyto jednotky při své činnosti používají. Z nových technologií a osvědčených součástí tak vznikají pokrokové výrobky, jako například dvoukanálový bezpečnostní ventil MS6-SV-E, který umožňuje pomalý náběh tlaku i jeho rychlé a bezpečné odvětrání.

Modul MSE6-E2M pro zajištění energetické účinnosti navíc brání nežádoucí spotřebě stlačeného vzduchu přerušením jeho přívodu, je-li systém v klidu. Umožňuje také sledování důležitých provozních parametrů, jako například průtoku a tlaku, čímž se výrazně zvyšuje spolehlivost výroby. Tyto moderní výrobky pro úpravu vzduchu jasně ukazují, že bezpečnost a účinnost ve spojení s odborností a jednoduchostí jsou v současnosti nejdůležitějšími požadavky na úpravu stlačeného vzduchu.

Festo

Ing. Václav Lacina

vaclav.lacina@festo.com

www.festo.com

Reklama
Související články
Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Související články
V pohybu

Výrobci výrobních zařízení pro lehké kompozitní materiály jsou pod tlakem. Čím rychleji dostanou své stroje k zákazníkům a uvedou je do provozu, tím větší je jejich konkurenceschopnost. To ovšem vyžaduje přesné postupy pro efektivní a ekologicky příznivé využití surovin, čehož lze dosáhnout pomocí inovativních systémových komponent a kvalitního poradenství jak pro výrobce, tak pro zákazníky. Firma Technicon takto díky novému řešení od společnosti Festo zvyšuje svůj inovační náskok s velkoplošnými adhezivními systémy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspory ve všech směrech

Náš trh v oboru automatizace zaznamenává stále rychlý růst. Z hlediska vybavení, složitosti a komfortu se nejrychleji zvyšuje poptávka v extrémních oblastech – na jedné straně po sofistikovaných výrobcích s mnoha chytrými funkcemi, na straně druhé po nejlevnějších a nejjednodušších prvcích s funkcemi pouze základními.

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

Olejové vývěvy pro chemické aplikace

Firma Ilmvac je výrobcem vývěv a vakuové techniky již od roku 1947. Její vývěvy pokrývají kompletní rozsah vakua od hrubého až po ultravysoké.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit