Témata
Reklama

Úspory ve všech směrech

Náš trh v oboru automatizace zaznamenává stále rychlý růst. Z hlediska vybavení, složitosti a komfortu se nejrychleji zvyšuje poptávka v extrémních oblastech – na jedné straně po sofistikovaných výrobcích s mnoha chytrými funkcemi, na straně druhé po nejlevnějších a nejjednodušších prvcích s funkcemi pouze základními.

Zdálo by se, že té levné straně vyhoví snadno kdokoliv a s čímkoliv. I když se podobné snahy objevují, v praxi jsou úspěšné jen výrobky, při jejichž konstrukci se uplatňují nejnovější technologie, postupy a nápady. V tomto smyslu je ze strany výrobců stejně obtížné a náročné vyhovět oběma zmíněným extrémům.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Ventilový terminál CPX
Obr. 2. Příklad zakázkového manipulátoru

Nejen sofistikované komplexní výrobky

U firmy Festo objevíte jasné stopy zaměření se na obojí. Na jedné straně jsou to velmi komplexní výrobky, jako jsou například ventilové terminály, které tvoří řídicí platformu včetně PLC mnohdy pro celé zařízení s pneumatickými i elektrickými pohony (obr. 1), dále hotové manipulátory vyráběné kusově na zakázku (obr. 2) či nejnovější přizpůsobivý dopravníkový systém Multi Carrier System umožňující různé zacházení s jednotlivými výrobky na velkokapacitním zařízení. Na straně druhé je pak zajímavé všimnout si vývoje oněch jednoduchých výrobků.

Obr. 3. Plechový držák pro ventily VUVS
Obr. 4. Rozšíření pro blok ventilů

V jednoduchosti je krása – ventily řady VUVS

V oboru pneumatiky k těm jednodušším prvkům zajisté patří zbrusu nová řada ventilů VUVS, které jsou určeny všude tam, kde se vyskytují samostatné ventily všech běžných funkcí. I zde je patrné zaměření na úspory, které spočívají nejen v ceně samotného ventilu, ale i v jeho příslušenství. Pro konstruktéry a výrobce zařízení je mnohem rychlejší, snazší a jednodušší používat standardní nakupované díly a nevyrábět vlastní. Paradoxně se to týká i těch nejprimitivnějších drobností – upevnění ventilu totiž v praxi znamená výrobu upevňovací konzoly, kterou ale musí někdo vymyslet, nakreslit/vymodelovat, vyrobit a upevnit. V katalogu najdete mnoho příkladů – jeden z nich (obr. 3) jasně ukazuje, že i tady se podepsala ruka vývoje. Destička chrání přívodní kabel, dovoluje montáž cívky s konektorem směřujícím libovolným směrem, zachovává přístup ke všem důležitým místům na ventilu.

Obr. 5. Kyvný pohon DRRD

Ventily samotné mohou podle použité cívky, již lze navíc snadno vyměnit, pracovat s různým napětím včetně 230 V AC nebo 110 V AC, k dispozici jsou i varianty do výbušného prostředí a další možnosti. Ventily lze rychle a elegantně spojit pomocí napájecí lišty nebo desky do bloků či baterií. I v takovém případě lze pomocí dalších dílů sestavu v případě potřeby rozšiřovat (obr. 4). Pomocné ruční ovládání splní jakékoliv přání – pouhým otočením plastové krytky se tlačítko změní na ovládání s aretací, anebo je lze zakrýt úplně.

V konstrukci ventilů je patrná aplikace nových technologií. Při jejich vývoji byla – jak už je u firmy Festo tradicí – využita virtuální realita, která umožňuje urychlení vývoje a ladění prototypů ještě před jejich výrobou. Průtok u velikosti 20 činí 700 l.min-1, nízká hmotnost je také samozřejmostí.

Velké válce prošly odtučňovací kúrou

V oblasti válců je zcela jasný vliv výše zmíněné strategie na veliké válce s průměry pístu 160, 200, 250 a 320 mm. Stačí na ně jen pohlédnout a je hned zřejmé, jak zde nová technika pomáhá šetřit. Víka válců, která tvoří většinu jejich hmotnosti, prošla extrémní odtučňovací kúrou. Při jejich návrhu se uplatnila metoda konečných prvků, a tak na nich není ani jediný gram materiálu zbytečně. Jejich odlévání zase probíhá novou metodou s řízeným průběhem chladnutí a dokáže se tak snadno podřídit požadavkům konstrukce. Válce obsahují ověřené písty vyráběné úsporně s minimálním počtem operací. Víka jsou spojena tradičními ocelovými svorníky a pro případ použití magnetických čidel je k dispozici jednoduchý držáček pro čidla do nejrozšířenějšího druhu drážek v profilech válců.

Obr. 6. Mechanická zarážka pro pohon DRRD

Otočné pohony s mnoha doplňky

Pro otočné pohyby je k dispozici moderní řada DRRD (obr. 5), která díky ložiskům o průměru rovnajícím se téměř půdorysu pohonu disponuje nevídanými mechanickými parametry – tuhostí a přesností. Pro zjednodušení práce je k dispozici mnoho doplňků – například mechanické zarážky (obr. 6), vhodné i pro bezpečnostní aplikace, vnější dorazy pro velký krouticí moment až do konce pohybu (bez nutnosti vymezení vůlí v ozubení na konci pohybu pouze jedním z hřebenů – obr. 7), k dispozici je i utěsněná varianta a mnoho dalšího.

Obr. 7. Vnější doraz pro pohon DRRD

Úspory u elektrických pohonů

OMS – optimalizovaná řada pro pohyb – zase přináší úspory do oboru elektrických pohonů. Jde například o nejjednodušší druh vedení (na ocelových tyčích) s ozubeným řemenem, otevřeně probíhajícím mezi nimi. Pohon je dodáván jako celek s motorem, ovladačem a kabely. Jeho oživení včetně základních funkcí (pohyby se zadaným zrychlením, rychlostí a zpomalením) zvládne každý, neboť stačí vyplnit tabulku s údaji na domovské stránce pohonu – tvoří ji totiž webový server a po připojení k PC se objeví vše potřebné. Není tedy nutné zabývat se ovládáním techniky uvnitř pohonu (obr. 8).

Obr 8. Elektrický pohon OMS

Jak je vidět, i na poli jednoduchých výrobků je neustále co zlepšovat. Trendem je stále znatelnější přesun pracnosti z výrobce strojů na dodavatele komponentů. Jakkoliv se to může zdát zvláštní, k vývoji levnějších výrobků přispívají špičkové moderní technologie. Zvyšování sériovosti výroby i těch nejjednodušších detailů vede ve svém důsledku k jejich rychlejší dostupnosti a k nižším cenám. V tomto článku uvedené příklady mohou posloužit jako vzorová ukázka jednoduchých výrobků. V katalogu firmy Festo najdete mnoho dalších novinek, které se na oblast jednoduchosti, snadného zacházení a úspor za provozu zaměřují.

Ing. Zdeněk Haumer

Festo

vaclav_lacina@festo.com

www.festo.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 150708
Datum: 24. 06. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

V pohybu

Výrobci výrobních zařízení pro lehké kompozitní materiály jsou pod tlakem. Čím rychleji dostanou své stroje k zákazníkům a uvedou je do provozu, tím větší je jejich konkurenceschopnost. To ovšem vyžaduje přesné postupy pro efektivní a ekologicky příznivé využití surovin, čehož lze dosáhnout pomocí inovativních systémových komponent a kvalitního poradenství jak pro výrobce, tak pro zákazníky. Firma Technicon takto díky novému řešení od společnosti Festo zvyšuje svůj inovační náskok s velkoplošnými adhezivními systémy.

Související články
Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Technologie 3D pletení v robotice

Kdokoliv, kdo si myslí, že pletení je staromódní, se hluboce mýlí. Stále více výrobků se vyrábí z různých materiálů pomocí technologie 3D pletení, a to v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit