Témata
Reklama

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Začleněním TCO do rozhodnutí o koupi lze identifikovat nejvýhodnější a nejrentabilnější řešení – a tato zásada platí i pro průmyslovou výrobu s procesy montáže a lisování. Z hlediska energetické bilance – stejně jako výdaje na údržbu a náklady na zmetky – mohou být elektromechanické montážní systémy v dlouhodobém horizontu mnohonásobně nákladově efektivnější než klasické hydraulické a pneumatické technologie.

Reklama
Reklama
Reklama

Snižování nákladů na energii

V květnu 2012 zveřejnila Univerzita v Kasselu studii porovnávající energetickou účinnost hydraulických, pneumatických a elektromechanických procesů. Výsledky vyzdvihují a zdůrazňují potenciál úspor elektromechanických montážních systémů. U klasických hydraulických aplikací je potřebná energie 4,4krát vyšší než u elektromechanické technologie a pneumatické procesy mohou dokonce použít až desetkrát více energie. Použitím elektromechanického řešení jsou možné 77% úspory v porovnání s hydraulickými systémy; v porovnání s pneumatickými aplikacemi je možné uspořit až 90 %.

Tyto úspory jsou možné, protože elektromechanické systémy poskytují vyšší účinnost než pneumatické nebo konvenční hydraulické procesy. V pneumatických procesech je celková účinnost (bez optimalizace) systému stlačeného vzduchu menší než 10 %, takže procesy tohoto druhu nejsou energeticky účinné. V mnoha oblastech použití nabízejí elektromechanické systémy alternativu, která má smysl z ekonomického hlediska, a doporučují se také, pokud jde o spotřebu energie.

Porovnání spotřeby energie pro různé typy pohonů

Nákladové výhody během provozu

Výdaje na údržbu a servis elektromechanických montážních systémů jsou minimální. To se promítá do zvýšení výrobního času, což znamená, že výrobní zařízení je produktivnější. Při použití elektromechanické technologie není nutné měnit nebo likvidovat hydraulický olej – úkoly, které jsou nezbytné při použití hydraulických systémů. Kromě toho neexistuje riziko potenciálních netěsností, které se objevuje během pneumatických procesů: v případě použití stlačeného vzduchu mohou takové případy způsobit vysoké dodatečné náklady. Netěsnost o velikosti jen jeden milimetr může stát výrobce 1 000 eur za rok. Uživatelé elektromechanických montážních systémů mohou ušetřit náklady na olej a stlačený vzduch. Nízké náklady na údržbu a snížené následné náklady znamenají, že se investice rychle amortizuje – za méně než dva roky, v závislosti na konkrétním případě aplikace.

Výrobní linka se servolisovacími jednotkami

Zvýšená efektivita výroby

Díky servozesilovači lze proces velmi přesně řídit – přesné polohování, konstantní a přesné rychlosti a přesně definovatelné lisovací síly umožňují měřitelnost a reprodukovatelnost procesu. Tyto výhody také zvyšují bezpečnost a spolehlivost a mohou významně snížit podíl zmetků. Elektromechanické systémy, které umožňují vizualizovat a vyhodnocovat výrobní procesy, se používají k důslednému a procesně integrovanému zajištění kvality. Výhodou je, že chyby jsou zjištěny v dostatečném předstihu a příslušné části produktu jsou odděleny v rané fázi. Vadné díly nepodstupují žádné další zpracování. Všemi těmito způsoby zvyšují elektromechanické systémy celkovou efektivitu výroby.

Dodatečné investiční náklady

Výrobci se stále častěji rozhodují pro montážní systémy, které mají schopnost provádět různé montážní kroky na jednom a tom samém zařízení. Zde také elektromechanické aplikace přinášejí značné výhody. Lze je rychle nastavit a flexibilně přizpůsobit pro různé měřicí rozsahy, takže na jednom stroji mohou být vyráběny různé komponenty. Tím je zapotřebí méně montážních strojů a méně investičních nákladů na další stroje.


Typické uspořádání servolisovacího systému.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Vhodné do budoucnosti

Aby výrobci mohli plně využít výše uvedených potenciálů úspor, nabízí společnost Kistler koordinované elektromechanické NC montážní systémy s integrovanými snímači síly a s vysoce výkonným vyhodnocováním silových posunů – pro koncové monitorování a dokumentování všech naměřených hodnot. Díky uživatelsky vstřícné vizualizaci a intuitivní obsluze mohou výrobci optimalizovat svou produkci detekováním chybných součástí hned na začátku. MaXYmos NC vyhodnocuje a dokumentuje XY profily pro montážní a lisovací procesy ve spojení s NC moduly a servozesilovačem IndraDrive, který je součástí systému. Monitorování procesu umožňuje vysoký stupeň kontroly, takže lze dosáhnout optimálních dob cyklů a maximalizovat opakovatelnost výrobního procesu. Přesné polohování zaručuje trvale přesné výsledky.

Společnost Kistler nabízí koordinované elektromechanické NC montážní systémy s integrovanými snímači síly a s vysoce výkonným vyhodnocováním silových posunů – pro koncové monitorování a  dokumentování všech naměřených hodnot.

Pokud jde o energetickou účinnost a efektivnost nákladů, elektromechanické montážní systémy se staly nejnovějším standardem. Zejména v automobilovém průmyslu a v automobilovém dodavatelském sektoru se používají NC montážní systémy společnosti Kistler k minimalizaci zařazení vadných dílů. Zaručují 100% kvalitu a snížení celkových nákladů na sériovou výrobu. Před dvaceti lety byly v popředí technologií hydraulické, pneumohydraulické nebo pneumatické montážní moduly a hnací válce. V současné době – při zohlednění celkových nákladů na vlastnictví – dosahují elektromechanické montážní systémy společnosti Kistler výborných výsledků jako udržitelné investice, které jsou navrženy tak, aby se vyrovnaly s budoucími výzvami.

Kistler Eastern Europe

Petr Filip

petr.filip@kistler.com

www.kistler.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 170715
Datum: 27. 06. 2017
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Související články
Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Úspory ve všech směrech

Náš trh v oboru automatizace zaznamenává stále rychlý růst. Z hlediska vybavení, složitosti a komfortu se nejrychleji zvyšuje poptávka v extrémních oblastech – na jedné straně po sofistikovaných výrobcích s mnoha chytrými funkcemi, na straně druhé po nejlevnějších a nejjednodušších prvcích s funkcemi pouze základními.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit