Témata
Reklama

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Veliký podíl v těchto oblastech mají tzv. stolní aplikace – úlohy, které se odehrávají na ploše velikosti stolu. Také hovoříme o lehké manipulaci, kdy je manipulovaný předmět lehčí než 1 kg a jeho objem menší než 1 l.

Reklama
Reklama

Malé rozměry, snadné spojování

Významnou roli v těchto oblastech hrají malé manipulátory. Firma Festo přichází s novinkou – s pohony, jejichž kompaktnost v poměru k obslouženému prostoru nemá obdoby. Vynikne zejména při uspořádání do podoby manipulátoru s několika osami pohybu. Manipulátory se skládají s minimem spojovacích dílů a jejich uspořádání je podřízeno právě dokonalému využití prostoru.

V praxi se jedná hned o dvě zbrusu nové řady elektrických pohonů: ELGC a EGSC. Obě dvě vynikají kromě kompaktních rozměrů také nízkou cenou, vysokou přesností, mnoha možnostmi montáže a snadným spojováním vždy sousedních velikostí do víceosých systémů.

Přímočaré pohony ELGC s vřetenem či řemenem – čistá konstrukce, malé rozměry, nízké náklady, přesný pohyb

Robustní a čistá konstrukce

ELGC je přímočarý pohon s řemenem či vřetenem. Použitá vřetena využívají závit s předepnutým valivým uložením matice (tedy bez vůlí). Tuhost vedení dovoluje značné zatížení všemi směry. Jak vedení, tak řemen či vřeteno jsou ukryty uvnitř, vše je tak chráněno před nepřízní okolního prostředí prostřednictvím ocelové krycí pásky a případného přetlaku či podtlaku uvnitř pohonu.

EGSC jsou tzv. saně – pohon se pomocí vřetena vysouvá na přímočarém valivém uložení (oběžná kuličková pouzdra). EGSC je ideální například na manipulátorech jako pohon v ose Z s koncovou jednotkou. Vně umístěné vedení znamená značnou tuhost, přesnost a linearitu.

Saně EGSC s vnějším vedením

Jako hodinky

S využitím obou typů pohonů lze snadno sestavit manipulátor, který bude výjimečný svými malými rozměry při dané manipulační oblasti, bude tuhý, přesný a spolehlivý. Přitom náklady na jeho pořízení budou velmi nízké, neboť nové technologie umožňují velké úspory při výrobě pohonů, které se promítají do jejich cen.

Manipulátor složený s použitím minimálního počtu katalogových spojovacích dílů

Efektivita

Využijete-li uvedené pohony, ušetříte nejen při nákupu. Lze je totiž kombinovat s osvědčenou řadou servomotorů a jejich ovladačů, přičemž ke všem kombinacím jsou standardně k dispozici spojovací sady. Oživení firemním softwarem FCT (ke stažení zdarma) je pak dílem okamžiku. Úspory jsou jako vždy skryty nejen v nákupní ceně, ale i ve všech souvisejících činnostech.

Extrémem v tomto směru jsou například kompletní sestavy manipulátorů (H-portál se stacionárními motory a kabely nepohybujícími se spolu s manipulovaným předmětem) s názvem YXMx. Obsahují nejen potřebnou mechaniku a elektroniku, ale také software. Pro „naprogramování“ není potřeba shánět specialisty, všechny pohyby a úkony se nastavují prostřednictvím webového rozhraní v internetovém prohlížeči, a to pouhým nastavením hlavních parametrů a řazením do sekvence. Snížení nákladů tak přichází na všech frontách – od správného návrhu, výběru, konstrukce a objednávky až po montáž, oživení a uvedení do provozu.

YXMx je celek sestavený z manipulátoru (H-portál), řídicí elektroniky a dokonce i softwaru. Stačí zamontovat na místo a oživit – tedy zadat požadované pohyby pomocí webového rozhraní.

Potřebujete větší manipulátor?

Nic snazšího – stačí navštívit domovskou stránku Festo, zadat do vyhledávání například „manipulátor“ a budete navedeni do softwarového nástroje pod názvem HGO (Handling Guide Online). Během několika minut vás software vyzpovídá – součástí zadání jsou základní rozměry a hmotnosti, ale také údaje týkající se požadované dynamiky. Poté obdržíte návrh několika variant včetně CAD modelu, ceny a dodací lhůty. Manipulátory jsou vybaveny vším potřebným včetně energetických řetězů, upevnění, seřizovacích členů a u větších velikostí dokonce i závěsy pro jeřáb.

HGO (Handling Guide Online) je softwarový nástroj určený pro návrh manipulátoru přesně podle zákaznických požadavků.

Zdá se vám to příliš snadné?

Ono to tak doopravdy je. Vysvětlení je prosté – know-how Festo je v pohybu, přesněji řečeno v manipulaci. Namísto toho, aby se konstruktér namáhal vývojem manipulátoru, může jej koupit hotový a sám se věnovat technologii, se kterou má zkušenosti. Manipulátory jsou již dnes běžnou součástí zařízení v nejrůznějších oborech – od zemědělských výroben přes farmacii a výzkumné laboratoře až po elektrotechnické provozy.

Festo

Ing. Zdeněk Haumer

vaclav.lacina@festo.com

www.festo.cz

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Související články
Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Přístup k platným datům až do výroby

S vývojem výpočetní techniky a jednotlivých aplikací a systémů pronikaly do různých oblastí fungování výrobních společností rozličné – většinou samostatné a autonomní – aplikace. Postupem času se začaly objevovat komplexnější informační systémy, které zahrnovaly větší celky podle oblastí fungování ve struktuře společnosti (ekonomika, PaM, sklady, logistika, výroba aj.). Cílem tohoto článku je zamyslet se nad přínosy situace, kdy je nasazení standardního PLM/PDM systému z oblasti předvýroby (vývoj, konstrukce, technologie) rozšířeno dále do výroby, a to až na pracoviště k jednotlivým strojům (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje atd.).

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit