Témata
Reklama

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Agentura Innovate UK, která je ekvivalentem Technologické agentury ČR, vznikla v roce 2007. Od té doby investovala do podpory inovací a  komercializace vědy a výzkumu více než 1,8 miliardy liber a podpořila 7 600 společností, které v důsledku této podpory vytvořily na 55 000 nových pracovních míst – více než 7 pracovních míst na každou společnost. Přitom jedna libra investovaná agenturou Innovate UK vytvořila hrubou přidanou hodnotu 7,1 libry a celkový souhrnný příspěvek Innovate UK britské ekonomice se odhaduje až na 13 miliard liber.

Reklama
Reklama
Reklama

Ve finančním roce 2016/17 má inovační agentura rozpočet 561 milionů liber, což je skoro 20 miliard korun. Rozpočet podporuje čtyři hlavní oblasti průmyslu: nové technologie, přírodní a lékařské vědy, infrastrukturní projekty a výrobu a pokročilé materiály. Innovate UK zároveň rozvíjí spolupráci s existujícími centry aplikovaného výzkumu, tzv. Catapult centry, která umožňují přístup k nejnovějším pokročilým technologiím. Ptejme se tedy: Co dělá Innovate UK jinak, než jsme zvyklí u nás?

Pomáhat a chránit

Nejdůležitější věcí je jeden kontaktní bod pro zástupce firem – malé společnosti nemají čas, aby hledaly na webu, kde jsou dostupné nějaké grantové prostředky a výběrová řízení. Jednotné kontaktní místo jim hledání usnadní a firmy se rychle, snadno a efektivně dozvědí, jaké jsou možnosti podpory jejich nápadu. Odborník agentury rovněž může zprostředkovat setkání s vhodnými výzkumnými partnery z univerzit, pomoci nasměrovat na vhodné trhy, jakož i poradit s ochranou duševního vlastnictví a případně neformálně seznámit společnosti, které by si mohly být vzájemně prospěšné a třeba o sobě vůbec nevědí. Formulář grantové žádosti není složitý a hlavními kritérii jsou velikost přidané hodnoty projektu a jeho vliv na rozvoj britské ekonomiky.

User friendly

Innovate UK má ambici ještě zrychlit a zjednodušit proces podávání žádostí. Současná doba mezi podáním grantové přihlášky a počátkem čerpání prostředků je tři měsíce, agentura chce dva měsíce. Agentura také k obvyklým grantům zavádí systém drobných podnikatelských půjček, plánuje být blíž britským malým a středním podnikům a zakládat své kanceláře přímo v regionech. Tým Innovate UK provádí školení a koučování podporovaných společností a radí, jak uspět v zahraničí a dál rychle rozvíjet svůj podnik.
Otakar Fojt

otakar.fojt@gmail.com

Autor je vědeckým atašé Britského velvyslanectví v Praze.

Dočetli jste první díl seriálu, který věnujeme inovačním politikám inspirativních evropských zemí. Zastavení příští: Francie.

Více o Innovate UK (v angličtině) včetně informací, jak žádat u Innovate UK o granty naleznete zde:

https://www.gov.uk/government/news/innovate-uk-invests-561-million-to-back-cutting-edge-uk-firms

https://www.gov.uk/government/collections/innovation-grants-for-business-apply-for-funding

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 160601
Datum: 08. 06. 2016
Rubrika: Servis / Inovace
Autor:
Firmy
Související články
Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Související články
Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit