Témata
Reklama

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Agentura Innovate UK, která je ekvivalentem Technologické agentury ČR, vznikla v roce 2007. Od té doby investovala do podpory inovací a  komercializace vědy a výzkumu více než 1,8 miliardy liber a podpořila 7 600 společností, které v důsledku této podpory vytvořily na 55 000 nových pracovních míst – více než 7 pracovních míst na každou společnost. Přitom jedna libra investovaná agenturou Innovate UK vytvořila hrubou přidanou hodnotu 7,1 libry a celkový souhrnný příspěvek Innovate UK britské ekonomice se odhaduje až na 13 miliard liber.

Reklama
Reklama

Ve finančním roce 2016/17 má inovační agentura rozpočet 561 milionů liber, což je skoro 20 miliard korun. Rozpočet podporuje čtyři hlavní oblasti průmyslu: nové technologie, přírodní a lékařské vědy, infrastrukturní projekty a výrobu a pokročilé materiály. Innovate UK zároveň rozvíjí spolupráci s existujícími centry aplikovaného výzkumu, tzv. Catapult centry, která umožňují přístup k nejnovějším pokročilým technologiím. Ptejme se tedy: Co dělá Innovate UK jinak, než jsme zvyklí u nás?

Pomáhat a chránit

Nejdůležitější věcí je jeden kontaktní bod pro zástupce firem – malé společnosti nemají čas, aby hledaly na webu, kde jsou dostupné nějaké grantové prostředky a výběrová řízení. Jednotné kontaktní místo jim hledání usnadní a firmy se rychle, snadno a efektivně dozvědí, jaké jsou možnosti podpory jejich nápadu. Odborník agentury rovněž může zprostředkovat setkání s vhodnými výzkumnými partnery z univerzit, pomoci nasměrovat na vhodné trhy, jakož i poradit s ochranou duševního vlastnictví a případně neformálně seznámit společnosti, které by si mohly být vzájemně prospěšné a třeba o sobě vůbec nevědí. Formulář grantové žádosti není složitý a hlavními kritérii jsou velikost přidané hodnoty projektu a jeho vliv na rozvoj britské ekonomiky.

User friendly

Innovate UK má ambici ještě zrychlit a zjednodušit proces podávání žádostí. Současná doba mezi podáním grantové přihlášky a počátkem čerpání prostředků je tři měsíce, agentura chce dva měsíce. Agentura také k obvyklým grantům zavádí systém drobných podnikatelských půjček, plánuje být blíž britským malým a středním podnikům a zakládat své kanceláře přímo v regionech. Tým Innovate UK provádí školení a koučování podporovaných společností a radí, jak uspět v zahraničí a dál rychle rozvíjet svůj podnik.
Otakar Fojt

otakar.fojt@gmail.com

Autor je vědeckým atašé Britského velvyslanectví v Praze.

Dočetli jste první díl seriálu, který věnujeme inovačním politikám inspirativních evropských zemí. Zastavení příští: Francie.

Více o Innovate UK (v angličtině) včetně informací, jak žádat u Innovate UK o granty naleznete zde:

https://www.gov.uk/government/news/innovate-uk-invests-561-million-to-back-cutting-edge-uk-firms

https://www.gov.uk/government/collections/innovation-grants-for-business-apply-for-funding

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 160601
Datum: 08. 06. 2016
Rubrika: Servis / Inovace
Autor:
Firmy
Související články
Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Související články
Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Atraktivní projekty - Vojenská základna plná tajemství

V rámci pěstování vztahů s veřejností – public relations – se v Americe nejen soukromé firmy, ale i vládní organizace snaží vycházet zájemcům vstříc a pořádají různé dny otevřených dveří. Tak jsem měl možnost prohlédnout si například Pentagon, ale i vojenskou základnu v Novém Mexiku, kde se testovaly atomové bomby.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit