Témata
Reklama

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

„Nové technologie přinášejí také výzvy a hrozby, a proto je zapotřebí hledat nejen technická řešení, ale i společenský konsensus, hledat Společnost 4.0. Jsem rád, že debata také v rámci tripartity je velmi intenzivní,“ uvedl na Pražské bezpečnostní konferenci v závěru loňského roku ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Na konferenci Práce 4.0 Robot vs. člověk byl blíže nastíněn vývoj od první do čtvrté průmyslové revoluce, diskutovala se problematika zaměstnanosti, analyzovaly změny v myšlení lidí.

První průmyslová revoluce započala v Anglii v 18. století, pokračovala v 19. století, kdy se dokončoval přechod od ruční výroby v manufakturách ke strojní velkovýrobě. Došlo k nahrazení lidské práce mechanickou, pohonem se stalo vodní kolo, parní stroj.

Druhá průmyslová revoluce je datována ke konci 19. století a je spojována s elektrifikací výroby a se vznikem montážních linek.

S automatizací, elektronizací a robotizací výroby, řídicími systémy na bázi softwaru je spojována třetí průmyslová revoluce – jako začátek se nejčastěji uvádí rok 1969, kdy byl vyroben první programovatelný logický automat.

Pro čtvrtou průmyslovou revoluci současnosti je charakteristické prolínání reálného a virtuálního světa, do hry vstupují tzv. kyberneticko-fyzikální systémy.

Neuropatolog František Koukolík z Thomayerovy nemocnice upozorňuje, že kontrola a ovládání nových počítačových systémů vyžaduje IQ 110 a vyšší, a dodává, že „experimenty ukázaly, že jestliže roboty šidily lidi, lidé to snášeli lépe, než když je šidili jiní lidé.“ Profesor Vladimír Mařík z ČVUT je optimista: „Moje zkušenost je taková, že když dáme lidem motivaci v tom, že něco mohou dělat samostatně a  přemýšlet u toho, pak se snaží, i když nemají inženýrský diplom nebo IQ 110. V Průmyslu 4.0 se pro ně práce vždy najde.“

Reklama
Reklama
Neuropatolog František Koukolík (vlevo) a profesor Vladimír Mařík (vpravo)

Únorový seminář Centra Průmyslu 4.0 při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT představil koncepci připravovaného Testbedu Průmyslu 4.0 a nabídl více příkladů z průmyslové praxe.

Generální ředitel firmy Siemens Eduard Palíšek se vyjádřil ke čtyřem fázím čtvrté průmyslové revoluce v České republice: „V první fázi o tom mluvilo pár lidí a nikdo jim nerozuměl. Ve druhé fázi o tom mluví každý, ale nikdo z nich neví, o čem mluví. Ve třetí fázi o tom budou mluvit pouze zasvěcení a bude jim nasloucháno. Ve čtvrté fázi se začne implementovat. My jsme nyní hrdě vstoupili do druhé fáze.“ Upozornil také na skutečnost, že Průmysl 4.0 bude vyžadovat nové myšlenky v oblasti cybersecurity.

Generální ředitel firmy Siemens Eduard Palíšek

Příspěvek Libora Přeučila z CIIRC ČVUT byl věnován Aplikacím metod pokročilé autonomie a kooperace člověk–robot pro Průmysl 4.0.

S využitím virtuálních modelů strojů a procesů pro optimalizaci technologie obrábění seznámil Jiří Švéda z Fakulty strojní ČVUT: „Snažíme se výrobcům poskytnout know-how, jak jim vytvořit digitální dvojčata, snažíme se spojovat realitu s virtuálními modely. Pozitivními důsledky konceptu Průmyslu 4.0 jsou úspora a zvýšení produktivity.“

Právě zvýšení produktivity práce a úspora času a peněz jsou považovány za hlavní přínos Průmyslu 4.0. Otázkou je vyřešení nedostatku pracovních sil.

Ukazuje se, že při zavádění Průmyslu 4.0 by měl pomoci stát – ve vzdělávání, ale i v dalších oblastech, jako je rozvoj internetových sítí nebo zabezpečení dat. Jeho zásadní role spočívá také v podpoře výzkumu, vývoje a spolupráce mezi českými firmami a globálními společnostmi.

Zbyněk Koukolík

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Související články
Atraktivní projekty - Vojenská základna plná tajemství

V rámci pěstování vztahů s veřejností – public relations – se v Americe nejen soukromé firmy, ale i vládní organizace snaží vycházet zájemcům vstříc a pořádají různé dny otevřených dveří. Tak jsem měl možnost prohlédnout si například Pentagon, ale i vojenskou základnu v Novém Mexiku, kde se testovaly atomové bomby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě - inspirace projektem NUCLEI

Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT (RCMT) je zapojen do evropského projektu NUCLEI podporujícího iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zaměřen je na region střední Evropy a odbornou oblast moderních výrobních technologií.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Oprava Karlova mostu: II. etapa

Jak již bylo uvedeno v článku v minulém vydání popisující I. etapu opravy, Karlův most je nejen historickou a kulturní památkou, ale také výjimečným technickým dílem, které slouží svému účelu 655 let. Je středem zájmu jak odborných institucí, tak i prostých občanů a je pochopitelné, že oprava vyvolala širokou, místy velmi kritickou diskuzi, vedoucí až ke sporům. Nebylo vždy snadné věnovat maximální úsilí opravě mostu a současně vyvracet šířené nepravdy.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit