Témata
Reklama

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

„Nové technologie přinášejí také výzvy a hrozby, a proto je zapotřebí hledat nejen technická řešení, ale i společenský konsensus, hledat Společnost 4.0. Jsem rád, že debata také v rámci tripartity je velmi intenzivní,“ uvedl na Pražské bezpečnostní konferenci v závěru loňského roku ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Na konferenci Práce 4.0 Robot vs. člověk byl blíže nastíněn vývoj od první do čtvrté průmyslové revoluce, diskutovala se problematika zaměstnanosti, analyzovaly změny v myšlení lidí.

První průmyslová revoluce započala v Anglii v 18. století, pokračovala v 19. století, kdy se dokončoval přechod od ruční výroby v manufakturách ke strojní velkovýrobě. Došlo k nahrazení lidské práce mechanickou, pohonem se stalo vodní kolo, parní stroj.

Druhá průmyslová revoluce je datována ke konci 19. století a je spojována s elektrifikací výroby a se vznikem montážních linek.

S automatizací, elektronizací a robotizací výroby, řídicími systémy na bázi softwaru je spojována třetí průmyslová revoluce – jako začátek se nejčastěji uvádí rok 1969, kdy byl vyroben první programovatelný logický automat.

Pro čtvrtou průmyslovou revoluci současnosti je charakteristické prolínání reálného a virtuálního světa, do hry vstupují tzv. kyberneticko-fyzikální systémy.

Neuropatolog František Koukolík z Thomayerovy nemocnice upozorňuje, že kontrola a ovládání nových počítačových systémů vyžaduje IQ 110 a vyšší, a dodává, že „experimenty ukázaly, že jestliže roboty šidily lidi, lidé to snášeli lépe, než když je šidili jiní lidé.“ Profesor Vladimír Mařík z ČVUT je optimista: „Moje zkušenost je taková, že když dáme lidem motivaci v tom, že něco mohou dělat samostatně a  přemýšlet u toho, pak se snaží, i když nemají inženýrský diplom nebo IQ 110. V Průmyslu 4.0 se pro ně práce vždy najde.“

Reklama
Reklama
Reklama
Neuropatolog František Koukolík (vlevo) a profesor Vladimír Mařík (vpravo)

Únorový seminář Centra Průmyslu 4.0 při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT představil koncepci připravovaného Testbedu Průmyslu 4.0 a nabídl více příkladů z průmyslové praxe.

Generální ředitel firmy Siemens Eduard Palíšek se vyjádřil ke čtyřem fázím čtvrté průmyslové revoluce v České republice: „V první fázi o tom mluvilo pár lidí a nikdo jim nerozuměl. Ve druhé fázi o tom mluví každý, ale nikdo z nich neví, o čem mluví. Ve třetí fázi o tom budou mluvit pouze zasvěcení a bude jim nasloucháno. Ve čtvrté fázi se začne implementovat. My jsme nyní hrdě vstoupili do druhé fáze.“ Upozornil také na skutečnost, že Průmysl 4.0 bude vyžadovat nové myšlenky v oblasti cybersecurity.

Generální ředitel firmy Siemens Eduard Palíšek

Příspěvek Libora Přeučila z CIIRC ČVUT byl věnován Aplikacím metod pokročilé autonomie a kooperace člověk–robot pro Průmysl 4.0.

S využitím virtuálních modelů strojů a procesů pro optimalizaci technologie obrábění seznámil Jiří Švéda z Fakulty strojní ČVUT: „Snažíme se výrobcům poskytnout know-how, jak jim vytvořit digitální dvojčata, snažíme se spojovat realitu s virtuálními modely. Pozitivními důsledky konceptu Průmyslu 4.0 jsou úspora a zvýšení produktivity.“

Právě zvýšení produktivity práce a úspora času a peněz jsou považovány za hlavní přínos Průmyslu 4.0. Otázkou je vyřešení nedostatku pracovních sil.

Ukazuje se, že při zavádění Průmyslu 4.0 by měl pomoci stát – ve vzdělávání, ale i v dalších oblastech, jako je rozvoj internetových sítí nebo zabezpečení dat. Jeho zásadní role spočívá také v podpoře výzkumu, vývoje a spolupráce mezi českými firmami a globálními společnostmi.

Zbyněk Koukolík

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit