Témata
Vydání #3
Březen 2017Téma měsíce

Automatizace výrobních systémů ve strojírenské výrobě. Měření ve strojírenství. Lineární technika, odměřování. Logistika, manipulační technika.

Monotematická příloha: Spojování a dělení materiálů (za tepla).

Články

Servis

Baťa znovu ožívá, tentokrát v knize

Někdy se historie vrací oklikou. Tentokrát alespoň v románu „Baťa v džungli“, který úspěšně uvedla na trh v Knihovně Václava Havla spisovatelka Markéta Pilátová. Pojednává totiž o Janu Antonínu Baťovi, podnikateli a dlouholetém předválečném šéfovi obuvnického gigantu, kterému naše republika hodně dluží. Byl nevlastním bratrem zakladatele zlínské obuvnické firmy Tomáše Bati. Po jeho smrti v roce 1932 se ujal řízení tehdy již nadnárodního koncernu.

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích: Kapitálové investice

V první části našeho třídílného seriálu jsme se věnovali různým možnostem podpory operativních výdajů na výzkum a vývoj, ve druhé části jsme se pak detailně zaměřili na daňový odpočet způsobilých výdajů. V tomto, třetím a závěrečném díle bychom se rádi podrobněji věnovali možnosti podpory investičních výdajů vynaložených v souvislosti s prováděním nebo využíváním výsledků výzkumu a vývoje. Blíže si povíme o možnostech využití investičních pobídek a vybraných programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Za obráběcími stroji do Alp

Společnost DMG Mori uspořádala od 14. do 18. února ve svém závodě Deckel Maho v bavorském Pfrontenu tradiční dny otevřených dveří. Alpský veletrh, jak je tato rozsáhlá akce také nazývána, letos představil nejen tři světové premiéry v oblasti svých obráběcích strojů, ale i další zajímavé novinky.

Employer Branding II: Vše, co o vaší firmě potřebujete vědět

Ani nejlepší obchodník na světě nedokáže prodat něco, čemu sám nerozumí, natož pak personalista práci ve firmě, kterou vnímá ze svého subjektivního pohledu. Ten se samozřejmě může diametrálně lišit od pohledu řadového zaměstnance.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Provozní testy nového řezného materiálu

Firma Walter AG v loňském roce představila nový řezný materiál označený jako Tiger-tec Gold. Před jeho uvedením na trh byly kromě jiného provedeny rozsáhlé testy u vybraných zákazníků, které potvrdily jeho výjimečné vlastnosti v reálných podmínkách výrobních provozů. Jedním z míst, kde tyto testy probíhaly, byla obrobna české společnosti Persa v Kněževsi nedaleko Prahy.

Zapalovací svíčky z jihu Čech dobývají celý svět

V letošním roce oslaví táborský Brisk osmdesát dva let své existence. Již od svého vzniku měla firma světové ambice. Na veletrhu Automechanika 2016 ve Frankfurtu je opět potvrdila. O zapalovací svíčky z jihočeského Tábora je velký zájem. „Aktuálně vyvážíme do více než 70 zemí a každý rok nám přibývají nová teritoria. Loni to byl například Mauricius, Zimbabwe a Malajsie. Nyní očekáváme první objednávky z Indonésie a Thajska,“ říká majitel společnosti Brisk Ing. Mojmír Čapka.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Výroba na míru i vlastní inovace

V prvním dílu seriálu reportáží u klíčových zákazníků společnosti Yamazaki Mazak představujeme firmu v-tech, která se specializuje na výrobu mechanických složitých dílů a komponentů výrobních strojů. Jádro jejích strojních kapacit v současnosti představují tři CNC soustružnická centra Mazak.

Letem technickým světem II

Každý den nás překvapuje zprávami z vědeckotechnické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat jen svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměření a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Jak souvisí fenomén černé labutě s jadernou elektrárnou?

Až do 17. století Evropané znali jen bílé labutě a s jinými druhy se nesetkali. Přesto se však v Londýně používal termín „černá labuť“, který označoval něco nade vší pochybnost nemožného.

Novinky veletrhu Amper 2017

Společnost Terinvest bude v termínu od 21. do 24. března pořádat v areálu brněnského výstaviště tradiční veletrh Amper. O pozornost návštěvníků veletrhu bude bojovat zhruba 600 vystavovatelů z 22 zemí světa. V současné době jde o nejvýznamnější elektrotechnický veletrh v České republice a Slovenské republice, který svým obchodním významem zasahuje do celé střední a východní Evropy.

Přidaná hodnota s koncepty Průmyslu 4.0

Roboty, které je možné ovládat stejně snadno jako smartphone. Stroje, které se učí z vlastních chyb. Digitálně řízené a regulované energetické systémy. A to vše s člověkem v centru dění. To je vize Průmyslu 4.0 na veletrhu Hannover 2017. Výstava bude složena ze sedmi souběžných veletrhů (Industrial Automotation, MDA - Motion, Drive &Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Suplly a Research & Technology) a její partnerskou zemí bude letos Polsko.

Komerční příloha

Svařitelnost ocelí pro automobilové karoserie

V ČR je robotizace svařovacího procesu nejvíce zastoupena v automobilovém průmyslu. Se sériovou výrobou samonosných karoserií vyvstal problém spojování ocelových plechových výlisků. Příspěvek proto mapuje základní ocelové materiály používané při stavbě karoserií a jejich svařitelnost.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Pokročilé metody laserového svařování

V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. Podstatou nových metod je laserová hlava obsahující systém dvou vychylovacích zrcadel doplněných speciální optikou. Díky tomu lze laserovým paprskem velice rychle přebíhat v dané ploše. Svařování s touto hlavou se nazývá skenerové svařování. V provedeném experimentu byla demonstrována významná časová úspora při využití této metody oproti svařování běžnou svařovací hlavou vedenou robotem. Druhou metodou, opět využívající vychylování laserového svazku zrcadly, je svařování s rozmítaným svazkem. U této metody dochází kromě posuvové rychlosti k mikropohybu laserového svazku podél svařované trajektorie. Řízením parametrů mikropohybu můžeme měnit jak šířku závaru, tak i mikrostrukturu svaru, jak je opět předvedeno v rámci několika experimentů.

Expert na řezání kopulí

Výroba tlakových nádob a kotlů patří mezi velké průmyslové aplikace, kde řezání 3D objektů zahrnuje podstatnou část výrobního procesu. Samozřejmým požadavkem je, aby byl tento proces rychlý, jednoduchý na instalaci a s přesným výsledkem, aby nebylo nutné další mechanické, nebo dokonce ruční opracování. Typickým řezacím úkolem je v tomto ohledu řezání otvorů v zaobleném konci nádoby pro navařování sacího potrubí nebo ořezávání okrajů zaobleného dna s přípravou na svar.

Požadavky na kvalifikaci svářečských inspektorů

Mezinárodní svářečský inspektor (IWI) je kvalifikace svářečského dozoru se zaměřením na nejdůležitější úlohu procesu svařování – ověřování shody s požadavky zákazníka, státních a mezinárodních předpisů a nařízení. Kvalifikace IWI výrazně rozšiřuje znalosti svářečského dozoru, jako např. IWE/IWT, ale přesto zůstává odborné veřejnosti často neznámá. Tento článek si klade za cíl seznámit veřejnost s uvedenou kvalifikací, vysvětlit její úlohu a také upozornit na blížící se změny, které mohou uchazečům její získání výrazně zkomplikovat.

Japonská laserová řezací centra

Společnost Mitsubishi má ve svém výrobním programu mimo jiné celou řadu laserových řezacích center vycházejících především z návrhů a požadavků zákazníků, s pracovními stoly až do 2 500 x 6 000 mm, s automatickou výměnou materiálu, skladováním plechů, řezáním trubek a dutých profilů, 3D řezáním atd. V současné době je používáno ve výrobě po celém světě více než 12 000 laserových řezacích center této značky.

Termovizní kontrola svarových spojů

Svařování je průřezový obor, jehož postupy se používají prakticky ve všech oblastech průmyslu a služeb. Termografická kontrola je moderní, produktivní způsob hodnocení kvality, který perspektivně může za určitých okolností v budoucnosti nahradit standardní NDT metody zkoušení a může se stát jejich alternativou s vyššími užitnými vlastnostmi. Pomocí speciálního SW bude možné např. u svarových spojů přibližně určit i mechanické a strukturní vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti základních materiálů.

Rozdíl je v oblouku

Nová Lorch série S je připravena na všechny eventuality při pulzním svařování MIG/MAG – mimo jiné umožňuje svářeči nastavit zdroj podle svých individuálních potřeb. Svářeč tak má oblouk trvale plně pod kontrolou a může ocel, nerez, hliník a také CuSi svařovat s velmi malým rozstřikem a s optimální kontrolou tavné lázně. Zaručenou kvalitu poskytují výkonné procesy XT a Speed, optimalizovaná koncepce ovládání, individuální konfigurovatelnost zdroje pro všechny oblasti použití v průmyslu a řemeslech.

Trendy

Úsporný paletový zakladač

Pro mnohé skladové prostory jsou paletové zakladače nezbytnou součástí základní výbavy. Společnost Hyster CZ nabízí řadu zakladačů, které nespotřebují mnoho energie a umožňují založení až do výšky 6 metrů.

Ozubené řemeny v nejmodernějších skladovacích systémech

Sofistikované intralogistické systémy pro skladování, naskladňování a vyskladňování jablek vyžadují inovativní prvky. Jedním z takových řešení je ozubený řemen ContiTech Conti Synchrodrive HTD 20M, který je používán v regálových zakladačích firmy LTW Intralogistics.

Řešení pro ověřování nakládky eliminuje chyby a zvyšuje kvalitu

Firma Danfoss, dodavatel energeticky efektivních řešení, použila řešení pro ověřování nakládky ZetesMedea k odstranění chyb v dodávkách a snížení nákladů. Toto řešení pomocí technologie ImageID Vision automaticky detekuje a kontroluje etikety na paletách během nakládky a zabrání tak obsluze naložit nesprávné položky do nesprávného vozidla. Snímky slouží jako vizuální doklad o nakládce a stavu dodávky. Během jednoho roku byly zcela eliminovány chyby, došlo k urychlení expedice a firma Danfoss dosáhla plné návratnosti investice.

Automatizace v interní logistice

Automatizace skýtá mnoho nových způsobů, jak zefektivnit výrobní a logistické procesy. Lze eliminovat chybovost lidského faktoru a všechny výrobní a skladové operace výrazně zpřesnit a v některých aplikacích i zrychlit. Uživatel pak má neustále pod kontrolou přesnou lokaci a pohyb jakékoliv položky ve výrobě či ve skladu, protože celý systém bývá ovládán ve většině případů řídicím softwarem WMS (Warehouse Management System).

Moderní vysokozdvižné vozíky klasické koncepce

Vysokozdvižné vozíky Yale řady MX/SMX používají stejný konstrukční jazyk jako řada Veracitor VX, tedy řada prémiových vozíků v portfoliu společnosti Yale. Nabídka modelové řady MX/SMX zahrnuje vozíky s pohonem na naftu, LPG či modely konfigurované na duální pohon.

Roboty pro mytí průmyslových dílů

Ať už se jedná o nasazení ve výrobách dodavatelů automobilového průmyslu, nebo o inovativní závod společnosti Dürr pro mytí dílů, využití šestiosých robotů Stäubli řady TX a RX v provedení HE se stává novým standardem pro mytí dílů v rámci výrobní linky.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Novinky reagují na vývoj průmyslové výroby

„Korporace Hiwin Technologies reaguje na změny v průmyslovém odvětví a vstupuje do období Industry 4.0. Základním projevem nového období je nástup robotizace,“ vysvětluje Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti Hiwin, s. r. o.

Novinky ve vývoji řídicího systému SandRA

Společnost ZAT každoročně představuje novinky ve vývoji českého řídicího systému SandRA. Nač se zaměří letos? „V roce 2016 jsme se věnovali vývoji a posílení vizualizace a komunikace, letos cílíme na kybernetickou bezpečnost a rozvoj aplikací a služeb směrem k Průmyslu 4.0,“ říká Pavel Kulík, ředitel útvaru Technický rozvoj společnosti ZAT a.s.

Konfokální dvoukanálový kontrolér

V nové sérii řídicích jednotek pro konfokální snímače vzdálenosti a tloušťky byl použit nový spektrometr, který výrazně snížil cenu systému, přičemž dostatečný výkon pro většinu aplikací byl zachován.

Skladování a výroba bez plýtvání

Firmy, které plánují zavedení nového automatizovaného skladovacího systému, na něj zpravidla kladou vysoké požadavky. Tím spíš, pokud jsou činné v oblasti strojírenství a výroby zařízení a vyrábějí podle principů štíhlé výroby. To byl i případ společnosti Bühler z Beilngriesu.

Monitoring výroby přinesl vyšší produktivitu

Společnost Kopos Kolín patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky působící řadu desetiletí na českém trhu. Firma se před časem rozhodla implementovat do výroby systém Plantyst, který spojuje monitorování technologií a jednoduchý shop floor management do jednoho nástroje. Výsledkem byl výrazný nárůst produktivity a přesné informace o stavu výroby.

CT měřicí technika - nový způsob zobrazování i nový nástroj měření

Mezi rychle se rozvíjející zobrazovací techniky patří počítačová nebo také výpočetní tomografie – Computed (axial) Tomography, zkráceně CT. Tento způsob softwarového zpracování energie procházející hmotou (například rtg. záření) se začal vyvíjet jako diagnostická metoda v medicíně. Brzy se však přišlo na rozsáhlé možnosti využití v technických oborech.

Vše je uvnitř!

Pokud potřebujete elektrický pohon a uvažujete o tom, zda máte dostatečné kapacity a čas na řešení své aplikace, je na místě uvažovat o elektrickém pohonu EMCA od firmy Festo.

Výroba rozváděčů podle konceptu Průmysl 4.0

Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, kterému se během veletrhu Amper 2017 budou věnovat společnosti Eplan a Rittal. Obě firmy společně představí, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují vědět pro co největší využití síťových inženýrských řešení a digitálních dat. Důraz bude především kladen na přímý a dlouhodobý přínos řešení. Na společném stánku bude představena možnost vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu podle konceptu Průmysl 4.0. Veletržní expozice bude rovněž doplněna řadou produktů a softwarových nástrojů, jako je například chladicí jednotka Blue e+, nabídka Rittal Automation Systems, Eplan Smart Wiring, Eplan Data Portal a nového řešení chlazení pro malé a střední průmyslové IT aplikace.

Budoucnost patří spolupráci člověka s robotem

Automatizaci si lze z dnešní výroby jen stěží odmyslet. V mnoha případech jsou její jednotlivé stupně zaváděny plynule. Průmyslové roboty postupně přebírají různé nové úkoly a spolupracují stále těsněji s člověkem. Spolupráce člověk–robot (Human-Robot-Collaboration – HRC) se tak stává nedílnou součástí automatizace.

Portálové frézky Frézka jako jeden z nejzákladnějších strojů

Frézka je i dnes jedním z nejpoužívanějších obráběcích strojů k třískovému obrábění. Tyto stroje slouží převážně k opracování rovinných ploch, ale i závitů, drážek, ozubených kol a s vhodným příslušenstvím i objektů rotačních. Při frézování vykonává hlavní řezný pohyb frézka (nástroj) a vedlejší pohyb obrobek. Frézky se dělí podle pozice uložení vřetena na horizontální a vodorovné, podle konstrukce na nástrojařské, konzolové, odvalovací a portálové, kterým se v tomto článku budeme věnovat.

Výroba

3D aditivní technologie - rok inovací a novinek

Po kritickém roce 2016, kdy šlo Kovosvitu MAS o přežití, se tradiční česká strojírenská firma z jihu Čech nadechuje k dalšímu rozmachu a pro rok 2017 připravuje celou řadu výrobních novinek, které bude v průběhu roku postupně uvádět na trh. Nejbližší příležitostí jsou zákaznické dny konané začátkem dubna. Světovou premiéru zde bude mít mimo jiné také stroj Weldprint 1000 5AX, který patří do kategorie Hybrid Manufacturing (HM).

Inovace? Inovace ano! Ale jak?

Na příkladu rozvoje originálního plazmochemického systému příspěvek popisuje potenciál a bariéry zbytků možností a perspektiv hospodaření v naší republice po tom, co jsme zavedli tržní ekonomiku, urychleně privatizovali, sehnali investory, drželi nízké mzdy a kurz koruny k euru atd., s cílem dohnat nejen vyspělé sousedy, ale i Německo. Není tématem tohoto článku rozebírat uvedené jednotlivosti, záměrem autora bylo v praxi pomoci ekonomice této země.

Fréza HPC S-Cut

Z frézy HPC jsou v současné době nadšeny podniky v tuzemsku i v zahraničí. Jedná se o nový typ S-Cut SC-Uni od společnosti WNT. Díky inovativní geometrii, která byla dokonce oceněná první cenou Hans-Jürgen Warnecke ve Stuttgartu a je přihlášena k patentování, nechává tento nástroj srovnatelné HPC frézy daleko za sebou. Její chod velmi klidný a životnost vysoká, a navíc je univerzálně použitelná.

S trhnutím do nanosvěta

Výrobce frézovacích strojů firma Röders, kterou v ČR a SR zastupuje firma Stroje JMK, s. r. o., představila na veletrhu AMB stroj RXU 1001 DSH, který bez dalších víceprací vytváří kvalitní povrch u složitých a komplexních obrobků. Stroj s vlastní optimalizací trhnutí Racecut vyfrézuje z plna obří vrták do nástrojové oceli za pouhé čtyři hodiny. Co je dále technologicky realizovatelné s 25 lety zkušeností s výrobou strojů, vysvětlil jednatel firmy Jürgen Röders

Superfinišování s mimořádnými výsledky

Stroj CenFlex 1 od firmy Supfina přináší rychlost, přesnost a hospodárnost v superfinišování obrobků. Stávající řada strojů byla vylepšena nejen po stránce vzhledu, ale i ve všech podstatných oblastech.

Inteligentní řešení šetří náklady

Pouhá výroba a distribuce řezných nástrojů dnes již nepostačují současným trendům potřeb jejich uživatelů. Faktory obrábění, řezné nástroje a výrobní zázemí musíme v této moderní době chápat jako hluboce komplexní záležitost.

Uchopovací modul a jeho digitálně poháněná verze

Nová verze pneumaticky řízeného a univerzálního chapadla PGN-plus je označována též jako PGN-plus-permanent. Elektrická verze chapadla, které má označení PGN-plus-elektrické, dále jen PGN-plus-E, přenáší vysoce výkonné funkce pneumatické vlajkové lodi přímo do oblasti mechatronické manipulace.

Jaké je být aplikačním inženýrem?

Vyvíjíte nové sofistikované stroje? Konstruujete díly, které mají pracovat v nestandardních podmínkách? Nebo například provozujete složité technické zařízení, které si čas od času „postaví hlavu“ a nikdo vám nedokáže vysvětlit proč? Pak je možné, že jste se při své práci již setkali s aplikačním inženýrem anebo budete potřebovat jeho pomoc. Jeho práci představuje třídílný seriál SKF věnovaný nejen aplikačnímu inženýrství.

Trendy v tváření: Víceosá řídicí technika pro válcování profilů

Na příkladu novodobého stroje k výrobě nosníků nákladních automobilů profilováním lze vysvětlit výrobní řetězec konstrukce výrobku, konstrukce nástrojů, simulace výroby, vývoj regulace i praktické ověření v průmyslové výrobě.

Monotematická příloha

Umělá inteligence, digitalizace a nové právní výzvy

V letošním roce je umělá inteligence a její vliv na zvyšování produktivity jedním z nejčastěji skloňovaných aspektů v rámci příchodu Průmyslu 4.0. S její implementací do výrobních a dalších firemních procesů však vyvstávají také nové právní otázky, s nimiž je třeba do budoucna počítat.

Pod pláštěm autobusu

Kdo z nás nikdy nejel autobusy značky Iveco? Meziměstské autobusy Iveco Crossway a Crossway Low Entry z Vysokého Mýta sice své cestující naleznou spíše v zahraničí(v roce 2015 byla společnost Iveco Czech Republic osmým největším vývozcem), nicméně i na českých silnicích se v nich můžeme svézt.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit