Témata
Reklama

Společnost Terinvest bude v termínu od 21. do 24. března pořádat v areálu brněnského výstaviště tradiční veletrh Amper. O pozornost návštěvníků veletrhu bude bojovat zhruba 600 vystavovatelů z 22 zemí světa. V současné době jde o nejvýznamnější elektrotechnický veletrh v České republice a Slovenské republice, který svým obchodním významem zasahuje do celé střední a východní Evropy.

Veletrh Amper svým vystavovatelům přináší ideální prostor pro navázání nových obchodních vztahů, posílení image značky, upevnění konkurenční pozice firmy a vztahů se stávajícími zákazníky a v neposlední řadě efektivní prezentaci a propagaci novinek (propagace nejen na samotném veletrhu, ale také prostřednictvím odborných mediálních partnerů veletrhu – články na odborných portálech a v odborných tištěných mediích, na webu amper.cz a na sociálních sítích). Efekt samotného veletrhu přesahuje hranice výstaviště i termín jeho konání.

Reklama
Reklama
Ideální prostor pro nové obchodní vztahy, hala P

Amper pravidelně navštěvuje více než 40 tisíc zájemců, mezi nimiž nechybí osobnosti s rozhodovacími pravomocemi z řad managementu firem, zástupci veřejné správy, profesionálové z oboru a v neposlední řadě fanoušci elektrotechniky a elektroniky.

Novinky

Návštěvníci se mohou těšit na poslední inovace jak z vysoce specializovaných oborů elektrotechniky, elektroenergetiky, automatizace, nebo zabezpečení, tak i širšímu publiku srozumitelných disciplín elektromobility, ICT nebo např. osvětlovací techniky. Bohatý bude doprovodný program v podobě seminářů a diskuzí, ale také soutěže s názvem Zlatý Amper, při níž budou oceněny nejpřínosnější exponáty veletrhu. Díky projektu Amper Start Up a Amper Smart City poslouží Amper 2017 i jako platforma pro propagaci nových a inovativních technologií, které doposud nebyly na veletrzích prezentovány, zatímco iniciativa AMPER Motion potěší všechny příznivce čisté mobility.

Zlatý Amper – prestižní ocenění pro hvězdné exponáty

V rámci veletrhu se uskuteční tradiční Zlatý Amper aneb soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu. Přihlášené exponáty hodnotí odborná komise, kterou tvoří mimo jiné odborníci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, VŠB-TU v Ostravě a SAV a EZÚ Praha. Na základě tohoto hodnocení komise udělí až pět ocenění Zlatý Amper 2017 a pět čestných uznání nejpřínosnějším exponátům veletrhu a již teď je jisté, že půjde o velice těžké rozhodování. Mezi přihlášenými exponáty je prototyp řídicího systému moderních užitkových vozidel. Odolný proti vibracím, působení solí, olejů i UV záření a schopný operovat v teplotách od –40 °C do +80 °C. Proti němu se o ocenění bude ucházet i mimořádné zařízení vybudované ve Vojenském technickém ústavu, které nabízí služby v oblasti zkoušení mechanické odolnosti, vibračního stárnutí a zejména kvalitní zkoušky seizmické způsobnosti s uplatněním mimo jiné v oblasti jaderné energetiky.

Slavnostní předávání ocenění „technickým zázrakům“ Zlatý Amper 2017 proběhne v první veletržní den v přednáškovém sále P1 na výstavišti.

Amper Motion – přehlídka budoucnosti v elektromobilně

Na veletrhu budou mít návštěvníci opět možnost seznámit se s posledními novinkami z oblasti elektromobility v rámci projektu Amper Motion 2017. Moderní řešení pro elektromobilitu jsou velmi pestrá a pokrývají širokou škálu dopravních prostředků a jiných zařízení – od elektrokola po námořní trajekt. Vzhledem k inovacím a novým produktům z oblasti elektrobusů, palivočlánkových automobilů, zařízení a infrastruktury pro elektromobilitu má letošní projekt Amper Motion ambici přilákat vystavovatele z řad petrochemických a automobilových společností, provozovatele MHD a municipality.

V rámci posílení zájmu o tento projekt a aktuální témata elektromobility intenzivně spolupracujeme jak se zájmovými spolky, tak se školami a komerčními subjekty ze světa elektromobility. Díky tomu nebudou chybět na toto téma exponáty ani odborné konference, které jsou připravovány odbornými partnery veletrhu Consulting services a FCC Public.

Amper Smart City – koncept inteligentního města

Uvedený koncept úzce souvisí již s výše zmiňovaným tématem elektromobility. Smart City se snaží maximálně využít moderních technologií s cílem zvýšit kvalitu života ve městě. Fungování Smart City je založeno na synergiích činností spojených s inteligentní energetikou (smart grids), systémy inteligentních budov, systémy inteligentního řízení osvětlení, e-mobilitou a dalšími principy vedoucími k efektivnímu využití energie a zdrojů. Aby bylo možné koncept Smart City ve větší míře realizovat, je nutno dát o něm jeho potenciálním účastníkům co nejlépe vědět.

Veletrh Amper se tak stává ideálním místem k efektivní prezentaci a propagaci novinek vystavovatelů z oblasti Smart City a zároveň prostorem k odborné diskuzi. Součástí doprovodného programu Amper 2017 je konference „Smart City v praxi“, určená pro technicky zaměřené odborníky, kteří budou tato chytrá řešení implementovat do konkrétních řešení v daném městě. Vystavovatelé Smart City technologií a řešení mají jedinečnou možnost zviditelnit svoji výstavní expozici na veletrhu Amper 2017 a zvýšit tak šanci k navázání nových obchodních kontaktů mimo jiné také z municipální sféry.

Amper Start Up – vize měnící se v realitu

Tento doprovodný program veletrhu Amper 2017 umožňuje novým a začínajícím firmám prezentovat se na výstavní ploše bez nutnosti nákladné investice. Na společné expozici se vedle sebe představí společnosti s různým nomenklaturním zařazením, ale jedním společným jmenovatelem – odvahou a chutí prosadit se s novou vizí. Návštěvníci se mohou těšit na exponáty z oblasti softwaru, regulace a měření, inteligentních domácností a komplexního řešení synergického domu, tedy domu fungujícího v synergii se svým okolím. Tato prezentace ve spojení s technologiemi pro Smart City umožní návštěvníkům v praxi si prohlédnout, co koncept synergického domu a Smart City znamená.

Společnou expozici start-upových firem naleznete ve výstavní hale F, č. expozice F 2.27.

Veletrh Amper nabízí všem odborníkům i fandům elektrotechniky jedinečnou možnost nejen prohlédnout si největší novinky z oblastí elektrotechniky a elektroniky, ale i prodiskutovat funkční aspekty produktů a služeb nabízených vystavovateli veletrhu. Využijte skvělé příležitosti vnímat elektrotechniku všemi smysly. Nechte se pohltit jiskřící veletržní atmosférou a oslavte svátek elektrotechniky společně s námi.
Více informací naleznete na www.amper.cz.


Zpracováno podle firemních podkladů

hamrozi@terinvest.com

Reklama
Související články
Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Chystá se Amper 2014

Organizátoři veletrhu Amper již zahájili přípravy 22. ročníku tohoto veletrhu, který se bude konat v termínu 18.-21. března 2014 na brněnském výstavišti.

Světelné technologie - budoucnost společnosti

Předposlední červnový týden byl v německém Mnichově věnován světelným technologiím. Mnichovské veletrhy hostí tento největší evropský veletrh Laser World of Photonics každé dva roky již od roku 1973 a tato akce se těší stále většímu úspěchu i návštěvnosti – letos se přišlo podívat více než 30 000 lidí. Narůstající počet vystavovatelů – letos jich bylo 1 227 – vedl k rozšíření veletrhu o pátou vystavovací halu. Současně s největší evropskou výstavou laserové a fotonické techniky probíhal také mezinárodní kongres World of Photonics Congress 2015 s osmi vědeckými konferencemi, s více než 2 700 přednášejícími a s přibližně 3 500 zúčastněnými.

Související články
Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Svět nejmodernější elektrotechniky

Více než šest stovek vystavovatelů z tuzemska i zahraničí a zhruba 40 tisíc odborníků i nadšenců se pravidelně účastní veletrhu AMPER. Letos jej bude ve svých prostorách opět hostit brněnské výstaviště, a to ve dnech 20.–23. března.

Veletrh elektroniky za dveřmi

Ve dnech 24. – 27. 3. 2015 se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Amper je největším veletrhem elektrotechniky v ČR i na Slovensku. Ke konci ledna na něj bylo přihlášeno již více než 550 nových i tradičních vystavovatelů.

Průmyslový veletrh Hannover Messe 2015

Významný světový průmyslový veletrh Hannover Messe 2015 letos proběhne od 13. do 17. dubna. Pod hlavičkou Hannover Messe se spojí deset vedoucích veletrhů na jednom místě ‒ v Hannoveru: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology.

Supravodiče a bionika v roce 2014

Festo se již po několik let věnuje výzkumu technologie supravodičů a bionických konstrukcí s ohledem na jejich potenciální využití v automatizační technice. Výsledky své práce každoročně představuje na hannoverském veletrhu.

Lasery dávají směr elektronice

Letošní sezónu mezinárodních odborných veletrhů zakončil tradičně v listopadu jeden z mnichovské dvojice Electronica a Productronica, která při zaměření na prvky elektroniky a technologie elektronické výroby se pravidelně ob rok vzájemně střídá. Letos to byla Productronica 2013, která po létech pozvolných miniaturizačních technologií elektronických systémů letos udělala krok, na který se čekalo celé desetiletí.

Metav otevře novou veletržní sezónu

Mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace Metav se bude konat v polovině března v Düsseldorfu. Již od roku 1980 ve dvouleté periodicitě prezentuje stroje, výrobní systémy, řešení pro kompletní výrobní procesy i doprovázející služby. K jeho stěžejním bodům patří obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství.

EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

Inteligence ve výrobě, EMO Hannover 2013

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit