Témata

Monitoring výroby přinesl vyšší produktivitu

Společnost Kopos Kolín patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky působící řadu desetiletí na českém trhu. Firma se před časem rozhodla implementovat do výroby systém Plantyst, který spojuje monitorování technologií a jednoduchý shop floor management do jednoho nástroje. Výsledkem byl výrazný nárůst produktivity a přesné informace o stavu výroby.

Historie výrobního závodu se píše již od roku 1926. Novodobá historie začíná v roce 1994, kdy byla společnost privatizována a následně v roce 1996 vznikla společnost Kopos Kolín, a. s. Od té doby je její hlavní činností výroba elektroinstalačního úložného materiálu. Jsou to především elektroinstalační lišty a kanály, trubky pevné a ohebné, krabice, kabelové žlaby a lávky a upevňovací materiál. Široký sortiment výrobků je rozdělen do produktových ucelených soustav podle účelu použití, prostředí a mechanického namáhání. Společnost má 370 zaměstnanců a roční obrat více než 1 mld. Kč.

Tradice společnosti Kopos Kolín sahá do roku 1926.

Pilotní implementace Plantystu

V Koposu s Plantystem začínali v roce 2010. Tehdy prováděl generální ředitel v nepravidelných časech po firmě své klienty. Od výrobního ředitele stále slyšel, že jsou v časovém presu a nestíhají, ale když byl ve výrobě on sám, na vlastní oči viděl, že buď jedna, nebo druhá klíčová linka stála. Proto dostal průmyslový inženýr David Fiala zadání: „Vyřeš to!“

Kopos se tak stal jedním z pilotních podniků, kde se Plantyst začal testovat. Nejprve byly osazeny čidly dvě linky. Ty běžely ve zkušebním provozu a po dvou měsících se udělalo porovnání s dosavadním systémem Koposu. Rozdíl mezi daty a měřením Plantystu byl pouze jedna až dvě hodiny. Potvrdilo se, že Plantyst funguje a je přesný. Odchylka mohla vzniknout prvním laděním, a přesto byla zanedbatelná.

Efekt na prvních dvou osazených linkách byl takový, že zaměstnanci byli před zavedením prvků průmyslového inženýrství ve spojení s Plantystem vytíženi na 50 %, dnes jsou vytíženi na 97 %. Zároveň s Plantystem bylo zavedeno i odměňování lidí v závislosti na produktivitě – a to mělo ihned výsledky. „Výrobnímu řediteli se Plantyst líbil a líbí dodnes, protože on má díky němu on-line přehled o stavu výroby, což já beru jako pozitivní věc. I všem ostatním to říkám, že je skvělé, když grafy vidím i na mobilním telefonu,“ komentuje David Fiala.

Později byly po sobě zcela osazeny obě haly, nakonec byl vybaven čidly klíčový stroj Dimeco. Následně byly zapojeny vstřikolisy a postupně byly Plantystem osazovány téměř všechny klíčové stroje. Zaměstnancům to vedení sdělovalo ihned při montáži.

Odhalené nešvary

Plantyst pomohl odhalit mnoho nešvarů:

1. Lajdáctví. O tomto lidském nešvaru v Koposu věděli již delší dobu. Díky Plantystu bylo vidět, která linka se kdy rozjíždí. Tím se hodně změnilo, protože dříve linky nabíhaly při noční směně ve 4:00 ráno, nyní nabíhají ve 23:00 nebo o půlnoci. V pátek končí odpolední směna v 18:00 hodin odpoledne místo dřívějších 16:00.

2. Plantyst odhalil i nešvar dodavatele a pomohl zaměstnancům. Zaváděla se nová dělička, lidé tvrdili, že v nepravidelných intervalech zlobí. Pomocí grafů se vše dohledalo a výsledkem bylo, že dodavatel děličky strávil několik dní v Koposu, nakonec svou chybu našel a opravil. Ostatní děličky se teprve objednávaly, takže díky tomu, že dodavatel objevil problémy na první děličce, na dalších by se již neměly vyskytovat.

3. Zaměstnanci měli normu, že mají technologicky produkovat rychlostí 6 nebo 8 m. Ovšem vyráběli méně, než měli. Linka celý den jela a oni si poté do výkazů práce napsali, že produkují 6,5 hodiny a zbytek měli různé režie, které si nechávali zaplatit. To bylo odhaleno také díky Plantystu. „Proto není dobré to lidem neříkat. Když vědí, že se něco děje, najednou se začnou chovat jinak. Monitorování Plantystu je objektivní a nám ve výrobě pomáhá,“ dodává David Fiala.

4. Plantyst v Koposu také ukončil věčný boj mezi mistrem výroby a konstrukcí. Když byl plánován nový výrobek a rozhodovalo se, na který stroj se připojí, výroba tvrdila, že nemá kapacity, a doporučovala koupit další nový stroj. Čísla však říkala, že současný stroj produkuje na 30 %. Plantyst pomohl odhalit, čím to je. Díky tomu nebylo třeba kupovat stroje, pouze výroba se musela naučit lépe využívat dostupné stroje v daném čase. To vedlo k velkým úsporám.

Jak se zlepšila strojní produktivita ve společnosti Kopos?

Zvýšená produktivita je souběhem několika faktorů: stroje mají v Koposu pod kontrolou, tím pádem si to zaměstnanci uvědomují a generální ředitel si tzv. hlídá klíčové stroje. Dále se se zaměstnanci začaly dělat workshopy. A konečně rok 2014, kdy již Plantyst měřil na všech strojích, se stal pro firmu abnormální, co se týká produkce.

Výsledkem všech těchto činností od zavedení Plantystu až po školení je, že jedna investovaná koruna přinese dalších 10 Kč. David Fiala to velmi přesně charakterizuje: „Školení zaměstnanců stojí nějaký čas a nějaké peníze, ale když lidé pochopí, o co jde, něco se změní. Někdy stačí změnit přístup lidí, někdy doopravdy stačí jen zaměstnance vyslechnout a ukázat jim, že se jejich názory někdo zabývá, a oni hned začnou přemýšlet jinak.“

Výroba v Koposu Kolín je monitorována systémem Plantyst.

Závěr

V kolínském Koposu je Plantyst implementován již od roku 2010. Po prvním zavedení na dvou linkách se produktivita zvedla z 50 % na 97 %. Po osazení celé výroby digitálním pomocníkem Plantyst se zvedla produktivita strojů v řádu desítek procent. Podle generálního ředitele Josefa Vavroucha je jedním z pozitiv Plantystu také to, že odpolední a noční směny začaly pracovat se stejnou produktivitou jako denní.

David Fiala to poeticky shrnul: „Plantyst bych přirovnal k očím do naší výroby, neboť to základní vidím v reálném čase, a dále k mozku, protože si pamatuje, jak šla výroba v čase. Díky očím a mozku jsme byli schopni identifikovat skryté rezervy v našich procesech, o kterých jsme měli tušení, ale nebyli jsme schopni je prokázat. Přínos těchto rezerv s kombinací prvků průmyslového inženýrství, a to hlavně v oblasti komunikace a školení, je v řádu desítek procent. Lze říci, že Plantyst je podpůrný prostředek, který je možné využít k dalším činnostem vedoucích ke zvyšování produktivity procesů.“ Implementace Plantystu tedy přinesla Koposu vyšší produktivitu, vyšší efektivitu a managementu poskytuje přesné on-line informace o stavu výroby.

Plantyst

Zpracováno podle firemních podkladů

martina.sibravova@plantyst.com

www.plantyst.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit