Témata
Foto: I. Heisler

Využijte obráběcí stroje a nástroje naplno

Ve dnech 21.-23. února tohoto roku uspořádaly společnosti Iscar ČR a Misan technický seminář nazvaný "Nevyužité rezervy obráběcích strojů a nástrojů". Jak jeho název napovídá, seminář byl zaměřen na to, jaký potenciál mají nevyužité rezervy obráběcích strojů a moderních nástrojů při třískovém obrábění kovů.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Třídenní seminář, jehož první dva dny měly stejný program pro uživatele z řad zákazníků a jehož třetí den byl určen pro studenty středních odborných škol, se konal v příjemném prostředí školicího a předváděcího střediska společnosti Misan v Lysé nad Labem. My jsme přijali pozvání na první den této akce, jejímž cílem bylo ukázat účastníkům, jak mohou své obráběcí stroje a nástroje využít na maximum. Prostřednictvím komentovaných praktických ukázek byly předvedeny takové řezné parametry a operace, s jakými se při běžné praxi v dílnách většinou nesetkáváme.

Seminář zahrnoval praktické ukázky obrábění na japonských strojích Okuma a Brother s použitím nástrojů izraelské společnosti Iscar. (Foto: I. Heisler)

Dopolední přednášky

Po přivítání účastníků, jehož se ujali jednatel společnosti Iscar ČR Miroslav Řehoř a jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda, byly na programu dopolední prezentace. Zájem o aktuální téma byl značný. Přednáškový sál pro 70 posluchačů byl po všechny dny zcela plný a už několik dní před začátkem museli organizátoři zastavit registrace a další zájemce odmítat.

Jednatelé pořádajících společností: Ondřej Svoboda z firmy Misan (vlevo) a Miroslav Řehoř z firmy Iscar ČR (vpravo). (Foto: I. Heisler)

Rezervy ve využití obráběcích strojů

V první prezentaci doktor Ondřej Svoboda poukázal na několik oblastí, kde jsou rezervy ve využití a nasazení číslicově řízených obráběcích strojů v průmyslové výrobě. Na konkrétních příkladech technologií renomovaných japonských výrobců Okuma a Brother demonstroval pokrok ve vývoji obráběcích strojů v posledních dekádách. Posuny se týkají produktivity, krátkodobé i dlouhodobé přesnosti, míry autonomie a rovněž energetické náročnosti strojů. Pan Svoboda mimo jiné vysvětlil koncept teplotní nezávislosti strojů Okuma a systémy eliminace kolizí a samobuzeného kmitání. Pozornost věnoval také moderním přístupům k automatizaci, jež zvyšuje využití disponibilního času stroje. Správná volba formy automatizace ve vztahu k velikosti výrobní dávky je klíčovým aspektem pro minimalizaci rezerv ve výrobě. Dalším tématem přednášky byla efektivní a prediktivní údržba strojů v provozu.

Oblastní manažer pro Moravu a manažer divize MTB (machine tool builder) společnosti Iscar ČR Ing. Josef Klíma ve své prezentaci představil firmu Iscar a její obráběcí nástroje. (Foto: I. Heisler)
U stánku firmy Iscar mohli účastníci akce získat katalogy nástrojů této značky a podrobnější informace od přítomných zástupců firmy. (Foto: I. Heisler)
Reklama
Reklama
Reklama

Maximální využití potenciálu moderních nástrojů

Oblastní manažer pro Moravu a manažer divize MTB (machine tool builder) společnosti Iscar ČR Ing. Josef Klíma navázal přednáškou o tom, jaký mají přínos moderní nástroje pro optimalizaci výrobních procesů a pro zkracování výrobních a nevýrobních časů. Nejprve představil firmu Iscar, která v České republice působí od roku 1992 a má u nás mezi výrobci nejvyšší podíl v obratu kovoobráběcích nástrojů. Dále přiblížil ekonomiku obrábění a možnosti, jak zvýšit efektivitu této výroby. Představil rovněž nástroje z řady No Setup Time, které významně šetří čas tím, že po výměně nevyžadují seřizování, a další novinky ze sortimentu řezných nástrojů určených pro produktivní odběr obráběného materiálu při využití vysokých řezných parametrů. Mimo jiné seznámil posluchače s novými nástroji pro soustružení a upichování, tříbřitými vrtáky, frézovacími tělesy, vyměnitelnými destičkami a soudečkovými frézami pro dokončování 3D tvarových ploch. Představil rovněž automatické vydavače Matrix, jež splňují požadavky dotačního titulu na zvýšení automatizace ve firmách.

Zástupce společnosti SolidVision Vladimír Grmela ve svém stánku poskytoval bližší informace o CAD/CAM systémech SolidWorks a SolidCAM. (Foto: I. Heisler)
Účastníci semináře měli k dispozici podrobně připravený tištěný almanach s přehledem všech předváděných obráběcích operací. (Foto: I. Heisler)

Programování CNC strojů v souvislosti s automatizací a digitalizací výroby

Třetí přednášky se ujal pan Vladimír Grmela, business development manažer ze společnosti SolidVision, která dodává CAD systém SolidWorks a vyvíjí CAM systém SolidCAM. Zaměřil se na objasnění pozice softwaru CAD/CAM v současných trendech digitalizace a automatizace ve strojírenských firmách. Popsal aktuální funkce CAD/CAM systémů a jejich vývoj ve vztahu k propojení s ostatními systémovými řešeními ve strojírenství. Účastníky seznámil s optimalizací posuvových rychlostí (pro optimální využití celého nástroje) realizovanou pomocí modulu SolidCAM iMachining (při frézování i soustružení), představil rovněž simulační nástroj Eureka a jeho využití pro spolehlivé ověření procesů u výrobních CNC strojů v předvýrobní fázi.

Nechyběla ukázka automatizace – stroj Brother Speedio R450Xd1 obsluhovala robotická buňka Halter. (Foto: I. Heisler)

Praktické ukázky a užitečný almanach

Odpolední část semináře byla vyhrazena praktickým ukázkám obrábění. Na pěti stanovištích u strojů technici z firem Misan a Iscar předváděli různé operace soustružení, frézování a vrtání a ukázky doprovázeli odborným výkladem popisujícím řezné parametry a možnosti použitých strojů a nástrojů. Za zvláštní zmínku stojí skvěle připravený 74stránkový almanach, který dostali všichni účastníci akce. V této knížečce jsou nejen informace o použitých strojích Okuma a Brother, ale také o polotovarech a kompletní výčet použitých nástrojů (s možností zobrazení na chytrém zařízení pomocí QR kódu) včetně řezných podmínek.

Seminář se konal ve školicím a předváděcím středisku společnosti Misan v Lysé nad Labem. (Foto: I. Heisler)
Vydání #4
Kód článku: 240424
Datum: 03. 04. 2024
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Iscar ČR

Firma Iscar je největší z 15 společností, které tvoří skupinu IMC (International Metalworking Companies Group). Společně dodávají komplexní řadu nástrojů pro přesné obrábění kovů. Tyto společnosti vyrábějí širokou škálu karbidových destiček, monolitních karbidových fréz a řezných nástrojů, které pokrývají většinu aplikací pro obrábění kovů. IMC také poskytuje inženýrské a výrobní řešení hlavním průmyslovým odvětvím po celém světě. Mnoho inovativních produktů, které byly navrženy speciálně pro požadavky zákazníků, činí společnost IMC světovým leaderem ve velkých výrobních odvětvích, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl a výroba forem a zápustek.

Číst dál
Misan

Dodavatel obráběcích center Okuma, Brother a Okamoto. Před sedmi lety do svého portfolia společnost přibrala také stroje pro výrobu kovových dílů aditivní technologií od společnosti GE (LPBF (Concept Laser), EBM (Arcam) a Binder Jet).

Číst dál
SolidVision

Společnost SolidVision je největším autorizovaným dodavatelem 3D softwaru SOLIDWORKS a SolidCAM v ČR. Poskytuje komplexní řešení pro CAD/CAM/PDM/3D skenování/3D tisk. Široký záběr společnosti podtrhuje i vlastní vývoj a výroba originálních kompaktních CNC frézek. SolidVision je jednou z nejvýznamnějších firem v těchto oblastech ve střední Evropě a disponuje týmem zkušených odborníků. Práce a služby společnosti jsou pravidelně oceňovány na celosvětových setkáních dodavatelů. Konkurenční výhodou společnosti je vysoká úroveň předprodejních i poprodejních služeb prostřednictvím technické podpory, školení a dalšího vzdělávání.

Číst dál
Související články
Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit